Sunday, 14 September 2014

ေနမ်ိဳးဇင္သို႔ သတိေပးဆံုးမျခင္း


တစ္ေန႔က လူမႈကြန္ယက္ေပၚနွင့္ မီဒီယာစာမ်က္ႏွာအခ်ိဳ႔မွာ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ေနေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္အား ဖတ္လိုက္ရေလသည္။ ဗိုလ္ၾကီးေဟာင္းဟု သူ႔ကိုယ္သူယေန႔ထက္တိုင္သမုတ္ေနေသာ ေနမ်ိဳးဇင္ဆိုသူက စစ္တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းဆရာ/မ မ်ားသည္ စာသင္ခန္းအတြင္း ေရခဲထုပ္ေရာင္းျပီး ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားကို စာသင္ သည္ဟုေဖာ္ျပထားျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။ ေနမ်ိဳးဇင္အေနႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားအားလံုး စစ္တကၠသိုလ္ ဗိုလ္ေလာင္း အားလံုးႏွင့္ စစ္တကၠသိုလ္ၾကီးတစ္ခုလံုးကိုပါ အပုတ္ခ်လိုက္ျခင္းျဖစ္သည့္အျပင္ မိမိေကာင္းက်ိဳး လိုရာအတြက္ မိမိကုိသင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ အနႏၲဂိုဏ္း၀င္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားကိုပါ ယုတ္မာစြာေစာ္ကား လိုက္ ေလျခင္းျဖစ္ေပေတာ့သည္။

စာေရးသူသည္ စစ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆင္းတစ္ဦးျဖစ္ျပီး တပ္မေတာ္မွ သက္ျပည့္ပင္စင္ျဖင့္ အျငိမ္းစားယူထား သည္မွာ (၈) ႏွစ္ပင္ျပည့္ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းဘ၀ျဖင့္ ေအးေဆးတည္ျငိမ္ေသာ ဘ၀ကိုျဖတ္သန္း ေနသူလဲျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ေနမ်ိဳးဇင္ကဲ့သို႔ သစၥာေဖာက္တစ္ဦးမွ ယခုလို စစ္တကၠသိုလ္ႏွင့္စစ္တကၠသိုလ္မွ ဆရာ/မမ်ား ဗိုလ္ေလာင္းမ်ား ေက်ာင္းဆင္း အရာရွိမ်ားအားလံုးကို ေစာ္ကားလိုက္ျခင္း ကိုေတာ့ လက္ပိုက္ၾကည့္ေနႏိုင္ မည္မဟုတ္ေပ။ ေနမ်ိဳးဇင္ဆိုသူသည္ စစ္တကၠသိုလ္ အမွတ္စဥ္(၃၉) မွေက်ာင္းဆင္း အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္ျပီး တပ္မေတာ္မွရွံဳ႕ခ်၍ ထုတ္ပစ္ျခင္းခံထားရ သူ တစ္ဦးလဲျဖစ္ ေပသည္။ သူသည္ အျငိမ္းစားမဟုတ္ပါ တပ္မေတာ္မွ ထုတ္ပယ္လိုက္ေသာ ဗိုလ္ျပဳတ္တစ္ေယာက္သာ ျဖစ္ေပသည္။ ယခုအခါတြင္ နာမည္ၾကီးေစရန္အတြက္ ေပၚပင္ႏိုင္ငံေရးမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အဖြဲ႔စည္းမ်ား ေထာင္ျခင္း၊ တပ္မေတာ္ အားအပုတ္ခ်ျခင္းမ်ားကိုသာ လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ ေပသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ပရဟိတ အဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းျခင္း ကိုအေၾကာင္းျပဳ ကာ မိမိနာမည္ၾကီးေစရန္အတြက္ အနႏၲဂိုဏ္း၀င္ ဆရာ/မမ်ားကိုပါ ေစာ္ကားလိုက္   ျခင္းကေတာ့ မ်ားစြာ ယုတ္မာေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္ေပသည္။

ေနမ်ိဳးဇင္လို လူတစ္ေယာက္၏စကားေၾကာင့္ စစ္တကၠသိုလ္ကို အားလံုးအထင္ မွားေပေတာ့မည္။ အမွန္မွာ သူေျပာသကဲ့သို႔တစ္ခုမွ မဟုတ္ေခ်။ စစ္တကၠသိုလ ္အေနျဖင့္ အရပ္ဘက္ ဆရာ/မမ်ားကိုေလးစားစြာ ဆက္ဆံ သည္မွာ ဆရာ/မမ်ားအားလံုးအသိပင္ျဖစ္ေပသည္။ ဆရာ/မ မ်ားေရာက္ရွိကာစကပင္ ေနစရာ အိမ္၊ သြားစရာ ၾကိဳ/ပို႔ယာဥ္ကအစျပဳ၍ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးမ်ိဳးစံုကို ျပဳလုပ္ေပးသည္မွာ အမွန္တရားပင္ျဖစ္ေပသည္။ အထိမ္းမွတ္ေန႔မ်ားတြင္ လည္း ဆရာ/မမ်ားအတြက္ အမွတ္တရလက္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္ျခင္း၊ ၀တ္စံုမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းတို႔ ကို ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေပသည္။ ဆရာ/မမ်ား ၏ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိ ေရးတြင္လည္း လိုအပ္သည့္ အခက္ခဲမွန္သမွ်ကို လိုက္လံေျဖရွင္းေပးလွ်က္ရွိသည့္အျပင္ ဆရာ/မမ်ား၏ မွီခိုသူကေလး မ်ားအတြက္ပင္ ေက်ာင္းစားရိတ္ႏွင့္ အျခားေထာက္ပံ့မႈမ်ိဳးစံုကို ျပဳလုပ္ေပးသည္ မွာ အားလံုးအသိပင္ ျဖစ္ေပ သည္။ စာေရးသူတို႔ဗိုလ္ေလာင္းဘ၀တြင္လည္း ဆရာ/မမ်ားမွာ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ား အားေရခဲထုပ္ ေရာင္းဖို႔ မေျပာႏွင့္ သူတို႔ရွိသည့္မုန္႔မ်ားကိုပါ ေကြ်းေမြးခဲ့ကာ ဆရာတပည့္ ေမတၱာတည္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ထပ္ စစ္တကၠသိုလ္၏ ပံုရိပ္က်န္ေသးသည္ ထိုအရာကား ဆရာ/ဆရာမ မ်ားအား အေလးျပဳျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။ စာေရးသူသည္လည္းယေန႔ထက္တိုင္ သင္ၾကားခဲ့ေသာ ဆရာ/မမ်ား သက္ရွိထင္ရွားရွိ ေနေသးလွ်င္ အေလးျပဳ အံုးမည္ျဖစ္ေပသည္။ ဤအရာမွာ စစ္တကၠသိုလ္အတြက္ အင္မတန္ လွပေသာ ေမတၱာတရားပင္ျဖစ္ေပသည္။

ထိုမွ်ရွားပါးလွေသာ ဆရာ/တပည့္ၾကားကသံေယာစဥ္ ေမတၱာတရားကို ေနမ်ိဳးဇင္အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ စိတ္ကူးမ်ိဳးျဖင့္ ေစာ္ကားခဲ့သည္ကို စဥ္းစား၍မရႏိုင္ေခ်။ ပရဟိတကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ကိုယ္က်ိဳးရွာေနေသာ ေနမ်ိဳးဇင္အဖို႔ သူနာမည္ၾကီးရန္အတြက္ ယခုလိုေျပာဆိုျခင္းဟာ အင္မတန္မွ စက္ဆုပ္ဖြယ္ေကာင္းလွေပသည္။ ထို႔အတူ စစ္တကၠသိုလ္ႏွင့္ စစ္တကၠသိုလ္မွ ဆရာ/မမ်ားအားလည္း ေသြးထိုးေစာ္ကားျခင္းျဖစ္ေပသည္။ မိမိ နာမည္ၾကီးရန္ အတြက္ယခုလို စစ္တကၠသိုလ္ႏွင့္ အနႏၲဂိုဏ္း၀င္ဆရာ/မမ်ားအား ေစာ္ကား ေမာ္ကား ေျပာဆို လိုက္ေသာ ေနမ်ိဳးဇင္အား စစ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆင္း မ်ားအားလံုးကိုယ္စား စစ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဆင္း အျငိမ္းစားတစ္ဦးမွ သတိေပးဆံုးမလိုက္ရပါေတာ့သည္။ 
From: စစ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆင္းအျငိမ္းစားတစ္ဦး

www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...