Tuesday, 21 October 2014

အီတလီလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယံုၾကည္စြာ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဦးသိန္းစိန္ ဖိတ္ၾကား

အီတလီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အာရွ-ဥေရာပေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေတြ႕ဆံုႏႈတ္ဆက္ေနစဥ္(Daniel Dal Zennaro/ REUTERS)
 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံ တကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ မ်ား ျပ႒ာန္းထားၿပီး စီးပြားေရးစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာမိတ္ေဆြ မ်ားႏွင့္ လက္တြဲေျဖရွင္းလိုေသာ ေၾကာင့္ အီတလီလုပ္ငန္းရွင္ႀကီး မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသ႔ို ယံုယံုၾကည္ ၾကည္ျဖင့္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံရန္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဖိတ္ ေခၚေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


အီတလီႏိုင္ငံ၊ တူရင္ၿမိဳ႕တြင္အီတလီထိပ္သီးစီးပြားေရးလုပ္ ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေအာက္တို ဘာ ၁၉ ရက္က သီးသန္႔ေတြ႕ဆံု ပြဲတြင္ သမၼတက ယင္းသို႔ ဖိတ္ေခၚခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခရီးစဥ္တြင္ လိုက္ပါသြားသူ ျပည္ေထာင္စု၀န္ ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။
လက္ရွိတြင္ အေမရိကန္၊ ဥေရာပသမဂၢအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံအ မ်ားစုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံရန္အတြက္ ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ ေနသည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္း ေဆာင္မ်ားၾကား အားၿပိဳင္မႈမ်ား ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းမႈမရွိေသးသည့္ အေျခ အေနမ်ား၊ အျငင္းပြားဖြယ္ ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးအ ေျပာင္းအလဲမွာ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္လာေနေၾကာင္း ျပည္တြင္းႏိုင္ ငံေရးအင္အားစုမ်ားက သံုးသပ္ ေျပာၾကားလာၿပီ ျဖစ္သည္။


သို႔ေသာ္ ျမန္မာအစိုးရသက္ တမ္း သံုးႏွစ္ခြဲအတြင္း စိန္ေခၚမႈ ႏွင့္ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ရင္ ဆိုင္ေနရေသာ္လည္း ေနာက္ ေၾကာင္းျပန္လွည့္ရန္မရွိသည့္အ တြက္ အီတလီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအ ေနျဖင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေပၚ စိတ္ပူပန္ရန္မလိုေၾကာင္း သမၼတက ဥေရာပစီးပြားေရးသမားမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။
‘‘ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူမႈစီးပြား ေရးဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးတာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူး ေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္ ေအာင္ျမင္ ေအာင္ ကူညီေပးတာပဲ ျဖစ္တယ္။ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈစီးပြားေရးဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ သမၼတက ေျပာပါတယ္’’ဟု ဦးရဲ ထြဋ္က ေျပာသည္။
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ အာရွ-ဥေရာပထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀း အၿပီး အီတလီႏိုင္ငံတြင္း ခရီးစဥ္ တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ ငံတြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ရွိသည့္ အီတလီလွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးသည့္ IREN ကုမၸဏီသို႔လည္း သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့သည္။


အီတလီစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ရွိသည့္ၿမိဳ႕မ်ားအနက္ အႀကီးဆံုး ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ တူရင္ၿမိဳ႕မွ ၿမိဳ႕ေတာ္ ၀န္ မစၥတာပရီ႐ိုဖက္ဆီႏိုႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၂၀၁၅ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ လာေရာက္ မည္ ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ တူရင္ၿမိဳ႕တို႔ကို ညီအစ္မၿမိဳ႕အျဖစ္ တည္ေထာင္ေရး ယခုခရီးစဥ္အတြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။ ထို႔ျပင္ တူရင္အေျခစိုက္စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းရွင္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အလားအလာမ်ားေဆြးေႏြးရန္ရွိၿပီး တူရင္တကၠသိုလ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံစက္မႈတကၠသိုလ္၊ နည္း ပညာတကၠသိုလ္မ်ားအၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ထူးခြၽန္ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပညာေတာ္သင္အျဖစ္ လက္ခံေရး၊ တူရင္အေျခစိုက္ နည္းပညာေကာလိပ္ မ်ား၊ သက္ေမြးပညာေက်ာင္းမ်ားသို႔ ျမန္မာပညာေတာ္သင္မ်ားေစလႊတ္ေရးတို႔ သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားက ေဖာ္ ျပထားသည္။


ယခုခရီးစဥ္အတြင္း IREN အပါအ၀င္ အီတလီစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဟုန္ ငိုင္းလည္း ပါ၀င္ရာ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ ျဖဴးေရးႏွင့္ သယံဇာတတူးေဖာ္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အီတလီလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ဖြယ္ရွိ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

From:7day

www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...