Sunday, 7 September 2014

တယ္လီေနာ ဆင္းမ္ကတ္မ်ား စက္တင္ဘာ ၁၅ စတင္ျဖန့္မည္ အင္တာနက္ႏႈန္း သက္သာမည္ဟုဆို


တယ္လီေနာဆင္းမ္ကတ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ခန္႔မွန္းေျခေဒတာပမာဏ
ႏွင့္အင္တာနက္အသံုးျပဳႏိုင္မႈမ်ားကိုစက္တင္ဘာ၅ရက္ကထုတ္ျပန္ေၾကညာ
လိုက္ေသာ္လည္းေကာက္ခံမည့္ေဒတာႏႈန္းထားမ်ားကိုမထုတ္ျပန္ေသးေသာ
ေၾကာင့္သံုးစဲြသူမ်ားက အူရီဒူးကလက္ရွိသတ္မွတ္ထားသည့္ေဒတာႏႈန္းထား
ထက္သက္သာသည့္ေစ်းႏႈန္းမ်ဳိး ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္းတယ္လီေနာဆင္းမ္ကတ္
ကိုအသံုးျပဳလိုသူမ်ားက စက္တင္ဘာ ၅ ရက္၌ ေျပာဆိုၾကသည္။
ယင္းအတုိင္းအတာကုိအင္တာနက္ေဒတာစနစ္ေကာက္ခံမႈႏႈန္းထားကိုမထုတ္
ျပန္မီ အင္တာနက္ေဒတာစနစ္ ကို သံုးစဲြမည့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ႏိႈင္းယွဥ္
ေလ့လာဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္ ခ်ျပထုတ္ျပန္ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းတယ္လီေနာမွ
သိရသည္။

တယ္လီေနာထုတ္ျပန္ထားသည့္ခန္႔မွန္းေျခပမာဏမ်ားအရ တယ္လီေနာအင္
တာနက္ေဒတာစနစ္100 MB လွ်င္၀က္ဘ္ဆုိက္စာမ်က္ႏွာ ၃၀၀ ခန္႔ကုိ၀င္
ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ျခင္း(သို႔) သီခ်င္း ၁၀ ပုဒ္(သို႔) ေလးမိနစ္စာ ဗီဒီယိုဖိုင္ ၁၀ ခု
ၾကည့္႐ႈႏိုင္ျခင္း၊အပလီေကးရွင္း ၃၂ ခုေဒါင္းလုတ္ဒ္ခ်ႏိုင္ျခင္းတို႔ကိုေဆာင္ရြက္
ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 500 MB လွ်င္ ၀က္ဘ္ဆိုက္စာမ်က္ႏွာ ၁၅၀၀ ခန္႔ကို ၀င္ေရာက္
ၾကည့္႐ႈႏိုင္ျခင္း(သို႔) သီခ်င္းအပုဒ္ ၅၀ (သို႔) ေလးမိနစ္စာဗီဒီယိုဖိုင္ ၅၀ ၾကည့္႐ႈ
ႏိုင္ျခင္း၊ အပလီေကးရွင္း ၁၅၀ ေဒါင္းလုတ္ဒ္ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈ 1GBလွ်င္ ၀က္ဘ္ဆိုက္စာမ်က္ႏွာ ၃၀၀၀ ခန္႔ကုိ၀င္
ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ျခင္း(သုိ႔)သီခ်င္းအပုဒ္ ၁၀၀ (သို႔) ေလးမိနစ္စာ ဗီဒီယုိဖိုင္
၁၀၀ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ျခင္း၊ အပလီေကးရွင္း၃၂၀ ကို ေဒါင္းလုတ္ဒ္ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္
ေၾကာင္း တယ္လီေနာျမန္မာက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

"တယ္လီေနာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဆင္းမ္ကတ္ျဖန္႔ေ၀မယ့္ စက္တင္ဘာလအ
တြင္းကိုေရာက္ရွိလာပါၿပီ။တယ္လီေနာသံုးစဲြဖို႔ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသူေတြအတြက္သက္
သာတဲ့ ေခၚဆိုခနဲ႔သက္သာတဲ့ အင္တာနက္ေစ်းႏႈန္းေတြကိုမၾကာမီရက္ပိုင္းအ
တြင္းမွာပဲ အံ့ၾသ၀မ္းသာစရာ အသိေပးသြားေတာ့မွာပါ"ဟုတယ္လီေနာမွတာ၀န္
ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။တယ္လီေနာဆင္းမ္ကတ္မ်ားကိုယခု စက္တင္ဘာ ၁၅
ရက္တြင္စတင္ျဖန္႔ခ်ိသြားမည္ျဖစ္ကာဖုန္းေခၚဆိုခမွာတယ္လီေနာကြန္ရက္အခ်င္း
ခ်င္းျဖစ္ပါက ၁၅ က်ပ္သာ က်သင့္မည္ျဖစ္ၿပီးအူရီဒူးႏွင့္ MPT ကဲ့သို႔ အျခားကြန္
ရက္မ်ားကုိေခၚဆုိပါက တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္က်သင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မွတ္ပံု
တင္တစ္ခုလွ်င္ တယ္လီေနာဆင္းမ္ကတ္ ငါးကတ္ခန္႔ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း၊၀န္ေဆာင္မႈစတင္ခ်ိန္ တစ္လအခမဲ့အသံုးျပဳခြင့္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
တယ္လီေနာျမန္မာက အေရာင္းဆိုင္မ်ားထံ မိတ္ဆက္စဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း
အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ထံမွသိရသည္။ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍တယ္လီေနာ
ျမန္မာထံ အတည္ျပဳခ်က္ရယူခဲ့ေသာ္လည္း ရက္ပိုင္းအတြင္းအတိအက်ေၾကညာ
ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

"ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ဖုန္းေခၚဆိုခေစ်းသက္သက္သာသာနဲ႔ျဖစ္႐ံုမကအင္တာနက္
အသံုးျပဳမႈကလည္း ေဒတာနဲ႔ေကာက္မယ္ဆိုရင္ အားလံုးအဆင္ေျပေျပအသုံးျပဳ
ႏုိင္မယ့္အေနအထားတစ္ခုျဖစ္ေစခ်င္တယ္ဒီေခတ္ကလူမႈကြန္ရက္၀က္ဘ္ဆိုက္
ေတြကလည္း အေရးပါလာၿပီးလုိအပ္တဲ အပလီေကးရွင္းေတြ သီခ်င္းေေတြက
လည္းအင္တာနက္လိုင္းေကာင္းေကာင္းနဲ႔ေဒါင္းလုတ္ဒ္ခ်ႏိုင္မယ့္အေနအထား
တစ္ခုကုိေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တာၾကာၿပီ။အူရီဒူးကေတာ့ အင္တာနက္ေကာက္ခံႏႈန္းက
ျမင့္ေတာ့ သံုးတာေတာင္ ရင္တမမျဖစ္ေနရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တယ္လီေနာကို
ေတာ့ဒီလုိမျဖစ္ေစဖုိ႔နဲ႔ 1MB ကုိအမ်ားဆုံး ႏွစ္က်ပ္ေလာက္ထိေတာ့ထားေပးဖို႔
ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္။ ဒါဆိုရင္ အားလံုးအဆင္ေျပေျပ သံုးႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ပါ
တယ္။ တယ္လီေနာအေနနဲ႔လည္း သံုးစဲြသူေတြတတ္ႏိုင္တဲ့ႏႈန္းထားျဖစ္ေအာင္
လုပ္ေပးေစလိုပါတယ္" ဟုလွည္းတန္းေနအသက္(၂၉)ႏွစ္အရြယ္ကိုသက္ေအာင္
က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

တယ္လီေနာျမန္မာသည္ ယခုလတြင္း ျဖန္႔ေ၀မည့္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို 2G ႏွင့္
3G ကြန္ရက္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေအာက္ေျခလူတန္း
စားမ်ား အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ဖုန္းဟန္းဆက္မ်ား၌္လည္း ထည့္သြင္းအသုံးျပဳႏုိင္ေစ
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံထားသည္။

From: စံေတာ္ခ်ိန္

www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...