Thursday, 14 August 2014

လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ကာ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ႏွစ္လသာ ရွိမည္

၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ ဆယ့္ႏွစ္တန္းပညာေရးစနစ္ က်င္႔သံုးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ စာသင္ခ်ိန္ တိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္ကို တစ္လေလွ်ာ့ခ်မည္ဟု ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ အမ်ဳိးသားအဆင္႔ပညာေရးကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္ ဦးတင္လႈိင္က မဇၩိမကို ေျပာသည္။

“စာသင္ခ်ိန္ တိုးလိုက္တာ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ပါပဲ။ စာသင္ခ်ိန္တိုးေတာ့ေကာ ဘာျဖစ္လာမွာလဲ ေျပာလာၾကပါလိမ့္မယ္။ မူတစ္ခုခ်မွတ္တာကို ေက်ာင္းသားမိဘေတြ ေစာင့္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။ ပညာေရးေျပာင္းလဲမႈလုပ္တာ ႏိုင္ငံနဲ႔လူမ်ဳိး ေကာင္းလာဖို႔ပါ”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဘက္စံုလႊမ္းၿခံဳႏိုင္ေသာ ပညာေရးက႑ ေလ႔လာသံုးသပ္ေရးလုပ္ငန္း(CESR) အတြဲ(၂) အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းပါ အေျခခံပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား၏ စာသင္ႏႈန္း ေလ့လာခ်က္အရ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၈၅ ရက္သာ စာသင္ခ်ိန္ရွိၿပီး အားလပ္ရက္မ်ား ပိတ္ေပးျခင္း၊ အခါႀကီးရက္ႀကီးမ်ားကို ပိတ္ေပးျခင္းမ်ားေၾကာင္႔ စာသင္ခ်ိန္ ေလ်ာ့နည္းသည့္အတြက္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက စာသင္ရက္တစ္လေက်ာ္ ကြာဟေနသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းမ်ားကို လအလိုက္ ၿပီးျပတ္စြာ သင္ၾကားႏိုင္ေစရန္ လအလိုက္ သင္႐ိုးမ်ား ျပင္ဆင္ၿပီး ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ တစ္လတိုးျမႇင့္ကာ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ သံုးလအစား ႏွစ္လသာ ပိတ္ေပးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

လာမည့္စာသင္ႏွစ္မွစ၍ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအထိ သူငယ္တန္းမွ ဆယ့္ႏွစ္တန္းပညာေရးစနစ္အထိ သင္ၾကားရမည္ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာပညာေရးပိုင္း တူညီလာေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းမ်ား၏ စာသင္ခ်ိန္ ပိုမိုတိုးျမႇင့္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးတင္လႈိင္က ဆိုသည္။

အဆိုပါ ဆယ့္ႏွစ္တန္းပညာေရးစနစ္ ပီျပင္ေစရန္ တိက်သည့္ စီမံကိန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား၊ အျငင္းပြားစရာမရွိသည့္ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းမ်ား၊ အရည္အခ်င္း ျပည့္၀ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမ အင္အားလံု ေလာက္စြာ ျဖည့္တင္းေရးႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမ သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳ သင္တန္းမ်ားကို အစိုးရက ဦးစားေပးျဖည့္ ဆည္းေပးေရးအတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင္႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါ၀င္သည့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပညာေရးေကာ္မတီ ဗဟိုအလုပ္မူေဆာင္ ဦးဟန္သာျမင္႔က “အစိုးရအေနနဲ႔ ပညာေရး ျပဳျပင္တဲ႔အခါ မိဘေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ အရပ္ဘက္ပညာေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္။ အဲဒါမွ အားလံုးရဲ႕ ဆႏၵဟာ ဘာလဲဆိုတာ သိမွ ပညာေရးလုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ အက်ိဳးရွိေစမွာပါ။ စာသင္ခ်ိန္တိုးျခင္းထက္ ဘယ္လိုသင္ရင္ အဆင္ေျပမလဲဆိုတာသာ ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

From: mizzima

www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...