Wednesday, 8 October 2014

ေစာႏိုင္ အားလံုး သိတယ္ အပိုင္း ( ၁ ) (ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕၏ အတြင္ေရးမ်ား)


Tuesday, October 7, 2014

ေစာႏိုင္ စိတ္ပ်က္ ခဲ့ ပါျပီ။ ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ တစ္ေန႔ က ေဖ့ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာ တြင္ KNU ဗဟို ေကာ္မတီ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႔စည္းရန္ အတြက္ ကရင္ တစ္ ေယာက္ မွ အၾကံျပဳ ထားသည္ ဆိုသည့္ သတင္း တစ္ပုဒ္ ကို ေတြ႔ခဲ့ ရသည္။ ဥကၠဌ ရာထူး ကို ေဒးဗစ္ သာကေပါ ၊အေထြေထြ အတြင္း ေရးမွဴး ရာထူး ကို စီဖိုးရာစိန္ ႏွင့္ စစ္ဦးစီး ခ်ဳပ္ ရာထူး အား ေဘာေက်ာ္ဟဲ တို႔ကို တာ၀န္ ေပး သင့္ ေၾကာင္း ႏွင့္ လက္ရွိ ဗဟို ေကာ္မတီ တြင္ အသက္ ၆၅ နွစ္ေက်ာ္ သူမ်ား အား ထုတ္ပယ္ သင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထား သည္။ ဘယ္သူ က ခိုင္းလို႔ ဘယ္သူ က ေရးသလဲ ဆိုတာ ကို က်ဴပ္ေကာင္း ေကာင္းသိ သည္။ သတင္း ကို ၾကည့္၍ အၾကီး အက်ယ္ စိတ္ပ်က္ မိသည္။ ဒါေၾကာင့္ က်ဳပ္ အေန ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ တစ္ခု ခ်လိုက္ ရသည္။ ဤ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ သည္ KNU ႏွင့္ ကရင္ အမ်ိဳးသား မ်ား ကို သစၥာ ေဖာက္ လို၍ မဟုတ္ ဘဲ ကရင္ တစ္မ်ိဳးသား လံုး ၏ ေကာင္းက်ိဳး ကိုသာ ေရွ႕ရႈ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်နု္ပ္ အေနျဖင့္ KNU ၏ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚ ေနေသာ လွိ်ဳ႕၀ွက္ အတြင္း သတင္း အားလံုး ကို ထုတ္ေဖာ္ ေရးသား လိုက္ရ ပါေတာ့ သည္။

လက္ရွိ ကရင္ ျပည္နယ္ တြင္ အစိုးရ အား ေတာ္လွန္ ခဲ့ေသာ ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္း ဟူ၍ သံုးေယာက္ သာ က်န္ ရွိေပေတာ့ သည္။ ဖထီး မူတူး ေစးေဖာ (လက္ရွိ KNU ဥကၠဌ)၊ အဖိုး ဆာမိ (လက္ရွိ တပ္မဟာ ၆ တပ္မဟာ မွဴး) ႏွင့္ အဖိုး ထိန္ေမာင္ ( KNU / KNLA - PC ဥကၠဌ) တို႔ ျဖစ္ၾက ေပသည္။ ႏွစ္ ေျခာက္ဆယ္ ေက်ာ္ အစိုးရ အား ေတာ္လွန္ ခဲ့သည့္ ထို ေခါင္းေဆာင္ ၾကီး မ်ား သည္ ယေန႔ တြင္ေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္း ခ်င္ ၾကျပီ။ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း သာ ကရင္ ေတာ္လွန္ေရး ၏ စစ္မွန္ ေသာ ေအာင္ျမင္မႈ ဟု သူတို႔ ေျပာခဲ့ ၾက ေလျပီ။

သို႔ေသာ္ KNU ႏွင့္ အျခား ေသာ ကရင့္ လက္နက္ ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား တြင္ မျငိမ္းခ်မ္း လို သူမ်ား အာဏာ ရ ယူလို သူမ်ား က်န္ရွိ ေနေပ ေသးသည္။ ထို သူမ်ား သည္ ယခု အခါ တြင္ ခြဲထြက္ လိုသည့္ အရိပ္ အေယာင္ မ်ား ေတြ႔ေန ရ ေခ်ျပီ။ ၄င္း တို႔လို လူမ်ား ခြဲထြက္ သြားသည္ မွာ ကရင့္ တပ္မေတာ္ မ်ား အတြက္ ေကာင္းသည္။ သို႔ေသာ္ မသိ နားမလည္ သည့္ ရဲေဘာ္ မ်ား ကရင္ အမ်ိဳးသား မ်ား ကိုပါ ဆြဲေခၚ သြားမည္ ကို က်ဳပ္ စိုးရြံ႔ မိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ဳပ္ အေနျဖင့္ သူ တို႔၏ အၾကံ စည္ မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ ျပ ပါမည္။ စီဖိုးရာစိန္ သည္ ဤ ပေရာ့ဂ်က္ ၏ အကၡရာ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ယခင္ ဥကၠဌ တာမလာေပါ ၏ သမီး ျဖစ္သည့္ အတြက္ သူ႕ အေဖ ကဲ့သို႔ပင္ ေတာ္လွန္ေရး စိတ္သာ ရွိေပ သည္။ သူ႔ အေန ျဖင့္ ယခု အခါ တြင္KNU မွ ခြဲထြက္ ၍ ဥကၠဌ လုပ္ခ်င္ ေသာ္လည္း မိန္းမ ျဖစ္သည့္ အတြက္ အဆင္ မေျပ ႏိုင္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ ၾကိဳးဆြဲ မည့္ လူ တစ္ဦး ေရြးခ်ယ္ ခဲ့သည္။

ထိုသူ ကေတာ့ ေဒးဗစ္ သာကေပါ ျဖစ္သည္။ အဖိုး သာကေပါ ကလည္း သူ၏ အိမ္ေဖာ္ ကို လက္ထပ္ ယူမိ ရာမွ မိဘ က အေမြ ျဖတ္ကာ အိမ္ေပၚမွ ေမာင္းခ် သျဖင့္ KNU သို႔ ေရာက္လာ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ စီဖိုးရာစိန္ သည္ သူ႔ အတြက္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ တစ္ေယာက္ လိုအပ္ သည့္ အတြက္ သူ၏ ၀ွက္ဖဲ ကို ထုတ္သံုး သည္။ ထိုသူ ကေတာ့ ယခု ဒု ဦးစီးခ်ဳပ္ ယခင္ တပ္မဟာ (၅) မွဴး ေဘာေက်ာ္ဟဲ ပင္ ျဖစ္ ေပသည္။ ေဘာေက်ာ္ဟဲ သည္ စည္းကမ္း ၾကီး ေသာ စစ္သား စစ္စစ္ ျဖစ္ေပသည္။ ဗိုလ္ျမ ၏ တူ ေတာ္စပ္ျပီး အစၥေရး မွ ေပးအပ္ သည့္ ေသာ့ တံဆိပ္ ရရွိ ထားသူ ျဖစ္သည္။ စီဖိုးရာစိန္ ၏ လက္စြဲေတာ္ ႏွစ္ေယာက္ က်န္ေသး သည္။ ထို သူေတြ ကေတာ့ ေစာလွေငြ ႏွင့္ မန္းမန္း သာ ျဖစ္ေပ သည္။

လူလည္ လွေငြ သည္ အဖိုး မူတူး အား KNU မွ ထုတ္ပယ္ ပစ္ရန္ အၾကံေပး ခဲ့သူ ျဖစ္ေပသည္။ စစ္တပ္ ႏွင့္ အပစ္ခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ ေရးထိုး သည္ ဟု အေၾကာင္း ျပကာ စီစဥ္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူသည္ သာေပါင္း ညာစား ဆိုသည္ မွာ အားလံုး သိေပ သည္။ အဖိုး အား အားလံုး က ဥကၠဌ ျပန္လည္ တင္ေျမွာက္ ျပီးခ်ိန္ တြင္ လွေငြ အား KNU မွ ထုတ္ပယ္ ပစ္ခဲ့ရာ မွ လွေငြသည္ တပ္မဟာ (၂) ဘက္ သို႔ ထြက္ေျပး ခဲ့ျပီး ယခု အခါ တြင္ တပ္မဟာ (၅) တြင္ ခို၀င္လ်က္ ရွိသည္။ မန္းမန္း ကေတာ့ ဗဟို ဦးစီး တြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ျပီး ယခင္ ကတည္း က စီဖိုးရာစိန္ အား ေထာက္ခံ သည့္ လူလည္ ကရင္ တစ္ေယာက္ သာ ျဖစ္ေပ သည္။

ေဒါက္တာ တင္မိုသီ ဆိုသူ က်န္ေသး သည္။ သူ ကေတာ့ ကရင္ တစ္မ်ိဳးသား လံုး အက်ိဳး စီးပြား အတြက္ အႏၱရာယ္ အရွိ ဆံုး ျဖစ္သည္။ ၾသစေတးလ် ႏိုင္ငံ သား တစ္ဦး ျဖစ္ျပီး ေဒါက္တာ ဘြဲ႔ ဆိုသည္ ကလည္း ဘာသာေရး သင္း အုပ္ ဆရာ ဘြဲ႔သာ ျဖစ္ေပ သည္။ အင္မတန္ ညဏ္ေျပး ျပီး လွည့္ကြက္ မ်ားစြာ လုပ္ႏိုင္ သူ တစ္ဦးလည္း သလို CIA လက္စြဲ တစ္ဦး လဲ ျဖစ္သည္။ တင္မိုသီ လွည့္ကြက္ မ်ား တြင္ ပထမ ဆံုး အသံုးေတာ္ ခံခဲ့ ရသည့္ ဇတ္ေကာင္ ကေတာ့ ေစာတိုက္ဂါး ပင္ ျဖစ္ေပ ေတာ့ သည္။

တိုက္ဂါး သည္ ဘာေကာင္မွ် မဟုတ္ သလို ဘာပညာ မွ်လည္း မတတ္သည့္ ထိုင္း ႏိုင္ငံသား တစ္ဦး ပင္ ျဖစ္သည္။ ေစာတိုက္ဂါး အေၾကာင္း ကို ေဖာ္ျပ လွ်င္ သူ၏ ဆရာ တင္န္ဆင္ အေၾကာင္း သည္ မပါ မျဖစ္ပင္ ျဖစ္ေပ သည္။ တင္န္ဆင္ ဆိုသူ မွာ အလြန္ လည္၀ယ္ေသာ ကရင္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေယာင္ေယာင္ ဘာ ေယာင္ေယာင္ ျဖင့္ စီးပြားေရး လုပ္စား ေနေသာ ကိုယ္က်ိဳးရွာ လူလည္ တစ္ေယာက္ သာ ျဖစ္သည္။ ယခင္ က ပင္လယ္ တိုက္ပြဲ တစ္ခု တြင္ စစ္တပ္ ေၾကာင့္ တင္န္ဆင္ ၏ တပ္ရင္း တစ္ရင္းလံုး ျပဳတ္ကာ ႏွစ္ဦး သာ အသက္ရွင္ လွ်က္ ျပန္ေျပး ခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တင္န္ဆင္ ေက်ာေပၚ တြင္ ေငြထုပ္ၾကီး ႏွစ္ထုပ္အား ရေအာင္ သယ္လာခဲ့ သည္ ကေတာ့ သူ ဘယ္ေလာက္ လည္ေၾကာင္း ျပသ ေနသည္။

တင္န္ဆင္ အေနျဖင့္ အလင္း၀င္ ထားစဥ္ ကာလ က DKBA ႏွင့္ စစ္တပ္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲ တြင္ လက္နက္ၾကီး ၀င္ပစ္ ေပးခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္ ရွိသည္။ လက္နက္ ၾကီး ပစ္ေနေသာ သူ၏ ပံုသည္ ယိုးဒယား သတင္း တြင္ ပါလာ သည့္ အတြက္ တင္န္ဆင္ အစိုးရ ဘက္သို႔ အသာ တၾကည္ ျပန္မ၀င္ နိုင္ခဲ့ ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ မဲေစာက္ စတိုး ဆိုင္မွ ေသနတ္မ်ား အကၤ်ီ မ်ား ၀ယ္ယူကာ လူအင္အား ရႏိုင္ သေလာက္ စုကာ အလင္း ၀င္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ထို လူမ်ား ထဲတြင္ မယ္ေတာ္ ေဆးခန္းမွ ကား ဒရိုင္ဘာ တိုက္ဂါး ပါလာ ခဲ့ေပသည္။ တိုက္ဂါး မွာ ေသနတ္ ပင္ မကိုင္ ဘူး ေသာ ကားသမား စစ္စစ္ သာ ျဖစ္ေပ သည္။ ယခု လက္ရွိ အခ်ိန္ တိုက္ဂါး ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ ျပသနာ ေပါင္းစံု မွာ တင္မိုသီ ၏ အၾကံ ညဏ္မ်ား ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ စစ္ မတိုက္ ဘူးေသာ ဘာ ပညာမွ် မတတ္ေသာ တိုက္ဂါး လို လူမ်ိဳးအား ႏိုင္ငံေရး ဇတ္ခံု ေပၚသို႔ ဆြဲတင္ ႏိုင္သည့္ တင္မိုသီ ၏ အၾကံ မွာ ေျပာင္ေျမာက္ လွေပ သည္။

ေနာက္ တစ္ေယာက္ ကေတာ့ ေစာ ဆန္းေအာင္ ပင္ ျဖစ္ေပ သည္။ ေစာဆန္းေအာင္ ဆိုသူ မွာ ယခင္ က ႏြားေက်ာင္းသား စစ္စစ္ ျဖစ္ျပီး DKBA သို႔ ရဲေဘာ္ ဘ၀ ျဖင့္ ၀င္ခဲ့သူ ျဖစ္ေပသည္။ လူမိုက္ လူရမ္းကား တစ္ဦး သာ ျဖစ္ျပီး ဘာမွ မသိ သည့္ လူမိုက္ တစ္ဦး သာ ျဖစ္ေပ သည္။ ယခု မွ ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေယာင္ေယာင္ ျဖင့္ လူတြင္ က်ယ္ ေနျခင္း သာ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ တစ္ေယာက္ မွာ ေက်ာ္သက္ ျဖစ္သည္။ KNU တပ္မဟာ (၆) မွ ဒုရင္းမွဴး ကို ပစ္သတ္ ခါ DKBA ဘက္ သို႔ ထြက္ေျပး ခဲ့သူ ျဖစ္ေပသည္။ ယခု အခါ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ပင္ ျဖစ္ေန ေခ်ျပီ။ ေစာလားဘြယ္ ေနရာ အား ေစာမူေရွး ႏွင့္ အျပိဳင္ လုခဲ့သူ တစ္ဦး လည္း ျဖစ္သည္။ ေစာမူေရွး ဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါက သူ အေျခ ေန မေကာင္း သည္ကို ေကာင္းေကာင္း သိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခု ကတည္းက တစ္စင္ ေထာင္ က ခြဲထြက္ ေနလို သူလည္း ျဖစ္သည္။

ေစာတိုက္ဂါး အခု ေက်ာ္သက္ ထံ ေရာက္ေန ေခ်ျပီ။ သူတို႔ အားလံုး ပူးေပါင္းကာ ဟက္ၾကီး ရွိ ေဘာေက်ာ္ဟဲ တပည့္ ဖားမီး ထံ ေျပးၾက လိမ့္ မည္။ ဒါေတြ အားလံုး တင္မသီ အၾကံပင္ ျဖစ္သည္။ ဟက္ၾကီး တြင္ အင္အားစု မ်ား ပူးေပါင္း ၍ တပ္မဟာ (၅) သို႔ သြားေရာက္ ခိုလႈံ ၾကမည္။ ထို႔ေနာက္ ေဘာေက်ာ္ဟဲ ကို စစ္ဦးစီး ခ်ဳပ္ တင္ကာ ဥကၠဌ ကို ေဒးဗစ္ သာကေပါ အားေပး ၍ KNU အမည္ ခံကာ UNFC သို႔ ၀င္ေရာက္ ၾက ေပလိမ့္ မည္။ ဥကၠဌ မဟုတ္ ေပမယ့္ အတြင္း ေရးမွဴး ရာထူး ျဖင့္ ေနာက္ကြယ္ မွ စီဖိုးရာစိန္ က ၾကိဳးကိုင္ မည္။ စီဖိုးရာစိန္ ၏ အၾကံ ေပး မ်ား သည္ တင္မသီ၊ လွေငြ ႏွင့္ မန္းမန္း တို႔ ျဖစ္ၾက မည္။

ဒါေတြ သည္ ၾကိဳတင္ စီမံ ထားေသာ အာဏာရူး လူ တစ္စု ၏ အကြက္မ်ား ပင္ ျဖစ္ေပ ေတာ့ သည္။ က်ဳပ္ အေနျဖင့္ ဒီ အာဏာ ရူးမ်ား KNU မွ ခြဲထြက္ သည္ကို ၀မ္း မနည္းပဲ ၀မ္းပါ သာေသး သည္။ အဖြဲ႔ သန္႔ သြားသည္ ဟု ဆိုႏိုင္ ေပသည္။သို႔ေသာ္ ဘာမွ် မသိ နားမလည္ ေသာ ကရင္ ရဲေဘာ္ မ်ား ႏွင့္ ကရင္ အမ်ိဳးသား ေတြကို ဆြဲေခၚ သြားမည္ ကို က်ဳပ္ စိုးရိန္ မိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤ လွ်ိဳ႕၀ွက္ သတင္း အားလံုး ကို ဖြင့္ခ်ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ေဒါန ေျမ ျငိမ္းခ်မ္း ပါေစ။

ထပ္မံ၍ MPC ၏ လ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ CIA ၏ ရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ား အား ဖြင့္ခ် ပါ အံုး မည္။ ေစာႏိုင္ အားလံုး သိ ပါသည္။

ေစာႏိုင္
From: Golden Land Myanmar

www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...