Wednesday, 17 September 2014

ဘုန္းၾကီးရူးနဲ႕ေလွလူး


UNFC အဖဲြ႕ကေန KNU ထြက္ခြာသြားတာဟာ KIA ရဲ႕ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ အခ်ိန္ ထပ္ဆဲြဖို႕ အခြင့္အေရးရသြားခဲ့တယ္။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့တိုက္ပဲြေတြေၾကာင့္ KIA ဘက္မွ အထိနာခဲ့သလို လိုင္ဇာဌာနခ်ဳပ္ဟာလည္း သမၼတရဲ႕ုျငိမ္းခ်မ္းေရး အမွန္တစ္ကယ္ ေဖာ္ေဆာင္လိုမႈ ေၾကာင့္ KIA ဌာနခ်ဳပ္အျဖစ္ ဆက္လက္ရွင္သန္ခြင့္ရခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္တပ္နဲ႕ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနတဲ့အတြက္ KIA ဟာျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ ထုတ္ဖို႔ ျပင္ဆင္လာခဲ့ပါေတာ့တယ္။ KIA ေခါင္းေဆာင္ အင္ဘန္လဟာ ေသာင္းက်န္းသူျဖစ္ေပမယ့္ ပညာအရည္အခ်င္းရွိျပီး ရုပ္ထြက္ေကာင္းတဲ့ ဂြမ္ေမာ္ကိုႏိုင္ငံေရးအတြက္ အသံုးခ်ခဲ့တယ္။

KIA ဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ မျဖစ္မေနစတင္ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကို ရူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္ျပီး အခ်ိန္ဆဲြေနခဲ့တယ္။ ကိုယ့္အိမ္တြင္းေရးကို ျပည္ပႏိုင္ငံေတြပါ၀င္လာ
ေအာင္ ေဆြးေႏြးပဲြေတြမွာ ကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ တရုတ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို အတင္း ဖိတ္ၾကားခဲ့တယ္။ ဒါ့အျပင္ စစ္သားအခ်င္းခ်င္းေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းရမယ့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြမွာ လူထုအံုၾကြမႈကိုသာဖန္တီးတတ္တဲ့ ၈၈ ပြင့္လင္းအဖဲြ႕အစည္းကိုလည္း ဖိတ္ေခၚခဲ့ေသးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၈၈ ပြင့္လင္းအဖဲြ႕ေတြကလည္း စစ္သားေတြ ထေဆြးေႏြးၾကတဲ့အထဲ ဒို႔..အေရးေအာ္ရံုနဲ႕ အဆင္မေျပဘူးဆိုတာသိေတာ့ ေဆြးေႏြးမႈေတြအစပိုင္းမွာပဲ အသာေလးလစ္ထြက္သြားခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဒၚစုကို ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး၀ိုင္းထဲပါ၀င္ေစဖို႔ KIA တို႔ပစ္မွတ္ထားခဲ့ၾကပါတယ္။

KIA ေခါင္းေဆာင္ ဂြမ္ေမာ္အေနနဲ႔လည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး၀ိုင္းမွာ ေဒၚစုကို ပါ၀င္ေစ ခ်င္ခဲ့တယ္။ ဂြမ္ေမာ္ရဲ႕အျမင္မွာ ေဒၚစုဟာ ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမႈရရွိထားသူျဖစ္ျပီး စစ္အုပ္စုကို လံုး၀ဆန္႔က်င္ေနတဲ့အတြက္ KIA အဖဲြ႕အစည္းတည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သူ တစ္ဦးအျဖစ္ ယူဆထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြစတင္ကတည္းက ေဒၚစု ဦးေဆာင္တဲ့ NLD ပါတီ ပါ၀င္ေစခ်င္ေၾကာင္း ကမ္းလွမ္းခဲ့သလို ၎ရဲ႕အေမရိကန္ႏိုင္ငံခရီးစဥ္မွာလည္း
ေဒၚစုကို ေဆြးေႏြးပဲြမွာပါ၀င္ေစခ်င္ေၾကာင္း VOA အသံလႊင့္ဌာနကတစ္ဆင့္ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ UNFC မွာ KNU ပါ၀င္ေနတဲ့အတြက္ ေဒၚစုကိုအသံုးခ်ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြကိုအခ်ိန္ဆဲြဖို႔ KIA တို႔ အခြင့္အေရးမသာတဲ့အေျခအေန ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ KNU အဖဲြ႕ UNFC ကထြက္သြားတာနဲ႔ UNFC ကိုအသံုးခ်ၿပီး ဂြမ္ေမာ္နဲ႔ ေဒၚစုတို႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါေတာ့တယ္။

လက္ရွိျပည္သူလူထုရဲ႕ အေတြးအေခၚအယူအဆကို ေတာသားျမိဳ႕ေရာက္ ဂြမ္ေမာ္တစ္ေယာက္ အထင္ေသးျပီး ျပည္တြင္းမီဒီယာေတြကတစ္ဆင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္လြတ္လပ္ေရးမရေသးလို႔ တိုက္ပဲြ၀င္ ေနရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာပဲ ျပည္သူလူထုက၀ိုင္းဆဲလို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ လြတ္လပ္ေရးဆိုတဲ့စကားကို မီဒီယာေရွ႕မွာ မေျပာရဲေတာ့ဘဲ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ လိုင္ဇာအသံလႊင့္ဌာန ကေနသာ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားေတြကို ၀ါဒမိႈင္းတိုက္ေနပါေတာ့တယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ လြတ္လပ္ေရး ရဖို႔အတြက္ ဂြမ္ေမာ္တို႔ စစ္တိုက္ေနတယ္ဆိုတာ ျပည္သူလူထုက လက္မခံေပမယ့္ ေဒၚစုေနအိမ္မွာ ေဒၚစုအေနနဲ႔ကေတာ့ လက္ခံႏိုင္တဲ့အေျခအေနရွိေနပါတယ္။ UNFC နဲ႔ေဒၚစုတို႔ UNFC ညီလာခံအျပီး ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကတယ္။ ဒီေတြ႕ဆံုပဲြမွာ ေဆြးေႏြးမႈေတြကို မီဒီယာေတြကေဖာ္ျပရာမွာ ႏိုင္ဟံသာရဲ႕ ေဆြးေႏြးမႈေတြသာေဖာ္ျပျပီး ဂြမ္ေမာ္နဲ႔ေဒၚစု ေဆြးေႏြးမႈေတြကို ထိန္ခ်န္ထားခဲ့တယ္။ ဒါဟာ မရိုးသားမႈ တစ္ခုျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမီဒီယာေတြမွာ ဖက္ဒရယ္ကို ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွာ တြင္တြင္ေျပာဆိုသူ ေဒၚစုနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေခါင္းေဆာင္တို႔အၾကား ဖက္ဒရယ္ကို လက္သံုးစကားအျဖစ္ေျပာဆိုသူ ဂြမ္ေမာ္တို႔ႏွစ္ဦးေျပာဆိုမႈမွာ အေပးအယူေတြ ေသခ်ာေပါက္ရွိ္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ႏိုင္ငံေရးသုေတသီတို႔က သံုးသပ္ၾကပါတယ္။

ဂြမ္ေမာ္ဟာ ေဒၚစုသမၼတျဖစ္မွ ကခ်င္ျပည္နယ္ ခဲြထြက္ႏိုင္ဖို႔ေမွ်ာ္လင့္သလို ေဒၚစုဟာလည္း သူသမၼတျဖစ္ေရးအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈကိုအသံုးခ်ရန္ KIA ကို ဆက္လက္အခ်ိန္ဆဲြထား
ေစလိုမႈတို႔ဟာ ကြ်န္းကိုင္းမွီကိုင္းကြ်န္းမွီ ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚစုအေနနဲ႔ ကုလားကို ကုလားလို႔ မေခၚေစခ်င္သလို ဂြမ္ေမာ္တို႔ KIA ကလည္း ကုလားဆိုးကိုစစ္ပညာသင္ေပးျပီး ကုလားအေထာက္အပံ့ ယူခ်င္တဲ့အတြက္ ခံယူခ်က္ခ်င္းဟာ တူညီေနပါတယ္။ ကမၻာ့အင္အားၾကီးႏိုင္ငံကေတာင္ ရန္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ေခ်မႈန္းေနရတဲ့ ISIS လို မြတ္စလင္အစြန္းေရာက္ေတြဟာ KIA နဲ႔ေတြ႕ဆံုမႈ၊ မြတ္စလင္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေဒၚစုနဲ႔ေတြ႕ဆံုမႈေတြ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြမွာ ရွိေနတာေၾကာင့္
အံ့အားသင့္စရာျဖစ္ေနရ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔အေနနဲ႔ ဘုန္းၾကီးရူးနဲ႔ ေလွလူးလို
ျဖစ္ေနတဲ့ ေဒၚစုနဲ႔ ဂြမ္ေမာ္ ေတြ႕ဆံုမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဆိုး၀ါးတဲ့အေျပာင္းအလဲၾကီးတစ္ခု မၾကံဳရပါေစနဲ႔လို႔ ဆုေတာင္း ဖို႔ပဲ ရွိပါေတာ့တယ္။

From: သန္းတင္(ဓႏုျဖဴ)

www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...