Saturday, 19 July 2014

႐ုရွားတုိ႔မမႈတဲ့ အေမရိကန္တုိ႔ရဲ႕ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈ
ယူကရိန္းမွာ ႏုိင္ငံေရးမတည္မၿငိမ္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ ခ႐ုိင္းမီးယားေဒသကုိ ႐ုရွားပုိင္အျဖစ္ ေသနတ္တစ္ခ်က္မေဖာက္ဘဲ ႐ုရွားတုိ႔လက္ ေအာက္ သြတ္သြင္းႏုိင္လုိက္ပါတယ္။ သမၼတ ပူတင္ရဲ႕ ေျခသြက္လက္သြက္နဲ႔ လက္ရဲဇက္ရဲ မဟာဗ်ဴဟာေတြက အေမရိကန္နဲ႔ ဥေရာပ ႏုိင္ငံမ်ားကုိ အလြန္လႈပ္ခတ္သြားေစၿပီး စုိး ရိမ္ေသာက ပြားေစပါေတာ့တယ္။ ေမာ္စကုိရဲ႕ ဒီလုပ္ရပ္အတြက္ အေမရိကန္တုိ႔ဟာ ႐ုရွား ကုိ စီးပြားေရးအရ ပိတ္ဆုိ႔မႈေတြနဲ႔ တံု႔ျပန္ခဲ့ တယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္တမ္းမွာေတာ့ အေမ ရိကန္တုိ႔ ႐ုရွားအေပၚ စီးပြားေရးအရထိေရာက္ တဲ့ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ဳိးေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ တြန္႔ ဆုတ္ေနၾကတာပါ။ ဒီလုိတြန္႔ဆုတ္ေနရတဲ့အ ေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိေပမဲ့ ၿခဳံၾကည့္လုိက္ရင္ အဓိကအေၾကာင္းရင္း ၂ ခ်က္ပဲရွိပါတယ္။ ပထမတစ္ခ်က္အေနနဲ႔ ႐ုရွားတုိ႔ဟာ ကမၻာမွာ ေရနံကုိ ဒုတိယအမ်ားဆံုး တင္ပုိ႔ႏုိင္တဲ့ႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ ႐ုရွား တုိ႔ဟာ အေမရိကန္ၿပီးရင္ ကမၻာမွာ ေခတ္မီလက္နက္မ်ားပုိင္ဆုိင္ထားတဲ့ ဒုတိယအင္အား ႀကီးႏုိင္ငံျဖစ္တယ္။ ႐ုရွားတုိ႔ရဲ႕ ဖ်က္စြမ္းအား ျမင့္လက္နက္မ်ားကုိ တံု႔ျပန္ဖုိ႔ အေမရိကန္ တုိ႔အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းဟာ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္အသံုးျပဳဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါ ေတာ့တယ္။ အျခားဖိအားေပးႏုိင္တဲ့ မည္ သည့္စစ္ေရးနည္းလမ္းနဲ႔ လက္နက္မ်ဳိးမွ အ ေမရိကန္တုိ႔အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာအခြင့္အ ေရးမရွိပါဘူး။

ခင္ဗ်ားတုိ႔၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အစဥ္အၿမဲသ တိမမူဘဲ ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ၾကတဲ့အေၾကာင္း တစ္ခုရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ယေန႔ကမၻာ မွာ အေမရိကန္တုိ႔ အခုလုိဘာေၾကာင့္ ရပ္ တည္ေနႏုိင္ရပါသလဲ။ အေၾကာင္းကေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာဟာ ယေန႔အထိ ကမၻာ႔ အရန္ေငြနဲ႔ ကမၻာသံုးေငြအျဖစ္ တည္ရွိေနျခင္း ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ သဘာ၀က်တဲ့၊ က်ဳိးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္တဲ့ အခ်က္တစ္ခုအ ေနနဲ႔ ခင္ဗ်ားတုိ႔၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရင္းႏွီးကၽြမ္း ၀င္စြာ လက္ခံထားေသာ္လည္း အက်ဳိးအ ေၾကာင္းမသင့္ သဘာ၀မက်တဲ့ ေ၀ဖန္စရာ မ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးတဲ့ ေနာက္ အေမရိကန္ေဒၚလာဟာ ကမၻာသံုးေငြ ေၾကးအျဖစ္ စတင္သံုးစြဲလာခဲ့တယ္။ ဘာ ေၾကာင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာကုိမွ ကမၻာသံုး ေငြေၾကးအျဖစ္ သံုးစြဲလာခဲ့လဲဆုိရင္ေတာ့ မ်ား မ်ားစားစား အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ မရွိလွပါ ဘူး။ တုိတုိနဲ႔လုိရင္းေျပာရရင္ အဲ့ဒီလုိသံုးစြဲဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာေၾကာင့္လုိ႔ပဲ ေျဖရမွာပါ။ ၁၉၇၀ ႏွစ္ဦးပုိင္းေတြကစၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာဟာ ေရနံေရာင္း၀ယ္တဲ့နယ္ပယ္အထိ ထုိးေဖာက္ ၀င္ေရာက္ ေနရာယူလာကာ ေရနံေရာင္း၀ယ္ ေရးကုိ ေဒၚလာနဲ႔ စတင္ေပးေခ်လာခဲ့တယ္။ ခ်ဳပ္လုိက္ရင္ေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာကုိ ကမၻာ႔ေငြေၾကးအျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာက အသံုး ျပဳရျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ အျမတ္အစြန္းေတြ ရရွိေနေစပါ တယ္။ ဒီလုိနည္းနဲ႔ အေမရိကန္တုိ႔ ႐ုိက္ ထုတ္ထားတဲ့ေဒၚလာေတြဟာ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ အၿမဲမျပတ္လုိအပ္ေနတဲ့၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေန႔စဥ္ လုိအပ္ေနတဲ့ demand တစ္ခု ပံုမွန္ႀကီးျဖစ္လုိ႔ေနပါေတာ့တယ္။

ယေန႔ေခတ္ အေမရိကန္နဲ႔ အေစးမကပ္ တဲ့ ႏုိင္ငံေတြဟာ အေမရိကန္ကုိ တံု႔ျပန္တဲ့ အေနနဲ႔ အေမရိကန္ေဒၚလာအစား အျခား ေငြေၾကးစနစ္ (သုိ႔မဟုတ္) ကုန္ပစၥည္းခ်င္း တုိက္႐ုိက္လဲလွယ္တဲ့ ဘာတာစနစ္ကုိ အသံုး ျပဳဖုိ႔ ႀကဳိးစားလာၾကတယ္။ ဆဒမ္ဟူစိန္လက္ ထက္ အီရတ္ႏုိင္ငံဟာ ေရနံအေရာင္းအ၀ယ္ အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာအသံုးမျပဳဘဲ ယူ႐ုိေငြေၾကးကုိ စတင္သံုးစြဲဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ တယ္။ အလားတူပဲ လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံကလည္း အေမရိကန္ေဒၚလာအစား ေရနံကုိ ေရႊနဲ႔အ ေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ၿပီး အေမရိကန္ကုိ အန္ တုဖုိ႔ ႀကဳိးစားခဲ့တယ္။ ရလဒ္အေနနဲ႔ကေတာ့ အီရတ္နဲ႔ လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံဟာ အေမရိကန္တုိ႔ရဲ႕ ရက္စက္စြာ သုတ္သင္ရွင္းလင္းခံရမႈနဲ႔ နိဂံုး ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ အ ေမရိကန္တုိ႔အတြက္ ဒီလုိနည္းလမ္းနဲ႔ ႐ုရွား နုိင္ငံကုိ တံု႔ျပန္ရင္ အရင္းအႏွီးမ်ားစြာနဲ႔ ေပး ဆပ္ရပါလိမ့္မယ္။ ယေန႔ အေမရိကန္ဟာ စူပါပါ၀ါအျဖစ္ ရပ္တည္ေနရာကေန ဒီလုိစစ္ ပြဲမ်ဳိး သူတင္ကုိယ္တင္ ဆင္ႏႊဲရမယ္ဆုိရင္ ျဖင့္ လက္၀ယ္ရွိေနတဲ့ စူပါပါ၀ါကေန တလိမ့္ ေခါက္ေကြး က်ဆင္းသြားမွာ ေျမႀကီးလက္ ခတ္မလြဲဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း ယူကရိန္းအ ေရးမွာ အေမရိကန္သမၼတအုိဘားမားက ေန တုိးအေနနဲ႔ ႐ုရွားကုိ စစ္တုိက္ဖုိ႔မရွိတဲ့အ ေၾကာင္းကုိ နည္းေပါင္းစံုနဲ႔ တဖြဖြေျပာေနရ တာ။ ႐ုရွားက ရွက္ရမ္းရမ္းၿပီး ခပ္မုိက္မုိက္ လုပ္လုိက္ရင္ အေမရိကန္တုိ႔အတြက္ အမ်ား ႀကီး အခက္ေတြ႕သြားႏုိင္တယ္။ ဥပမာ ေျမာက္ ကုိရီးယားလုိ ႏုိင္ငံမ်ဳိးကုိ ႏ်ဴကလီးယားပညာ ရပ္ေတြ ျဖန္႔ေ၀ေပးလုိက္ရင္၊ ဆီးရီးယားနဲ႔ အီရန္လုိႏုိင္ငံမ်ဳိးကုိ ႏ်ဴကလီးယားထိပ္ဖူးတပ္ တုိက္ခ်င္းပစ္ဒံုးပ်ံလုိမ်ဳိး အနည္းငယ္မွ် ေရာင္း လုိက္႐ံုနဲ႔ အေမရိကန္တုိ႔ ေျခမကုိင္မိ၊လက္ မကုိင္မိ ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။ ႐ုရွားတုိ႔အေန နဲ႔ အေမရိကန္ကုိ တံု႔ျပန္ဖုိ႔ ခ်က္ေအာက္ထုိး တဲ့ ဒီ့အျပင္ အျခားနည္းလမ္းေတြလည္း အ မ်ားႀကီးက်န္ပါေသးတယ္။

ေမာ္စကုိဟာ အေမရိကန္တုိ႔ကုိ အစုလုိက္ အၿပဳံလုိက္ ေသေၾကပ်က္စီးႏုိင္တဲ့ လက္နက္ အေျမာက္အျမားကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားတာ အေမ ရိကန္တုိ႔ ေကာင္းေကာင္းသိရွိထားပါတယ္။ ႐ုရွားတုိ႔အေနနဲ႔ စစ္မတုိက္ဘဲ တျခားေရြး ခ်ယ္ႏုိင္တဲ့နည္းလမ္းေတြလည္း ရွိေသးတယ္။ ဒီနည္းလမ္းကေတာ့ ႐ုရွားတုိ႔ေရာင္းခ်ေနတဲ့ ေရနံနဲ႔သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေတြကုိ ႐ူဘယ္လ္ (သုိ႔မဟုတ္) အျခားေသာေငြေၾကးနဲ႔ ေရာင္းခ် ဖုိ႔ ေၾကညာလုိက္႐ံုပါပဲ။ အေမရိကန္ေဒၚလာ ကုိ ႐ုရွားနဲ႔ဆက္ဆံတဲ့ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ အသံုးမျပဳဘဲ လံုး၀ေရွာင္ရွားလုိက္တာေပါ့။ လက္ေတြ႕မွာလည္း ႐ုရွားဟာ ဒီလုိလုပ္ေဆာင္ ဖုိ႔အတြက္ အျမည္းအစမ္းသေဘာအေနနဲ႔ အီ ရန္ႏုိင္ငံနဲ႔ သက္ေသျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ႐ုရွားဟာ အီရန္ကုိ ေရာင္းခ်တဲ့ လက္နက္နဲ႔အျခားေသာ ကုန္ပစၥည္းေတြအတြက္ အီရန္ႏုိင္ငံကေန အ ေမရိကန္ေဒၚလာကုိမယူဘဲ ဘာတာစနစ္နဲ႔ အီရန္ဆီက တစ္ေန႔ကုိ ေရနံစည္ငါးသိန္း ရ ယူၿပီး လဲလွယ္လုိက္တယ္။ ဒီလုပ္ရပ္ဟာ အေမရိကန္တုိ႔ကုိ စစ္ေရးမဟုတ္တဲ့နည္းနဲ႔တံု႔ ျပန္ရာမွာ အလြန္အင္မတန္ထိေရာက္တယ္ ဆုိရမယ္။ ဒါဆုိ ေရနံနဲ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ေတြကုိ ေရာင္းခ်ရာမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ မသံုးဘဲ အျခားေငြေၾကး (သုိ႔မဟုတ္) စနစ္ တစ္ခုခုကုိ သံုးစြဲလုိက္မယ္ဆုိရင္ ကမၻာ႔ေစ်း ကြက္မွာ လည္ပတ္ေနတဲ့ ဘီလီယံ ရာနဲ႔ခ်ီ တဲ့ အေမရိကန္ေဒၚလာေတြ ဘယ္ကုိေရာက္ သြားမလဲ။ ရွင္းရွင္းေလးပါ။ အဲဒီ့ဘီလီယံ ရာ နဲ႔ခ်ီတဲ့ေဒၚလာေတြ အေမရိကန္ဆုိတဲ့ အေမ့ အိမ္ကုိ ျပန္ေရာက္သြားေတာ့မွာေပါ့။ ဒီေတာ့ ဘာေတြျဖစ္လာမလဲ။ အေမရိကန္တုိ႔အတြက္ hyperinflation ဟုိက္ပါအင္ဖလက္ရွင္းလုိ႔ ေခၚတဲ့ အႀကီးအက်ယ္ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေတြ ျဖစ္သြားေတာ့မွာေပါ့။ ဒါဟာ ၂၀ ရာစုအဆန္း ပုိင္းေလာက္က ၀ုိင္မာႏုိင္ငံမွာ ခံစားရတဲ့အရ သာနဲ႔ ထပ္တူအရသာမ်ဳိး အေမရိကန္တုိ႔ ခံ စားသြားရႏုိင္တယ္။ ဒီလုိအေမရိကန္မွာ hyperinflation ျဖစ္ေပၚၿပီးတာနဲ႔ မၾကာခင္ ကမၻာလံုးစီးပြားပ်က္ကပ္ စတင္လာၿပီေပါ့။ ဒီ စီးပြားပ်က္ကပ္ဟာ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ စီးပြားေရး ဆက္ဆံမႈနည္းၿပီး ျပည္ပေႂကးၿမီလည္းနည္း ပါးတဲ့ ႐ုရွားတုိ႔ရဲ႕ စီးပြားေရးကုိ တစ္စံုတစ္ရာ အထိပဲ ထိခုိက္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေျခ ပ်က္ေလာက္ေအာင္ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ေတာ့ ထိုခုိက္ႏုိင္ေစမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ ႐ု ရွားတုိ႔ရဲ႕ စီးပြားေရးဟာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ စီး ပြားေရးလုိမ်ဳိး အေမရိကန္ကုိ မွီခုိအားထား ေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွာ အေမ ရိကန္ကုမၸဏီေျမာက္ျမားစြာ လာေရာက္ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနတဲ့အတြက္ တ႐ုတ္ဟာ အဲဒီ့ကေန အက်ဳိးအျမတ္မ်ားစြာရရွိထားပါတယ္။ အျပန္ အလွန္အေနနဲ႔ကေတာ့ တ႐ုတ္ဟာ ဒီလုိရရွိ တဲ့အက်ဳိးအျမတ္ေတြကုိ အေမရိကန္ဘဏ္ ေတြမွာ ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားပါတယ္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္လုိက္ရင္ေတာ့ျဖင့္ တ႐ုတ္ရဲ႕ရရွိတဲ့ အျမတ္ေငြေတြကုိ အေမရိကန္လက္ထဲ ျပန္ ထည့္ေပးထားရတာေပါ့။ အတုိးေငြျပန္ရတယ္ ဆုိေပမဲ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ႔စီးပြားပ်က္ကပ္ ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္ တ႐ုတ္က အေမရိကန္ဘဏ္ေတြ ကေန ေငြျပန္ထုတ္ဖုိ႔ ႀကဳိးစားခဲ့ေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေမရိကန္တုိ႔က ထုတ္ေပးဖုိ႔ျငင္း ဆန္ခဲ့တာေၾကာင့္ တ႐ုတ္တုိ႔ အႀကီးအက်ယ္ စိတ္ပ်က္ခဲ့ၾကရပါတယ္။

ဒီေန႔ ပူတင္ဟာ ယူကရိန္းအေရးမွာ ဘယ္ လုိနည္းနဲ႔ ပါ၀င္လာသလဲ။ ယူကရိန္းကုိ ဘာ ေၾကာင့္ ခြဲထုတ္ႏုိင္စြမ္းရွိသလဲ။ ဘယ္လုိေဆာင္ ရြက္ခဲ့သလဲ။ ပူတင္ဆြဲထုတ္သြားတဲ့ တစ္စက လုိရာဆြဲႏုိင္သလုိ ရွည္ရွည္လည္းဆြဲယူႏုိင္ တာမ်ဳိးပါ။ ဒါကေတာ့ ယူကရိန္းမွာ ႐ုရွားလူ မ်ဳိး အေျမာက္အျမားရွိသလုိ၊ ႐ုရွားစကားေျပာ ယူကရိန္းႏုိင္ငံသားေတြလည္း အေျမာက္အ ျမားရွိေနပါတယ္။ ပူတင္ဟာ ယူကရိန္းအေရး ကုိ ႐ုရွားလူမ်ဳိးမ်ားနဲ႔ ႐ုရွားစကားေျပာ ယူက ရိန္းႏုိင္ငံသားတုိ႔ကုိ အင္အားျပဳၿပီး ၀င္ေရာက္ လာႏုိင္သလုိ၊ ယူကရိန္းကဲ့သုိ႔ ႐ုရွားစကား ေျပာမ်ားနဲ႔ ႐ုရွားလူမ်ဳိးေတြေနထုိင္တဲ့ ေဘာလ္ တစ္ႏုိင္ငံမ်ားကုိလည္း ဒီလုိအေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ၀င္လာႏုိင္ပါေသးတယ္။ လက္ဗီးယား၊ ဖင္ လန္၊ လစ္သူေရးနီးယား၊ အက္စတုိးနီးယား တုိ႔မွာ ႐ုရွားစကားေျပာတဲ့ ႏုိင္ငံသားေျမာက္ ျမားစြာ ရွိေနတယ္။ ဒါဟာ သမၼတပူတင္အ တြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေကာင္းေကာင္း ရွိ ေနတယ္ဆုိတာ သက္ေသပါပဲ။ ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုက ႐ုရွားေထာက္လွမ္း ေရး (FSB) ရဲ႕ စြမ္းပကားပါ။ သမၼတပူတင္ ဟာ ယူကရိန္းရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈေတြ ၾကားက ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးအေျခ အေနကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ သံုးသပ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ကုိလည္း ႀကဳိတင္ေမွ်ာ္ ေတြးထားႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဒီလုိမွန္မွန္ကန္ကန္သံုး သပ္ႏုိင္ေအာင္ သမၼတပူတင္ကုိ အေထာက္ အကူျပဳခဲ့တာက ႐ုရွားေထာက္လွမ္းေရး FSB ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အေမရိကန္က မုိက္မဲတဲ့အ ေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈေတြလုပ္လာရင္ ပူတင္က လည္း ခပ္မုိက္မုိက္ဆံုးျဖတ္ၿပီး အေမရိကန္ ေဒၚလာကုိ ျပန္သပိတ္ေမွာက္မယ္။ ဒီအေျခ အေနကုိ အီးယူကေကာ ဘယ္လုိတံု႔ျပန္မလဲ။ ပူတင္သာ ဒီလုိဆံုးျဖတ္ရင္ ဥေရာပသမဂၢအ ေနနဲ႔ ပူတင္ရဲ႕မုိက္မဲမႈအေၾကာင္း တ၀ႀကီး ေျပာေန႐ံုကလြဲရင္ ဒီ့ျပင္ ဘာမွမတတ္ႏုိင္ပါ ဘူး။ အေမရိကန္စီးပြားပ်က္ရင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ လည္း မလႈပ္ႏုိင္တာေၾကာင့္ ေနာက္လာမယ့္ ကမၻာမွာ ႐ုရွားက စီးပြားေရးအင္အားႀကီးမား ၿပီး စူပါပါ၀ါအျဖစ္နဲ႔ သမုိင္းမ်က္ႏွာစာသစ္ဖြင့္ လွစ္သြားႏုိင္တယ္။

ဒါ့အျပင္ စီးပြားေရးအရ ႏုိင္ငံတကာအ ေပၚ မွီခုိနႈနည္းၿပီး မိမိႏုိင္ငံတြင္းအင္အားနဲ႔ အျပည့္အ၀ရပ္တည္ႏုိင္တဲ့ ရပ္တည္ဖုိ႔ လည္း က်င့္သားရေနတဲ့ ႏုိင္ငံ၊ မ်ဳိးခ်စ္ စိတ္ဓာတ္ျပင္းျပတဲ့ ႏုိင္ငံသားေတြေနထုိင္ ရာႏုိင္ငံ၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ လူ႕အရင္းအ ျမစ္ ႏွစ္ရပ္လံုး ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္တဲ့ႏုိင္ငံ၊ ဒီ မုိကေရစီစနစ္အေပၚ ႏုိင္ငံသားေတြကုိယ္တုိင္ ယုံၾကည္မႈနည္းၿပီး ဒီမုိကေရစီတင္းျပည့္က်ပ္ ျပည့္ မလိုလားမေတာင့္တတဲ့ ႏုိင္ငံ၊ ဇာ ဘုရင္လက္ထက္ကစလုိ႔ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ျပတ္ သားခက္ထန္တဲ့ အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ အကၽြမ္း တ၀င္ရင္းႏွီးတဲ့ ႐ုရွားလုိႏုိင္ငံအတြက္ ကမၻာ႔ စီးပြားေရးပ်က္ကပ္ျဖစ္ေပၚျခင္းကပင္ ကမၻာ႔ စူပါပါ၀ါအျဖစ္သုိ႔ တြန္းပုိ႔ႏုိင္တဲ့ အထူးအ ခြင့္အေရးတစ္ရပ္ နီးစပ္လာႏုိင္သလား ဆုိ တာကုိေတာ့ ...။
 
From:ME

www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...