Tuesday, 2 September 2014

“အုိင္အက္စ္(IS) အဖြဲ႕ကုိ ဘယ္လုိ အထိေရာက္ဆုံး တုန္႔ျပန္ၾကမလဲ”


အုိင္အက္စ္(IS)အုိင္အက္စ္အုိင္အက္စ္(ISIS)အုပ္စုအဖြဲ႕ဝင္မ်ား စီစဥ္ျပဳလုပ္သည့္ ထိတ္လန္႔စရာ အၾကမ္းဖက္ သတင္းမ်ားက တစ္ကမ႓ာလုံးကုိ အံ့အားသင့္ေခ်ာက္ခ်ားခဲ့ရပါသည္။ သူတုိ႔အဖြဲ႕သည္ မြတ္စလင္၊ ခရစ္ယာန္ႏွင့္ တျခားလူနည္းစုမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားဆက္တုိက္ဆုိသလုိ
ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္းမွာ အုိင္အက္စ္(IS)အဖြဲ႕သည္ အေမရိကန္ သတင္းစာဆရာ ဂ်ဳိးဇက္ဖုိလီကုိ ေခါင္းျဖတ္သတ္ခဲ့သလုိ ခရစ္ယာန္ဘာသာသာဝင္မ်ားႏွင့္ အီရတ္ေျမာက္ပုိင္းယာဇီဒီလူမ်ဳိးမ်ားကုိ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ ေခါင္းျဖတ္ျခင္းျဖင့္ ရက္ရက္စက္စက္ တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ သတ္ျဖတ္ရာတြင္ အုိင္အက္စ္(IS)အဖြဲ႕က လူမႈေရးအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားကုိ အသုံးျပဳကာ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္ သတ္ျဖတ္ေနေသာ ဓာတ္ပုံမ်ားကုိ တင္ၿပီး သူ၏ အၾကမ္းဖက္မႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ အရွိန္ျမွင့္လာခဲ့၏။
ထုိအေျခအေနတြင္ အုိင္အက္စ္(IS)အဖြဲ႕မွာ ပါဝင္တုိက္ခုိက္ေနေသာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး တုိက္ပြဲမွာ ေသဆုံးသြားသည့္ သတင္းက စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ ႏွစ္ဆတုိးလာေစသည္။ ထုိသူသည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ မနီပုိလစ္ က ေဒါက္ကလစ္မက္အာသာမက္ကိန္းဆုိသူျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္အစုိးရက အတည္ျပဳခဲ့သည္။

သူက အီရတ္၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တုိက္ပြဲတြင္ က်ဆုံးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး သူႏွင့္အတူ တျခားအေမရိကန္တစ္ဦးလည္း ေသဆုံးခဲ့သည္။တကယ္တမ္းတြင္မူ တစ္ကမၻာလုံးမွ မြတ္စလင္မ်ားမွ အုိင္အက္စ္(IS)အဖြဲ႕ကုိ မြတ္စလင္မ်ားမဟုတ္ပါဟု ရႈတ္ခ်အျပစ္တင္ထားပါသည္။ သူတုိ႔ကေတာ့ သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ သီးျခား မြတ္စလင္ႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္ ေၾကညာထား၏။ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံက ၾသဇာႀကီးမားသည့္ မြတ္စလင္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ မုဖနီေရွာ္ကီအာလမ္ က အုိင္အက္စ္(IS)အဖြဲ႕ကုိ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ မြတ္စလင္ဘာသာဝင္မ်ားကုိ ဒုကၡေပးမည့္ အစြန္းေရာက္ ေသြးဆာေနသူအုပ္စုတစ္စုဟု ေျပာၾကားလုိက္သည္။ထုိကဲ့သုိ႔ ရႈတ္ခ်ျပစ္တင္မႈေတြရွိေသာ္ျငား ဆီးရီးယားႏုိင္ငံက အုိင္အက္စ္(IS) အဖြဲ႕တြင္ ႏုိင္ငံျခားသား တုိက္ခုိက္သူတပ္ဖြဲ႕သားမ်ားက အေရအတြက္ ၁၁၀၀၀ အထိ ရွိလာေနၿပီဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ ထုိအထဲတြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားေတြ ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီၿပီးပါေနသည္။ တခ်ဳိ႕ အေမရိကန္မ်ားကလည္း အုိင္အက္စ္(IS) အဖြဲ႕ထဲ က ရာထူးအျမင့္ေတြကုိ ေမွ်ာ္မွန္းရင္း တုိက္ပြဲမ်ားတြင္ တုိက္ခုိက္ၿပီး ေသဆုံးၾကသည္။ အုိင္အက္စ္(IS)အဖဲြ႕ သည္ တကယ့္ကုိ အေလးထားဂရုျပဳစရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႀကီးျဖစ္ၿပီး သူတုိ႔ကုိ ရပ္တန္႔တားဆီးရန္ စစ္အင္အား လည္း လုိပါသည္။ အီရတ္ႏုိင္ငံမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ကာဒတ္စ္သူပုန္းမ်ား၊ အီရတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေပါင္းၿပီး ေလေၾကာင္းက တုိက္ခုိက္သလုိမ်ဳိး ဆီးရီးယားမွာ အုိင္အက္စ္(IS)အဖြဲ႕မ်ားကုိ တုိက္ခုိက္ဖုိ႔လည္း စဥ္းစားေနၾကပါသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း နယူးေယာက္အေျခစုိက္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူ အစ္ဟူစိန္က စစ္အင္အား သုံးျခင္းက ေရရွည္ေျဖရွင္းနည္းမဟုတ္ဘဲ အုိင္အက္စ္(IS)အဖြဲ႕၏တပ္သားသစ္ စည္းရုံးေထာက္ပံ့ေနသည့္ လုိင္းမ်ားကုိသာ ျဖတ္ေတာက္ဖုိ႔က ပုိအေရးႀကီးသည္ဟု ဆုိပါသည္။ စစ္ေရးကေရတုိသာျဖစ္ၿပီး ဉာဏ္ရည္ျဖင့္ ယွဥ္ၿပဳိင္ရမည္ဟု သူကဆုိပါသည္။

ဟူစိန္က အုိင္အက္စ္(IS)အဖြဲ႕သည္ ေနာက္ခံေတာင့္တင္းမႈအားနည္းသည့္ အသက္(၁၈)ႏွစ္ကေန (၂၅)ႏွစ္အတြင္း လူငယ္မ်ားကုိ ရွာေဖြေနသည္ဟု ဆုိပါသည္။ လူငယ္ေတြကုိ ကမၻာေပၚက မတရားမႈမ်ားကုိ ေထာက္ျပကာ အုိင္အက္စ္(IS)အဖြဲ႕ကုိဝင္ၿပီး ကမၻာေပၚက မတရားမႈေတြကုိ တုိက္ဖ်က္ဖုိ႔ စည္းရုံးပါသည္။ သူတုိ႔၏ ပစ္မွတ္ကေတာ့ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အက်င့္ပ်က္သည္ဟု သူတုိ႔ယူဆေသာ မြတ္စလင္ႏုိင္ငံမ်ားမွ အစုိးရမ်ားျဖစ္သည္။

တခ်ဳိ႕ပညာရွင္မ်ားကေတာ့ အုိင္အက္စ္(IS)အဖြဲ႕ကုိ ေခ်မႈန္းရင္း တျခားနည္းလမ္းမ်ားကုိလည္း ေထာက္ျပပါ သည္။ အဂၤလန္ႏုိင္ငံမွ ႏုိင္ငံေရးအႀကံေပး မက္ဒီဟန္ဆန္က တခ်ဳိ႕လူမ်ားက အုိင္အက္စ္(IS)အဖြဲ႕ကုိ ဝင္ဖုိ႔ စိတ္အားထက္သန္ရျခင္းမွာ အုိင္အက္စ္(IS)အဖြဲ႕သည္ အစၥလာမ္ဘာသာ၏ အေျခခံမ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ ကမၻာေပၚကလူငယ္မ်ား၏ ျပႆနာကုိ မိဘအသိုင္းအဝုိင္းက လက္ခံနားေထာင္ မေပးၾက။ ေလာကႀကီး တရားမမွ်တမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔ လူငယ္ေတြကုိ ကူညီလမ္းျပျခင္းမရွိၾကဟု ဆုိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူငယ္ေတြအတြက္ အုိင္အက္စ္(IS)အဖြဲ႕လုိမ်ဳိးေတြက ကယ္တင္ရွင္ေတြလုိျဖစ္လာ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ား၏ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းကူညီမႈကသာလွ်င္ အုိင္အက္စ္(IS)အဖြဲ႕က လူငယ္မ်ားအား စည္းရုံးမႈ မ်ားကုိ တားဆီးႏုိင္မည္ဟု သူကဆုိသည္။

“အဲဒီ လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြကုိ အဓိပၸါယ္ရွိတဲ့ဘဝကုိ ရွာေဖြဖုိ႔ ဗဟုသုတနဲ႔ ပံ့ပုိးမႈေတြကုိေပးရမွာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားလုံးရဲ႕တာဝန္ပါ”

ယခုအခါမွာ ကမၻာေပၚရွိလူငယ္မ်ားကုိ ေသဆုံးမႈႏွင့္ ဘဝကုိ ဖ်က္ဆီးမည့္ လမ္းေၾကာင္းကုိ ေခါင္းထဲ ရုိက္ထည့္ေပးဖုိ႔အတြက္ အုိင္အက္စ္(IS)အဖြဲ႕ႏွင့္ အစြန္းေရာက္အဖြဲ႕မ်ားက လူငယ္ေတြဆီကုိ အသည္းအသန္ ေရွာက္ရွိျဖားေယာင္းရန္ ႀကဳိးစားေနပါၿပီ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူငယ္အမ်ားစုဆီကုိ ကမၻာႀကီးေပၚက သာယာလွပလာ ေအာင္ မတရားမႈမ်ားကုိ တုိက္ဖ်က္ေပးမည္မွာ အုိင္အက္စ္(IS) အဖြဲ႕မဟုတ္ဘဲ မိသားစုဝန္းက်င္ အသုိင္း အဝန္းသာျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစကားျပသႏုိင္ရန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။

ထားထားျမင့္


(ကုိးကား The Huffington Post သတင္းစာပါ ISIS and the Crisis of Meaning ေဆာင္းပါး)
 
From:OE

www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...