Wednesday, 30 July 2014

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတာင္းပန္ပါက တပ္မေတာ္သားမ်ား PR အေရး မဲျပန္ေပးႏိုင္

လက္ရွိျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးေနေသာ PR အေရးကိစၥမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ား မဲဝင္မေပးျခင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္မွ ျပန္လည္ေတာင္းပန္ပါက မဲျပန္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အသိုင္းအဝိုင္းမွ သတင္းရရွိပါတယ္။
ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳ PR စနစ္ေဆြးေႏြးခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခြဲဆံုးျဖတ္ခ်ိန္၌ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကန္႔ကြက္မဲလည္းမထည့္၊ ေထာက္ခံမဲလည္းမထည့္ပဲ ေက်ာက္ခ်ထိုင္ေနခဲ့ၾကပါတယ္။ ထိုသို႔ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁၀ဦး မွ မဲမေပးဘဲေနျခင္းဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေဝဖန္တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ႏွင့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို PR စနစ္ျဖင့္ မေရြးခ်ယ္ဖို႔အေရး တပ္မေတာ္သားမ်ား ရပ္တည္ခ်က္မွာ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနၿပီျဖစ္တာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ျပန္လည္ေတာင္းပန္ သင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိေနပါတယ္။


ေမလကုန္ပိုင္းမွ စတင္၍ NLD ပါတီမွ ပုဒ္မ ၄၃၆ လက္မွတ္ေကာက္ခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ်ိန္ ေဟာေျပာပြဲမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ တပ္မေတာ္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အေရးပါတဲ့ ကိစၥမ်ား ဆံုးျဖတ္ခ်ိန္မွာ ျပည္သူမွေရြးေကာက္ထားသူမ်ား မဟုတ္တဲ့ တပ္မေတာ္သားမ်ားအေနျဖင့္ မဲေပးခြင့္မရွိေၾကာင္း၊ အခြင့္ထူးခံထားျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔လို၊ ႏိုင္ငံေရးမွာ ဝင္မပါသင့္ေၾကာင္း မအူပင္၊ မႏၱေလး၊ ရန္ကုန္ တြင္သာမက စစ္တပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးစိုက္ရာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ပါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ အားပါးတရ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။  ယခုအခါ တပ္မေတာ္သားမ်ားမွ အေရးပါသည့္ PR ေဆြးေႏြးေရး မဲခြဲမႈတြင္ ဝင္မပါေတာ့ပဲ ေက်ာက္ခ်ထိုင္ေနခဲ့ရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ၄၂ ဦးသာ မတ္တက္ရပ္ကန္႔ကြက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဝက္ဝက္ကြဲေအာင္ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ရပါတယ္။


ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာလည္း NLD ပါတီမွ ေဒါက္တာ ေအာင္မိုးညိဳက  တပ္မေတာ္သားေတြအေနနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၂၀(စ) တြင္၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ထိန္သိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေလွ်ာက္ရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျပင္ဆင္မည္ကို ကန္႔ကြက္ဖို႔လိုေၾကာင္း၊ ၾကားေနလို႔မရေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။ 


အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ PR အေရးဆံုးျဖတ္ခ်ိန္က တပ္မေတာ္သားအားလံုးမွ မတ္တက္ရပ္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၿပီး မဲအနည္းအက်ဥ္းသာ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ရပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲပါက တပ္မေတာ္သားမ်ား ကန္႔ကြက္လွ်င္ PR ကန္႔ကြက္မႈ အတြက္ ႏိုင္ေခ်အမ်ားအျပားရွိေၾကာင္း တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ PR အေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ၿပီးပါက မဲခြဲဆံုးျဖတ္မွာျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကဲ့သို႔ အတည္ျပဳေတာ့မွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သားေတြရဲ့ ကန္႔ကြက္မႈက အလြန္အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာ ရက္ပိုင္းအတြင္း ျပန္လည္ေတာင္းပန္လိုက္ပါက တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား မဲေပးျခင္းကို ျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ၿပီး တပ္မေတာ္သား၊ တုိင္းရင္းသား ႏွင့္ NLD ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပူးေပါင္းကာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးႏွင့္ NDF ၏ PR အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို တားဆီးႏိုင္မယ္လို႔ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားအျပားက ယံုၾကည္ေနၾကပါတယ္။ 


“တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဌးႏိုင္ တို႔ ၂ ေယာက္ ေဆြးေႏြးသြားတာ ေကာင္းတယ္.. အခ်ိန္မတန္ေသးဘူးေပါ့.. လံုၿခံဳမႈ၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးမႈ ျပႆနာေတြရွိ္မယ္ေပါ့.. ေဆြးေႏြးတာေဆြးေႏြးၿပီး ကန္႔ကြက္မဲမေပးဘူးျဖစ္ေနတယ္.. သတင္းၾကားတာက ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ေၾကာင့္လို႔ ေျပာေနၾကတာပဲ.. ေတာင္းပန္လိုက္ရင္ေတာ့ ဒီကိစၥအဆင္ေျပသြားမွာ.. ” လို႔ တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။


အကယ္၍သာ ၂၄ ရက္ေန႔က လႊတ္ေတာ္မတက္သူ ၆၆ ဦး၊ မတ္တတ္ရပ္ကန္႔ကြက္သူ ၄၂ ဦး ႏွင့္ တပ္မေတာ္သား ၁၁၀ သာ ပူးေပါင္းလိုက္ပါက ၂၁၈ ဦးက တစ္ဖက္၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက တစ္ဖက္ ျဖစ္သြားကာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွာ PR စနစ္ က်င့္သံုးေရးအဆုိ ရႈံးနိမ့္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ႕အျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ လစ္လပ္ေနတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀ ေက်ာ္ရွိပါေသးတယ္။ ႏိုင္ငံအတြက္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ရဲ့ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ သာမက ျပည္သူ႔အတြက္ပါ အေရးႀကီးတာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ မာန္မာနမ်ားကို ေအာက္ခ်က တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ အေရးပါတဲ့ ကိစၥမ်ားမွာ မဲမေပးပဲ ၿငိမ္မေနဖို႔ နဲ႔ ယခင္ေျပာခဲ့ဖူးတာေတြကို ျပန္ရုတ္ သိမ္းေၾကာင္း ေျပာဆိုဖို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သာမက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က တုိင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္အမ်ားအျပားက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။
 
 
From: မင္းဒင္

www.mmdailystar.com

1 comments:

  1. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အေျခခံဥပေဒ ၅၉ (စ)လုံး အရ ျမန္မာျပည္တြင္ သမၼတ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပ ေျပာဆိုသူမ်ား ရွိေနသည္။

    ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ သမၼတ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တြင္ မင္းျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေျခခံ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပင္ကိုဘုန္းကံမ်ား မပါေၾကာင္း၊ မီဒီယာႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ အားေပး ေထာက္ခံမႈ အားမ်ားေၾကာင့္သာ ယခု အေျခအေနထိ ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယင္းေထာက္ခံမႈရွိ႐ုံျဖင့္ သမၼတ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ သမၼတ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္လည္း တိုင္းျပည္ကို ႏိုင္နင္းစြာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္းလပ္ကဲ့သို႔ ဇာတ္သိမ္းမလွ ျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ဘဲလားေလဘာတီ (Astro-Political Scientist) က ဆိုသည္။

    ReplyDelete

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...