Tuesday, 19 August 2014

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္ အစိုးရသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ ေရးဗဟုိဌာန(MPC)တြင္ သုံးရက္တာက်င္းပခဲ့သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ေဆြးေႏြးပြဲမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ရလဒ္မ်ားကို ေက်နပ္အားရမႈရွိေၾကာင္း၊ ယေန႔ MPC ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ(UPWC)၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕(NCCT) ႏွင့္ ျပည္နယ္ခုနစ္ခုမွ ႏိုင္ငံေရးပါတီတုိ႔၏ သံုးပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညႇိႏိႈင္းမႈအဖြဲ႕ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ပထမဆံုးအႀကိမ္ သံုးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ တုိင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၃၄ ဖြဲ႕တုိ႔က အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားမေပးမီ ယခုကဲ့သို႔ ေထာက္္ခံခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ဦးေအာင္မင္းက ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပသည့္ ယေန႔ သည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ တုိင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အင္အားစု အားလံုး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္ေျမာက္ေန႔ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ေနပါေၾကာင္း၊ အနာဂတ္တုိင္းျပည္တည္ ေဆာက္ေရးတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အေရးႀကီးသည္ကုိ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားကလက္ခံ၍ ယခုကဲ့သုိ႔လမ္းၫႊန္မႈမ်ားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက(Single Text) ၁၂၂ ခ်က္အနက္တြင္ အခ်က္ သံုး၊ ေလးခ်က္သာက်န္ရွိခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ညႇိႏိႈင္းသြားရန္ သေဘာတူထားေၾကာင္း၊ ယေန႔ေဆြးေႏြးပြဲသည္ လာမည့္အနာဂတ္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မူေဘာင္ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အေရး ႀကီးေၾကာင္း၊ အစည္းအေဝးကုိ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုုး အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားသည္ တုိင္းျပည္အနာဂတ္အတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားအျဖစ္ ခံယူထားပါ၍ တုိင္းျပည္အက်ဳိးကုိ ေရွး႐ႈကာ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးအျပဳသေဘာေဆာင္ ေဆြးေႏြးၾကေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ NCCT အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးႏိုင္ဟံသာက ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒၊ တုိင္းရင္းသားေရးရာ၊ ေက်းလက္ လူမႈဘဝျမႇင့္တင္ ေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္က ေျပာၾကားရာတြင္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားေရးရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦးပါဝင္သည့္ တုိင္းရင္းသား အေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ ဆက္လက္တင္ျပၿပီး ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္း သားေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ တန္းတူညီမွ်ရွိေရး၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး အစရွိသည့္ ကိစၥ ရပ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားအေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ NCCT မွ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ပဒိုေစာ ကြယ္ထူးဝင္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္တို႔က ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကား ခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားက ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္မွ ၁၇ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးပြဲမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ရလဒ္မ်ားသည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးရရွိေစရန္ နီးစပ္လာၿပီဟုယုံၾကည္မိေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ စစ္မွန္သည့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈမ်ားသည္ အေရးပါေၾကာင္းႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကို ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ ရရွိသည့္ရလဒ္မ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပါဝင္သင့္ သည့္အခ်က္မ်ားအား အလြတ္သေဘာ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈအၿပီးတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္လာသည့္ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာဗီေဂ်နမ္ဘီယားက သမၼတႀကီး၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ကုလသမဂၢ က ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူအေနျဖင့္ ပါဝင္ခြင့္ရသည္မွာလည္း ထူးျခားလွေၾကာင္း၊မၾကာမီရက္မ်ားအတြင္းက တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ညိႇႏႈိင္း ေရးအဖြဲ႕ (NCCT) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ(UNWP) တို႔အၾကား အျပဳသေဘာေဆာင္ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့၍ ယခုလို ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ႐ႈျမင္မိပါေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားအား အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေနပါေၾကာင္း၊ တုိးတက္လာသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ား၏ ႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္ဟု သုံးသပ္ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေလာက္ကတည္းက တည္ရွိေနခဲ့ေသာ ပဋိပကၡအား အဆုံးသတ္ ႏုိင္ရန္ အေျခခံအက်ဆုံးသည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ အားလုံးပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ က်င္းပႏုိင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား၏အက်ဳိး စီးပြားကို ဦးတည္ေဆြးေႏြးေနသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအားNCCT အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးႏုိင္ဟံသာ၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒၊ တုိင္းရင္းသားေရးရာ၊ ေက်းလက္လူမႈဘဝ ျမႇင့္တင္ေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းတုိ႔က ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးကာ အခမ္း အနားကုိ ညေန ၄ နာရီတြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ ငန္းေကာ္မတီ(UPWC) ၊ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ (NCCT) တုိ႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကုလ သမဂၢမွ အထူးဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး တုိင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူညီမွ်မႈရွိေရး၊ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္အေရးစသည့္ အခ်က္မ်ားေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အေပၚ တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ဝမ္းသာႀကိဳဆုိေၾကာင္း ယေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သုံးပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ပြဲတြင္ တညီတၫြတ္တည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
From: Myanma Alin

www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...