Thursday, 18 September 2014

"ကုလား"လို ့ပဲ ဆက္၍ေခၚမယ္ အဘိုင္


_________________________________________________
ကုလား ဟူေသာ အသုံးအႏွဳန္း၏ အေၾကာင္းရင္းကို ရွင္းပါေတာ့မည္
.............................................................................................
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမွဳ အစဥ္အလာသည္ ပင္ကိုယ္ကတည္းက လြတ္လပ္စြာ ေရးသား၊ ေျပာဆိုခြင့္ကို ေပးထား၏။ထို ့ေၾကာင့္ ပင္ ျမန္မာမ်ားသည္ မည္သည့္ အမည္နာမ၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မဆိုို တရား ေဟာရာမွာလည္း လြတ္လပ္စြာ ေဟာ ၾကား အသုံးျပဳ၏။ စကားေျပာရာမွာလည္း လက္စြဲျပဳ၏။ စာေပ ေရးသားရာတြင္လည္း လက္လြတ္မခံ၊ ထိထိမိမိ ေခၚေ၀ၚ ေျပာဆို သုံးစြဲၾက၏။ ဤသို ့ ေခၚေ၀ၚ၊ သုံးစြဲ၊ ေျပာဆိုျခင္းကို ဆရာေတာ္မ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ား၊ သာမာန္ အရပ္သူ အရပ္ သားမ်ားမွအစ သုံးစြဲ ေျပာဆိုၾက၏။ ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာစကားကို တတ္သိ၊ နားလည္သူတိုင္း မည္သည့္ အဖုအထစ္မွ် မရွိပဲ သုံးစြဲ ၾက၏။ ဤသို ့ ပကတိ သဘာ၀အရ ေခၚေ၀ၚသုံးစြဲလာခဲ့သည္မွာ လြတ္လပ္သည္ ့ျမန္မာတို ့၏ သမိုင္းအစဥ္အလာ တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါ၏။ ျငင္းဆန္၊ ကန ့္ကြက္၍ မရႏိုင္ပါ။ ရလိမ့္မည္လည္း မဟုတ္ပါ။


ျမန္မာတို ့၏ ေန ့စဥ္ ဘ၀ထဲက "ကုလား" ဟူေသာ အသုံးအႏွဳန္း
---------------------------------------------------------------------------
ျမန္မာတို ့၏ ေန ့စဥ္ဘ၀တြင္လည္း "ကုလား"ဟူေသာ စကားလုံးကို အမည္နာမ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေခၚ ေ၀ၚ ေျပာဆို သုံးစြဲၾက ၏။ ဥပမာအားျဖင့္ "ကုလားမယား" "ကုလားမ" "ကုလားထိုင္" "ကုလား ဒံေပါက္" "ကုလားထမင္း" "ကုလားဟင္း" "ကုလားမုန္ ့"၊ "ကုလားကြမ္းယာ" ၊ " ကုလား ကား ေပရွည္"၊ "ကုလားေရႊ" ၊ "ကုလား စကား" " ကုလား စပါး"၊ "ကုလား ႏြား"၊ "ကုလားတက္" "ကုလားအုတ္" စသည္ျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ေခၚေ၀ၚ သုံးစြဲၾကပါ၏။ ကုလား မဟုတ္ေသာ္လည္း အသား မဲသူကို ကုလားဟု အခ်င္းခ်င္း ေခၚၾက၊ ေျပာၾက ႏွဳတ္ဆက္ၾက၏။ သိရသေလာက္ မည္သည့္ ျပႆနာမွ် မေပၚေပါက္ခဲ့ပါ။

ျမန္မာစာေပထဲက "ကုလား" ဟူေသာ အသုံးအႏွဳန္း
--------------------------------------------------------------
ဥပမာအားျဖင့္ "ကုလား" ဟူေသာ အမည္နာမ အသုံး အႏွဳန္းကို ျမန္မာစာေပ သမိုင္းတြင္ အထင္ကရ ျဖစ္ေသာ ဆရာၾကီး သခင္ ကိုယ္ေတာ္မွဳိင္းက "ကုလား အေရးကိုျဖင့္ ဓား မေသြး ေလာက္ပါ" စသည္ျဖင့္ ေရးသား သုံးႏွဳန္းခဲ့၏။ "ဦးကုလား ရာဇ၀င္" ဟူေသာ သမိုင္း၀င္ စကားတြင္လည္း "ကုလား" ဟူေသာ စကားလုံးကို သုံးစြဲထားပါ၏။ သို ့ေသာ္ ထိုရာဇ၀င္ ဆရာသည္ "ကုလား" မဟုတ္ေၾကာင္း သိရ၏။ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမွဳ၏ ပင္ကိုယ္ လြတ္လပ္မွဳသဘာ၀အရ "ကုလား" ဟု ေခၚေ၀ၚ သုံးစြဲ ျခင္းပင္ ျဖစ္တန္ရာ၏။

ျမန္မာအဘိဓာန္ အတြဲ(၁) ကၾကီးမွ စ လုံး၊ စာမ်က္ႏွာ(၁၂) တြင္လည္း "ကုလား" ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ ဤသို ့ေတြ ့ ရပါ၏။
ကုလား =ကုလား-န/ကလား/

၁။အိႏိၵယႏိုင္ငံသားမ်ား၊
၂။သာမန္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ေဒသမွ လာသူမ်ား၊

-န၀ိ/ကလား/ ႏိုင္ငံျခားတြင္ျဖစ္ေသာ၊ ႏိုင္ငံျခားမွလာေသာဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာပညာရွင္မ်ား ေရးသား ျပဳစု ထားသည့္ ဤျမန္မာအဘိဓာန္၏ ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ "ကုလား" မ်ိဳးေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ ရွိေၾကာင္းသိရ၏။ ထုို "ကုလား" မ်ိဳး ေျခာက္ဆယ္ စာရင္းတြင္ ခုနစ္ (၇) ေယာက္ ေျမာက္သည္ "ဘဂၤါလီ"၊ ရွစ္(၈) ေယာက္ေျမာက္သည္ "ကုလားျဖဴ"၊ သုံးဆယ့္သုံး (၃၃)ေယာက္ ေျမာက္သည္ "အဂၤလိပ္" ျဖစ္ျပီး၊ ေလးဆယ့္တစ္(၄၁)ေယာက္ေျမာက္သည္"အာရပ္"ကုလား" ျဖစ္၏။ ဆရာ သိန္းေဖျမင့္၏ "ကုလား ဗမာ အဓိကရုဏ္း" စာအုပ္ႏွင့္ "အေရွ ့က ေန၀န္းထြက္သည့္ ပမာ" (ႏွစ္အုပ္တြဲ) တြင္လည္း "ကုလား" ဟူေသာ အသုံးအႏွဳန္းကို ေတြ ့ရပါ၏။ ဆရာ ဦးေအာင္သိန္းဟန္ (၀ိဇၨာ ဂုဏ္ထူး) ၏ "ျမန္မာႏိုင္ငံ သမိုင္းသစ္" စာအုပ္ထဲမွာလည္း "ကုလား" ဟူေသာ စကားကို သုံးႏွုန္းထားပါ၏။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ "ကုလား" ဟူေသာ အသုံးအႏွဳန္း
---------------------------------------------------------------
၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႕၊ ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီး၏ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ညီလာခံႀကီးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ကလည္း၊ ဖဆပလ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ၾကီး၏ ဥကၠ႒တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္စဥ္က သူ၏ မိန္ခြန္းတြင္ ဤသို ့ သုံးႏွဳန္းေျပာဆိုခဲ့ပါ၏။

"ကုလား၊ တရုတ္ စတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို သတိေပးလိုတာက ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ႏိုင္ငံတြင္းေရးမွာ သူတစ္ထူးက စစ္တု ရင္ အရုပ္လုပ္ျပီး ကစားျခင္းကို မခံရေအာင္ သတိထားဖို႕ ျဖစ္တယ္…. ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ အခ်ိဳ႕ေသာ သူတို႕ဟာ ယခုအခါ၌ ကုလား၊ တရုတ္စတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ တိုင္းရင္းသားေတြကို ကတုန္းကတုိက္ လုပ္ပါ လိမ့္မယ္…… ရွင္းရွင္းေျပာရမယ္ဆိုရင္ ကုလား၊ တရုတ္ စတဲ့ႏိုင္ငံျခားသားတို႕ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ တိုင္းရင္း သားမ်ားရဲ႕ မိတ္ေဆြမ်ားအျဖစ္နဲ႕ ေနထိုင္မလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ရန္သူမ်ားအျဖစ္နဲ႕ ေနထိုင္ၾကမလားဆိုၿပီး ဆံုးျဖတ္ရန္ လိုပါတယ္….."

ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ အထက္ပါ မိန္ ့ခြန္းစာပိုဒ္ ခတ္တိုတိုေလးထဲမွာပင္ "ကုလား" ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို သုံးၾကိမ္ ထပ္၍ ေခၚေ၀ၚ၊ သုံးႏွုန္း ေျပာဆိုခဲ့ပါ၏။

အေမစု၏ အျမင္ႏွင့္ "ကုလား" ဟူေသာ အသုံးအႏွဳန္း
-------------------------------------------------------------
ကုလား ဟု ေခၚေ၀ၚ၊ သုံးႏွဳန္း ေျပာဆိုျခင္းအေပၚ၊အေမ စုႀကည္က ခါးခါးသီးသီး တုန္ ့ျပန္ ေျဖၾကားခဲ့ဖူး၏။ အခ်ိန္၊ အေၾကာင္း အရာႏွင့္ ေနရာကေတာ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂) ရက္၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ အယ္လ္ေအျမိဳ ့ေန၊ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ႏႈတ္ဆက္ပြဲျဖစ္၏။ ထိုပြဲတြင္ တီေကာင္ကို ဆားႏွင့္ အတို ့ခံရသည့္ အလား ေဒၚစုၾကည္ (သို ့) "ကုလားမယား"က မဟားဒယား ကက္ကက္ လန္ေအာင္ ရန္ေထာင္ခဲ့ပါ၏။ မာန္ေစာင္ခဲ့ပါ၏။ ကိုးကားေတာ့မည့္ ေအာက္ ပါ စာပိုဒ္မ်ားကို စာဖတ္သူမ်ား ဆက္၍သာ ရွဳေစခ်င္ပါ၏။ အနီေရာင္ စာပိုဒ္မ်ား အားလုံးသည္ အေမ စုၾကည္၏ စကားလုံး မ်ားသာျဖစ္ပါ၏။ သူမကိုယ္တိုင္ ေျပာထားသည့္ စကားလုံးမ်ားကို အသံဖိုင္ တစ္ခုမွ ကူးျပီး ထပ္မံ ေဖာ္ျပလိုက္ပါ၏။ ေ၀ဖန္ သုံးသပ္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါ၏။ အေမ စုၾကည္က "ကုလား" အသုံးအႏွဳန္းအေပၚ တုန္ ့ျပန္ေျဖဆိုရာတြင္...

"ဒါ မိဘေတြက မသင္တာပဲ။ ဒါက ပညာေရးမွာ ေက်ာင္းကကို သင္သြားရမွာ။ ဥပမာဆိုရင္ ကုလားေပါ့ေနာ္။ က်မတို႔ မိတ္ ေဆြေတြက ဒီလို ကုလား လို႔ေခၚတာ မႀကိဳက္ဘူးဆိုတာ က်မသိတယ္။ က်မ ဘယ္ေတာ့မွ မေခၚဘူး။ က်မက အိႏၵိယ မ်ဳိးႏြယ္လို႔ေခၚရင္ ေခၚတယ္။ မြတ္ဆလင္မ္ လုိ႔ ေခၚရင္ ေခၚတယ္။ ဘာသာေရးအရ ဟိႏၵဴလို႔ေခၚရင္ ေခၚတယ္။ ဒီ ဘာျဖစ္ လို႔ သူတစ္ပါးမႀကိဳက္တဲ့ အသုံးအႏႈန္းကို သုံးၾကရတာလဲ။"

"ကိုယ္မႀကိဳက္တဲ့ အသုံးအႏႈန္းကို သုံးရင္၊ ကိုယ္ဘယ္လို ထိခိုက္မလဲ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာတဲ့စိတ္ ရွိသင့္ပါတယ္။ အဲဒီလို က်မ ကေတာ့ အားလုံးကို ကိုယ္ခ်င္းစာတဲ့စိတ္ ရွိေစခ်င္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တစ္ပါးသူကို ေစာ္ကားၿပီး ေျပာတာဟာ ကိုယ့္ သိကၡာ က်တယ္ဆိုတာလဲ နည္းနည္းေလးေတာ့ စဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါ သိကၡာမဲ့တဲ့ သူေတြသာ သူမ်ားကို ေစာ္ကား ၿပီးေတာ့ေျပာတာ။ အဲဒီလို မသင္တာဟာ မိဘေတြကလဲ မသင္တာပါတယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကလဲ မသင္တာပါတယ္။"

အေမစု၏ အဆင္ျခင္ ကင္းမဲ ့ေသာ အထက္ပါ စကားရပ္မ်ားကို အေပၚယံ အျမင္ က်ဥ္းက်ဥ္းကေလးျဖင့္ ၾကည့္လွ်င္ ဟုတ္သေယာင္ ထင္ရပါ၏။ သို ့ေသာ္...သို ့ေသာ္...ကုလားဟု သုံးႏွဳန္းခဲ့ၾက၊ သုံး ႏွဳန္းေနၾကေသာ ျမန္မာ သမိုင္းဆရာ မ်ား၊ စာေပ ေက်းဇူးရွင္ၾကီးမ်ား၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရး ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား၊ ဆရာေတာ္မ်ား၊ အနႏၱဂိုဏ္း၀င္ ေက်းဇူးရွင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ အေမစု ထင္သလို၊ မိ-မဆုံးမ၊ ဖ-မဆုံးမ သား-သမီးမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ မိေကာင္း-ဖခင္၊ သား-သားသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကပါ၏။အေမစုၾကည္ ျမင္သလို ကိုယ္ခ်င္းစာနာ စိတ္ ကင္းမဲ့သူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ လူသားဆန္စြာ အမ်ိဳး-ဘာသာ-သာသနာကို အၾကင္နာ ေမတၱာ ျပည့္၀စြာျဖင္ ေစာင့္ေရွာက္ သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါ၏။ ေမေမစုစု ယူဆသလို သိကၡာမဲ ့သူမ်ားလည္း မဟုတ္ၾကပါ။ အမ်ိဳးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ကို ေစာင့္-ထိန္း ရင္း သိကၡာ သမာဓိ ျပည့္၀စြာျဖင့္ ျမန္မာကို ကမၻာ့ အလယ္မွာ ထည္၀ါစြာ ျမွင့္တင္ခဲ့ၾကပါ၏။ ကုလား"လို ့ပဲ ဆက္၍ေခၚမည္ ေဒၚစုၾကည္"
လို ့သာ သႏၷိ႒ာန္ ခ်လိုက္ရပါေတာ့သည္။

From: Koko Einstein

www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...