Thursday, 7 August 2014

လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးသိန္းညႊန္႕ ဘယ္လဲ ဘာလဲ ?


၂၉-၇-၂၀၁၄၊ (၃၇) ရက္ေျမာက္ေန႔ ….
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ …
ဦးေအာင္ဇင္၊ ပုဇြန္ေတာင္မဲဆႏၵနယ္၏ ….
ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိမည့္ ….
ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ခုကို ပိုမိုေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ….
အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ကို အေျခခံသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းလမ္းကို ….
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲအတြက္ ….
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေရးအဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ….
ဦးသိန္းညြန္႔၊ သဃၤန္းကၽြန္းမဲဆႏၵနယ္၏ ေဆြးေႏြးခ်က္ …
=================================

ေလးစားအပ္ေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီး ႏွင့္ ….
ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ခင္ဗ်ား ….

ေထာင္ထဲမွာ ၂၇ ႏွစ္ေနခဲ့ၿပီးေတာ့ ….
၇၁ ႏွစ္အရြယ္မွာ ျပန္လြတ္ခဲ့တဲ့ ….
ေတာင္အာဖရိက ေခါင္းေဆာင္ႀကီး Nelson Mendela ဟာ ….
၁၉၉၀ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔ …
လြတ္ၿပီးေတာ့ ေလးႏွစ္အၾကာမွာ ….
ေတာင္အာဖရိကမွာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခဲ့ပါတယ္ …..

အဲ့ဒီေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ ….
တစ္ခ်ိန္ တုန္းက သူ႕မ်က္လံုးကိုယ္ေဖာက္ ….
ကိုယ့္မ်က္လံုး သူေဖာက္တဲ့ အသားေရာင္ခြဲျခားတဲ့စနစ္ ….
အၾကမ္းဖက္၀ါဒ ေတြ လႊမ္းမိုးေနတဲ့ ေတာင္အာဖရိကဟာ ….
အဲ့ဒီျပႆနာကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းခဲ့သလဲဆိုရင္
အခုေလ့လာၾကည့္ တဲ့အခါမွာ …..
အခ်ိဳးက် ကို္ယ္စားျပဳစနစ္နဲ႔ …
ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ေျဖရွင္းခဲ့ပါတယ္ …..

အဲ့ဒီမွာ သူ႕ရဲ႕ ANC ပါတီက ၅၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ….
အရင္အစိုးရေဟာင္းက ၃၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ….
ေနာက္တစ္ခါ အသားေရာင္ရွိတဲ့လူေတြက ၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ….
အဲ့ဒီလို အခ်ိဳးက်ရတဲ့စနစ္နဲ႔ ….
ေတာင္အာဖရိကဟာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးမွတစ္ဆင့္ …..
ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းကို သြားခဲ့ပါတယ္ ….
ဘယ္ေလာက္ထိေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္ဆိုတာကေတာ့ ….
အခု သမၼတသံုးဆက္ ….
သမၼတႏွစ္ဆက္ေပါ့ေလ ….
သမၼတေရြးပြဲ သံုးႀကိမ္ Jacab Zuma အထိ …..
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ ခဲ့ပါတယ္ ….
အဲ့ဒီမွာလည္း တုိင္းရင္းသားေတြအတြက္ ….
ထုိက္သင့္တဲ့ေနရာရခဲ့ပါတယ္ …..
သူနဲ႔မသင့္ျမတ္တဲ့ Zulu ေတြေတာင္ …..
၁၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါလီမန္ထဲမွာ အခ်ိဳးက်ရခဲ့ပါတယ္ …..

ေနာက္ ဒုတိယစံနမူနာတစ္ခုကေတာ့ …..
ကၽြန္းေပါင္း ၁၂၀၀၀ ရွိၿပီးေတာ့ ….
လူဦးေရ သန္း ၂၅၀ ရွိတဲ့ လူမ်ိဳးစု ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိတဲ့ …..
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ အေတြ႕အႀကံဳပါ ….

အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳတဲ့စနစ္ကို အေျခခံၿပီးေတာ့ ….
ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ခဲ့တယ္ …..
အဲ့ဒီရဲ႕ရလဒ္ေတြအေပၚမွာမူတည္ၿပီး ….
သမၼတေရြးပြဲ လုပ္တယ္ ….
ကေန႔ဆိုရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းႀကီး Yudhoyono ကို ….
ႏွစ္ႀကိမ္ေနာက္ပိုင္း ….
အတိတ္စစ္အာဏာရွင္ေတြနဲ႔ မပတ္သက္တဲ့ Widodo ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို …..
အင္ဒိုနီးရွားမွ သမၼတအျဖစ္ တင္ေျမွာက္လိုက္ႏိုင္တာကလည္း ….
ဒါက အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ပါပဲ …..

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ….
ကေန႕အထိ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို အသက္ေပးၿပီးေတာ့ ….
အခုအခ်ိန္ထိ သက္စြန္႔ဆံဖ်ားကာကြယ္ေနတဲ့ အစၥေရးႏိုင္ငံပါ …..

အစၥေရးႏိုင္ငံဟာ ….
ဟစ္တလာေၾကာင့္ ေျခာက္သန္း ေက်ာ္ေသခဲ့ၿပီးမွ ….
ေပၚေပါက္လာရတဲ့ ဂ်ဴးေတြရဲ႕ႏိုင္ငံပါ ….
သူတို႔က ဘာကိုက်င့္သံုးခဲ့လဲ ….
အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳ စနစ္ကို က်င့္သံုးၿပီးေတာ့ ….
သူတို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္ၿမဲေစေရးကို ….
စိုက္လုိက္မတ္တတ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္ ….

ဒီနမူနာသံုးခုေၾကာင့္ ….
အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္က ….
ကၽြန္ေတာ္တို႔လို အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္ ….
တုိင္းရင္းသားေတြျပႆနာ ေျဖရွင္းတဲ့ႏုိင္ငံေတြမွာ ….
ေဆာင္ရြက္လို႔ ရတယ္...
လက္ေတြ႕အလုပ္ျဖစ္မယ္ဆိုတာ ေဖာ္ျပေနပါတယ္ ….

အဲ့ဒီ ႏုိင္ငံသံုးခုလံုးမွာ ….
ဒီေန႔ ဒီမွာေထာက္ျပေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ ….
လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လာတာ မေတြ႕ရပါဘူး ….

ေလးစားအပ္ေသာ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား ….
အဲ့ဒီေတာ့ အခ်ိဳးက်စနစ္ကို ဘယ္အခ်ိန္လုပ္မလဲ ….
ဘယ္အခ်ိန္ လုပ္မလဲဆိုတဲ့ အခါမွာ …
ကေနဒါအေတြ႕အႀကံဳအရေျပာရရင္ ….
ႏွစ္ပါတီလႊမ္းမိုးမႈ အနည္မထုိင္ေသးတဲ့အခ်ိန္ ….
အခုလို ေရြးေကာက္ပြဲသက္တမ္း တစ္ႀကိမ္ကာလအတြင္းမွာ …
လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္ ….

ကေနဒါမွာ ယေန႔ Green Party ဆိုတာ ….
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေၾကာင့္ ….
ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ရွိပါၿပီ ….
၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ေထာက္ခံမဲေတြရခဲ့ပါတယ္ ….

သို႔ေသာ္ ပါတီႀကီးႏွစ္ခု လႊမ္းမိုးထားတဲ့ Liberal နဲ႔ ….
Conservative Party ေတြက အခ်ိဳးက်စနစ္တင္လာတိုင္း …
ပယ္ဖ်က္ခဲ့ပါတယ္ …
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ပါတီငယ္ေတြ၀င္လာလို႔ ရွိရင္ ….
ေနရာဖယ္ေပးရမွာေၾကာက္လို႔ အေျခအေနမ်ိဳးရွိပါတယ္ ….

အဲ့ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ….
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ….
ႏွစ္ပါတီ လႊမ္းမိုးတဲ့စနစ္ကိုသြားမလား …
အတိတ္ကအေတြ႕အႀကံဳေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရခဲ့ပါတယ္ ….
ဒုတိယ ပါတီစံုပါၿပီးေတာ့ ….
အသံစံုနဲ႔ တုိင္းျပည္ရဲ႕အက်ိဳးကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုပ္မလား ….

၂၀၁၅ အလြန္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ….
ကၽြန္ေတာ္တို႔ျဖစ္ေစခ်င္တာကေတာ့ ….
ကၽြန္ေတာ္တို႔တုိင္းျပည္ရဲ႕ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တုိက္ဖ်က္ဖို႔ ….
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ျမွင့္တင္ဖို႔ဆိုရင္ ….
အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအစိုးရ ….
ညီညြတ္ေရးအစိုးရ လိုပါတယ္ ….
ဒီညီညြတ္ေရး အစိုးရကို …
အခ်ိဳးက်စနစ္ကသာလွ်င္ ေရြးခ်ယ္ေပးႏုိင္ပါလိမ့္မယ္ ….

ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈ ပညာကို …
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အခ်ိဳးက်စနစ္မွ ရယူၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ ….
အခုစိုးရိမ္ပူပန္တဲ့ ျပႆနာ ေတြအားလံုး ….
ေျဖရွင္းႏုိင္ပါလိမ့္မယ္ ….

နိဂံုးခ်ဳပ္ေျပာရရင္ေတာ့ ….
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၇ ဟာ ….
စစ္မွန္တဲ့၊ စည္းကမ္းျပည့္တဲ့ ….
ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ျပဌာန္းထားပါတယ္…
ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၃၉၇ မွာ ….
ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ….
ဥပေဒ ျပ႒ာန္းႏိုင္ပါတယ္ ….

ဒီလိုျပ႒ာန္းတဲ့ ၃၉၇ သည္ ….
၄၃၆ အရ ဆႏၵခံယူပြဲလုပ္ရန္မလိုတဲ့ ….
အခန္း (၉) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ျဖစ္ပါတယ္ ….

ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ အခ်ိဳးက်စနစ္ကို ေရြးမလား ….
သို႔မဟုတ္ ….
ႏုိင္သူ အကုန္ယူစနစ္ကိုေရြးမလားဆိုတာ …
မူျပႆနာျဖစ္တဲ့အတြက္ ….
ကၽြန္ေတာ္တို႔က ....
တုိင္းျပည္မ်က္ႏွာတစ္ခုတည္းကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ….
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီအခ်ိဳးက်စနစ္ကို …
ဦးေအာင္ဇင္ရဲ႕အဆိုကို ….
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေထာက္ခံအားေပးဖို႔ လိုပါတယ္ ….

ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္ဆံုးေျပာခ်င္တာကေတာ့ …
ဒီ ေတာင္အာဖရိက ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ….
အဲဒါကေတာ့ ဘာလဲဆိုေတာ့ ….
အရွည္ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ၾကပါ …
ေရရွည္ကို ၾကည့္ၾကပါဆိုတာကို သတိေပးရင္းနဲ႔ ….
ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္ကို နိဂံုးခ်ဳပ္ပါတယ္ …. ။ ။
 
 
From: Ye Moe

www.mmdailystar.com

1 comments:

  1. Thanks a lot Mr. Ye Moe. Worthless media do not mention this speech. This speech should be publicized as much as possible.

    ReplyDelete

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...