Thursday, 24 July 2014

ဝန္ထမ္း၊ ပင္စင္စားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား က်ပ္သိန္း တစ္ရာေအာက္ေရာက္ရွိေရး ျပည္ေထာင္ စု အစိုးရ ထံ တင္ျပသြား မည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးဒုဝန္ႀကီး ေျပာ

ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပင္စင္စားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအ တြက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား က်ပ္ သိန္း ၁ဝဝေအာက္ေရာက္ ရွိေရး ျပည္ေထာင္စု အစိုးရထံ တင္ျပသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးတင့္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဇူလိုင္ ၂၂ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္ သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒသမပုံမွန္ အစည္းအေဝး ၃၂ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ အလုံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးခိုင္ေမာင္ရည္၏ အိမ္ရာ မရွိေသးသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသက္သာ အိမ္ရာ မ်ားႏွင့္ အိမ္ငွားရမ္းခသက္သာေသာ အိမ္ငွား တိုက္ခန္းမ်ားကို နိုင္ငံေတာ္ မွတည္ေဆာက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပန္လည္ေၿဖ ဆိုရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးတင့္က ''တန္ဖိုး နည္းအိမ္ရာမ်ား က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ေရာက္ရွိေစေရး အတြက္ ကိုလည္း နိုင္ငံေတာ္မွ Infrastructure လုပ္ငန္းမ်ားအား စိုက္ထုတ္က် ခံေရးေဆာင္ရြက္နိုင္ ရန္ ျပည္ေထာင္ စုအစိုးရ ထံ တင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါ တယ္''ဟု လႊတ္ေတာ္ ၌ ေျဖၾကားခဲ့ သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးတင့္က ''တန္ ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား က်ပ္သိန္း တစ္ ရာေအာက္ ေရာက္ ရွိေစေရးအတြက္ ကိုလည္း နိုင္ငံေတာ္မွ Infrastructure လုပ္ငန္းမ်ားအား စိုက္ထုတ္ က်ခံေရး ေဆာင္ရြက္ နိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ တင္ျပသြား မွာျဖစ္ပါတယ္''ဟု လႊတ္ေတာ္၌ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိ၌ လွိုင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ေရႊလင္ပန္း တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံ ကိန္းတြင္ တိုက္ခန္းတစ္ခန္းကို က်ပ္ သိန္း ၁၂ဝျဖင့္ ေရာင္း ခ်ရန္ နိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ား တြင္ ေၾကညာ ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ ရာမ်ား၏ တိုက္ခန္းတစ္ခန္း တန္ ဖိုးမွာ ေျမတန္ဖိုး မ်ား ထည့္သြင္း မတြက္ခ်က္ထားဘဲ ထရန္စေဖာ္မာ အပါအဝင္ အျခားေရႏွင့္ပတ္သက္ သည့္လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ အျခားလုပ္ ငန္းမ်ားကို ပါ ျပည့္စုံစြာ စီမံေဆာင္ ရြက္ေပးရတဲ့အတြက္ အခန္းတစ္ခန္း ၏ တန္ဖိုးကုန္ က်စရိတ္မွာ က်ပ္ သိန္း၁၂၀ က်သင့္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ျပလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ က်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာက္ လုပ္နိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒ သႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏွိုင္းကာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ထံသို႔ တင္ျပသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးတင့္မွ ျဖည့္ စြက္ေျပာၾကားသည္။
ေျ
ပာင္းေရႊ႕တာဝန္ခိုင္းခံေန ရတဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေနထိုင္မႈ အ ခက္ခဲမ်ား၊ ဝင္ေငြနည္းလူတန္းစား မ်ိဳးစုံ၏ အိမ္ရာမဲ့မႈမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ ငွားတိုက္ခန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ထို႔အ ျပင္ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်ဴး ေက်ာ္ေနထိုင္ သူေပါင္း ၂ ေသာင္း ၆ ေထာင္ခန႔္ရွိေၾကာင္း၊ လွိုင္သာ ယာၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုထဲ၌ပင္ က်ဴးေက်ာ္ ေနထိုင္သူေပါင္း ၆ဝဝဝေက်ာ္ခန႔္ ရွိၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမ ရွိသည့္ရပ္ကြက္မ်ားရွိသည္ကို လည္း ေတြ႕ ျမင္ ရေၾကာင္း ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္း မ်ားလည္း အခက္ခဲမ်ားျဖစ္ေန သည့္ အတြက္ လွိုင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ကို အ ထူးကိစၥရပ္တစ္ခုအေနျဖင့္ အျမန္ ဆုံးေဆာင္ရြက္ေပး ရန္ကိုလည္း အဆိုရွင္ ဦးခိုင္ေမာင္ရည္မွ လႊတ္ ေတာ္၌ ေမးျမန္းခဲ့ခ်က္ကိုလည္း လွိုင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ကဲ့သို႔ က်ဴး ေက်ာ္ေျမာက္ျမားစြာရွိေနသည့္ ကိစၥမ်ားကိုလည္း အထူးကိစၥမ်ားအျဖစ္စီမံေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။

တန္ဖိုးနည္းႏွင့္ တန္ဖိုး မၽွတ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီ ယာဌာန ပါေမာကၡ ဌာနမႉး ေဒါက္တာ ဉာဏ္ျမင့္ေက်ာ္ က ''အျပင္မွာေဆာက္ လုပ္ေနတဲ့ ေဈးေတာင္ အနည္းဆုံး တစ္ေပပတ္ လည္ က်ပ္တစ္ေသာင္း ခြဲေလာက္ ေပးေန ရတယ္။ အဲဒါေတာင္ အထပ္ သိပ္မျမင့္တဲ့တိုက္ခန္းႏႈန္း ထားပါ။ မိသားစုေနလို႔ရမယ့္ အေနအထား ဆို စတုရန္းေပ ၆၀၀ ေလာက္ က်ယ္ မွျဖစ္မယ္။ ဒါဆိုရင္ တြက္ၾကည့္ မယ္ဆို အနည္းဆုံး သိန္းတစ္ရာနဲ႔ အထက္မွာ ရွိေနတယ္။ ဒါေတာင္ ေျမတန္ဖိုးမပါဘူး။ အဲဒီထက္ သက္ သာေအာင္ လုပ္မယ္ ဆိုရင္ တစ္ထပ္ ေလာက္ပဲ အဆင္ေျပနိုင္လိမ့္မယ္။ နို႔မို႔ဆို ခိုင္ခံ့မႈလုံျခဳံေရး အပိုင္းေတြ ကို အာမခံလို႔ မရနိုင္ဘူး ျဖစ္သြား လိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခုလက္ရွိမွာ တန္ဖိုးနည္းဆိုေပမယ့္ သိန္းရာ နဲ႔ခ်ီေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ေရာ ႀကိဳ တင္ေငြဆိုၿပီး သြင္းရမွာေတြေၾကာင့္ ေရာ ဘယ္ဆင္းရဲသား ျပည္သူမွ ဝယ္ၿပီးေနနိုင္ဖို႔မ ရွိသေလာက္ပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္အျမင္ကေတာ့ ခုလက္ရွိအေျခအေနမွာ အစိုးရ အိမ္ငွားစနစ္သာ အဆင္ေျပနိုင္ ဆုံး ျဖစ္လိမ့္မယ္''ဟု ယင္း၏အျမင္ကို ေျပာသည္။

တန္ဖိုးနည္း တန္ဖိုးမၽွ အိမ္ရာ မ်ားတြင္ ဆင္းရဲသားျပည္သူမ်ား အမွန္တကယ္ ဝယ္ယူေနထိုင္နိုင္ရန္ အတြက္ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြမ်ား အတိုး ႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ ထုတ္ေခ်းနိုင္ ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ယင္းသို႔ႏွစ္ရွည္ ေခ်းေငြစနစ္ျဖင့္ လည္ပတ္နိုင္ မွသာ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူေနထိုင္ နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း၏အျမင္ ကို ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသည္။

ဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာ နႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး မ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိသည့္ တန္ဖိုးနည္း ၊ တန္ ဖိုးမၽွအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားကို ျပည္ သူမ်ားႏွင့္ပင္စင္စား ဝန္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ဝယ္ယူနိုင္ မႈနည္းပါးသည့္အျပင္ အမွန္တကယ္ ေနထိုင္နိုင္ရန္ အလွမ္းကြာေဝးေသး ေၾကာင္း လွိုင္သာ ယာၿမိဳ႕နယ္ ေရႊ လင္ပန္း တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္း အနီးတြင္ က်ဴးေက်ာ္ေန ထိုင္သူအ ခ်ိဳ႕ႏွင့္ ျပည္သူအခ်ိဳ႕မွ ေျပာသည္။

''တန္းဖိုးနည္း အိမ္ရာေပမယ့္ သိန္းတစ္ရာေက်ာ္ေနတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို တစ္ေန႔လုပ္မွ တစ္ ေန႔စားရတဲ့လူေတြအဖို႔ မလြယ္ကူ ပါဘူး။ သူက လစဥ္ဝင္ေငြအဝင္အ ထြက္ကိုလည္း ျပရေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တို႔က ေန႔စားခ နဲ႔အလုပ္လုပ္တဲ့သူ ေတြပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတြက္ ေတာ့ တိုက္ ခန္းေတြေဆာက္ေပးၿပီး ေဈးႏႈန္းသက္သက္သာသာေလးနဲ႔ အိမ္ငွားေနလို႔ရမယ္ ဆို ရင္ပိုအဆင္ ေျပပါတယ္''ဟု ေျပာသည္။

လွိုင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း က်ဴး ေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲ သားျပည္သူ မ်ားအေနျဖင့္ လွိုင္သာ ယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တည္ေဆာက္ ထားသည့္ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာ စီ မံကိန္းကို ဝယ္ယူေနထိုင္နိုုင္သူ မရွိ ေသးေၾကာင္း ယင္းကဆက္လက္ေျပာ သည္။

ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးေစာ လွိုင္က ''ကၽြန္ေတာ္တို႔နားမွာ အခု တန္ဖိုးမၽွတတို႔၊ တန္ဖိုးနည္းတို႔ အိမ္ ရာစီမံကိန္းေတြ ကို ေဆာက္ လုပ္ ေရးတို႔၊ အိုးအိမ္တို႔နဲ႔ ပုဂၢလိက ကုမၸ ဏီေတြပူးေပါင္းၿပီး လာေဆာက္ေန ၾကတာေတြရွိတယ္။ ဒါေတြနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး ၂၀၁၃ခုႏွစ္ သက္ဆိုင္ရာ ခရိုင္အဆင့္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အ စည္းေတြ ပါတီေတြနဲ႔ေတြ႕ၿပီး ဒါေတြ က နိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းေတြ ဒီထဲမွာ ရွိေနတဲ့က်ဴးေက်ာ္ေတြကို ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေပးဖို႔ စာရင္းေကာက္ မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ တိုက္ခန္းေဈးေတြကို တြက္ခ်က္ ျပေတာ့ ေဈးေတြက အေပၚဆုံးထပ္ ကိုေတာင္ ၁၈၄ သိန္းရွိတယ္။ ဝန္ ထမ္းေတြကို အရင္ေရာင္းေပးမယ္ လို႔သိရတယ္။ ဝန္ထမ္းေတာင္ အရာ ထမ္းအဆင့္ေတြကို အရင္ေရာင္း မယ္။ ေအာက္ေျခက ရိုးရိုး ဝန္ထမ္း ေတြ မပါေသးဘူး။ ဘယ္လိုပုံစံမ်ိဳး နဲ႔ ေရာင္းမလဲမသိေသးဘူး။ ႏွစ္ ရွည္ေရာင္းမယ္လို႔ေတာ့ သိရတယ္။ အဲဒီက က်ဴးေက်ာ္အိမ္ေထာင္စုေတာင္ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ဖက္ကို ေျပာင္းေရြ႕ေၾကး ႏွစ္သိန္းေပးၿပီး ေရႊ႕ေပးလိုက္တယ္''ဟု ထိုစဥ္က ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ ခဲ့ပုံကို ေျပာသည္။
 
 
From: DT
ME 

www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...