Saturday, 13 July 2013

ျပည့္တန္ဆာ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚစႏၵာမင္း အေၾကာင္း


ယေန႔ ဒီမိုကေရစီ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားပါ ထည့္တြက္ပါက လြတ္ေတာ္အမတ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ဝန္းက်င္ရွိသည့္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္အသီးသီးသည္ လယ္သမားမ်ား အေထာက္အပံ့ အကူအညီ ရရွိေရး၊ အလုပ္သမားမ်ား ဘဝ ဘက္မွ ရပ္တည္ေရး၊ ဝန္ထမ္းမ်ား ဘဝ ကိုယ္ခ်င္းစာေရး၊ ဆင္းရဲမြဲေတသူမ်ား အေရး၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေရး၊ စသည္ျဖင့္ လူတန္းစားအသီးသီးအေရးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၾကေသာ္လည္း ျပည့္တန္ဆာ (သို႔) လိင္လုပ္သား (သို႔) ဖာ မ်ားအတြက္ကိုေတာ့ မည္သည့္လႊတ္ေတာ္အမတ္ကမွ လယ္သမား၊ အလုပ္သမား ျပည္သူမ်ား ထက္ပိုၿပီး ဦးစားေပးစဥ္းစားခဲ့ျခင္းမရွိၾကေပ။ ထူးထူးျခားျခား NLD ပါတီ မွ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီး ေဒၚစႏၵာမင္းတစ္ဦးတည္း ကသာ ျပည့္တန္ဆာတို႔ဘဝကို စာနာ ညွာတာ ကိုယ္ခ်င္းစာ၍ တရားဝင္ျပည့္တန္ဆာ (သို႔) တရားဝင္ ဖာ ျဖစ္ေရး ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနသျဖင့္ လူထုမွ မႏွစ္ၿမိဳ႕သည့္အျပင္ ၎တို႔အတြက္ စိတ္ပ်က္စရာ၊ ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

NLD လုပ္သမွ် ဘာလုပ္လုပ္အေကာင္းျမင္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အသိဥာဏ္မရွိသူမ်ားကေတာ့ ေဒၚစႏၵာမင္းေၾကာင့္ တရားဝင္ ျပည့္တန္ဆာ (သို႔) တရားဝင္ ဖာ မ်ား ေပၚေပါက္လာလွ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အလုပ္အကိုင္ပိုမိုရရွိေစနုိင္ေၾကာင္း၊ ျပည့္တန္ဆာ (သို႔) ဖာလုပ္ငန္းမ်ားမွ အခြန္မ်ားရသျဖင့္ ဘက္ဂ်က္ပိုမိုရရွိေစနုိင္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေဆးလိပ္ ႏွင့္ အရက္မ်ား ေသာက္သံုးလာၾကမည္ျဖစ္သျဖင့္ ေရာင္းအားတက္လာၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစေၾကာင္း၊ လိင္မႈဆုိင္ရာ ေရာဂါသည္မ်ားပိုမိုလာသျဖင့္ အလုပ္လက္မဲ့ ဆရာဝန္မ်ား အလုပ္ျဖစ္ေစေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုေထာက္ခံလွ်က္ရွိသည့္အျပင္ လူထုအတြက္ အလုပ္လုပ္သူအား လူထုေခါင္းေဆာင္ဟု ေခၚရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည့္တန္ဆာအတြက္ အလုပ္လုပ္သူကို ျပည့္တန္ဆာေခါင္းေဆာင္ ဟု ေခၚဆိုသင့္ေၾကာင္း ေရးသားလွ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒၚစႏၵာမင္းတင္သြင္းသည့္ ျပည့္တန္ဆာဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အဆိုကို ရဲခ်ဳပ္က သေဘာမတူခဲ့ေပ။

၁၉၄၉ ခုႏွစ္၌ ေရးဆြဲျပဌာန္းခဲ့သည့္ ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒအား ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမအႀကိမ္ ပံုမွန္ အစည္းအေဝးတြင္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ အစီအစဥ္ ရွိမရွိကို ေဒၚစႏၵာမင္းက ေမးျမန္းရာ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ရဲခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ထိုဥပေဒကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ အစီအစဥ္ မရွိေၾကာင္း အေထာက္အထားျဖင့္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ျပည့္တန္ဆာ ဖမ္းဆီး အေရးယူမႈ အေရအတြက္သည္ ယခုအစိုးရ လက္ထက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၁၉၅၆ မႈ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၃၂၂၆ မႈႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ မွ ေမလအထိ ၆၄၀ မႈတို႔ အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ အသက္ေမြးျခင္းသည္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနသည့္အတြက္ ျပည့္တန္ဆာ ပေပ်ာက္ေရးသည္ ေမွ်ာ္လင့္ရန္ မရသည့္ ကိစၥျဖစ္ေသာ္လည္း အတိုင္းအတာ တရပ္အထိ ဟန္႔တားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ အလုပ္ရွားပါးမႈက ျပည့္တန္ဆာ တိုးေစတာလို႔ ဆိုႏိုင္ေပမယ့္ ကိုယ္က်င့္တရား အေပၚ တန္ဖိုးထားမႈ စံႏႈန္းေလ်ာ့ပါးျခင္း၊ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ေခတ္အရ လူမႈ ဆက္ဆံေရးအေျခအေန လြတ္လပ္ က်ယ္ျပန္႔လာျခင္းစတဲ့ တျခားအေၾကာင္းလည္း ရွိေနေၾကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမွာပင္ ႐ိုးသားႀကိဳးစားစြာ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္လိုစိတ္မရွိဘဲ လြယ္လြယ္နဲ႔ ေငြရတဲ့ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ ၾကသူမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊
ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြတ္ေရး အက္ဥပေဒအရ ဖမ္းဆီး အေရးယူခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္သည့္ အခါ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း ျပန္လည္ မလုပ္ေစရန္ စာအုပ္မ်ား ဖတ္ေစျခင္း၊ အသိပညာေပးျခင္း၊ ဇာထိုး ပန္းထိုးလုပ္ငန္း၊ စက္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၊ မ်က္ေတာင္အတု လုပ္ငန္း၊ ဆံေကသာ အလွျပဳျပင္ သင္တန္း၊ မ်က္ႏွာအလွျပင္ သင္တန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း၊ အကသင္တန္း၊ ဒီဇိုင္နာသင္တန္း၊ အ သံုးလံုး သင္တန္း စသည့္ သင္တန္းမ်ား ေပးေနေၾကာင္း၊ ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒအရ ဖမ္းဆီးခံရသည့္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာမ်ား သင္ၾကားေပးၿပီး လူမႈ အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ျပန္ဝင္ဆံ့ႏိုင္ရန္ မိမိဘဝ ရပ္တည္ေနထိုင္ေရး၊ ေဆးဝါးကုသမႈ ခံယူရေစရန္၊ စိတ္ဓာတ္ ႀကံ့ခိုင္မႈ ရွိေစရန္ႏွင့္ သင္တန္းကာလအတြင္း ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္တုိင္း တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔၌ လည္းေကာင္း၊ မႏၱေလးရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ လည္းေကာင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း ရဲခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပခဲ့သည္။

ျပည့္တန္ဆာကိစၥသည္ ပေပ်ာက္ရန္ လုပ္မရသလို ပေပ်ာက္ရန္ လုပ္မရသျဖင့္ တရား၀င္လုပ္လည္း မလုပ္သင့္ေပ။ တိုးတိုးႀကိတ္ႀကိတ္ ေျဖရွင္းျခင္းကိုသာ ကာယကံရွင္မ်ားက ပိုသေဘာက်ၾကသည့္အျပင္ အသက္ႀကီးလာလွ်င္ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ရမရေတာ့သျဖင့္ မိသားစုႏွင့္ ေနခ်င္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ တရားဝင္ ဖာ မွတ္ပံုတင္ထားသျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ ေနရာကြက္လက္တြင္ အလုပ္အကိုင္ - ျပည့္တန္ဆာ (သို႔) ဖာ ဟု ျဖည့္ထားရေတာ့မည္။ အလားတူ သား/သမီးမ်ားအတြက္လည္း မိခင္အလုပ္အကိုင္ - ျပည့္တန္ဆာ (သို႔) ဖာ ဟု ျဖည့္သြင္းေရးသားရေတာ့မည္။ မွတ္ပံုမတင္လွ်င္ မသိလိုက္ မသိဘာသာ စြန္႕ခြာ၍ ရႏိုင္ပါသည္။


လာမည့္ နိုဝင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ အသက္ ၄၅ ႏွစ္ ျပည့္ေတာ့မည့္ NLD အမတ္ ေဒၚစႏၵာမင္းသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သတ္တမ္း (၁) ႏွစ္ အတြင္း ျပည့္တန္ဆာ တရားဝင္ျဖစ္ေရးအတြက္သာ အခ်ိန္ကုန္လွ်က္ရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚစႏၵာမင္းအေနျဖင့္ နုိင္ငံေတာ္ တိုးတက္ေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ အျခား ျပည့္တန္ဆာ (သို႔) ဖာ ထက္ အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥမ်ားကို မစဥ္းစားပဲ ျပည့္တန္ဆာအေရးကိုသာ တစိုက္မက္မက္ စိတ္ဝင္စား ညွာတာ စာနာ ကိုယ္ခ်င္းစာေနသည္မွာ ၎ကိုယ္တုိင္က ကိုယ္ေတြ႔ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္မျပဳနုိင္ေသးသည့္ သတင္းမ်ားအရသိရသည္။ ၎ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚစႏၵာမင္းကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း အဆင္မေျပျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ေဒၚစႏၵာမင္း ႏွင့္ ငယ္စဥ္ဘဝကို သိရွိသူမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ ေဒၚစႏၵာမင္း ဖခင္ ဦးဝင္းျမင့္ ႏွင့္ မိခင္ ေဒၚနုနုက်င္ တို႔မွာ အလြန္ရိုးအသူမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း သမီးျဖစ္သူ မစႏၵာမင္း အပ်ိဳေဖာ္ဝင္ခ်ိန္မွစတင္၍ ထိန္းမနုိင္ေတာ့သျဖင့္ လက္ေလွ်ာ့လိုက္ရေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။ တကၠသိုလ္ ဓာတုေဗဒ ေမဂ်ာတန္းတြင္ မစႏၵမင္းအေၾကာင္း မသိသူမရွိသေလာက္ရွိၿပီး ရည္းစားအလြန္ရႈတ္ေပြခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း မ်က္ျမင္အခ်ိဳ႕က ျပန္ေျပာၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္း ေမာင္ေမာင္ အား ကိုယ္ဝန္ရွိေနၿပီဟု ဆိုကာ အတင္းလက္ထပ္ခိုင္းခဲ့သျဖင့္ ဦးေမာင္ေမာင္ ႏွင့္အိမ္ေထာင္က်ခဲ့ရေၾကာင္းသိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္းေယာက်ၤားတစ္ဦးတည္းျဖင့္ မတင္းတိမ္ မေရာင့္ရဲ တတ္ေသာ ေဒၚစႏၵာမင္းသည္ အျခားအလႊာေပါင္းစံုမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ တပူးပူး တတြဲတြဲေနခဲ့သျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္မွ ေဒၚစႏၵာမင္းကို ျပည္တန္ဆာ (သို႔) ဖာ တစ္ဦး ဟု တီးတိုးေခၚေဝၚခဲ့ၾကေၾကာင္း ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ဓမၼေစတီလမ္းအတြင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။ သားျဖစ္သူ ေမာင္ဟန္ထူးဗလ ၏ ဖခင္မွာလည္း မည္သူမည္ဝါ အတိအက်မေျပာနုိင္ေၾကာင္း ဓမၼေစတီလမ္း အတြင္းေနထိုင္သူမ်ားက ဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစဥ္က ေဒၚစႏၵာမင္းမွာ သာမန္ ေလာ္လီသူတစ္ဦးသာျဖစ္သျဖင့္ မည္သူကမွ စိတ္ဝင္စားျခင္းမရွိသျဖင့္ ေလာ္လီခဲ့သျဖင့္လည္း ရက္ကြက္တြင္းမွ စကားမ်ားအျဖစ္သာ က်န္ရွိခဲ့သည္။

NLD ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု ေဒၚစႏၵာမင္းမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ရန္ကုန္ေဒသ တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း နာမည္ပ်က္ျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေနသည့္ ေဒၚစႏၵာမင္း မွာ ရန္ကုန္တြင္ယွဥ္ၿပိဳင္ပါက အေျခအေနမေကာင္းနုိင္သျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္အမတ္ ခ်င္း အတူတူ၊ ပညာေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး တိုးတက္ေရးကို စဥ္းစားသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေဒၚစႏၵာမင္း၏ လိင္မႈကိစၥအရႈတ္ေတာ္ပံုမ်ားေၾကာင့္ ေသခ်ာေပါက္ရႈံးနိမ့္မည္ဟု ယူဆထားေသာ ေနျပည္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေစခဲ့သည္ဟု NLD သတင္းရပ္ကြက္မွ သိရသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တုိင္က လိင္မႈရႈပ္ေထြးမႈမ်ားရွိသျဖင့္ ေဒၚစႏၵာမင္းကို တားဆီးနုိင္ျခင္းမရွိေသးတာျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုၾကသည္။


သို႔ေသာ္လည္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေဒၚစႏၵာမင္း အနုိင္ရကာ NLD အမတ္ အားလံုးနီးပါးလည္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနုိင္ရခဲ့သည္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္တြင္ NLD အမတ္အမ်ားအျပားအနုိင္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယခင္အစိုးရ ဦးသန္းေရႊ၊ လက္ရွိအစိုးရ ဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္ စစ္တပ္တို႔ ပူးေပါင္းကာ NLD ကို မနုိင္ နုိင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အိႏိၵယ သတင္းစာမ်ားက ေဖာ္ျပေရးသားခဲ့ၿပီး ဝါရင့္ ကမာၻ႔နုိင္ငံေရးသမားမ်ားကလည္း NLD ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ဦးသန္းေရႊအလိုက် ျဖစ္သြားေၾကာင္း သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ ၁ လ အလိုတြင္ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ NLD အမတ္ေလာင္း အိမ္ေထာင္သည္ ေဒၚစႏၵာမင္းသည္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေဌးၾကြယ္ ႏွင့္ ပုဂံၿမိဳ႕ Bagan Hotel, River View အခန္းအမွတ္ ၂၁၁ တြင္ ၈-၂-၁၂ ရက္ေန႔မွ ၁၀-၂-၁၂ ရက္ေန႔အထိ တစ္ခန္းတည္း အတူ တည္းခိုေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္အထား အျပည့္အစံုႏွင့္တကြ ထြက္ေပၚခဲ့သျဖင့္ သတင္းေလာက တစ္ခုလံုး လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ထိုစဥ္က ကုိေဌးၾကြယ္ ႏွင့္ ေဒၚစႏၵာမင္းတို႔ႏွစ္ဦးသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၈)ရက္ ေန႔မွာ ေလယာဥ္တစ္စီးတည္း အတူစီးကာ ပုဂံ သို႔ ထြက္ခြာခဲ့ၾကၿပီး ့ ပုဂံဟုိတယ္တြင္ Booking လုပ္ကာ ဟုိတယ္မွာပဲေန႔လည္စာ စားခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ အခန္းအမွတ္ ၂၁၁ တြင္းသို႔ ၂ ဦးလံုးဝင္ေရာက္သြားၿပီး တစ္နာရီ ခန္႔အၾကာ ျပန္ထြက္လာၾကၿပီး ႏွစ္ကိုယ္တူ ဘုရားဖူးထြက္ၾကေၾကာင္း၊ ညေနပိုင္းတြင္ ဟုိတယ္သို႔ ျပန္ေရာက္လာ၍ ့ ညစာကို အခန္းလာပို႔ရန္ မွာယူကာ ႏွစ္ဦးစလံုး အခန္းထဲဝင္သြားၿပီး မနက္စာစားခ်ိန္မွ ျပန္ထြက္လာေၾကာင္း မ်က္ျမင္မ်ားက ဆိုသည္။ ၂ ညတာ တစ္ခန္းတည္းအတူ အိပ္ခဲ့ေသာ ေဒၚစႏၵာမင္းႏွင့္ ကိုေဌးၾကြယ္ေၾကာင့္ ၈၈ NLD ပါတီဝင္မ်ားသာမက ၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ားပါ ေျဖရွင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရေသာ္လည္း ထိုစဥ္က ေဒၚစႏၵာမင္းဘက္မွ တစ္စံုတစ္ေျဖရွင္းခဲ့ျခင္းမရွိပဲ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည့္တန္ဆာ တရားဝင္ျဖစ္ေရးကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ေတာက္ေလွ်က္ တင္သြင္းခဲ့ေတာ့သည္။ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ႀကီး ေဒၚစႏၵာမင္းသည္ ရခိုင္ေဒသတြင္ တုိင္းရင္းသူ မသီတာေထြး မုဒိန္းက်င့္ခံရခ်ိန္ ႏွင့္ လားရႈိးတြင္ မေအးဝင္း မီးရႈိ႕သတ္ခံရခ်ိန္ သာမက မိတၳီလာေဒသတြင္ ဆရာေတာ္ ဦးေသာဘိတ အသတ္ခံရခ်ိန္မ်ား၌ ဘာတစ္ခုမွ ဝင္မေျပာခဲ့ပဲ ပါးစပ္ပိတ္ ေနခဲ့ၿပီး တရားဝင္ ျပည့္တန္ဆာ (သို႔) တရားဝင္ ဖာ ျဖစ္ေရးကိုသာ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္း၊ ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးေနသျဖင့္ လူထုက ေဒၚစႏၵာမင္းကိုသာမက NLD ကိုပါ အထူးစိတ္ပ်က္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္သား ျဖင့္ အိမ္ေထာင္က်ၿပီး ဓာတုေဗဒ ျဖင့္ ဘြဲ႔ရထားေသာ ေဒၚစႏၵာမင္းသည္ NLD ပါတီထဲဝင္ၿပီး ျပည့္တန္ဆာ (သို႔) ဖာ မ်ား အေရးကို အျခား ေသေရးရွင္ေရး အျခားကိစၥအားလံုးထက္ ဦးစားေပးလွ်က္ရွိသည္မွာ အနာဂတ္ နုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ အနာဂတ္ NLD ပါတီအတြက္ ဆိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

From:အမ်ဳိးသား အခြင့္အေရး

www.mmdailystar.com

11 comments:


 1. ဒီမိုျကာကူလီေတြနဲ့ ဒီမိုေနာက္မီးလင္း ေမ်ာက္မေတြ

  စုျကည္ က ေဒးဗစ္လွျမင့္ နဲ့ ေနာက္မီးလင္း...............
  ခင္ဥမၼာ က နိူင္ေအာင္ နဲ့ ေနာက္မီးလင္း........
  စႏၵာခင္မင္း က မိုးသီးဇြန္ နဲ့ ေနာက္မီးလင္း................
  စႏၵာမင္း က ေဌးၾကြယ္ နဲ့ ေနာက္မီးလင္း.........................

  ReplyDelete
 2. ဦးေႏွာက္မရိွတဲ့ ဒီမိုေကာင္ေတြကိုိ
  ကုလားအုပ္မ ေဒၚစုက ေခါင္းေဆာင္ေတာ့
  ဒီမိုၾကာကူလီ၊ ဒီမို ေနာက္မီးလင္းေတြပဲ ရမွာေပါ့။

  ReplyDelete
 3. ခင္ဥမၼာက အစက ABSDFေက်ာင္းသားသပုန္တပ္က
  တျခားေကာင္တစ္ေကာင္၇ဲ့မိန္းမေလ
  ေနာက္မွ ABSDFလူသတ္တ၇ားခံ
  ေဒါက္တာနိဳင္ေအာင္နဲ့ျဖစ္ပီးတ၇ားဝင္ယူလိုက္တာ
  ခင္ဥမၼာကမိုးသီးဇြန္နဲ့လဲဇတ္လမ္း၇ိွခဲ့တယ္
  ေတာင္ပိုင္းABSDF ကေကာင္ေတြသိပါတယ္

  ReplyDelete
 4. ABSDFလူသတ္သမား ေဒါက္တာနိူင္ေအာင္ကို
  ျကာကူလီနိူင္ေအာင္ လို့ေခၚေနျကတာ
  အဲ့ဒီအ၇ႈပ္အထုပ္ဇာတ္လမ္းေတြေျကာင့္
  ေနမယ္

  ReplyDelete
 5. အတိုက္အခံဒီမိုလုပ္စားေကာင္ေတြထဲမွာ ၾကာကူလီေတြ အမ်ားၾကီးပါလား

  နိဳင္ေအာင္ က ခင္ဥမၼာ ကို ၾကာကူလီ၇ိုက္ပီး ယူလိုက္တယ္

  ေဌးၾကြယ္ က စႏၵာမင္း ကို ၾကာကူလီ၇ိုက္ပီးပီ ဘယ္ေတာ့ယူမွာလဲ

  ReplyDelete
 6. ျကာကူလီ နိူင္ေအာင္ နဲ့ ျကာကူလီ ေဌးၾကြယ္ တင္ မကပါဘူး
  အဲ့ဒီ ဒီမိုသူေတာင္းစားေကာင္ေတြက သူမ်ားမယားကို ျကာကူလီ ၇ိုက္ေနက်ဘဲ့
  ဒီမိုသူေတာင္းစားေကာင္မေတြကလဲ ေနာက္မီးလင္းေနက်ဘဲ့

  ..

  ReplyDelete
 7. နိူင္ေအာင္ နဲ႕ မိုးသီးဇြန္ ဆိုတာ
  ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ေရွ့ေရးကို ဒုကၡေပးမဲ့ေကာင္ေတြ ။

  နိူင္ေအာင္ နဲ႕ မိုးသီးဇြန္ ၂ေကာင္လံုးက လူသတ္ေကာင္ေတြ
  ၂ေကာင္လံုးက ၇သာ၇င္ဘနဖူးသိုက္တူးမဲ့ေကာင္ေတြ

  ပီးေတာ့ နိူင္ေအာင္ နဲ႕ မိုးသီးဇြန္ ၂ေကာင္လံုးက ၾကာကူလီေတြ

  နိူင္ေအာင္ က သူမ်ားမိန္းမ ခင္ဥမၼာ ကို ၾကာကူလီ၇ိုက္၇င္းနဲ႕ ေနာက္ေတာ့အတည္ယူလိုက္တာ

  မိုးသီးဇြန္ က နယူးေယာက္က သူမ်ားမိန္းမ စႏၵာခင္မင္း ဆိုတဲ့ တ၇ုတ္မေခ်ာေခ်ာ ကို ၾကာကူလီ၇ိုက္ေနတာ ။

  ReplyDelete
 8. ဟုတ္တယ္ကြ
  မိုးသီး အခု ဝါး ေနတဲ့ ခပ္မိုက္မိုက္တရုတ္မၾကီး စႏၵာခင္မင္းက မိုးသီးရဲ့ ရဲေဘာ္ရဲ့မိန္းမ
  မိုးသီးရဲေဘာ္ကလည္း သူ႕မိန္းမရဲ့တူမကို သုတ္ေျပးသြားလို႕ အဲ့တရုတ္မၾကီးက ဆာေနတဲ့အခ်ိန္
  မိုးသီးက အလုပ္အကိုင္မရွိ ေနစရာမရွိေတာ့ ေယာက္က်ားဖာသည္ သြားလုပ္ေပးေနတာ
  မိုးသီး တရား၀င္ယူထားတာမဟုတ္ဘူး
  တရုတ္မၾကီး စႏၵာခင္မင္းရဲ့လင္ေဟာင္းက ကြာမေပးေတာ့ မိုးသီး ရြာေရာက္ေနတာေပါ့

  ReplyDelete
 9. အဲဒါေတြက ရိုးေနျပီ။
  ျမန္မာျပည္က အေမရိက ေရာက္တဲ့ ဒီမိုလုပ္စား (၈၈) ABSDF NGO ေကာင္မ အေတာ္မ်ားမ်ားက
  လင္ငယ္ ေနတာဘဲ။
  ပညာသင္ ဆုရလို ့ ေက်ာင္းသြားတက္တဲ့
  နာမည္ျကီး NGO မွာ လုပ္တဲ့ မိန္းမ တစ္ေယာက္ဆို လင္ ၃ေယာက္ ရွိတယ္. ...
  ကလားတစ္ေကာင္ လိုးလိုက္တာ ေဆးေက်ြးျပီးေတာ့
  ေဆးရံုေတာင္ ေရာက္တယ္။
  ျမန္မာျပည္က သမီးတစ္ေယာက္နဲ့က်န္ခဲ့တဲ့ လင္ျကီးကေတာ့ မသိဘူး။

  ReplyDelete
 10. ၈၈ မတိုင္မီက
  စုၾကည္က ျမန္မာေတြကို
  ေမ်ာက္သာသာေကာင္ေတြလို႕သေဘာထားတာ

  ၈၈ မတိုင္မီက
  စုၾကည္က အျဖဴေကာင္ကိုလင္လုပ္
  တျခားအျဖဴေကာင္ေတြကို ဖင္ခံ
  အျဖဴေကာင္ေတြနဲ႕ေပါင္းျပီး
  အျဖဴေကာင္ေတြက ျမန္မာေတြကို
  အသားအေရာင္ခြဲျခား အထင္အျမင္ေသးျပီး
  ေမ်ာက္သာသာေကာင္ေတြလို႕သေဘာထားသလို
  စုၾကည္ကပါ ျမန္မာေတြကို ေမ်ာက္သာသာေကာင္ေတြလို႕သေဘာထားတာ

  ၈၈ မတိုင္မီက
  စုၾကည္က ျမန္မာေတြနဲ႕ ေတြ႕ဖို႔ေနေနသာသာ
  စုၾကည္က သူ႕ကိုသူေတာင္ ျမန္မာလို႔ေျပာရမွာေတာင္
  ရွက္သေလး ဘာသေလးနဲ႕

  အခုမွ
  စုၾကည္က ျပည္ပက ျမန္မာေတြကို ေတြ႕တယ္လို႕
  လာေျပာမေနနဲ႕
  ႏိုင္ငံျခားမွာအေနၾကာသူတိုင္း
  အျဖဴေကာင္ေတြ ကုလားေတြကိုပဲ ဖင္ခံတဲ့
  ျမန္မာဆိုရင္ မကုန္းတဲ့
  ၈၈ မတိုင္မီ စုၾကည္အေၾကာင္းကိုသိတယ္

  စုၾကည္က ေဒးဗစ္လွျမင့္ ကို ကုန္းတာ
  စုၾကည္က တျခား NLD နဲ႕ ဒီမိုအေကာင္မ်ိဳးစံုကို ကုန္းတာက
  ၈၈ ေနာက္ပိုင္းမွ

  ReplyDelete
 11. တုတ္ႀကီး7 April 2014 at 16:54

  ဦးေႏွာက္မရိွတဲ့ ဒီမိုေကာင္ေတြကိုိ ကုလားအုပ္မ ေဒၚစုက ေခါင္းေဆာင္ေတာ့ ဒီမိုၾကာကူလီ၊ ဒီမို ေနာက္မီးလင္းေတြပဲ ရမွာေပါ့။


  ဒီမိုၾကာကူလီ ေဒးဗစ္လွျမင့္
  ဒီမိုေနာက္မီးလင္း ေဒၚစု

  ဒီမိုၾကာကူလီ ေဌးၾကြယ္
  ဒီမိုေနာက္မီးလင္း စႏၵာမင္း

  ဒီမိုၾကာကူလီ မိုးသီးဇြန္
  ဒီမိုေနာက္မီးလင္း စႏၵာခင္မင္း

  ဒီမိုၾကာကူလီ ႏုိင္ေအာင္
  ဒီမိုေနာက္မီးလင္း ခင္ဥမၼာ

  ReplyDelete

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...