Monday, 22 September 2014

ျငဳပ္သီးႏွင့္ အသက္တေခ်ာင္း...၁၉၈၅ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေကာက္ေကြ ့မန္ဝယ္
KIA တပ္ရး ၅/ ၆ /၁၃ စစ္ဆင္ေရး မိုးအကုန္
ေဆာင္အကူး အေနာက္ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္
လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းမ်ား ခလရ ၃၆ / ၁၈ / ၂၇
/ ၅၁ တပ္ရင္းမ်ားျဖင့္စစ္ဆင္ေရးစတင္ခဲ့ေလသ
ည္ မပခ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း တိုင္းမွဴးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ေက်ာ္ဘ ( ဗိုလ္မွဴး ခ်ဳပ္ Lခြန္ဖန္ KIA မွ ေခ်ာင္း
ေျမွာင္းပစ္ခတ္လုပ္က်န္ခံက်ဆံုးခါစ ) ထိုးစစ္စ
စခဲ့ေလျပီ ရိကၡာကို နည္းစပ္ရာ ရိကၡာပံုစခမ္းမ်ားမွ
ထုပ္ယူျပီး စတင္ထြက္ခြါခ်ီတက္ရေလျပီး ဆက္
တိုက္ တ္ုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ မရပ္မနားေန ့စင္တိုက္ပြဲက
ျဖစ္က်ေလသည္ ရက္ႀကာလာတာႏွင့္အမ်ွ ရန္သူ ့
နယ္ေျမအတြင္ ပိုမိုေရာက္ရွိလာေလျပီ ရန္သူနယ္
ေျမအတြင္းနယ္က်ြန္လာသည္ႏွင့္အမ်ွ ေနာက္က
ရိကၡာစခန္းႏွင့္ ေဝးသထက္ေဝးလာေလသည္
ရိကၡာမိမ္တပ္ေရာက္ဖို ့ကခက္ခဲေလျပီ ေတာေဆာင္းဦးထုပ္ကို
ေျမက်င္းတူးထည့္ စပါးထ
ည့္ေထာင္း စပါးႏွင့္ဆန္လံုးမသဲမကြဲႏွင့္ခ်က္စားရ
တဲ့ မခါကမ်ားလာေတာ့ ငတ္လာေလသည္
စားစရာျပတ္လာသလို ထမင္းနဲ ့စားရတဲ့တြဲဘက္
အစားအစာေတြကရွာလာေလသည္ တေန ့
ရန္သူ ့စခန္းႏွင့္နီးလာေလျပီး မနက္ ၉ နာရီေလာက္ စထြက္လို ့ တစ္မိုင္ပင္မရွိေသးတိုက္
ပြဲစျဖစ္ေလသည္ မႀကာလိုက္ ရန္သူစုပ္ခြါထြက္
ေျပးေလသည္ ဆက္တိုက္လိုက္လံပစ္ခတ္ေခ်မွဳန္းရာ
ေတာင္ယာအေဟာင္းအတက္လမ္းႏွစ္ခြတြင္
က်ေနာ့အား မင္းဟိုဘက္ကတက္ ေတာင္ယာ
ေပၚေရာက္ငါနဲ ့စံုမယ္ မင္းနဲ ့ ၃ ေယာက္ေခၚသြား
မိုင္းသတိထား ဆက္လုပ္ ဆိုျပီးဆက္ထြက္ရာ
ေခ်ာင္းကေတာင္ယာအတက္ ေျခမ်က္စိေလာက္
ေရဘဲရွီသည္ ဆရာက ဟာဟိုမွာ ျငဳတ္သီးေတြ
ကြဟုဆိုကာ ေျပာေျပာဆိုဆိုေျပးေကာက္ေလ
သည္ စစ္ေျမျပင္မွာ ျငဳတ္သီးနဲ ့စစ္သားကလင္မ
ယား အသားမပါလိုဘာမွမျဖစ္ ျငဳတ္သီးမပါရင္
ထမင္းကစားမေကာင္း ျငဳတ္သီးရွိရင္ ငပိ အစိမ္း
ႏွင့္စား ထမင္းတနပ္ျပီးေလသည္
ဒါေႀကာင့္ ျငဳတ္သီ ငါးေတာင့္ေလာက္ေတြ ့တာ
ကိူ ေရႊေတြ ့သလိုအားရဝမ္းသာေျပးေကာက္ေလသည္
ဆရာကသတိေတာ့ေကာင္းသည္ သဘာဝမႀက
သူေနရာသူမရွိ သစ္ပင္ႀကီးေအာက္ ျငဳတ္သီး
ေတြ ့တာကိုမသကၤာ ကာဘိုင္ေသနတ္ေျပာင္း
ျဖင့္ထိုးႀကည့္လိုက္သည္ ဘာမွမထူးမွ ေရွ ့တိုး
ျပီးျငဳတ္သီးကိုကုန္းေကာက္ေလသည္ အုန္းက
ထဲ ဘုန္းကထဲေပါက္ကြဲသံႏွင္အတူး ေမွာင္မဲျပီး
ေတာတခုလံုး မိုင္းကြဲစမ်ား သစ္ရြက္သစ္ခက္
မ်ားထိမွန္သံမ်ား ျဖိဳးျဖိဳးေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ႏွင့္ဆူညံ
သြားေလသည္ ေသြးပူေမေတာ့ ဘာသံမွမႀကားရ
ဆရာ တင္ေမာင္ဝင္းကသတၱိေကာင္းလွေပသည္
ေဟ့ေကာင္ေတြ ငါထိသြားျပီးလာဦးတဲ့ က်ေနာ္
တို ့အေျပးသြားႀကည့္ေတာ့ ဆရာရဲ ့ဘယ္ေျခတ
ဘက္က ဒူးဆစ္အေျခက ျပတ္သြားေလျပီ
မျပီးေနရာေကာင္းေရႊ ့ေတာ့ ဆရာက ေဟ့ေကာင္
ေတြငါႀကည့္တဲ ့ အစားမငန္းနဲ ့သတိထားတဲ့
သတၱိခဲဆရာပါေပ တခ်က္မ်ွနာတယ္မေအာ္
ေဆးထည့္ပါတ္တီးစီး ခရီးထြက္ရဦးမည္
ဆရာ တပ္ခြဲမွဴးအား ဗိုလ္မွဴး က်ြန္်တာ့အတြက္
မပူနဲ ့ ရန္သူစခန္းဆက္တိုက္ပါ က်ေနာ့ ျပန္ပို ့ေန
ရင္ရန္သူေတြေရွာင္သြားမယ္ ဆက္တိုက္ပါဗိုလ္မွဴးတဲ့
အထက္ဗ်ဴဟာကလည္း
ဆက္လက္ခ်ီတက္တိုက္ခိုင္းေနျပီး ဆက္ထြက္ျပီ
ဆရာဒဏ္ရာက ေဆးကမျပည့္စံု
လမ္းခရီးကေတာင္တက္ေတာင္ဆင္းအေကြ ့အ
ေကာက္မ်ားေတာ့ သစ္ပင္ႏွင့္ဒဏ္ရာကတိုက္
ထမ္းတဲ့စစ္သည္ကေခ်ာလဲ အထမ္းေကာလူနာပါ
ေခ်ာက္ထဲျပဳတ္က် ညစခန္းျခေတာ့ ေမွာင္မဲေန
သည့္ျခားမွ က်ေနာ္ဆရာသြားႀကည့္ေတာ့
ဆရာက ေဟ့ေကာင္ေအးေဆးဘာမွမပူနဲ ့ငါမ
ေသဘူးတဲ့ မင္းတပ္စိတ္္ကအလုပ္သြားလုပ္တဲ့
ဒါနဲ ့တပ္စိတ္ျပန္လာထမင္းခ်က္ကင္းေစာင့့္
ည ၁၀ နာရီထမင္းစားျပီးေတာ့ နားေနခ်ိန္
တပ္ခြဲရံုးကဆက္သားလာတယ္ မင္းတို ့ဆရာအ
ေျခအေနမေကာင္းဘူးတဲ့ ဒါနဲ ့အေျပးအလႊာ
ႀကည့္လိုက္ေတာ့ ဆရာက ရဲ ့ ့ရဲ ့ျပံဳးျပျပီး မ်က္စိ
မိတ္ထားေလသည္ ညကေမွာင္ေနျပီး အေျခအေနသိရေအာင္
ဆရာမ်က္ႏွာကို ဓါတ္မီး
မ်က္ႏွာျပင္လက္ဝါးအုပ္ မီးထိုးႀကည့္ရသည္
ဆရာမဘုပ္ေတာ့ ည ၁၂ နာရီက် ဆရာလက္က
ေဆးတပ္သားႏွင္ ့က်ေနာ့လက္အားလာစမ္းကိုင္
ေလသည္ စကားေတာ့မေျပာ လက္ေတြကိုျဖစ္
ညွစ္ေနေလသည္ ၁၅ မိနစ္ေလာက္ႀကားေတာ့
ျဖစ္ညွစ္ထားတဲ့ဆရာလက္ေတြက ေျဖေလ်ာ့
သြားျပီး ကိုင္ထားသည့္လက္မ်ားျပဳတ္ႀကသြား
ေလသည္ ဆရာ တိုင္းျပည္ကိုစြန္ ့တပ္မေတာ္
ကိုစြန္ ့ခဲ့ေလျပီ
ငတ္ ျပတ္ ခ်ိန္ ျငဳတ္သီးေတာင့္မ်ားက တပ္မေတာ္
သားတေယာက္၏ ဘဝနဲ ့အသက္ကိုႏွဳတ္ယူ
သြားေလျပီ


From: ငါလုိေယာက်ၤား ျပႆဒါးမရွိ

www.mmdailystar.com

1 comments:

  1. ဘယ္သူေအာ္မလည္း ...... စစ္သားေတြ မေကာင္းေၾကာင္းကို ..... ဒါေလးေတြ အရင္ဖတ္ၾကည့္ပါ ....
    အရမ္းခံစားရပါတယ္ ......

    ReplyDelete

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...