Tuesday, 29 July 2014

လက္မွတ္ ၅ သန္း၏ ေနာက္ကြယ္

ျျမန္မာ႔ႏုိင္ငံေရးေလာကတြင္ ထင္ရွားေသာ အတုိက္အခံပါတီတစ္ခုျဖစ္သည္႔ NLD ပါတီသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၇) ရက္ေန႔မွ ဇူလိုင္လ (၁၉)ရက္ေန႔အထိ ပုဒ္မ-၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး လက္မွတ္ေကာက္ယူသည္႔ Capmpaign တစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္ကိုေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

တကယ္ေတာ႔ မူလအစကေတာ႔ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးမဟုတ္ဘဲ ပုဒ္မ (၅၉) စ  ျပင္ဆင္ေရးသာျဖစ္သည္။ ပုဒ္မ ၅၉ ဆိုသည္မွာ ရွင္းရွင္းေျပာရေသာ္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား သမၼတျဖစ္ခြင္႔ကို ကန္႔သတ္ထားသည္႔ အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာအတြက္ အင္မတန္မွ အေရးၾကီးလွေသာ ပုဒ္မတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုပုဒ္မကို ျပဌာန္းထားျခင္းအားျဖင္႔လည္း မည္သူ႔ကိုမွ်ထိခိုက္မည္မဟုတ္ေပ။ သမၼတ ျဖစ္ခ်င္သူႏွင္႔သာ သက္ဆုိုင္ေနေပသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ သမၼတျဖစ္ခ်င္သည္ဟု အတိအလင္း ဖြင္႔ေျပာလာၿပီးေနာက္ NLD ပါတီမွ အေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၅၉ စ အား ျပင္ဆင္ရန္ အားသြန္ခြန္စိုက္ၾကိဳးပမ္းလာေတာ႔သည္။အဘယ္႔ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သားႏွစ္ဦးလံုးမွာ အေနာက္ႏုိင္ငံသား ခံယူထားသူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ပင္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ၄င္းတုိ႔၏ ပုဒ္မ ၅၉ စ ျပင္ဆင္ေရးမွာ မေအာင္ျမင္ပါ။ အစိုးရႏွင္႔ တပ္မေတာ္မွမဟုတ္ပဲ ျပည္တြင္းရွိ အမ်ိဳးဘာသာ ၊ သာသနာကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ မ်ိဳးခ်စ္လူငယ္မ်ား၏ ကန္႔ကြက္ျခင္းကို အျပင္းအထန္ခံၾကရေတာ႔သည္။ NLD အေနျဖင္႔ ထိုကဲ႔သို႔ ျဖစ္လာမည္ဟု လံုး၀ မေမွ်ာ္လင္႔ခဲ႔သည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။ လူထုက သူတုိ႔ဘက္တြင္ရွိသည္၊ သူတုိ႔ေျပာလွ်င္ လူထုက သူတုိ႔ဘက္သို႔ ပါလာလိမ္႔မည္၊ ပုဒ္မ ၅၉ စ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေထာက္ခံၾကကာ အစိုးရအား ဖိအားေပးၾကလိမ္႔မည္ဟု ထင္မွတ္ခဲ႔ပံုရသည္။ သို႔ေသာ္ လူထုေထာက္ခံေသာအျဖစ္မွ လူအမ်ားစုက ေထာက္ခံေသာ အေျခအေနသို႔ က်ဆင္းလာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကို ပုဒ္မ ၅၉ စ ျပင္ဆင္ေရး လွံဳ႕ေဆာ္မႈမ်ားမွတဆင္႔ NLD ပါတီ နဖူးေတြ႔ ဒူးေတြ႔ သိလိုက္ရေတာ႔သည္။ မ်ားစြာေနာက္က်သြားျပီျဖစ္သည္။

ထုိသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ တစခန္းထလာတာက ၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား အၾကံေပးၾကသည္။ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) အစား အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ အားလံုး၏ အဓိကေသာ႔ခ်က္ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည္႔ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို ျပင္ဆင္ရန္ NLD ႏွင္႔ပူးေပါင္းကာ လူထုေဟာေျပာပြဲမ်ား လက္မွတ္ထုိးပြဲမ်ားျပဳလုပ္လာၾကေတာ႔သည္။ ဤေနရာတြင္လည္း ၄င္းတုိ႔ တြက္ကိန္းမွားသြားသည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားဆိုသည္မွာ ျငိမ္ေနလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးေသသြားမည္ဆိုးသျဖင္႔ လွဳပ္ေပးၾကရေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔ လွဳပ္လိုက္မွ ပိုဆုိးေတာ႔သည္။

ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ဟု တတြင္တြင္ေၾကြးေၾကာ္ေနရာမွ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျဖစ္သြားေသာအခါ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ျပင္ေပးပါဟု တစာစာေအာ္ေနသူမ်ားကလည္း ပုဒ္မ ၄၃၆ ဟု ေျပာင္းလဲေအာ္ၾကရသည္။
ေအာက္ေျခရွိ NLD ပါတီအဖြဲ႔၀င္မ်ား အလုပ္ရွဳပ္ကုန္ေတာ႔သည္။ စိတ္ညစ္ၾကရေတာ႔သည္။
ဒါတင္ပဲလားဆိုေတာ႔ မၿပီးေသး ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ရန္ လက္မွတ္ေကာက္ယူမည္ဟုဆိုလာသျဖင္႔ ပို၍ပင္ အလုပ္ရွဳပ္ၾကရေတာ႔သည္။

ဤသို႔ျဖင္႔ ႏိုင္ငံႏွင္႔အ၀ွန္း ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး ေဟာေျပာပြဲမ်ားျပဳလုပ္ကာ လက္မွတ္ေကာက္ယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကေတာ႔သည္။ ျပည္သူအမ်ားမွာ အျငိမ္မေနရေတာ႔။ ထိုးခ်င္သည္ျဖစ္ေစ မထိုးခ်င္သည္ျဖစ္ေစ အတင္းအက်ပ္ လက္မွတ္ထုိးခိုင္းၾကေတာ႔သည္။
ေနာက္ဆံုးတြင္ေတာ႔ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္ေတာ႔သည္။ ေကာက္ခံရရွိေသာ လက္မွတ္မွာ ငါးသန္းဟူ၍ျဖစ္သည္။လူထုတခဲနက္ေထာက္ခံေသာ ပါတီဟု ေလလံုးထြားေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရ သန္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ရွိသည္႔အနက္ ၄င္းတုိ႔အဆို လက္မွတ္ ငါးသန္းဟူေသာ ပမာဏသာ ေကာက္ခံရရွိသည္မွာ ရီစရာပင္ေကာင္းေသးေတာ႔သည္။

အထက္ပါကိစၥႏွင္႔ပါတ္သက္၍လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းမွလည္း အေျခခံဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွသာ ျပင္ဆင္ရန္၊ အေျခခံဥပေဒဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအတုိင္းသာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ေျပာဆိုထားၿပီးျဖစ္သည္။ တကယ္႔တကယ္တမ္း လက္မွတ္ ၅ သန္းဆိုသည္မွာ အမွန္တကယ္ဟုတ္ႏုိင္ပါ၏ေလာ။
သင္႔ေဘးတြင္ ရွိေသာ တစ္ေယာက္ေယာက္အား ေမးၾကည္႔လိုက္ပါ။ မျဖစ္ႏုိင္ဟုသာ ေျပာၾကပါလိမ္႔မည္။

ဥပမာဆုိရေသာ္ ေနျပည္ေတာ္ ျမိဳ႕နယ္ (၆) ျမိဳ႕နယ္ကိုပဲၾကည္႔ပါ။

NLD ပါတီမွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၄၃၆)အား ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔မွ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးမႈ

ဥတၱရသီရိျမိဳ႕နယ္              ၃၂၂၀ ဦး။
ပုဗၺသီရိျမိဳ႕နယ္                  ၄၃၂၆ ဦး။
ေဇယ်ာသီရိျမိဳ႕နယ္           ၂၂၇၂  ဦး။
ဇမၺဴသီ၇ိျမိဳ႕နယ္                ၂၂၀၅  ဦး။
ဒကိၡဏ သီရိျမိဳ႕နယ္          ၂၃၆၆  ဦး။
လယ္ေ၀းျမိဳ႕နယ္              ၅၀၁၄  ဦး။
ပ်ဥ္းမနား ျမိဳ႕နယ္            ၂၀၀၂   ဦး။
တပ္ကုန္းျမိဳ႕နယ္              ၁၅၁၆  ဦး။

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ (၈) ျမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၂၉၂၁ ဦး။

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ (၈) ျမိဳ႕နယ္တြင္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္အထက္ လူဦးေရစာရင္းမွာ
ခန္႔မွန္း ( ၆၆၄၀၈၇) ဦးရွိသည္႔အနက္ လက္မွတ္ေရးထိုးသူ ၂၂၉၂၁ ဦး ရွိသျဖင္႔ ပုဒ္မ (၄၃၆) ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ (၃.၄၅%) သာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ႔သည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ NLD ပါတီမွ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးအတြက္
ေကာက္ခံရရွိေသာ လက္မွတ္ ၅ သန္းဆိုသည္မွာ အမွန္တကယ္ ဟုတ္မဟုတ္စာဖတ္သူတုိ႔ သိရွိၾကေလာက္ေပေတာ႔မည္။


ထို႔အျပင္ NLD ပါတီမွ ေကာက္ခံရရွိေသာ လက္မွတ္မ်ား၊ ေကာက္ယူမႈပံုစံမ်ားကို ေလ႔လာၾကည္႔လိုက္ေသာ္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

၁။ လက္မွတ္ေရးထိုးေသာ စာအုပ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္အမွတ္ ပါရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မပါရွိသည္ျဖစ္ေစ လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္း။

၂။ ေနရပ္လိပ္စာမ်ားအား အမွန္အတိုင္း တိက်စြာ ေဖာ္ျပထားမႈမရွိျခင္း၊

၃။ ေရးထိုးထားေသာ လက္မွတ္မ်ားမွာ မူလ လက္မွတ္မ်ားမဟုတ္ဘဲ အျဖစ္သာ ေရးျခစ္ထားျခင္း။

၄။ အမွတ္စဥ္ ေရတြက္လုိ႔မရႏိုင္ေစရန္ အမွတ္စဥ္အကြက္တြင္ ေရးသြင္းထားမႈမရွိျခင္း။

၅။ တစ္ဦးတည္းမွ ျဖည္႔စြက္ထားေၾကာင္း သံသယရွိျခင္း။

၆။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲမွ ျမိဳ႕နယ္ (၈) ျမိဳ႕နယ္စလံုးကို လွည္႔လွည္၍ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း။

၇။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ လက္မွတ္ေကာက္ခံမႈ အမ်ားဆံုးရရွိေသာ ျမိဳ႕နယ္အား ဆုခ်ီးျမွင္႔မည္ဟု ေၾကညာထားသျဖင္႔ ျမိဳ႕နယ္/ေက်းရြာပါတီဥကၠဌမ်ား ၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားအေနျဖင္႔ သူ႔ထက္ငါသာေအာင္ လက္မွတ္မ်ား လိမ္လည္ေဖာ္ျပျခင္း


ယခုဆိုလွ်င္ မဟုတ္မမွန္လုပ္ၾကံေဖာ္ျပခဲ႔သည္႕ NLD ပါတီ၏ လိမ္ညာမႈမ်ားကို ျပည္သူအမ်ား သိရွိေလာက္ပါၿပီ။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ၏ ပါတီၾကီးတစ္ခုအေနျဖင္႔ ထိုကဲ႔သို႔ ျပည္သူမ်ားအေပၚမွာ သတင္းအမွားမ်ားထုတ္ျပန္ကာ မဟုတ္မမွန္လုပ္ၾကံခဲ႔မႈမ်ားမွာ လံုး၀ မျဖစ္သင္႔သည္႔ ကိစၥျဖစ္သည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆို္င္ရာ ေကာ္မတီမွလည္း ေသခ်ာစြာ စိစစ္ၿပီး အေရးယူသင္႔သလို၊ ေနာက္ေနာက္ ထိုက႔ဲသို႔ မျဖစ္ေအာင္လည္း ျပင္းထန္စြာ သတိေပးသင္႔ေၾကာင္း သံုးသပ္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။


From: OE

www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...