Friday, 5 September 2014

အယ္လ္ခိုင္းဒါး ဂ်ီဟတ္ စိုးရိမ္စရာ မရွိေသး


အိႏၵိယတိုက္ငယ္ အယ္လ္ခိုင္းဒါး ဖြဲ႕စည္းျပီးေတာ့ ျမန္မာ၊ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယကို ပစ္မွတ္ထား ေၾကာင္း အယ္လ္ဇာ၀ါဟီရီက ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဂ်ီဟတ္စစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲဖို႔ ေျပာၾကားသြားတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ လတ္တေလာမွာ စိုးရိမ္တၾကီး ပူပန္စရာ မလိုေသးပါဘူး။

(၁) အၾကမ္းဘက္တိုက္ခိုက္မႈဟာ ယေန႔ကမာၻၾကီးတစ္ခုလုံးရဲ႔ ဘုံရန္သူအျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ခံယူထားပါတယ္။ အလားတူပါပဲ အၾကမ္းဘက္၀ါဒ ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြား ဖို႔ အခိုင္အမာ ကတိက၀တ္ ျပဳထားသလိုလက္ရွိအခ်ိန္မွာ
လည္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။

(၂) ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အၾကမ္းဘက္တိုက္ခိုက္မႈေတြရဲ႔ပစ္မွတ္ျဖစ္လာႏိုင္တာကို လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္အနည္းငယ္ကတည္းက ၾကဳိတင္သိရွိထားတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ လုံျခဳံေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို တပ္မေတာ္အပါအ၀င္ လုံျခဳံေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြ အားလုံး အေလးထားျပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ ပါ တယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာလည္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါတယ္။ အယ္ခိုင္းဒါး
ကြန္ရက္ ျပန္႔ႏွံ႔စီးဆင္းလည္ပတ္မႈေတြကို ေလ့လာျပီး ၀င္ေရာက္လာႏိုင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြကို ၾကဳိတင္သတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၃) အၾကမ္းဘက္ တိုက္ဖ်က္ေရး နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ National Security ကို ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတည္းသီးျခားေဆာင္ရြက္လို႔ မျပည့္စုံႏိုင္ ပါဘူး။ ႏိုင္ငံတကာ နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။အိႏၵိယတိုက္ငယ္သာမက ကမာၻၾကီးတစ္ခုလုံးကအၾကမ္းဘက္တိုက္ဖ်က္ေရး လႈပ္ရွားမႈေတြ နဲ႔ ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္သြားရ မွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အၾကမ္းဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႔လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ဖလွယ္ႏိုင္ ဖို႔၊ မွ်ေ၀ႏုိင္ဖို႔ အတြက္ Early Warning System တစ္ခုကိုထူေထာင္ထားရွိရာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာလည္းပူးေပါင္းပါ၀င္လ်က္ ရွိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားလုံျခဳံေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ လုံျခဳံေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ၾကဳိတင္ ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ ဒီလိုအႏၱရာယ္မ်ဳိး က ကာကြယ္ႏိုင္ေအာင္ တပ္မေတာ္ နဲ႔ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြ အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း အေလးအနက္ တင္ျပလိုပါတယ္။

● တိုက္တြန္းခ်က္ ●

ေနာက္ အေရးၾကီးတာ တစ္ခု တင္ျပလိုပါတယ္။ အယ္လ္ဇာ၀ါဟီရီရဲ႕ ဂ်ီဟတ္ေၾကညာခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမ အခ်က္ က သူတို႔ ေခၚေဆာင္ရာေနာက္ကို လုိက္ပါမယ့္ အစြန္းေရာက္ေတြ ထြက္ေပၚလာေအာင္စည္းရုံး တာမ်ဳိး ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

ဘာသာေရးႏြယ္ တဲ့ တင္းမာမႈေတြ ရွိေနဆဲ ျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံကအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြကို အစြန္းေရာက္စိတ္ဓါတ္ေတြေပါက္ဖြားလာေအာင္၊အစြန္းေရာက္လမ္းေၾကာင္းေပၚကို ေလွ်ာက္လွမ္းလာေအာင္ စည္းရုံးတာမ်ဳိး ျဖစ္လာႏုိင္တာကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတိထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါကိုေတာ့ ဘာသာေရး
ေခါင္းေဆာင္ေတြအေလးထားဖို႔ လိုပါတယ္။

ဒုတိယအခ်က္က ဂ်ီဟတ္ေၾကညာလုိက္ျပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက လူ႔အဖြဲ႕အစည္း(၂)ရပ္အၾကားမွာ ပဋိပကၡေတြ ျမင့္မားျပင္းထန္လာေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္တာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဘာသာေရး ဆက္ႏြယ္တဲ့ ပဋိပကၡေတြၾကားမွာ အခုလို ဂ်ီဟတ္ေၾကညာ လိုက္တာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္တြင္းမွာ မယုံမၾကည္ျဖစ္တာေတြ၊ သံသယေတြ ၾကီးမားလာတာေတြ ျဖစ္လာေစဖို႔၊ ဒီကမွ တစ္ဆင့္ အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡေတြ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာျပီးလက္ရွိရရွိထားတဲ့တည္ျငိမ္ေအး
ခ်မ္းမႈေတြ ပ်က္ျပားသြားဖို႔ လႈံ႕ေဆာ္တာလည္း ျဖစ္ႏုိင္တာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြအားလုံး နားလည္သေဘာေပါက္ဖို႔ လုိပါတယ္။

ဒီအခ်ိန္မွာ အေရးၾကီးဆုံးကေတာ့ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ ဒီစည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈေတြေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္တဲ့ ဆိုးက်ဳိးေတြကို အေျမာ္အျမင္ ရွိရွိ ၾကဳိတင္ ေမွ်ာ္ေတြးျပီးမိမိဘာသာ၀င္ေတြကို ထိန္းသိမ္းၾကဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔လည္း ဒီ(၂) ခ်က္ကို သိရွိထားျပီးေတာ့အစိုးရ၊ ျပည္သူ၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြပူးေပါင္းျပီးေတာ့ လက္ရွိတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို မထိခိုက္ေအာင္ ေဆာင္
ရြက္သြားၾကဖို႔ လုိပါတယ္။ ဒီသတင္းေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္းအၾကားသံသယေတြ ၾကီးထြားလာျပီး ပဋိပကၡေတြဆီ ျပန္လည္ ဦးတည္မသြားေအာင္ သတိရွိၾကဖို႔ လိုပါတယ္။

သိပ္ျပီးလည္း စိုးရိမ္တၾကီး ျဖစ္ေနစရာ အေၾကာင္း မရွိပါဘူး။ စိုးရိမ္လြန္ကဲတာမ်ဳိး မျဖစ္ေအာင္လည္း ေျပာလိုပါတယ္။ ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ လုံျခဳံေရးသတိနဲ႔ ထူျခားတာေတြ ေတြ႔ျမင္ရရင္
သက္ဆိုင္ရာ လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြကို သတင္းေပးၾကဖို႔ လိုပါတယ္။

သတိရွိၾကဖို႔ လိုအပ္သလို သံသယ မၾကီးမားၾကဖို႔လည္း အထူးအေရးၾကီးပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မႏၱေလးပဋိပကၡမွာ ေက်ာ္လႊားခဲ့တဲ့ Success Story အတိုင္း ႏွစ္ဘက္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း
က ျပည္သူေတြ၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြ အားလုံး အေနနဲ႔ ဒီေနာက္ပိုင္း ကာလမွာ သတိထားျပီး နားလည္မႈ ရွိရွိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ သိပ္ကို အေရးၾကီးပါတယ္။

ဒီအခ်ိန္ ဒီကာလမွာ အမုန္းစကားတစ္ခြန္းေၾကာင့္ ၾကီးမားတဲ့ေသြးထြက္သံယိုမႈေတြ
ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါတယ္။ ႏွစ္ဘက္ေသာ ဘာသာ၀င္ေတြအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္တြင္းမွာ ႏွစ္ေပါင္း
မ်ားစြာ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ယွဥ္တြဲေနထိုင္လာခဲ့တဲ့ အစဥ္အလာကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကဖို႔ လိုပါတယ္။

အေမရိကန္တပ္ေတြ လုိက္လံရွာေဖြလို႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနရတဲ့ အယ္လ္ဇာ၀ါဟီရီရဲ႕ စကားတစ္ခြန္းေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္တြင္း မွာ ေဘး ဒုကၡ မျဖစ္ေစဖို႔ အေရးၾကီးပါေၾကာင္း အေလးအနက္ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္။

From: (မႉးေဇာ္)

www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...