Friday, 25 July 2014

● မႏၱေလးၿဖစ္စဥ္ သတိတရားႏွင့္ယွဥ္ အသိတရား အစဥ္ထား ●(မႏၱေလးသားတစ္ဦး)

[၂၃-၇-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမုံသတင္းစာႏွင့္ ၂၄-၇-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမုံသတင္းစာမ်ားမွ]

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔၊ ၂ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၃ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိလာခဲ့ပါသည္။ ျဖစ္စဥ္၏ ေနာက္ခံ အေၾကာင္းအရာ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ သိရွိလိုက္ရေသာအခါ သတိတရားႏွင့္ အသိတရား ႏွစ္ပါးတို႔ ၏ အေရးပါမႈကို သတိျပဳခံစားလိုက္ရပါသည္။ ပဋိပကၡတြင္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူ ႏွစ္ဦး ေသဆုံး ၿပီး ၁၄ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရကာ အမ်ားျပည္သူ အထိတ္တလန္႔ အေျခအေနမ်ိဳးကို ႀကဳံေတြ႕ ခဲ့ရပါသည္။

ပုဂၢိဳလ္ေရး ရန္ၿငိဳးေလး တစ္ခုေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ား စိတ္မခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္ အေျခအေနကို ဆိုက္ေရာက္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေျခအေနမ်ိဳး၊ ဤအေတြ႕အႀကဳံမ်ိဳးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မႏၲေလးသူ၊ မႏၲေလးသားမ်ား ေနာင္ဘယ္ေသာ အခါမွ မႀကဳံေတြ႕လိုေတာ့ပါ။ အျခားမည္သည့္အရပ္၊ မည္သည့္ေဒသတြင္မွလည္း မႀကဳံေတြ႔ေစလိုေတာ့ပါ။
ျဖစ္ရပ္ေနာက္ခံ အေၾကာင္းမွာ ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္ေတာ္စပ္သူမ်ားအၾကား ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ခန္႔မွ စတင္၍ အျပန္အလွန္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးရန္ၿငိဳး အာဃာတမ်ားကတစ္ဆင့္ ျမစ္ဖ်ားခံ စီးဆင္းလာခဲ့ရာမွ ရဲစခန္းတြင္ သားမယားျပဳက်င့္မႈျဖင့္ လီဆယ္အမႈဖြင့္ခဲ့ျခင္းက စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္ေတာ္စပ္သူမ်ား ျဖစ္လင့္ကစားတစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ မေျပေသာ ရန္ၿငိဳးမ်ားျဖင့္ အမႈႀကီးမ်ား အျပန္အလွန္ဖန္တီးခဲ့ၾကသည္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ အမႈဆင္၍ လီဆယ္တိုင္ၾကားခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္ကို အင္တာနက္၊ လူမႈကြန္ရက္ တို႔ျဖင့္ လႈံ႔ေဆာ္အားျဖည့္လိုက္ေသာအခါ မတူကြဲျပားေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ရပ္အၾကား ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေစမည့္ စိတ္ခံစားမႈမ်ား ပိုမိုျမင့္မား ျပင္းထန္လာေစခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ား ကူးစက္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ႏွစ္ဖက္ေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားတြင္ သံသယႏွင့္ မလုံၿခဳံမႈမ်ားကို ႀကီးမားစြာ ခံစားခဲ့ၾကရၿပီး တည္ၿငိမ္မႈသည္လည္း ႐ုတ္ျခည္းပ်က္ျပားသြားေစခဲ့ရပါသည္။ ယခင္က ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကသူမ်ားအၾကား သံသယစိတ္မ်ား တိုးျမႇင့္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အေရးႀကီးသည္မွာ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ ႏိုင္ေရးသာ ျဖစ္သည္ဟူေသာ အေတြးတို႔ႏွင့္အတူ ေန႔ေရာညပါ ထိတ္လန္႔ျခင္းတို႔ျဖင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရပါသည္။

သို႔ေသာ္ မႏၲေလးသူ၊ မႏၲေလးသားမ်ားသည္ အခ်ိန္မီ ဆင္ျခင္တုံ တရားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္၍ ယိုယြင္းသြားေသာ အေျခအေနကို ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ ၾကပါသည္။ ဆက္တိုက္ဆိုသလို ေကာလာဟလမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္ကိုလည္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္ ဆက္သြယ္ကာ သတင္းမွန္မ်ားကို အျမန္ဆုံး ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ၾကရပါသည္။ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ ဝင္မ်ားႏွင့္ အျပည့္အဝပူးေပါင္းကာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို မႏၲေလးသူ၊ မႏၲေလးသားမ်ားက ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ၾကဥ္းခဲ့ၾကရပါသည္။ အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္တို႔၏ ေစစားမႈကို အခ်ိန္မီ အသိတရား၊ သတိတရားျဖင့္ ဆင္ျခင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

က်န္ေဒသမ်ားသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္း မရွိေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ရွိသူမ်ားက အေလးထား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသလို မႏၲေလးၿမိဳ႕ အျမန္ဆုံးတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေစရန္အတြက္လည္း ဘာသာေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ လူထုအလႊာအသီးသီးမွ က်ရာက႑ အလိုက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈမ်ား၊ စစ္ေဆးအေရးယူမႈမ်ား ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရၿပီး ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေနာက္ဆုံး ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန႔အထိ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမႈ ၁၉ မႈ တရားစြဲ တင္ခဲ့ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ၄၉ ဦးကို ဖမ္းဆီးအေရးယူႏိုင္ေရး တရားစြဲဆို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ အထက္ေဖာ္ျပပါ မတည္ၿငိမ္ေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၁၄၄ ျဖစ္ေသာ ကန္႔သတ္အမိန္႔အား ထုတ္ျပန္ခဲ့ရပါသည္။ မႏၲေလး ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ယခင္က လြတ္လပ္စြာ ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္၌ ကန္႔သတ္မႈမ်ားၾကားတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနၾကရပါသည္။ လုံၿခဳံေရး အရ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေက်ာ္လြန္ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားအတြက္ အေရးယူလ်က္ရွိရာ အမႈေပါင္း ၃၄၉ မႈ၊ လူေပါင္း ၈၃၄ ဦး အေရးယူခံထားရသည္ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။

ေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ပဋိပကၡမရွိခဲ့လၽွင္ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားလည္း မျဖစ္ႏိုင္သလို လုံၿခဳံေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးအရ ကန္႔သတ္တားျမစ္ရန္လည္းမရွိသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ အေရးယူခံ ရဖြယ္လည္း ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ အရင္းအႏွီးမ်ား ေပးဆပ္ခဲ့ရျခင္းအေပၚ သင္ခန္းစာ ရယူဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းကာလအတြင္း လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ ေန႔မအားညမနား လုံၿခဳံေရးတာဝန္မ်ား ရယူၾကရာ၌ သတင္းထြက္ေပၚရာ ေနရာသို႔ အျမန္ဆုံးဝိုင္းဝန္း ေၿဖရွင္းခဲ့ႀကရပါသည္။ မိမိတို႔ၿမိဳ႕ေတာ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ၂၄ နာရီပတ္လုံး ေနပူမိုးရြာမေရွာင္ တာဝန္ယူေပးခဲ့ႀကသည့္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ ဝင္မ်ားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕သူ၊ ၿမိဳ႕သားမ်ားက စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား၊ ေဖ်ာ္ရည္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၾကသည့္ျမင္ကြင္းမွာလည္း အပူမ်ားၾကားမွ ျမင္ရသူကို ေအးျမေစသည့္ပုံရိပ္မ်ားျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။

ဤၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး ပဋိပကၡမ်ားအၾကား ပ်က္စီးမသြားေစရန္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ႀကိဳးစားပမ္းစား ေဆာင္႐ြက္ေပးေန ရသည္ကိုလည္း မႏၲေလးၿမိဳ႕သူ၊ ၿမိဳ႕သားမ်ားအေနျဖင့္ အျပည့္အဝ နားလည္စာနာမႈ ႏွင့္အတူ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းခဲ့ၾကသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွစတင္၍ ျပည္တြင္းေဒသအခ်ိဳ႕သို႔ ကူးစက္ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ား ၿငႇိမ္းသတ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ဆဲ တည္ၿငိမ္စျပဳဆဲကာလတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ျဖစ္ပြား လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးကို အေျခခံေသာ ေကာလာဟလမ်ားမွာ သာမန္ေကာလာဟလမ်ားထက္ ပိုမို၍ သက္ေရာက္မႈ ျပင္းထန္ပါသည္။

မည္သို႔ပင္ ေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္ၾကေစကာမူ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာႏွင့္ အတူတကြ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကသည့္ အစဥ္အလာ၊ ဘာသာခ်င္းမတူညီေသာ္လည္း အသြင္တူေသာ မႏၲေလးသူ၊ မႏၲေလးသားဆိုသည့္ ေဒသစြဲစိတ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူေနၾကသည့္ အျခားေသာ ေဒသမ်ားအတြက္ပါ အတုယူစရာ စံနမူနာျပ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ဆိုသည့္ ဂုဏ္သတင္း မ်ားႏွင့္အတူ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏွစ္ဖက္ဘာသာဝင္မ်ားမွ လူမႈေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕လူထုတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေျခအေနမ်ားကို အတူလက္တြဲ ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကၿပီး လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အထူး လိုအပ္ေသာ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဆိုသည့္ တန္ဖိုးကို ႏိုင္ငံသားစိတ္ဓာတ္၊ မႏၲေလးစိတ္ရင္းတို႔ျဖင့္ အထင္အရွား ျပႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းႏိုင္ခဲ့ ၾကသည္။

ဘာသာမတူ၊ လူမ်ိဳးခ်င္းမတူေသာ္လည္း တစ္ေျမတည္းေန၊ တစ္ေရတည္း ေသာက္ကာ တစ္မိုးေအာက္တြင္ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ခဲ့ၾကသူမ်ား အခ်င္းခ်င္းလည္း မႏၲေလးသားစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ႐ိုင္းပင္းကူညီခဲ့ၾကပါသည္။ အခ်ိန္မီ သတိတရား၊ အသိတရား တို႔ျဖင့္ ျပည္သူမ်ားမွ လက္တြဲပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သည္မွာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ အတြက္ သာမက မိမိတို႔ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္လည္း စံနမူနာေကာင္းတစ္ရပ္ဟု ႐ႈျမင္ႏိုင္ ပါသည္။

ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေလၽွာက္လွမ္း ေနရသည့္ အခါသမယျဖစ္ပါသည္။ မေမၽွာ္လင့္ဘဲ ႀကဳံေတြ႕လာခဲ့ရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားတြင္ မတူကြဲျပားေသာ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ႏိုင္ငံသား၊ ဘာသာစကား၊ မ်ိဳးႏြယ္စု၊ လိင္ကြဲျပားမႈစသည့္ ထိလြယ္ရွလြယ္ အကဲဆတ္လြယ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ မတူကြဲျပားမႈအေပၚ အေျခခံ၍ ျဖစ္ေပၚေသာ မႈခင္းမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ ပဋိပကၡမ်ားကို ဦးတည္သည့္ စိတ္ခံစားမႈမ်ားကို လ်င္ျမန္လြယ္ကူစြာ ျဖစ္ေပၚ ေစတတ္ၿပီး လူတစ္ဦးခ်င္းမွသည္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံးသို႔ ႀကီးစြာေသာ ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ အမုန္းတရားမ်ားကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ျဖစ္ေပၚေစတတ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အက်ိဳးဖ်က္ဆီးမႈမ်ားသည္ ႏွစ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတို႔ အေလးထားရာ အေဆာက္ အအုံမ်ား၊ အေျချပဳရာ ဗဟိုေနရာမ်ားသို႔ ဦးတည္တတ္သျဖင့္ သတိျပဳ၍ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အဆိုပါ ပဋိပကၡမ်ိဳးသည္ လ်င္ျမန္စြာ ကူးစက္ႏိုင္သည့္ သေဘာ သဘာ၀ရွိေသာေၾကာင့္ မတူကြဲျပားသည့္ လူအုပ္စုမ်ားအၾကား ၎တို႔၏ ယုံၾကည္ရာ အယူအဆမ်ားကို အျပန္အလွန္ ေလးစားႏိုင္ေရး၊ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး၊ နားလည္သည္းခံႏိုင္မႈစြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ရယူေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ မတူကြဲျပားသည့္ အေျခအေနမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ပဋိပကၡမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစရန္ေစ့ေဆာ္ ေရးသားမႈ၊ လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားကိုလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ျဖစ္စဥ္အတြင္း ထင္ရွားေသာ သာဓကတစ္ခု အျဖစ္ေတြ႕ရွိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေစ့ေဆာ္မႈ၊ လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေဆာင္႐ြက္ၾကေၾကာင္းေတြ႕ရွိရၿပီး ၎ တို႔အား ေျပေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ မီဒီယာ၏ ပါဝင္မႈသည္ အေရးပါသည့္ က႑တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

မီဒီယာမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူလူထုထံသို႔ အျမန္ဆုံးႏွင့္ အထိေရာက္ဆုံး ေပးပို႔ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္မ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ပင္ မဟုတ္ပါလား။ သို႔ေသာ္ မမွန္သတင္းမ်ား၊ လႈံ႔ေဆာ္ သတင္းမ်ား မဟုတ္ဘဲ သတင္းမွန္မ်ား၊ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား ျဖစ္ရန္မွာမူ အေရးႀကီးပါသည္။
လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းတို႔တြင္ လူသားမ်ားရွိေနသေ႐ြ႕ လူသားမ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အမႈအခင္းမ်ား ရွိေနမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ပုဂၢလိကတစ္ဦးခ်င္း ျဖစ္ပြားေသာ ျပႆနာမ်ားမွ မႈခင္းမ်ားျဖစ္လာၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမႈခင္းမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္အတြက္ လည္း ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေဆာင္႐ြက္ရေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တရားမၽွတစြာ၊ မွန္ကန္စြာ စုံစမ္းစစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္ကာ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူျခင္းအမႈ ျပဳၾကရပါသည္။

ဤသည္ပင္လၽွင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္အစား တရားဥပေဒမဲ့ လူအုပ္စုျဖင့္ ဆႏၵ၊ ေဒါသကို ေရွ႕ထား၍ ေဆာင္႐ြက္ၾကမည္ဆိုလၽွင္ ဦးေဆာင္သူႏွင့္ ပါဝင္သူမ်ားပါ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္ျဖစ္ေပသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဥပေဒမဲ့ လူအုပ္စု အားကိုး၍ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသျဖင့္ အေရးယူခဲ့ရသည့္ သာဓကမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာ အထင္အရွားရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ဆင္ျခင္တုံတရားမဲ့စြာ ဆႏၵအေလ်ာက္၊ ေဒါသအေလ်ာက္သာ ေဆာင္႐ြက္ ေနၾကမည္ ဆိုလၽွင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအစား အာဃာတ တရားစိုးမိုးေရးသာ ျဖစ္သြား ႏိုင္သည္ကိုလည္း အထူးသတိျပဳအပ္ေပသည္။ အမွန္စင္စစ္ႀကီးမားေသာ အႏၲရာယ္သို႔ လက္တစ္ကမ္း ေရာက္ခဲ့ရသည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ပဋိပကၡျဖစ္ရပ္ကို ၾကည့္မည္ဆိုလၽွင္ ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ အေၾကာင္းမွာ ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္ေတာ္သူမ်ားအၾကား ပုဂၢလိက မုန္းတီးမႈ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ရန္ၿငိဳးသက္သက္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေသာ္လည္း မမွန္သတင္းျဖန္႔မႈ၊ ေသြးထိုး လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားရေၾကာင္း မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကိစၥျမားေျမာင္လူတို႔ေဘာင္တြင္ အေျခအေနအရပ္ရပ္အား ဆင္ျခင္တုံ တရားႏွင့္ယွဥ္၍ သတိႏွင့္အသိ အစဥ္ထားအပ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

From:Hmuu Zaw

www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...