Friday, 1 August 2014

ေပါက္ကြဲလုနီးၿပီျဖစ္ေသာႏိုဗယ္ဗံုးႀကီး
ျမန္မာျပည္ဆိုသည္ႏွင္႔ အရင္က လူသိနည္းခဲ႔ေပမယ္႔ ပဋိပကၡမ်ား၊ ဆူပူအံုၾကြမႈမ်ား၊ သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင္႔ တစ္စတစ္စ လူသိမ်ားလာခဲ႔ေသာႏိုင္ငံငယ္ တစ္ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္ပါသည္။ အေနာက္အုပ္စု ႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊လူမႈေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပစ္မွတ္ထားျခင္းကိုခံယူရေသာ ႏိုင္ငံငယ္လဲျဖစ္ပါ သည္။ ထိုသုိ႔ပစ္မွတ္ထားျခင္း ခံရသည္႔အျပင္ အေနာက္အုပ္စုႏိုင္ငံမ်ား၏ ေသြးခြဲဆက္ဆံမႈမ်ား၊ စီးပြားေရး အရ ပိတ္ပင္ တားဆီးမႈမ်ားကို ဆယ္စုႏွစ္အေတာ္မ်ားမ်ား ခံစားခဲ႔ရေသာႏိုင္ငံငယ္လဲျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၈၈ အေရး အခင္းမတိုင္ခင္တြင္ ယိုင္လုလုျဖစ္လာေသာ စီးပြားေရးအေျခအေနကို အကြက္က်က်ျမင္တတ္လာသည္။ အ ေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားက သယံဇာတေပါၾကြယ္လွတဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံကို လိုခ်င္တပ္မက္မႈမ်ားစြာျဖင္႔ လက္ ေအာက္ခံႏိုင္ငံျဖစ္ေစလိုေသာ ဆႏၵမ်ားျဖင္႔ ပဋိပကၡမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾက သည္။ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုး ဆူပူအံုၾကြမႈမ်ားျဖစ္ေအာင္၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင္႔ စည္းလံုးညီညြတ္မႈၿပိဳကြဲေအာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အဖ်က္၊အေမွာက္လုပ္ငန္းမ်ားျဖင္႔ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေပၚ မ်က္ရည္ယုိဗံုးမ်ား ဆက္တိုက္ဆိုသလို က်ဲလာခဲ႔ၾကပါသည္။

ထိုသို႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ သူတစ္လူ၊ငါတစ္မင္းျဖင္႔ စိတ္ထင္ရာက်ဲခ်င္တိုင္းက်ဲခဲ႔ၾကေသာ ၁၉၈၈ အေရးအခင္းႀကီးတြင္ ပြဲလန္႔တုန္းဖ်ာခင္းခ်င္သည္႔ အေနာက္အုပ္စုႏိုင္ငံမ်ား၏ ၾသဇာခံလူတစ္ေယာက္ ျပည္သူ႔ ေရွ႕ေမွာက္သို႔ ေပၚထြက္လာခဲ႔သည္။ ေဒၚစုၾကည္ကိုကၽြန္ေတာ္မမုန္းပါ….သို႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္ႏွင္႔ ျမန္မာျပည္ သားေတြအတြက္ ရင္ေလးမိသည္ကား အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ဟိုယခင္က ကမၻာတြင္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ရွိေလသည္။ လက္ရွိ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင္႔ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုႀကီးတုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးအရ အင္အားခ်င္းအၿမဲၿပိဳင္ဆိုင္ေနေသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ မည္သည္႔လက္နက္ႏွင္႔မွ် အသံုးမျပဳဘဲ ၿပိဳကြဲေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ခဲ႔ျခင္းမွာ အေမရိကန္တို႔၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဗယ္ဆုတစ္ခုေၾကာင္႔ပင္ျဖစ္သည္။ အင္အားေတာင္႔တင္းေသာ ဆိုဗီ ယက္ျပည္ေထာင္စုႀကီးတြင္ ခြဲထြက္ခြင္႔မ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္ ေတာင္းလာသည္႔အခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ တို႔မွာ “ဂိုဗာေခ်ာ႔”အား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆုအား ေပးအပ္လိုက္သည္။

ထိုသို႔အခ်ိန္ကိုက္လုပ္ေဆာင္၍ ဆိုဗီယက္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆုရွင္ “ဂိုဗာေခ်ာ႔”အား သမၼတအျဖစ္ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ လိုက္ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ စိတ္ႀကိဳက္စီမံခြင္႔ရရွိသြားကာ ေနာက္ဆံုး အစိ္တ္စိတ္ အမႊာ မႊာကြဲထြက္သြားသည္႔ သာဓကမ်ားလည္းရွိခဲ႔ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ႔ေသာ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ေဒၚစုၾကည္သည္ တုိက္ရိုက္ပါ၀င္ ပတ္သတ္သူဟု မယူဆလိုပါ…။

သို႔ေသာ္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု၏သေကၤတကိုကား ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၈အေရးအခင္း ျဖစ္ေပၚလာသည္မွာလည္း ေဒၚစုၾကည္ေၾကာင္႔မဟုတ္ခဲ႔ေသာ္လည္း ထိုအေရးအခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္႔ အခ်ိန္တြင္ အေနာက္အုပ္စုမ်ားကား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုအခ်ိန္ ေခါင္းေဆာင္မင္းလုပ္ရန္လူမရွိ၊ အသင္ကား ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ သမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေလေတာ႔ သင္သည္သာလွ်င္ ဤႏိုင္ငံႏွင္႔ထိုက္တန္သည္ဟု စဥ္းစားမိကာ မိခင္ေနမ ေကာင္း ျဖစ္ေနသည္႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိေနေသာ ေဒၚစုၾကည္ကို အသံုးခ်ရန္ ေရြးခ်ယ္ လိုက္ၾကသည္ ။ထိုသို႔ျဖင္႔ ျပည္သူမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကၽြန္မကေတာ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီးတစ္ ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ယေန႔ ဆင္းရဲေနရၾကေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိးေဆာင္ရြက္ရန္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ လာျခင္းျဖစ္ပါသည္ ဟူေသာ ပ်ားရည္ဆန္းစကားေလးမ်ားျဖင္႔ ျပည္သူ၏ခ်စ္ခင္ျခင္း၊ ေလးစားျခင္း၊ အားကိုး ျခင္း ်ားကို သိမ္းက်ံဳး ရယူျခင္းကို ျပဳလုပ္ခဲ႔ေလေတာ႔သည္။ ထိုသို႔ျဖင္႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သမီးတစ္ေယာက္ကို ယခုမွ ျမင္ ေတြ႔ရျခင္း၊ အားကိုးရာမဲ႔ေနေသာ အေျခအေနမ်ဳိးအတြက္ သူမသည္ပင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဆးခါးႀကီး တစ္ခြက္ျဖစ္ခဲ႔ရသည္။ ကၽြန္မေဖေဖခ် မွတ္ခဲ႔တဲ႔ ဒီမိုကေရစီ စသည္ျဖင္႔ ျပည္သူမ်ားမရင္းႏွီးေသာ “ဒီမိုကေရစီ” ဆိုသည္႔စကားလံုးကို ေဆာင္က်ဥ္း လာခဲ႔သည္ႏွင္႔ အုံၾကြေနေသာလူထုႀကီးမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏သမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ သည္႔အျပင္ လြတ္ လပ္ျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရသည္႔ ဒီမုိကေရစီ ဆိုသည္ႀကီးကို လိုခ်င္တပ္မက္လာၾကသည္႔ အတြက္ ေနရင္းထိုင္ရင္း လူထုေခါင္းေဆာင္ဆုိသည္႔ ေဆာင္ပုဒ္ႀကီးကို ရရွိလာေသာသူတစ္ေယာက္ လည္း ျဖစ္ပါသည္။

(၂)ႏွစ္သမီးအရြယ္ကပင္ မိခင္ေဒၚခင္ၾကည္ႏွင္႔ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ ပါသြားေသာသူတစ္ေယာက္အေနျဖင္႔ အသက္ ၄၃ ႏွစ္အရြယ္က်မွ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီးေကာင္းစား ေစခ်င္လို႔ပါဆိုသည္႔ အနစ္နာခံလိုစိတ္မ်ား၊ တိုင္းခ်စ္ ၊ျပည္ခ်စ္စိတ္ဓာတ္မ်ား ထြန္းကားလာသည္မွာ အခုေခတ္လူငယ္မ်ား ေလးစားအတုယူရန္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ သည္ဟု ေျပာျပရမလိုေတာင္ျဖစ္ရပါသည္။ သူမ မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ ေျပာေျပာေနသည္႔ ကၽြန္မေဖေဖေျပာခ႔ဲတာ၊ ကၽြန္မေဖေဖ ေျပာခဲ႔တယ္ဆိုသည္႔စကားလံုးမ်ားမွာလည္း အသက္ (၁ ) ႏွစ္ခြဲ (၂)ႏွစ္ အရြယ္သာရွိေသးသည္႔ သူမတစ္ေယာက္ မွတ္ဥာဏ္အလြန္ေကာင္းခဲ႔လို႔သာပဲျဖစ္မည္ဟုလည္း ထင္မိပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီးအား အလြန္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည္႔ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာ ေဒၚစုၾကည္ တစ္ေယာက္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အေရးအခင္းတြင္ မင္းမဲ႔စရိုက္ဆန္ဆန္ ျဖစ္ေနေသာအေျခအေနတြင္ မည္သို႔ထိန္းသိမ္းခဲ႔ပါသနည္း၊ လူလူခ်င္းသတ္ၾက၊ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းမ်ား၊ အစိုးရရံုးမ်ားဖ်က္ဆီးခံရျခင္းမ်ား၊ ရဲစခန္းမ်ားမီးရႈိ႕ခံရျခင္းမ်ား၊ သခ်ီ္င္းမ်ားဖ်က္ဆီးခံရျခင္ စသည္တို႔တြင္ မည္သို႔အေနအထားမ်ိဳးျဖင္႔ ထိန္းသိမ္း ခဲ႔ပါသနည္း။ သူမကိုယ္တိုင္ ဆူပူအံုၾကြမႈမ်ားကို အာေပါင္အာရင္းသန္သန္ စတိတ္ေပၚတက္ေဆြးေႏြးေနသည္႔ အခ်ိန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပင္လယ္၀တြင္မႈ အေမရိကန္ စစ္သေဘၤာမ်ား ေရာက္ရွိေနသည္ဆိုသည္ကို သူမ မသိခဲ႔ ေလျခင္းေၾကာင္႔လား။

ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္လာၿပီးသည္႔ေနာက္တြင္လည္း ျမန္မာ႔ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင္႔ေပးခဲ႔ၿပီး ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ေစခဲ႔ကာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ရာထူးျဖင္႔ လႊတ္ေတာ္အတြင္း တုိင္းျပည္ေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ရြက္ေစခဲ႔သည္မွာလည္း အမွန္ ပင္ျဖစ္ေပသည္။ သူမ ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္၍ အစိုးရမ်ားအေနျဖင္႔ ယံုၾကည္စြာတာ၀န္ေပးအပ္၍ လက္ပံေတာင္း ေတာင္အေရးအခင္းတြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီဥကၠဌျဖင္႔ စံုစမ္းေစခဲ႔ရာတြင္လည္း ယေန႔ထက္တိုင္ အေျဖမရႏိုင္ေသးေၾကာင္းေလ႔လာမိပါသည္။ မည္သို႔ေသာ အေၾကာင္းအခ်င္းအရာမ်ားျဖင္႔ အရာရာဆင္းရဲနိမ္႔ က်၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းမရႏိုင္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္(၆၀)ေက်ာ္တည္တ႔ံလာခဲ႔သည္႔ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲမ်ားအၾကားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဗယ္ဆုႀကီးကို ရရွိခဲ႔ေလသေလာ…စဥ္းစားစရာပင္ျဖစ္ပါသည္။
ယခုလက္ရွိအစိုးရလက္ထပ္တြင္ အဓြန္႔ရွည္ ၾကာခဲ႔ေသာ ျပည္တြင္းစစ္မ်ားကို အဆံုးသတ္ေစရန္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို တက္တက္ၾကြၾကြေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆုရွင္ႀကီးတစ္ေယာက္ နယ္တကာလွည္႔ကာ မိမိသမၼတျဖစ္ေရးကို အေလးေပးေဆာင္ရြက္ ေနခဲ႔သည္မွာ အဘယ္ေၾကာင္႔နည္း။

ျပည္သူ႔အသံမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးရမည္႔ လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ ေနရာတစ္ေနရာ ၀င္ေရာက္ယူၿပီး မိမိသမၼတျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိုသာ တစ္တြတ္တြတ္ ေျပာၾကားေနခဲ႔သည္မွာ မည္သူ႔အတြက္နည္း။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးထက္ အေရးႀကီးလုပ္ေဆာင္ ရန္ အမ်ားအျပားရွိေနပါေသးသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေပးမွ ဆန္ရွင္စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းေပပါဟု ေတာင္းဆိုခဲ႔သည္မွာလည္း မည္သူ႔အတြက္နည္း၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံပါ ပုဒ္မ (၅၉/စ)မွာ ေဒၚစုၾကည္တစ္ေယာက္ တည္းအတြက္ ျပဌာန္းခဲ႔သည္ေလာ၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အမွန္တစ္ကယ္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ မ်ားအတြက္ ျပဌာန္ခဲ႔သည္ေလာ ဆိုသည္မွာ လူတိုင္းစဥ္းစားတတ္ၾကေပမည္။ ပုဒ္မ (၄၃၆) ျပင္ဆင္လိုက္လွ်င္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား စီးပြားေရးအဆင္ေျပႏိုင္မည္ေလာ၊ လူမႈေရးအဆင္ေျပႏိုင္မည္ေလာ၊ ဘာသာေရးအဓြန္႕ရွည္ ႏိုင္မည္ေလာ။ ကံကံ၏အက်ိဴးကို ယံုၾကည္ေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဗုဒၶဘာသာျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင္႔ ကံသည္ အလုပ္၊ ေကာင္းေသာအလုပ္ကိုေဆာင္ရြက္သူအဖို႔ ေကာင္းေသာအက်ိဳးကိုသာ ရရွိၾကမည္သာျဖစ္သည္။ ပုဒ္မ (၄၃၆)ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင္႔ ထမင္းနပ္မွန္ေအာင္စားႏိုင္ျခင္းမွာ မည္သို႔မွ် မသက္ဆိုင္၊ သက္ဆိုင္လာလိမ္႔မည္လည္း မဟုတ္ေပ။ ေဒၚစုၾကည္အေနျဖင္႔လည္း လႊတ္ေတာ္တြင္း၀င္ေရာက္၍ ပုဒ္မမ်ားကို ျပင္ဆင္ေနမည္႔အစား အသံုးခ်ခံဘ၀ျဖင္႔ရရွိထားေသာ ႏိုဗယ္ဆုႀကီးကို အသံုးလိုေသာ ေနရာမ်ားအတြက္ အလင္းေရာင္၊ အေႏြးဓာတ္ ၿခံဳလႊမ္းႏိုင္ပါေစလို႔ ကၽြန္ေတာ္ဆုေတာင္းမိပါသည္။ ထိုမွမဟုတ္ပါက ထိုျဗဟၼာ႔ဦးေခါင္း ႏိုဗယ္ဆုႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေပါက္ကြဲလုနီးၿပီျဖစ္ေသာ ႏူးကလီးယားဗံုးထက္ အဆမ်ားစြာသာေသာ ႏိုဗယ္ဗံုးႀကီးတစ္ လံုးသာျဖစ္ပါေတာ႔သည္။

.
From: မ်ိဳးခ်စ္ေမာင္

www.mmdailystar.com

2 comments:

  1. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အေျခခံဥပေဒ ၅၉ (စ)လုံး အရ ျမန္မာျပည္တြင္ သမၼတ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပ ေျပာဆိုသူမ်ား ရွိေနသည္။

    ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ သမၼတ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တြင္ မင္းျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေျခခံ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပင္ကိုဘုန္းကံမ်ား မပါေၾကာင္း၊ မီဒီယာႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ အားေပး ေထာက္ခံမႈ အားမ်ားေၾကာင့္သာ ယခု အေျခအေနထိ ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယင္းေထာက္ခံမႈရွိ႐ုံျဖင့္ သမၼတ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ သမၼတ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္လည္း တိုင္းျပည္ကို ႏိုင္နင္းစြာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္းလပ္ကဲ့သို႔ ဇာတ္သိမ္းမလွ ျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ဘဲလားေလဘာတီ (Astro-Political Scientist) က ဆိုသည္။

    ReplyDelete
  2. နိင္​ငံတကာက ​ေဒၚစုကို ​ေထာက္​ခံတယ္​္​ဆိုတာ သူ႔လုပ္​​ေရကိုင္​​ေရ ကိုၾကည္​့ၿပီး ​ေတာ္​လြန္​းလို႔​ေထာက္​ခံတာမဟုတ္​ပါ ျမန္​မာနိုင္​ငံကလူသိမ်ားတဲ့ ဗိုလ္​ခ်ဳပ္​သမီးျဖစ္​​ေနလို႔ပါ ​ေထာက္​ခံတဲ့နိုင္​ငံ​ေတြကလည္​း USနဲ႔သူ႔အ​ေပါင္​းပါ​ေတြပါ

    ReplyDelete

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...