Thursday, 7 August 2014

ရွစ္ေလးလုံး အေရးအခင္း ေခါင္းျဖတ္ျပီး အရပ္တကာလွည့္ခဲ့ျခင္း (၂)

(ရွစ္ေလးလုံးမွာ ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္သာမက ေခါင္းျဖတ္ျပီး လွံသြားခြ်န္ျဖင့္ ေအာက္လည္ပင္းမွ ထိုးစိုက္ကာ ျမိဳ႕တြင္း အရပ္တကာ လွည့္လည္ ျပသခဲ့ပါသည္။ ရွစ္ေလးလုံးမွာ ဘာေတြ ျဖစ္ခဲ့သလဲ သမိုင္းအမွန္ကို လူငယ္ေတြသိေစဖို႔)

Wednesday, August 6, 2014

သလႅာဝတီၿမိဳ႕ေတာ္က အက်ည္းတန္ေသာ ၿဖစ္ရပ္တစ္ခု
သလႅာဝတီျမိဳ႕ေခၚ မုံရြာျမိဳ႕က ကြ်န္ေတာ္ရဲ႕ ဇာတိခ်က္ေၾကြ၊ ေမြးရပ္ေျမ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ျမိဳ႕က အၿခားျမိဳ႕မ်ားနွင့္မတူ အေတာ္ထူးသည္။ “ ထူးရင္ထူး၊ မထူးရင္ရူး” ဆိုသလို ထူးလို႕မ်ား ရူးေနလားမသိ။ ျပီးခဲ့တဲ့ အေရးအခင္းကာလတြင္းက မျဖစ္သင့္ မျဖစ္ထိုက္သည့္ ကိစၥမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ေခါင္းျပတ္ၾကီးနဲ႕ အရပ္ကိုလည္
အဆိုးဆံုးျဖစ္ရပ္တစ္ခုကေတာ့ လူ ၃ ဦးကို ေခါင္းျဖတ္သတ္ျဖတ္ျပီး လွံသြားခြ်န္ျဖင့္ ေအာက္လည္ပင္းမွ ထိုးစိုက္ကာ ျမိဳ႕တြင္း အရပ္တကာ လွည့္လည္ ျပသျခင္းျဖစ္သည္။ ျမိဳ႕သူျမိဳ႕သား ျမင္ရသူအားလံုး အထိတ္တလန္႕ ျဖစ္ၾကရသည္။ တစ္ျမိဳ႕လံုး ေျခာက္ျခား သြားခဲ့ၾကရသည္ဟုလည္း သိရသည္။

ဇာတ္တူသားစားၾကျခင္း
ေခါင္းျဖတ္သတ္ခံရသူ ၃ ဦးက ဆႏၵျပသူမ်ားကို ဆန္႕က်င္ၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾက။ အစိုးရကို ေထာက္ခံၾကသူမ်ားလည္း မဟုတ္ၾက။ ဆႏၵျပသူ အခ်င္းခ်င္းသာ ျဖစ္သည္။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟမီးေတြ တစ္ဟုန္းဟုန္း ေတာက္လာျခင္းေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္းကိုပင္ မေရွာင္ တိုက္ခိုက္ၾကသည္။ သတ္ျဖတ္ၾကသည္။ ဇာတ္တူသားခ်င္း စားၾကသည္ဟု ေျပာႏိုင္ပါသည္။

မံုရြာျမိဳ႕၏ ဆႏၵျပအဖြဲ႕မ်ား
ကြ်န္ေတာ္တို႕ မံုရြာျမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပအဖြဲ႕ ၂ ဖြဲ႕ရွိသည္။ “ျပည္သူ႕သမဂၢ” အဖြဲ႕ကို ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဦးသုမနက ေခါင္းေဆာင္သည္။ မံုရြာၿမိဳ႕ “ ဆုေတာင္းျပည့္” ဘုရားၾကီးဝင္း အတြင္းတြင္ သပိတ္စခန္းဖြင့္ထားသည္။ အျခားတစ္ဖြဲ႕ကေတာ့ “ ျပည့္သူ႕သံဃာ” အဖြဲ႕ ၿဖစ္ၿပီး ကိုသိန္းတန္ဆိုသူက ေခါင္းေဆာင္၊ ဝင္းၿမင့္က ဒုတိယ ေခါင္းေဆာင္ၿဖစ္သည္။ ယင္းအဖြဲ႕က အုန္းၿခံရပ္၊ အမွတ္ (၂) အစိုးရ အလယ္တန္းေက်ာင္းဝင္း အတြင္းတြင္ အေျခ ျပဳသည္။

တစ္ဂူကို ႏွစ္ေကာင္ေအာင္းလိုမႈ
အထက္ပါ ျပည္သူ႔သမဂၢႏွင့္ ျပည့္သူ႕သံဃာသပိတ္အဖြဲ႕နွစ္ဖြဲ႕က အစပိုင္းတြင္ ညီညီ ညြတ္ညြတ္ျဖင့္ ပူးတြဲ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ျမိဳ႕မိျမိဳဖမ်ား၊ ျမိဳ႕သူ ျမိဳ႕သားမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားပါ ပါဝင္ၾကရာ အင္အား ၄၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႕ေလာက္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။ ျပည္သူလူထု၏ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ားလည္း အေတာ္မ်ားမ်ား ရရွိခဲ့သၿဖင့္ ရန္ပံုေငြမ်ား၊ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား စသည့္ ရိကၡာပစၥည္းမ်ားလည္း အလြန္ၿပည့္စံုသည္ဟု ဆိုသည္။ ၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုလည္း အလ်ဥ္းသင့္သလို ခြဲေဝတာဝန္ယူလ်က္ရွိရာ အခ်ိန္ၾကာလာသည္နွင့္အမ်ွ ထိပ္တိုက္ တိုးျခင္းမ်ား၊ အခ်င္းခ်င္း မသင့္ျမတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ရရွိထားေသာ အလွဴေငြမ်ား၊ ရိကၡာပစၥည္းမ်ား ခဲြေဝရာတြင္လည္း သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ တစ္ေန႔တစ္ျခား မသင့္ျမတ္မႈမ်ား၊ အဆင္မေျပမႈမ်ား တိုးပြားလာျပီး တစ္ဖြဲ႕နွင့္တစ္ဖြဲ႕ ပူးေပါင္းလို႔ မရေတာ့ဘဲ ရန္သူမ်ားအသြင္ ကူးေၿပာင္းသြားေတာ့သည္။ အစည္းအေဝး တစ္ခုတြင္ ထိုးၾက၊ ၾကိတ္ၾက၊ နပန္းလံုးၾကသည္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရျပီး ၾကည့္မေကာင္း၊ ရႈမေကာင္း၊ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သူမ်ား အေတာ္စိတ္ပ်က္ခဲ့ၾကရသည္။ ထိုေန႔မွ စ၍ တစ္ဖြဲ႕နွင့္တစ္ဖြဲ႕ လမ္းမွာေတြ႕လ်ွင္ ဦးသူက ေလာက္ေလးခြ၊ ဂ်င္ကလိတို႔နွင့္ ပစ္ခတ္ ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ေက်ာင္းသား ၃ ဦး အဖမ္းခံရျခင္း
တစ္ေန႔တြင္ “ျပည္သူ႔သမဂၢ”မွ ေက်ာင္းသား ၃ ဦး “ ျပည့္သူ႔သံဃာ” သပိတ္စခန္းသို႔ ရုပ္ဖ်က္ျပီး သြားေရာက္ေခ်ာင္းေျမာင္း ေထာက္လွမ္းစဥ္ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံရသည္။ ယင္း ေက်ာင္းသား ၃ ဦးအား ေခါင္းျဖတ္သတ္မည္ျဖစ္ျပီး ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖမ်ား လာေရာက္ ၾကည့္ရႈရန္ “ ျပည့္သူ႔သံဃာ” အဖြဲ႕က ဆင့္ေခၚသည္။ ေခါင္းၿဖတ္မည့္ အစီအစဥ္ကလည္း အျခား ေနရာေတြမွာလို ဓားနွင့္ ခုတ္ျဖတ္ျခင္း မဟုတ္။ သစ္စက္လႊစင္တြင္ တင္ျပီး သစ္ခြဲသလို လႊျဖင့္ လည္ပင္းမွ ျဖတ္ရန္ျဖစ္သည္။ ထိုေန႔က မီးမလာသျဖင့္ လႊဝိုင္းကို လက္ျဖင့္လွည့္ျပီး ျဖတ္ရန္စီစဥ္ေနသည္ကို ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖ ၆ ဦးခန္႔က ေက်ာင္းသားေလးေတြကို မသတ္ဖို႔၊ ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔၊ ဝိုင္းဝန္းေတာင္းပန္သျဖင့္ မသတ္ျဖတ္ဘဲ လႊတ္ေပးခဲ့ၾကသည္။

တရုတ္ဇာတ္ကား အားက်သလားမသိ
ထိုသို႔ ေက်ာင္းသားေလးမ်ားကို ဖမ္းဆီးျပီး ေခါင္းျဖတ္သတ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ “ျပည့္သူ႔သံဃာ” သပိတ္အဖြဲ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို “ျပည္သူ႔သမဂၢ” သပိတ္အဖြဲ႔က လံုးဝမေက်နပ္။ အာဏာခြဲေဝမႈတြင္လည္းေကာင္း၊ ရရွိေသာ ေငြ၊ ရိကၡာ၊ ပစၥည္းမ်ား ခြဲေဝရာတြင္လည္းေကာင္း မသင့္ျမတ္မႈမ်ား ရွိေနျပီးျဖစ္၍ “ ျပည့္သူ႔သံဃာ” အဖြဲ႔ကို တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကေတာ့သည္။ လက္စားေခ်ဖို႕ လုပ္ၾကေတာ့သည္။

ျမိဳ႕လယ္က တိုက္ပြဲ
အခြင့္ေကာင္းေစာင့္ေနေသာ “ျပည္သူ႔သမဂၢ”အဖြဲ႕က အမွတ္ (၂) အစိုးရ အလယ္တန္း ေက်ာင္းဝင္း အတြင္းရွိ သိန္းတန္နွင့္ ဝင္းျမင့္တို႔ ေခါင္းေဆာင္ေသာ “ျပည့္သူ႔သံဃာ” အဖြဲ႔ကို အလစ္အငိုက္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ၾကေတာ့သည္။ မံုရြာျမိဳ႕တြင္ စစ္ေျမျပင္က တိုက္ပြဲေလး တစ္ခုသဖြယ္ ေသနတ္သံမ်ားက ဆူညံသြားေတာ့သည္။ နွစ္ဖက္လံုး ေသနတ္သံုးၾကသည္။ ရဲစခန္းမ်ားမွ ၾကိဳတင္သိမ္းဆည္းထားခဲ့ၾကေသာ ေသနတ္မ်ားနွင့္ လိုင္စင္ျဖင့္ ကိုင္ေဆာင္ၾကေသာ ေသနတ္မ်ားၿဖင့္ ပစ္ခတ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ေသနတ္မ်ားက မ်ိဳးစံုသည္။ ရိုင္ဖယ္လည္း ပါသည္။ စတင္းေသနတ္လည္း ပါသည္။ နွစ္လံုးၿပဴး ေသနတ္ (DB) လည္းပါသည္။ အေသအေပ်ာက္ရွိသည္ဟုေတာ့ မၾကားရ။ ဒဏ္ရာရၾကသူေတြေတာ့ အေတာ္မ်ားသည္ဟုဆိုသည္။ ေအာ္သူေအာ္၊ ေသြးအလိမ္းလိမ္းႏွင့္ ေျပးသူေျပး ငိုသူ ငို၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမိဳ႕တြင္ ကမၻာပ်က္သလို ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ အခ်င္းခ်င္း ကလဲ့စား ေခ်လိုစိတ္၊ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ အာဃာတမ်ား ေၾကာင့္လား သို႔မဟုတ္ မေကာင္းဆိုးဝါးမ်ားက အတင္းတိုက္တြန္း ေနလို႔လားမသိ၊ ကိုယ့္တစ္ျမိဳ႕တည္းသားခ်င္း၊ ဇာတ္တူသားခ်င္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ျမိဳ႕ ေသြးေျမက်ခဲ့ၾကရသည္။

ဦးသုမန၊ ျပည္သူ႔သမဂၢ အႏိုင္ရ
“ျပည္သူ႔သမဂၢ” သပိတ္အဖြဲ႔က လူအင္အားလည္း မ်ားသည္။ တိုက္ပြဲအတြက္ စနစ္တက် ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျပီးမွ အလစ္အငိုက္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ေတာ့ “ ျပည့္သူ႔သံဃာ” အဖြဲ႔ ရံႈးသြားသည္။ ေခါင္းေဆာင္သိန္းတန္၊ ဝင္းျမင့္ႏွင့္ အျခားတစ္ဦး (အမည္မမွတ္မိေတာ့) ဖမ္းဆီးခံရသည္။

ေျပာမယံု ကမ္းကုန္ေအာင္ ရက္စက္လိုက္ပံုက
ဖမ္းဆီးရမိသူ သိန္းတန္၊ ဝင္းျမင့္နွင့္ အျခားသပိတ္အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး ေပါင္း ၃ ဦးတို႔ကို ၾကိဳးတုပ္ျပီး “ျပည္သူ႔သမဂၢ” အေျခစိုက္ရာ ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရားၾကီး အတြင္းသို႔ ေခၚသြားၾကသည္။ ဘယ္အျငိဳးနဲ႔မ်ား ျငိဳးေလသည္မသိ။ ေရာက္ေရာက္ခ်င္း သံခြ်န္ေတြႏွင့္ တစ္ကိုယ္လံုး ထိုးၾကသည္။ အစာမေကြ်း၊ ေရမတိုက္၊ အငတ္ထားသည္။ အသားေတြ ပါးပါးလွီး၊ လူမဆန္ေသာနည္းမ်ားျဖင့္ ႏွိပ္စက္ၾကသည္။ ေနာက္ဆံုး ေရနွစ္၊ ေခါင္းျဖတ္ သတ္လိုက္ၾကသည္ဟု သိရသည္။ ေသြးဆူေနေသာ ေက်ာင္းသားေလးမ်ားက သိန္းတန္ တို႔၏ ေခါင္းျပတ္ၾကီး ၃ လံုးကို လွံခြ်န္ႏွင့္ လည္ပင္းမွ ထိုးစိုက္ျပီး တစ္ျမိဳ႕လံုး ေလ်ွာက္ျပ ၾကသည္။

ဒီလို အျဖစ္မ်ား မၾကားလိုပါ
ကြ်န္ေတာ္ ေခါင္းျဖတ္ အသတ္ခံရသူမ်ားကို မသိပါ။ ေခါင္းျဖတ္သူမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ ဦးသုမနကိုလည္း မသိပါ။ ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖ လူၾကီးအခ်ိဳ႕ကိုေတာ့ သိပါသည္။ ေက်ာင္းသား ၃ ဦး၏ အသက္ကို ကယ္တင္ခဲ့ၾကသူမ်ားကို အထူးေက်းဇူး တင္ရပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ဇာတ္တူသားစားျခင္း၊ အျငိဳးျဖင့္ ကလဲ့စားေခ်ျခင္း၊ ရက္ရက္စက္စက္ ညွင္းပန္း ႏိွပ္စက္ျပီးမွ လူမဆန္စြာ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ိဳးလည္း ထပ္မံမျဖစ္ေစလိုပါ။ အထူးသျဖင့္ တစ္ျမိဳ႕လံုး တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားသြားေစသည့္ ေခါင္းျပတ္မ်ားကို လွည့္လည္ ျပသျခင္း၊ ေက်ာင္းသားအရြယ္ လူမမယ္ေလးမ်ား ေသြးစြန္းသြားေစျခင္းမ်ိဳးလည္း မလိုလားပါ။ ဘဝဆက္တိုင္း မျမင္ရ၊ မၾကားရ၊ မေတြ႔ရတဲ့ကိုယ္ ျဖစ္ရပါလို၏လို႔ပဲ ဆုေတာင္း လိုက္ရ ပါေတာ့သည္။

(အျငိမ္းစားဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးထြန္းၾကည္၏ မွတ္တမ္း)(ဆက္ပါဦးမည္)

From:ျပည္သူ႕အာဏာ

www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...