Sunday, 21 September 2014

ေဒၚစု ၊ အဲရစ္ ၊ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ နင့္ နိုဗာလ္ ဆု သမိုင္း


ထို ့အခ်ိန္ -
ျမန္မာ စကား ေကာင္းေကာင္း မေျပာတတ္ေသး ကေလးေလး မို ့ မေျပာတတ္သည္ မဟုတ္ - ျမန္မာလူမ်ိဳး ျမန္မာစကားမပီသသည္။

ေဒၚစုကို လူထု လွုံ ့ေဆာ္မွု ၊ လမ္းေပၚထြက္ျပီး ေဟာေျပာမွုနဲ ့တရား စဲြဆို လိုက္တဲ့အခ်ိန္ - ေနအိမ္ အက်ယ္ ခ်ဳပ္ နဲ ့ အမ ကို အမိန္ ့ခ်လိုက္တယ္ ဆိုတဲ့ ေနာက္ -

ေဒၚစု နဲ ့မိုက္ကယ္ အဲရစ္လ္ ဖုန္းအဆက္အသြယ္ လုပ္ႀကတယ္ ေနရာ က - ျဗိတိန္ သံရံုး အကူအညီ နဲ ့ ဒါကို သိေတာ့ အစိုးရ ေဒၚစု အိမ္ကိုဖုန္း အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေတာက္ - ေနအိမ္ မွ မည္သည့္ေနရာသို ့ ထြက္ခြင့္မေပးပဲသတ္မွတ္လိုက္သည္ ့ေနာက္ -

မိုက္ကယ္အဲရစ္လ္ ေဒၚစုနဲ ့ဖုန္းအဆက္အသြယ္ ျပတ္သြားျပီး -မိုက္ကယ္ အဲရစ္လ္ တစ္ေယာက္ ေဂြးစိကင္ဆာလည္းျဖစ္ အခ်ိန္လည္း သိပ္ျပီးႀကာႀကာ မေနရမွန္းသိ -

ထို ့အခ်ိန္ -
မိုက္ကယ္အဲရစ္လ္ နည္းလမ္းေတြ စဥ္းစားတယ္ ေဒၚစု နင့္ အဆက္အသြယ္ရရန္ေဒၚစု ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထဲမွာ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိရန္ ၊ ေဒၚစု အား ေနာက္မွ ေထာက္ပံ့နုိင္ရန္ သူ ့ သူငယ္ခ်င္း အကူအညီျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနိုဗာလ္ဆု ေပးအပ္ေသာ အဖဲြ ့အစည္း သို ့ သြားျပီး ...

မိုက္ကယ္အဲရစ္လ္ မွ -
ေဒၚစု အား ျငိမ္းခ်မ္းေရး နိုဗာလ္ဆု ေပးအပ္လၽင္ သူမအတြက္ စဥ္းစားေပး၇န္သူမ သည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ျဖစ္ေနသျဖင့္ အခြင့္အလမ္းေတြ ပိတ္ပင္ခံထားရသည့္အတြက္ စိုးရိမ္ရသည္ ။

ထို ့ေနာက္ -
မိုက္ကယ္အဲရစ္လ္ မွ ျငိမ္းခ်မ္းေရး နိုဗာလ္ဆု ရရန္အတြက္ -ေဒၚစု မွ အေမရိကန္ ျဗိတိန္ ထို ့နိုင္ငံမ်ားအတြက္ မည္သို ့ အလုပ္လုပ္ေပးခဲ့ပံု ၊ ေဒၚစု ၏ ဖခင္ျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဆာင္ဆန္းမွ မည္သို ့ ပုဂိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ေႀကာင္းေဒၚစု သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ သမီး တစ္ဦးျဖစ္ေႀကာင္း ၊ ယခု ျမန္မာျပည္သုိ ့ ျပန္သြားျပီးမိခင္ မက်န္းမမာျဖစ္ေနျခင္းမွ လမ္းေပၚထြက္ လူထုကို စည္းရံုးျခင္းေႀကာင့္
ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ခံရေႀကာင္း အစီရင္ခံစာ ေရးတင္ခဲ့သည္ ။

ဤသို ့ေႀကာင့္ -
ေနာ္ေ၀း နိုင္ငံ တြင္ ေပးအပ္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနို ဗာလ္ဆုအား ၁၉၉၁ ခုနစ္တြင္ေဒၚစု ရမွန္းမသိ ရရိွခဲ့သည္ ။

ျပန္လည္ သံုးသပ္ပါ -
ေဒၚစု ျငိမ္းခ်မ္းေရး နိုဗာလ္ဆု ရခဲ့သည့္အခ်ိန္ - ျမန္မာနိုင္ငံ ျမန္မာျပည္သူ အတြက္ ဘာျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေပးနိုင္လို ့လဲ ဆိုတာ ေသခ်ာတာတစ္ခုက - အမ်ားသိတဲ့ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ မခံရခင္ ထိ -လူထုအားစည္းရံုးျခင္း၊ လူထုအားစကားေျပာျခင္း ၊ လမ္းေပၚထြက္ျခင္း ၂ ႀကိမ္ မၽေလာက္သာ လုပ္ေဆာင္ဖူးသည္ ။

မည္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမည္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ မွု မည္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မွ မရိွ ေသး ။

ေဒၚစု အနစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ဘာေႀကာင့္ ခ်ဳပ္ခံရသလဲ -ေထာင္ဟု မဆိုလိုက္ပါ နွင့္ ေထာင္ဆိုသည္မွာ ခင္ဗ်ားတို ့က်ဳပ္တို ့ သိသလိုပါပဲေထာင္က ထြက္လာတဲ့ လူမွန္သမၽ ေအးေဆး ထမင္းစား ေရေသာက္ ျပီး ထြက္လာရတဲ့ လူမရိွပါ ။ေထာင္သမား တစ္ေယာက္သာ ႀကမ္းတမ္းသည္ ခက္ထန္သည္
ဆင္းရဲသည္ ပင္ပန္းသည္ ။

ေဒၚစု ေထာင္မက်ပါ -
ေဒၚစု ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ခံရျခင္းျဖစ္သည္ ။
အဘယ္ေႀကာင့္ဆိုေသာ္ - လူထု အား မျငိမ္မသက္ျဖစ္ေအာင္ စည္းရံုးလွုံေဆာ္မွဳ၊လမ္းေပၚတြင္ လူထုအား ဆႏၵျပေစမွု ၊ သတ္မွတ္ထားျခင္း မရီွပဲ အဖဲြ ့အစည္း ထူေထာင္မွု ၊ နိုင္ငံ မျငိမ္မသက္ျဖစ္ေစမွု ၊ တို ့ပဲ ျဖစ္သည္ ။

ေဒၚစု ေထာင္ အနစ္ ၂၀ မက် ပါ - ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္သာ ျဖစ္သည္ ။

ဒီေလာက္ဆို -
ျငိမ္းခ်မ္းေရး နိုဗာလ္ဆု ဆိုတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေအာက္မွာ ေဒၚစု မည္သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ လုပ္ခဲ့လဲ မည္သို ့ေပးဆပ္ခဲ့လဲ မည္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ လုပ္ခဲ့လို ့လဲဆိုတာ သိေလာက္ျပီ ။

ျငိမ္းခ်မ္းေရး နိုဗာလ္ဆု ေပးအပ္ေသာ အဖဲြ ့အစည္းသည္ နိုဗာလ္ဆု ေပးအပ္မည့္၅ ရက္အလိုထိ ေဒၚစု ဆိုသည္ကို မသိေပ ။ မိုက္ကယ္အဲရစ္ မွ သူမ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သမီးအေမရိကန္ နင့္ ျဗိတိန္ အတြက္ မည္သည့္အက်ိဳးျပဳခဲ့သည္ကို ေထာက္ထားျပီးယခု လို အက်ယ္ခ်ဳပ္ တြင္အေထာက္အပံ့ရေစရန္ လုပ္ေဆာင္မွု လည္း သိသင့္ျပီ ။

အဘယ္ေႀကာင့္ -
ေဒၚစု ေထာင္က် သည္လား ၊ အက်ယ္ခ်ဳပ္လားဆိုတာလည္း ခဲြျခားသင့္ျပီ ။

နိဂံုး
မတန္မရာ နဲ ့ စကားလံုးလွလွ ႀကီးက်ယ္မွုေတြ သံုးျပီး ျပည္သူကို အယံုမသြင္းပါနဲ ့ေနာက္ဆံုး မွာ ခံလိုက္ရရင္ ျပည္သူ ပါပဲ ။ ေကာင္းစားသြားႀကတာ ခင္ဗ်ားတို ့ ေအာ္ခ်င္တိုင္းေအာ္ ေျပာခ်င္တိုင္း ေျပာတဲ့ လူေတြပဲ ။

- ေျခလၽင္စစ္သည္ -

From: စစ္ ေနာင္ (ဧရာ၀တီ)

www.mmdailystar.com

2 comments:

 1. ေဒၚစုဆီက ဘာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ထြက္လာရသလဲ .....အေၾကာင္းသံုးခ်က္ရိွပါတယ္။

  တစ္။ ပါတီတြင္းဆက္ဆံေရးအေျခအေန။

  ႏွစ္။ ေဒၚစုရဲ့ ထက္ေအာက္၀ဲယာဆက္ဆံမႈအေျခအေန။

  သံုး။ ေဒၚစုရဲ့လူမႈေရးအေၾကာင္းမ်ား။


  လူမႈေရးအေၾကာင္းမ်ား
  ==============

  ၁၉၈၈ ႏုိ၀င္ဘာကေန ...စစ္တပ္က ေဒၚစုျခံကို ၀င္ရွင္းတဲ့ ၈၉ ဇူလိုင္ ၂၀ အထိ ျခံထဲမွာေနခဲ့ဖူးပါ တယ္။
  ထို႕အတူ ၁၉၉၆ ကေန ၂၀၀၁ အထိေနခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚစုက လူငယ္အဖြဲ႕၀င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ...
  ညဖက္ဆိုရင္ အေပၚထပ္မွာေခၚၿပီး စကားေျပာပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ Safe Sex ဆုိၿပီး စကား၀ိုင္းဖြဲ႕႔ ပါတယ္။ ပထမေတာ့ HIV ကာကြယ္ေရးအတြက္ ေျပာရင္းနဲ႕ ေနာက္ေတာ့ ကင္းေဆးအစီရင္ခံစာတို႕ ...
  ေလဒီခ်တ္ဒလီလပ္ဗ္ဗာ စာအုပ္အေၾကာင္းေတြလွည့္သြားပါတယ္။

  ကင္းေဆးအစီရင္ခံစာဆိုတာက ...အေမရိကန္အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ့ Sex Life ကို သုေတသနျပဳၿပီး...ဘယ္လိုဆက္ဆံရမယ္ ...ဘယ္နည္းကေကာင္းတယ္ စသည္ျဖင့္ ...တစ္တစ္ခြခြေျပာထားတဲ့စာတမ္းပါ။

  အဲဒီလိုေဆြးေႏြးတာက ....ေဒၚစု ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ေနခဲ့တဲ့ ....အေနာက္ႏုိင္ငံေတြမွာေတာ့ မဆန္းေပမယ့္ ....ဒီမွာေတာ့ ဆန္းပါတယ္ ...အကိ်ဳး ဆက္ကေတာ့ ....ျခံထဲက လူငယ္ေတြၾကားမွာ ဇာတ္လမ္းေတြရႈတ္လာတာပါဘဲ။ ေဒၚစုက ဒါေတြကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ စည္းကမ္းထိန္းဖို႕မလုပ္ခဲ့ပါဘူး။
  ဒီျဖစ္စဥ္ေတြကို ကိုညိဳအုန္းျမင့္တို႕ ၀င္း၀င္းမာတို႕ သိပါတယ္။အခ်င္းခ်င္း စုမိရင္လည္းေဆြးေႏြးဖူးပါတယ္။
  ဘယ္သူမွေတာ့ ေဒၚစုကို မေ၀ဖန္ရဲခဲ့ပါ။

  ေနာက္တစ္ခုက ....ေဒၚစုနဲ႕ ဒီခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒးဗစ္လွျမင့္တို႕ရဲ့ ....မူမမွန္တဲ့ ဆက္ဆံမႈ ပါဘဲ ....ဒါကို ဒီခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေရာ၊ ျခံထဲက လူငယ္ေတြေရာ ရိပ္မိပါတယ္။ဦးေအာင္ေရႊ တားေတာ့ ...ေဒၚစုက အန္ကယ္တို႕အသိအျမင္ေတြနဲ႕ တိုင္းတာမေနပါနဲ႕ ။ West မွာ ဒါဟာ Normal Relationship ပါ ...ကၽြန္မဘာလုပ္ေနတယ္ဆိုတာ ကၽြန္မသိပါတယ္လို႕ ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဦးေအာင္ေရႊလည္း သံအမတ္နဲ႕ ႏုိ္င္ငံျခားမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေနခဲ့တာပါ။ေဒၚစုေျပာတဲ့ Normal Relationship ကို ...
  သူဘယ္လိုသေဘာ ေပါက္လဲေတာ့ မသိဘူး။ ေနာက္ထပ္ေျပာတာမၾကားရေတာ့ပါ။

  ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေရွးဆန္တယ္ပဲဆိုဆို ....ကိုယ့္ေခါင္းေဆာင္ကို စံျပ Role Model အျဖစ္ ျမင္ခ်င္ ပါတယ္။ ၿဗိတိသွ် နန္းေရး၀န္ (၀န္ႀကီးခ်ဳပ္) လြိဳ႕က္ေဂ်ာ့ အေၾကာင္း ေရးတဲ့ စာအုပ္မွာ..လြိဳက္ေဂ်ာ့ကို မၾကိဳက္တဲ့ ရန္သူေတြကေတာင္ ...သူ႕ကိုယ္က်င့္သိကၡာကို ေလးစားၾကတယ္။ ဒါနဲ႕ပတ္သက္လို႕ ဘယ္သူမွ သံသယမရိွဘူးလို႕ ေရးထားပါတယ္။ ဒီလို ေခါင္းေဆာင္ကို လိုခ်င္ပါတယ္။ မူ၀ါဒတစ္ခု မွားတယ္၊ မွန္ တယ္ဆိုတာကေတာ့ ....အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွႏို္င္ေပမယ့္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာနဲ႕ပတ္သက္ရင္ေတာ့ ....စံတစ္ခုပဲ ရိွ ရမယ္ထင္ပါတယ္။

  ဒါဟာ ေဒၚစုဆီကေန ဒီခ်ဳပ္ကေန ကၽြန္ေတာ္ ထြက္လာခဲ့တဲ့ ...ေနာက္ဆံုးအေၾကာင္းပါဘဲ။

  ( ရဲေဘာ္ ေအာင္ထက္ )

  ReplyDelete
 2. ေမာင္ေမာင္မမ ခ်စ္ပံုျပင္
  ----------------------------

  ၁၉၈၈ ႏိုဝင္ဘာလႏွင့္ ၁၉၈၉ ဇူလိုင္လအတြင္းက တိုးတိုးတိတ္တိတ္ လူသိနည္းခဲ့သည့္ ဇာတ္လမ္း တစ္ပုဒ္ျဖစ္သည္။ ၿခံက်ယ္ႀကီးတြင္းရွိ အိမ္ႀကီးအတြင္းတြင္ ဧည့္သည္မ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံု ဝင္ထြက္လွ်က္ရွ...ိေန သည္မွာ တစ္ေန႔ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္လာသည္ကိုပင္ မေရတြက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ျဖစ္သည္။ လူဦးေရရႈပ္ေထြးမႈ ေအာက္တြင္ လူမႈေရးရႈပ္ေထြးမႈမ်ားပါ ေပၚေပါက္ခဲ့ရသည္။

  အသက္ ၄၀ ေက်ာ္ လင္ရွိမယားတစ္ဦးက ခင္ပြန္းျဖစ္သူႏွင့္ ခြဲခြာေနရခ်ိန္တြင္ လူငယ္ေလးတစ္ဦးႏွင့္ ခ်စ္ႀကိဳက္မိခဲ့သည္။ အရွိန္အဝါႀကီးလြန္းသူျဖစ္တာေၾကာင့္ ဆႏၵကိုသိကၡာျဖင့္ ထိန္းကာေနခဲ့ရေပမယ့္ ေသြးသားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ခႏၵာကိုယ္၏ ရမၼက္ေၾကာင့္ မျဖစ္သင့္တာမ်ားျဖစ္ခဲ့ရသည္။

  အခြင့္မရဘဲမည္သူမွ် တက္ခြင့္မရွိသည့္ အိမ္ႀကီးတြင္ ထိုလူငယ္တစ္ဦးကိုအေပၚထပ္သို႔ မၾကာမၾကာ ေခၚေတြ႔ျခင္းကၿခံထဲရွိ လူအားလံုးကိုသံသယျဖစ္ေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အားလံုးကေၾကာက္ရသူမို႔ အေပၚတက္ မလာနဲ႔ဆိုလွ်င္ တက္မသြားရဲသူမ်ားျဖစ္ရာ လက္ပူးလက္ၾကပ္ေတာ့ မမိခဲ့ေပ။

  တစ္ေန႔တြင္ ကြန္ပ်ဴတာခန္းအတြင္းရွိ ေကာ္ေဇာေပၚ၌ ခ်စ္တင္းေႏွာေနသည္ကို လူအခ်ိဳ႕ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႔လိုက္ၾကရသည္။ ထိုျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားၿပီးသည့္ေနာက္ ထိုအမ်ိဳးသမီးသည္ လူႀကီးအခ်ိဳ႕က တားျမစ္ေနသည့္ၾကားကပင္ နားမေထာင္ဘဲ ရမၼက္ေဇာျဖင့္ ခြန္းတုန္႔ျပန္ေျပာကာ မထူးဇာတ္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္။

  ညအခ်ိန္ အိမ္ႀကီး၏ အေပၚထပ္တြင္ Safe Sex ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ နိဒါန္းပိုင္းတြင္ HIV ျဖင့္စတင္ၿပီး ကင္းေဆး အစီရင္ခံစာအေၾကာင္း၊ ေလဒီခ်တ္ဒလီလပ္ဗ္ဗာ စာအုပ္အေၾကာင္းမ်ားကို သူမက လူငယ္မ်ားကို ရွင္းျပခဲ့သည္။ ကင္းေဆးအစီရင္ခံစာဆိုသည္မွာ အေမရိကန္အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ Sex Life ကို သုေတသနျပဳၿပီး ဆက္ဆံနည္းဆက္ဆံပံုနည္းလမ္းမွန္၊ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကိုေရးသားထားသည့္ စာတမ္း ျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္းကို သံုးေရာင္ျခယ္ လံုၿခံဳေရးေက်ာင္းသားမ်ားက အသိဆံုးျဖစ္သည္။

  ကြန္ပ်ဴတာခန္းအတြင္းမွ အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူသိမ်ားလာသည့္အခါ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ သိကၡာဆယ္ႏိုင္ရန္ လူႀကီးတစ္ဦးမွ သတိေပးခဲ့သည္။ “အန္ကယ္တို႔ အသိအျမင္နဲ႔ တုိင္းတာမေနပါနဲ႔၊ West မွာ ဒါေတြက Normal Relationship ပါ၊ ကၽြန္မဘာလုပ္ေနတယ္ဆိုတာ ကၽြန္မသိပါတယ္” ဆိုသည့္ တုန္႔ျပန္မႈ ေၾကာင့္ မည္သူမွ် ထပ္မေျပာရဲခဲ့ေတာ့ေပ။ ထိုစဥ္က ထိုအမ်ိဳးသမီးကို ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ မွ် မရွိခဲ့ေပ။

  ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ သာမန္အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥသာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကာယကံရွင္မ်ားမွာ သာမန္လူမ်ား မဟုတ္ဘဲ အထင္ကရပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ နီးစပ္ရာ အသိုင္းအဝိုင္းမွ ဖံုးဖိထားရင္း အေမ့ခံပံုရိပ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ျဖစ္ရပ္မွန္ဟုတ္/မဟုတ္ကိုမူ ၁၉၈၈ ႏုိ၀င္ဘာလမွ ၁၉၈၉ ဇူလိုင္၂၀ အထိတြင္ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၆ကမွ ၂၀၀၁ အထိတြင္လည္းေကာင္း တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း၊ အင္းယားကန္ေဘးမွ ၿခံႀကီးအတြင္း ေနထိုင္ခဲ့သူအားလံုးမွ သက္ေသခံႏိုင္သည္။

  ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ့ပါၿပီ…။ ယခုမွ ျပန္လည္ေျပာဆိုရျခင္းမွာ ကာယကံရွင္မ်ားကို အပုပ္ခ်လို၍ မဟုတ္ဘဲ ျဖစ္ရပ္မွန္ကို သိေစလို၍သာျဖစ္ပါသည္။ ေနရာတုိင္းတြင္ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ ပုဂၢိဳလ္မရွိသလို၊ အမွားႏွင့္ ကင္းေသာလူဟူ၍လည္း မရွိႏိုင္ပါ။ အေကာင္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိသလို၊ အဆိုးမ်ားလည္းရွိေပသည္။ အထူးသျဖင့္ အခ်စ္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ လူတုိင္း မ်က္ကန္းတေစၦမေၾကာက္ ျဖစ္သြားတတ္ၾကသည္။ အကယ္၍ ကာယကံရွင္အမ်ိဳးသမီးသည္ အရင္ေယာက်္ား၊ သားသမီးမ်ားႏွင့္အတူ သာမန္မိသားစုဘဝျဖင့္ ေနထိုင္ေနစဥ္ ေဖာက္ျပန္သူလူငယ္ေရာက္လာၿပီး ျပႆနာရွာလွ်င္ ရပ္ကြက္တြင္သာ သတင္းပ်ံ႕မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆင့္တစ္ခုခု၊ ေနရာတစ္ခုခု ရထားခ်ိန္တြင္မူ ေဖာက္ျပန္ခဲ့သူလူငယ္မွ ျပန္လည္ဖြင့္ခ် ေျပာဆိုျခင္း၊ အၾကပ္ကိုင္အခြင့္အေရးေတာင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာပါက ကလင္တန္ႏွင့္ ေမာ္နီကာလူဝင္စကီး တို႔ထက္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသြားႏိုင္သလို ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သျဖင့္ ျပည္သူလူထုလည္း အရွက္ရ ေစမည့္ အေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ပါသည္။

  ဆန္းေသာ္လည္း မဆန္းေသာ… ရိုးေသာ္လည္း မရိုးေသာ…. ေမာင္ေမာင္မမခ်စ္ပံုျပင္ကို မ်ိဳးဆက္သစ္ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအား သင္ခန္းစာယူတတ္ၾကပါေစဟု ေစတနာမွန္ျဖင့္ အသိေပးတိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္…။

  (ေဇာ္ဝင္း)

  ReplyDelete

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...