Monday, 22 September 2014

အယ္လ္ကိုင္ဒါအဖြဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္မႈသည္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ကာခ်ဳပ္ေျပာ၊ တပ္မေတာ္က ဦးေဆာင္ကာကြယ္ေပးသြားမည္ဟု ဆို

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဗုဒၶ ဘာသာကုိ မိ႐ိုးဖလာကိုးကြယ္ သည့္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း အျခား ဘာသာကိုးကြယ္မႈမ်ားအား လြတ္ လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္ျပဳထားၿပီး ဘာသာေရးကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ အယ္လ္ကိုင္ဒါအဖြဲ႕၏ ျမန္မာ အေပၚ ဘာသာေရးစစ္ပြဲဆင္ႏႊဲ မည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမွာ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္လာေၾကာင္း တပ္မ ေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ က ေျပာၾကားသည္။

အယ္လ္ကိုင္ဒါ၏ စိန္ေခၚမႈ ကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ေပးအပ္ထားသည့္အခြင့္အာဏာ အရ တပ္မေတာ္က ဦးေဆာင္ ကာကြယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကာခ်ဳပ္က အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၃၉ ႏွင့္ ၃၄၁ တုိ႔ကိုကိုးကား၍ ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။
ျပည္သူမ်ား၏ အျခားဘာ သာကိုးကြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၆၄၊ ၃၆၂ ႏွင့္ ၃၆၃ အရ လြတ္ လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ျပဳထားၿပီး အသိအမွတ္လည္း ျပဳထား ေၾကာင္း ကာခ်ဳပ္က ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္၌ စက္ တင္ဘာ ၁၉ ရက္က ေျပာၾကား သည့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ဘာသာေရးကို အေၾကာင္း ျပ၍ မည္သူမွ်အခက္အခဲအက်ပ္ အတည္းျဖစ္ေအာင္ မလုပ္သင့္ဘဲ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အေပၚ ထိခိုက္ေစမည့္ ေျပာဆို ဟန္႔တား လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို မည္သူမွ် ျပဳလုပ္ၾကမည္မဟုတ္ ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္း သားမ်ား ဒုကၡအက်ပ္အတည္း မျဖစ္ရေအာင္ ဝိုင္းဝန္းကာကြယ္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

ပုဒ္မ ၃၃၉ မွာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ ပါက တပ္မေတာ္က ကာကြယ္ ေရးတြင္ ဦးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ပုဒ္မ ၃၄၁ မွာ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားတုိ႔ အတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ပါက တပ္မေတာ္က ကူညီေဆာင္ရြက္ ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။
အယ္လ္ကိုင္ဒါ ေခါင္း ေဆာင္၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမွာ ဝါဒ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းႏွင့္ ၎တို႔အဖြဲ႕ကို ကမၻာက အာ႐ံုျပန္စိုက္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာသတင္းမ်ားက သံုး သပ္ေဖာ္ျပၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္လွမ္း မႈမ်ားႏွင့္ ေျမျပင္အေျခအေနမ်ား အရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိလံုၿခံဳ ေရးကို သာမန္အဆင့္မွ တစ္ဆင့္ ျမႇင့္လံုၿခံဳေရးသို႔ တုိးျမႇင့္ထား ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ အဆင့္ျမင့္ရဲအရာရွိႀကီးတစ္ဦး က ေျပာၾကားသည္။

‘‘အခုက သတိထားတဲ့ အဆင့္ေပါ့။ အၾကမ္းဖက္ဖို႔ သတင္းရတယ္ဆုိရင္ လံုၿခံဳေရးကို အဝါေရာင္ သတ္မွတ္တယ္။ ေနာက္တစ္ဆင့္ တုိက္ခိုက္ဖို႔ အစ ပ်ိဳးတာသိရရင္ လိေမၼာ္ေရာင္၊ လံုးဝတုိက္ခိုက္ၿပီဆို အနီေရာင္ ေပါ့။ အခုက ပံုမွန္နဲ႔အဝါေရာင္ ၾကားအဆင့္ေပါ့။ တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေျပာတာလည္း မွန္တယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မွာလည္း ျပ႒ာန္းထားတယ္။ တကယ္တမ္းျဖစ္လာရင္ တပ္ အကူအညီက ပိုလိုတယ္’’ဟု ၎ က ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံတုိင္းသည္ မိမိႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္ရွိမႈကို ကာကြယ္ရန္၊ ပိုင္နက္နယ္ေျမႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ ရွင္သန္ရပ္တည္မႈခုိင္ၿမဲ ေစရန္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ မ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ ထိခိုက္မႈကို ကာကြယ္ရန္ လို ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ၎၏မိန္႔ခြန္းတြင္ အထူးအေလးထား ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

အယ္လ္ကိုင္ဒါ၏ ၿခိမ္း ေျခာက္မႈကို ျပည္တြင္းေန မြတ္ စလင္အသိုင္းအဝိုင္းတုိ႔က ဆန္႔ က်င္႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၿပီး မည္သည့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ိဳးကိုမွ လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း မြတ္စလင္ အစည္းအ႐ံုးက ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

From: 7Day Daily

www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...