Thursday, 11 September 2014

ေခါင္းေလာင္းေတြ႕ျခင္း မေတြ႕ျခင္းထက္ တူးေဖာ္မႈအေျခအေနမွန္သတင္းထုတ္ျပန္ေပးရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္ၿပီဟု ျပည္သူမ်ားေထာက္ျပ

ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းရွာေဖြ ေတြ႕ရွိျခင္း၊ မရွိျခင္းထက္ ေခါင္းေလာင္း တူးေဖာ္မႈ
အေျခအေနမ်ားကို အမွန္အတိုင္းသတင္းထုတ္ျပန္ေပးရန္ အခ်ိန္က် ေရာက္ၿပီျဖစ္
ေၾကာင္း ေခါင္းေလာင္းဆယ္ယူေရးလုပ္ငန္းကို စိတ္၀င္စားသည့္ျပည္သူမ်ားက
ေထာက္ျပေျပာဆုိသည္။

'ေခါင္းေလာင္းရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈအေျခအေနေတြကို သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွာ
ေျပာတဲ့ပံုစံနဲ႔ အခုလုပ္ေနတဲ့ပံုစံေတြက တျခားစီျဖစ္ေနတယ္။ သတင္းကလည္း ဘယ္သူမွ
တိတိက်က်မသိေတာ့ ေကာလာဟလေတြက ပုိၿပီးထြက္ေလျဖစ္ေနတယ္' ဟု ေခါင္း
ေလာင္းရွာေဖြတူးေဖာ္ရာ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈသူ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ေန
ကိုစိုးရီက ေျပာဆုိသည္။

ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းႀကီးအား ရွာေတြ႕ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္တြင္
ဦးစံလင္းက ေၾကညာထားၿပီး လက္ရွိတြင္ ေခါင္းေလာင္းႀကိဳးခ်ည္ျခင္းလုပ္ငန္းလုပ္
ေဆာင္ေန၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳႏိုင္ေသးေၾကာင္း ေၾကညာထားေသာ္လည္း
ဆယ္ယူေရးအဖဲြ႕တြင္ ပါ၀င္သူအမည္မေဖာ္လုိသူအခ်ဳိ႕ကမူ ေခါင္းေလာင္းႀကီးအား
ယခုအခ်ိန္အထိ မေတြ႕ရွိေသးဘဲ ရွာေဖြေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းစက္တင္ဘာ ၈ ရက္က
စံေတာ္ခ်ိန္သုိ႔ေျပာၾကားထားသည္။

'အမွန္အတိုင္းသတင္းထုတ္ျပန္ေပးဖုိ႔ေတာ့လိုတယ္။ အစုိးရအဖဲြ႕က ခြင့္ျပဳ
တဲ့ပံုလည္းမွားတယ္။ ဘယ္ေန႔ဘယ္အခ်ိန္မွာ အေျခအေနဘယ္လိုရွိေၾကာင္း
ထတု ္ျပန္ေပးရမယ္ဆုိတာလည္း ေျပာထားရမယ္'ဟု ေခါင္းေလာင္းဆယ္ယူေရး
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သမိုင္းမွတ္တမ္းေရးခဲ့သူ စာေရးဆရာ ေဒါက္တာခ်စ္စံ၀င္းက
ေျပာဆုိသည္။
ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းဆယ္ယူေရးအဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးစံလင္းကို
ယံုၾကည္၍ေခါင္းေလာင္း ဆယ္ယူမႈလုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ားကို သတင္း
ထုတ္ျပန္ေပးေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းအေထာက္အကူျပဳ အဖဲြ႕မွ ဦးၾကည္၀င္းက
စံေတာ္ခ်ိန္သို႔ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္၌ေျပာဆိုသည္။
'ဦးစံလင္းက သူ႔ကိုယ္က်ဳိးမပါဘဲေခါင္းေလာင္းဆယ္ယူေရးလုပ္ငန္းကို
လုပ္ေနတာ။ သူ႔ရဲ႕သီလ၊ သမာဓိကိုယုံၾကည္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က သူေျပာတဲ့
အရာေတြကို ျပည္သူေတြသိေအာင္သတင္းထုတ္ျပန္ေပးေတာ။ အခုလည္း
ေခါင္းေလာင္းလို႔ ယူဆရတဲ့အရာကိုႀကိဳးခ်ည္ဖို႔ႀကဳိးစားေနတယ္လိ႔ုသိရတယ္'
ဟု ဦးၾကည္၀င္းက ေျပာဆုိသည္။

အဆုိပါ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းရွာေဖြမႈအေျခအေနကို သတင္းေသခ်ာ
မထုတ္ျပနျ္ခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ သုေတသီဆရာဘုန္းတင့္ေက်ာ္က 'သတင္းထုတ္
ျပန္တာ အားရစရာမရွိဘူး။ေသာင္တူးစက္ တစ္ခုတည္းနဲ႔ရွာေနတာလည္း
လံုး၀ဘ၀င္က်စရာမရွိဘူး။ သိပၸံနည္းမက်တဲ့ပညာဗဟုသုတ မရွိတဲ့သူ၊နတ္
နဂါးေတြရဲ႕ အႀကံဥာဏ္နဲ႔ ရွာေဖြေနတာကို သမိုင္းပညာရွင္ေလာကမွာေရာ၊
သိပၸံေလာကမွာေရာ အားလံုးက ၿပံဳးစိစိေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကတာေပါ့'ဟု ေျပာဆို
သည္။
'ဦးစံလင္းကို ဘယ္သူကမွ မခုိင္းထားဘူး။ သူ႔ပုိက္ဆံနဲ႔သူ ႐ိုး႐ိုးသားသား
လုပ္ေဆာင္ေနတာ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကလည္း သူ႔ကိုယံုၾကည္လို႔ သတင္းထုတ္ျပန္
ေပး ေနတာ'ဟု ေခါင္းေလာင္းဆယ္ယူေရးအေထာကအ္ ကျူပဳအဖြဲ႔မွ ဦးသန္းစိန္ က
ေျပာဆုိသည္။

ေခါင္းေလာင္းဆယ္ယူေရးတြင္ပါ၀င္သူအခ်ဳိ႕ကမူ ေရငုပ္သမားေလး
ဦးခန္႔ႏွင့္ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ေျပာၾကား
ထားေသာ္လည္း အေထာက္အကူျပဳအဖဲြ႕ကမူ ယင္းသတင္းမွာမဟုတ္မွန္
ေၾကာင္း၊ ေခါင္းေလာင္းႀကိဳးခ်ည္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေရငုပ္သမား ၁၀ ဦး ေက်ာ္ျဖင့္
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။
'ေခါင္းေလာင္းဆယ္ယူရာမွာအၿပိဳင္အဆုိင္ အေႏွာင့္အယွက္ေတြရွိေန
တယ္။ အခုက အေရးႀကီးတဲ့အခ်ိန္ေရာက္ေနလို႔ သတင္းမထုတ္ျပန္ေသးတာပါ။
ကုန္းေပၚေရာက္ရင္ ေသခ်ာသတင္းထုတ္ျပန္ေပးမယ္လို႔ ဦးစံလင္းက ေျပာ
ၾကားထားပါတယ္'ဟု ဦးၾကည္၀င္းက ဆုိသည္။

ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းရွာေဖြတူးေဖာ္မႈကို ၾသဂုတ္ ၈ ရက္က စတင္ခဲ့ၿပီး
ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ေရငုပ္သမားမ်ားကရွာေတြ႕ခဲ့ေၾကာင္း နတ္စင္တစ္ရာဆရာ
ေတာ္က မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ေခါင္းေလာင္းရွာေဖြေရးအဖဲြ႕ေခါင္း
ေဆာင္ဦးစံလင္းက ေခါင္းေလာင္းရွာေတြ႕ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္၌
တရား၀င္သတင္းထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။

ေခါင္းေလာင္းတူးေဖာ္ရာတြင္ ျမစ္ေရအေျခအေန၊ ရာသီဥတုအေျခအေန
မ်ားေၾကာင့္ ေခါင္းေလာင္းဆယ္ယူေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ေနာက္ထပ္ ၁၇
ရက္ထပ္တိုးလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က ေၾကညာခဲ့
သည္။ ယင္းေနာက္ ေခါင္းေလာင္းဆယ္ယူရာတြင္ အေရးႀကီးေသာအခ်ိန္ေရာက္ေန
၍ ဆယ္ယူမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို သတင္းထုတ္ျပန္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ
မ်ားက စိတ္ရွည္သည္းခံၿပီး ေစာင့္ဆုိင္းေပးရန္ႏွင့္ ေခါင္းေလာင္းႀကီးကုန္းေပၚ
ေရာက္မွ သတင္းထုတ္ျပန္ေပးမည္ဟုလည္း ဦးစံလင္းက ေၾကညာထားသည္။

From: စံေတာ္ခ်ိန္

www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...