Wednesday, 10 September 2014

ဘြဲ႔၀တ္စံုတန္ဖိုးမသိဘဲ တလြဲအသံုးျပဳဆႏၵျပေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားေၾကာင့္ ဘြဲ႕ဝတ္စံု၏ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ အေရးႀကီးပံုမ်ားကို သိရွိတန္ဖိုး ထားတတ္ေစရန္ အေျခခံပညာ တြဲဖက္သင္႐ိုးမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း သင္ၾကားေပးေတာ့မည္အစဥ္ အလာႀကီးမားေသာ ဘြဲ႕ဝတ္စံု၏သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ အေရးႀကီးပံုမ်ား ကို ငယ္စဥ္ကတည္းကသိရွိၿပီး တန္ ဖိုးထားတတ္ေစရန္ အေျခခံပညာ တြဲဖက္သင္႐ိုးဝင္ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းအသိပညာေပးရန္ ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္(၁) အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ ရွိသူတစ္ဦးကေျပာၾကားလိုက္သည္။

''တကယ္ေတာ့ယေန႔ျဖစ္ေန တာေတြက ကေလးေတြ သိသင့္ တာေတြ၊ တန္ဖိုးထားသင့္တာေတြ ကို သိေအာင္၊ တန္ဖိုးထားတတ္ ေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔ ဆရာေတြဘက္ က ပ်က္ကြက္ခဲ့မိတယ္ေပါ့။ အဲဒီ အတြက္ မ်ားစြာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ ရပါတယ္။ အားလံုးဟာ ပညာေရး မွာ အေျခခံတယ္ဆိုေပမယ့္ အကုန္ လံုးကို သင္ခန္းစာထဲ ပစ္ထည့္လိုက္ လို႔မရဘူး။ ေက်ာင္းသားေတြကိုယ္ တိုင္သင္ယူေလ့လာတဲ့အေလ့အထ ေတြနဲ႔ အခြင့္အလမ္းေတြ ဖန္တီးေပး ရမယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ သင္ခန္းစာ တစ္ရပ္အေနနဲ႔မဟုတ္ဘဲ စာရိတၱ လို ျပည္သူ႔နီတိလို ဘာသာရပ္ေတြ မွာ ဘြဲ႕ဝတ္စံုရဲ႕အေရးပါပံု သမိုင္း ေၾကာင္းအျပင္ တျခားသိသင့္သိထိုက္ တန္ဖိုးထားသင့္တာေတြကို အလ်ဥ္း သင့္သလို အသိပညာေပးႏိုင္ေအာင္ လုပ္သြားမယ္။ ဒါကိုလဲ လူႀကီးေတြ က အားလံုးေဆြးေႏြးေပးေနပါ တယ္'' ဟု အဆိုပါတာဝန္ရွိသူက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါသင္႐ိုးမ်ားကုိလာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္မ်ားမွစ၍ သင္ၾကား ႏိုင္ရန္ စီစဥ္မည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ႏွစ္ တြင္ စတင္သင္ၾကားႏိုင္မည္ကုိ အတိအက်မေျပာႏိုင္ေသးေၾကာင္း၊ ဘြဲ႕ရေက်ာင္းသား တစ္ဦးအေနျဖင့္ ဝတ္႐ံုကိုဝတ္ဆင္ခြင့္ရရွိၿပီး ယင္းသို႔ ဝတ္႐ံုဝတ္ဆင္ထားျခင္းသည္ ပညာ တတ္မ်ားသည္ တိုင္းျပည္အတြက္ အလုပ္မ်ားကို အဆက္မျပတ္လုပ္ ကိုင္ေပးမည့္သူ၊ တိုင္းျပည္တာဝန္ မ်ားကို ထမ္းေဆာင္မည့္သူဟု အဓိ ပၸာယ္ရေၾကာင္း၊ လက္ထဲတြင္ ပန္း ခ်ီေရးဆြဲရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ပ်ဥ္ ခ်ပ္၊ ေဆးစပ္သည့္ခြက္ႏွင့္ စုတ္တံ မ်ားကိုကိုင္ထားရျခင္းသည္ တိုင္း ျပည္အနာဂတ္၊ မိမိတို႔အနာဂတ္ကို ေဆးေရာင္ျခယ္မည့္သူဟု အဓိပၸာယ္ ရၿပီး ယေန႔ေခတ္တြင္ ဘြဲ႕ဦးထုပ္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ခ်င္းတူေၾကာင္း၊ ေနာက္ ေက်ာ တံစဥ္၊ တူႏွင့္ လႊအစရွိသည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ထည့္ထားသည့္ အိတ္မ်ားကို ပိုးလြယ္ထားရျခင္း သည္ တိုင္းျပည္ကို တည္ေဆာက္ မည့္သူ၊ မိမိဘဝကို တည္ေဆာက္ မည့္သူဟု အဓိပၸာယ္ရေၾကာင္း၊ ဘြဲ႕ ဝတ္စံု၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို အမွတ္(၁)အေျခခံပညာဦးစီးဌာန မွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း) ဦးစီတန္ဇာတြင္းက ရွင္းျပ သည္။

''ဒါမ်ိဳးေတြသိလာဖို႔အေျခခံ မွာ ဘြဲ႕တစ္ခုရဲ႕တန္ဖိုးကို သိရွိ ေအာင္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရမယ္။ အဆင့္ျမင့္မွာက်ေတာ့ ဘြဲ႕တစ္ခုရဲ႕ အႏွစ္သာရကို ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးရမယ္''အမွတ္(၁)အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနမွဦးစီးအရာရွိ ဦးေငြတိုး ကေျပာသည္။

အဆိုပါ ဘြဲ႕ဝတ္စံုတန္ဖိုးႏွင့္ မိမိတို႔ရရွိထားေသာပညာရပ္မ်ား ၏ တန္ဖိုးမ်ားကိုယေန႔ေခတ္ေက်ာင္း သားမ်ားမသိရွိႏိုင္ၾကျခင္း မွာ အေျခခံပညာေရးႏွင့္၊ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးႏွစ္ခုစလံုးတြင္ ပညာေရး ၏ မွန္ကန္ေသာ အေလ့အက်င့္၊ ေကာင္းမြန္သည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ ဟု ဦးေငြတိုးက ဆက္လက္ေျပာ သည္။

''ဘြဲ႕ဝတ္စံုရဲ႕အဓိပၸာယ္ကို ယေန႔ ဘြဲ႕ရတဲ့လူငယ္အေယာက္ ၁ဝဝဝမွာ ဆယ္ေယာက္ေလာက္ သိရင္ပဲ ကံ ေကာင္းတယ္လို႔ ေျပာရမယ္။ အဲဒီ လိုသမိုင္းေၾကာင္းနဲ႔ရွိလာခဲ့တဲ့ဘြဲ႕ ဝတ္စံုရဲ႕အေရးႀကီးပံုေတြသိရွိေအာင္ ကိုယ္ရရွိတဲ့ဘြဲ႕ကိုတန္ဖိုးထားတတ္ ေအာင္ ဘြဲ႕အပ္ႏွင္းတဲ့အခါမွာ ပါ ေမာကၡခ်ဳပ္ေတြကရွင္းလင္းေျပာ ၾကားေပးရမယ္။ ေနာက္ၿပီးငယ္ငယ္ ေလး ကတည္းက ကိုယ္ဝတ္ရမယ့္ ဘြဲ႕ဝတ္စံုကို တန္ဖိုးထားတတ္ေအာင္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြက ေျပာေပးရ မယ္။ ဒါမွ ႏိုင္ငံျခားေတြမွာလို စာ ေတာ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မေတာ္သည္ ျဖစ္ေစ ဘြဲ႕ရတစ္ေယာက္အေနနဲ႔အက်င့္သိကၡာရွိရွိျပဳမူေနထိုင္တတ္ ၾကမွာ'' ဟု ဦးစီတန္ဇာတြင္းက သံုး သပ္ေျပာၾကားသည္။

ဘြဲ႕ဝတ္စံုသမိုင္းေၾကာင္းသည္ ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ (BC) မတိုင္ခင္ ကတည္းက ေရွးဂရိပညာရွိႀကီးမ်ား တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္သည့္ အကယ္ ဒမစ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ခ်ီးျမႇင့္ ခဲ့ျခင္းမွ စတင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ATK, CCT
Democracytoday
(ဒီမိုကေရစီတူေဒး သတင္းစာမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)
From:

www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...