Thursday, 14 August 2014

တိရိစာၦန္ႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံေသာ တိေမြးကု ဆရာ၀န္ တရားစြဲခံရ

အဂၤလန္ အေရွ့ဘက္မွာတည္ရွိတဲ့ Suffolk နိုင္ငံက တိေမြးကု ဆရာ၀န္တစ္ဦးဟာ ၄င္းဟာတိရိစာၧန္မ်ားနဲ ့လိင္ဆက္ဆံမွဳ ၊တိရိစာၧန္နဲ့ လိင္ဆက္ဆံတဲ့ ညစ္ညမ္းစာအုပ၊္အေခြမ်ား   ေျမာက္မ်ားစြာ လက္၀ယ္ပိုင္ဆုိင္ထားရွိမွဳ စတာေတြနဲ ့ဆက္စပ္ျပီး အမွဳ ၅ ခုနဲ ့မိမိအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ကို အလဲြသံုးစား လုပ္ေဆာင္မွဳေၾကာင့္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ေတြ ့ရွိသြားတဲ့ေနာက္မွာ တိေမြးကု ခဲြစိပ္ ဆရာ၀န္မ်ား ေတာ္၀င္ ေကာလိပ္အဖဲြ ့၀င္အျဖစ္မွ ပယ္ထုတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။

Oliver Fraser Lown ဟာ ၄င္းရဲ ့ဖခင္ဟာ က်န္းမာေရးခ်ိဳ ့တဲ့ေနျပီး လူသိရွင္ၾကားျဖစ္သြားပါက ၄င္းဖခင္ရဲ ့က်န္းမာေရးကို ပိုမိုဆိုးရြားသြညးေစနိုင္တဲ့အတြက္ တိေမြးကုဆရာ၀န္မ်ား စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းလိုက္နာေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီအား ယင္းအမွဳကို တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ၾကားနာဖို ့ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ေကာ္မတီက ၄င္းရဲ ့အမွဳဟာ ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွာ တရားရံုးတက္ အမွဳၾကားနာစဥ္ကတည္းက အေသးစိတ္ လူသိရွင္ၾကားျဖစ္ေနျပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ ၄င္းရဲ ့ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို ပယ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။

၄င္းအျပစ္ရွိေၾကာင္းထင္ရွားတဲ့ ျပစ္မွဳေတြ ၅ ခုကေတာ့ -

၁။၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ရက္ေန ့မွာ ၄င္းထံတြင္ လူမ်ားႏွင့္ တိရိစာၧန္မ်ား လိင္ဆက္ဆံေနျခင္းကို အသားေပးထားတဲ့ ညစ္ညမ္းဗီြဒီယို ဓာတ္ပံုမ်ား လက္၀ယ္ေတြ ့ရွိရျခင္း။

၂။ ၂၀၁၁ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန ့တြင္ တိရိစာၧန္မ်ားပါ၀င္ပတ္သက္ေနတဲ့ ညစ္ညမ္းဓာတ္ပံုမ်ား လက္၀ယ္ေတြ ့ရွိရျခင္း။

၃။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန ့တြင္ ေယာကၤ်ားတစ္ေယာက္နဲ ့သိုးတစ္ေကာင္ လိင္ဆက္ဆံေနတဲ့ ဗီြဒီယို ဓာတ္ပံုတစ္ခုကို လက္၀ယ္ေတြ ့ရွိရျခင္း။

၄။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၁ရက္ေန့ကေန ဖြန္လ ၂၅ရက္ေန ့အတြင္း ၄င္းသည္ တိရိစာၧန္မ်ားနွင့္ လိင္ဆက္ဆံခဲ့ျခင္း။

၅။ ၂၀၁၁ ခုနွစ္ ဇူလိုင္လနဲ ့ၾသဂုတ္လအတြင္း ၄င္းဟာ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ တိရိစာၧန္မ်ားနဲ ့လိင္ဆက္ဆံရတဲ့ ကိစၥေတြနဲ ့ ့ ယင္းသို ့ ျပဳလုပ္ရန္စိတ္၀င္စားေၾကာင္း ေရသားေျပာဆိုခဲ့ျခင္း စတာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

တိေမြးကုဆရာ၀န္မ်ား စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းလိုက္နာေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဟာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ၄င္း အယူခံ၀င္ခဲ့ျပီး ေျဖေလွ်ာ့ေပးခံခဲ့ရတဲ့ျပစ္မွဳစဲြခ်က္ ၅ ခုအျပင္ ၄င္းဟာ ျမင္းတစ္ေကာင္၊ေခြးတစ္ေကာင္တို ့နဲ ့လိင္ဆက္ဆံခဲ့ျပီး အဲ့လိုမ်ိဳး လိင္ဆက္ဆံပံုကို ဗီြဒီယို ရိုက္ယူကာ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ တင္၍ ၾကြားခဲ့ေၾကာင္းကို လည္း ၾကားနာ သိရွိခဲ့ပါတယ္။

Budapest ရွိ Szent Istvan ကေန ဘဲြ ့ရရွိခဲ့တဲ့ မစၥတာ Lown ဟာ အမႈၾကားနာဖို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းမရွိပါဘူး။၄င္းရဲ ့ေရွ ့ ေနက ကိုယ္စားတက္ေရာက္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ေတြ ့ရွိၾကားနာခ်က္ေတြကို သံုးသပ္ရာတြင္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းလိုက္နာေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဟာရဲ ့ ဥကၠဌ Noreen Burrows ဟာ “ ဒီလိုလုပ္ေေဆာင္မွဳေတြဟာ အရမ္းကို အျပစ္ၾကီးေလးပါတယ္ဆိုတာ ေကာ္မတီအေနနဲ ့ သံသယရွိစရာမလိုပါဘူး။သူလက္၀ယ္ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ ့ အရာေတြနဲ ့သူ ့ရဲ ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ တိရိစာၧန္ေတြကို တလဲြအသံုးခ်ျပီး ၄င္းတို ့ရဲ ့က်န္းမာေရးကို လည္း ဘာမွ အေလးမထားရေရာက္ပါတယ္” လို ့ဆိုပါတယ္။

“ ေကာ္မတီက ဆံုးျဖတ္ရာမွာ စဲြခ်က္တစ္ခုစိတိုင္းဟာ အမ်ားလက္မခံနိုင္စရာ အက်ည္းတန္တဲ့ လုပ္ရပ္နဲ ့ ညီမွ်ပါတယ္။ တိရိစာၧန္ေတြ ရဲ ့က်န္းမာေရး အေျခအေနေတြကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္နိုင္မယ့္ ၊ လူထုရဲ ့ယံုၾကည္မွဳကို ဆက္လက္တည္တ့ံေစနိုင္မယ့္၊ မွန္ကန္တဲ့ က်င့္သံုးလုပ္ေဆာင္မွဳေတြကို တည္ရွိေနေစဖို ့အတြက္ တစ္ခုေသာ နည္းလမ္းကေတာ့ တရားခံကို သူ ့ကို တိေမြးကု တိရိစာၧန္ မွတ္ပံုတင္ စာရင္္းထဲကေန ပယ္ထုတ္ဖို ့ပဲ ရွိတယ္ဆိုတာကို ေကာ္မတီက သံသယျဖစ္စရာ မရွိပါဘူး” လို ့သူမက ထပ္ေျပာပါတယ္။

မစၥတာ Lown ကလည္း ၂၀၁၃ မွာ သူဟာ တိေမြးကု ဆရာ၀န္မ်ား ေတာင္၀င္ေကာ္လိပ္ အသင္း၀င္အျဖစ္ မွတ္ပံုအတင္ခံခဲ့ရေပမယ့္လည္း သူဟာ ဘယ္တုန္းကမွ တိေမြးကုတစ္ေယာက္ အျဖစ္ မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ဘူးလို ့ဆိုပါတယ္။

Ref:vetsonline.com

From: Trend Myanmar

www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...