Monday, 6 October 2014

ဗိုက္အငွားမိခင္


လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) ခန္႔က ေဟာလီး၀ုဒ္ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကား တစ္ကားကို မွတ္မွတ္ ရရ ၾကည့္ခဲ့ရ ဖူးပါသည္။ ထိုကား၏ အမည္မွာ “ဘရာဇီးလ္ မွ ေယာက်္ား ကေလးမ်ား”” (The boys from Brazil) ျဖစ္၏။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ႀကီး ေနာက္ပိုင္း ဂ်ာမနီ ႏုိင္ငံမွ အာဏာရွင္ ဟစ္တလာ ႐ံႈးနိမ့္ခါနီးတြင္ သူ၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက ဟစ္တလာ မရွိသည့္ တိုင္ေအာင္ သူ၏ ကိုယ္ပြား မ်ဳိးဆက္ တည္တံ့ၿပီး အာဏာျပန္ရေရး အတြက္၊ သူ၏ မ်ဳိးေစ့ဗီဇ (ေသြးသား) ကို မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ျပင္းထန္ေသာ ဂ်ာမန္မမ်ား၏ သားအိမ္ အတြင္းသို႔ ထည္းသြင္းကာ ဘရာဇီးလ္ ေတာတြင္း တစ္ေနရာ၌ ေယာက်္ား ကေလးမ်ား ေမြးဖြားေစၿပီး အျခား ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ျဖန္႔ခ်ိ ထားသည့္ ဇာတ္လမ္း ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ သူတစ္ပါး၏ သား/သမီး မ်ဳိးေစ့ကို မိမိ၏ သားအိမ္ အတြင္း၌ လက္ခံၿပီး ပဋိသေႏၶ တည္ေစကာ ကိုးလ လြယ္ၿပီး ေမြးဖြားေပးသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ဗိုက္ငွား မိခင္မ်ား (Surrogate mothers) ဟု ေခၚဆိုၾကပါသည္။

ယခု ေလာေလာဆယ္တြင္ ျပသဆဲ ျဖစ္ေသာ ကိုရီးယားႏုိင္ငံ KBS-World ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ ထုတ္လႊင့္ေနေသာ “မိခင္ႏွစ္ဦး” (Two Mothers) ဇာတ္လမ္းတြဲမွာ ဗိုက္ငွား ကိုယ္၀န္ ေဆာင္ေပးသူ အမ်ဳိးသမီးက သူ၏ ဗိုက္အား ငွားေသာ လင္မယားအား ကလဲ့စား ေခ်ေသာ ဇာတ္လမ္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ လင္မယားတြင္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွာ တစ္ခ်ိန္က သူ၏ ရည္းစား ကုိလူေပြ ျဖစ္ၿပီး ဇနီးျဖစ္သူ မွာလည္း သူ၏ ငယ္သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္ကာ သူ၏ အစ္ကိုႏွင့္ သမီး တစ္ေယာက္ တိတ္တိတ္ပုန္း ေမြးဖြားခဲ့သူ ျဖစ္၏။ ဇနီးျဖစ္သူ၏ ေငြရွင္ ေၾကးရွင္ မိဘမ်ားက သူတို႔ကို ဇြတ္အင္အား သံုး၍ ခြဲရာ၌ အစ္ကို ျဖစ္သူမွာ ေနာက္မွ လိုက္ရာတြင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ တိမ္းေမွာက္ၿပီး ကြယ္လြန္ ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုမိဘမ်ားက လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈ ေတာင္းပန္ျခင္း မျပဳသည့္ အျပင္ ေျမကေလးအား လည္း လာေရာက္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း မရွိသျဖင့္ အႀကီးအက်ယ္ စိတ္နာခဲ့သည္။ ထိုဇာတ္လမ္းတြဲ မွာ ျပသဆဲ ျဖစ္သျဖင့္ ဤစာေရးခ်ိန္ အထိ အဆံုး မသတ္ေသးပါ။

ဗိုက္ငွား မိခင္မ်ား၏ မူလ ျဖစ္ေပၚမႈမွာ အထက္ပါ ဇာတ္လမ္းမ်ား ကဲ့သို႔ ႐ႈပ္ေထြး ေပြလီျခင္း မရွိသည္ သာမက လူသားျခင္း စာနာမႈျဖင့္ မြန္ျမတ္ေသာ လုပ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဇနီးျဖစ္သူက သားသမီး ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ခင္ပြန္းသည္က ဆရာ၀န္ အကူအညီယူ၍ က်ား၊ မ ႏွစ္ဦး၏ သေႏၶမ်ဳိးေစ့မ်ားကို ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ ေပါင္းစပ္ သေႏၶတည္ေစၿပီး ဗိုက္ငွားမိခင္၏ သားအိမ္ အတြင္းသို႔ ထည့္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ဗိုက္ငွား မိခင္သည္ ယင္းသေႏၶကို မိမိ၏ သား၊သမီး ေလာင္းသဖြယ္ ကိုးလ လံုးလံုး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ေပးခဲ့ၿပီး အခ်ိန္တန္၍ ေမြးဖြားၿပီးသည့္ အခါ ကာယကံရွင္ ဇနီးေမာင္ႏွံသို႔ ေမြးစ ကေလးငယ္ကို ေပးအပ္ရသည္။ ဤကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ အတြက္ ဗိုက္ငွားမိခင္ကို ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေပးၾက လင့္ကစား ယင္းကိစၥကို ေငြေၾကးျဖင့္ မတိုင္းတာအပ္ေပ။ အဆိုပါ ကိုယ္၀န္ကို ေစာင့္ေရွာက္ရသည့္ တာ၀န္ႏွင့္ ဒုကၡသည္ ႀကီးမားလြန္း လွသျဖင့္ သားသမီး ရွိၿပီးေသာ မိခင္တိုင္း နားလည္ ႏုိင္ပါသည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ ဗိုက္ငွား ကိစၥတြင္လည္း မိမိ၏ဗီဇ မဟုတ္သည့္ တုိင္ေအာင္ မိမိ၏ သားသမီးေလာင္း သဖြယ္ ဂ႐ုစိုက္ၾကရသည့္ အျပင္ သေႏၶသားအား မိမိ၏ ေသြးသားထဲမွ ဖဲ့၍ ေကၽြးေမြး ၾကရသည္သာ ျဖစ္၏။ ထိုသုိ႔ ေမတၱာ ေစတနာျဖင့္ ကိုးလ ဒုကၡခံခဲ့ရေသာ သေႏၶသား မွာ ဗီဇမွ တစ္ပါး မိမိ၏ ေသြးသားပင္ ျဖစ္ရာ ကေလးကို ေပးအပ္ ရသည့္အခါ အနည္းႏွင့္ အမ်ား စိတ္ဆင္းရဲရွာ ၾကမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။

သို႔ေသာ္ ဤကဲ့သုိ႔ မြန္ျမတ္ေသာ ကိစၥမွာ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံခ်င္း၏ ဥပေဒအရ တရား၀င္ ေကာင္းမွ ၀င္ပါမည္။ တရား၀င္ ကိစၥ ျဖစ္ပါကလည္း ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ ကန္႔သတ္ ထားရွိသင့္ၿပီး တင္းက်ပ္စြာ ႀကီးၾကပ္ရန္ လိုပါမည္။ သို႔ရာတြင္ ယခု တေလာ၌ ျပည္ပမွ လာေရာက္သူ ပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ သေဘာ ေကာင္းမႈမ်ားကို အခြင့္ေကာင္း ယူကာ အျမတ္ ထုတ္ေသာ ကိစၥမ်ဳိး လူသိရွင္ၾကား ေပၚေပါက္လာသျဖင့္ ဖတ္႐ႈ နားေထာင္ရသူမ်ား အဖုိ႔ အံ့ၾသ ကုန္ၾကသည္ သာမက ထိတ္လန္႔တၾကား ျဖစ္ကုန္ၾကပါသည္။

ပထမ သတင္းတစ္ပုဒ္မွာ ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံ အေနာက္ပိုင္း နယ္တစ္နယ္မွ ေဒးဗစ္ဖာနယ္ (David Farmell) ဆိုသူ၏ လုပ္ရပ္ ျဖစ္၏။ သူအသက္ ငါးဆယ္ေက်ာ္ခ်ိန္ တြင္ သူတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ သည္ ေနာက္ထပ္ ကေလး လိုခ်င္ၾကျပန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုက္ငွားမည္သူ လိုက္ရွာရာ၌ ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ပတၱရား ပင္လယ္ ကမ္းေျခ မေရာက္မီ စီရာခ် (Si Racha) အရပ္မွ အသက္ (၂၀) အရြယ္ ပတ္ထရာမြန္ ဆိုသူ မုန္႔သည္ တစ္ဦးအား ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ဗိုက္ငွားကိစၥ ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ ဗိုက္ငွားမိခင္မွာ သေႏၶသား တစ္ဦး သာမက အျမႊာပူးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ေနရေၾကာင္း သိရွိၾကရသည္။ အျမႊာပူးမွာ သားေယာက်္ား ႏွင့္ သမီး မိန္းကေလး ျဖစ္လ်က္ စစ္ေဆးသည့္ အခါ သားေယာက်္ားေလး မွာ ဦးေႏွာက္ က်ပ္မျပည့္ သည့္ ေရာဂါ (Down Syndrome) ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ၾကရသည္။ ဤေရာဂါ ရွိပါက ကေလးငယ္၏ မ်က္ႏွာမွာ သာမန္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ႐ုပ္ပ်က္ ဆင္းပ်က္ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ မေမြးဖြားမီ ပတ္ထရာမြန္အား ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ရန္ အႀကံ ေပးၾကေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ပီပီ ဤကိစၥမ်ဳိးကို မက်ဴးလြန္ လိုသျဖင့္ သာမန္အတိုင္း ေမြးဖြားခဲ့၏။ ဖာနယ္တို႔ လင္မယားသည္ ကေလးႏွစ္ဦး အနက္ က်န္းမာေသာ မိန္းကေလးကိုသာ ယူၿပီး တေက်ာ့တည္း ျပန္သြားခဲ့ရာ ပတ္ထရာမြန္ မွာ က်ပ္မျပည့္ေသာ သားကေလးႏွင့္ က်န္ရစ္ ခဲ့ရရွာသည္။ ဤသုိ႔ က်ပ္မျပည့္သည့္ အျပင္ ႐ုပ္ဆင္းမလွေသာ ကေလး ကို တစ္သက္တာလံုး ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ ရမည့္ ကိစၥမွာ ပတ္ထရာမြန္ကဲ့သို႔ လူဆင္းရဲ အဖုိ႔ လြန္စြာ ခက္ခဲလွသည္ ျဖစ္ရာ ဤသတင္းၾကားရသူ ထုိင္းလူမ်ဳိးမ်ားက အလံုးအရင္း ႏွင့္ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္ ျဖစ္ရာ သာဓု ေခၚမိပါသည္။ တကယ္ေတာ့ မူလ ဖခင္ျဖစ္သူ ဖာနယ္မွာ အစကတည္းက အျပစ္ကင္းသူ မဟုတ္ပါ။ သူ၏ သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္ ကေလးငယ္မ်ားကို လိင္ဆက္ဆံမႈ အႀကိမ္ႀကိမ္ က်ဴးလြန္ခဲ့ဖူးသူ ျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားက အိမ္နီးခ်င္း ကေလးမ်ား အေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ အမႈမ်ားျဖင့္ တရား ဥပေဒ၏ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း ခံရသူလည္း ျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ အမႈမ်ားမွာ ဟိုးေလး တေၾကာ္ေၾကာ္ ျဖစ္ခဲ့ရာ စစ္တပ္မွာ အာဏာသိမ္း ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယုသ္ ပင္လွ်င္ မြန္ျမတ္ေသာ ကိုယ္၀န္ အငွားေဆာင္မႈသည္ စီးပြားျဖစ္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေလာဘႀကီးမႈ၊ အျမတ္ထုတ္မႈ စသည္တို႔၏ ဒဏ္ကို ခံေနရေၾကာင္း သေဘာေပါက္သြားရာ ဒုတိယ တင္ျပမည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ ပိုမို ထင္ရွားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယ ျဖစ္စဥ္မွာ မစ္စုတိုကီ ရွီဂဲတ (Mitsutoki Shigeta) ဆိုသူ ဂ်ပန္ လူထူး လူဆန္း ေမႊေႏွာက္ သြားေသာ အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ၾသဂုတ္လ (၅) ရက္ေန႔က ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔ သတင္းအရ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ လက္ဖေရာင္ (Lad Phtrao) ရပ္ကြက္ရွိ ကြန္ဒိုမီနီယံ တိုက္ခန္းတစ္ခုကို ႐ုတ္တရက္ ၀င္းေရာက္ စီးနင္းရာ ဗိုက္ငွား မိခင္မ်ား ေမြးဖြားေပးခဲ့ေသာ ကေလးငယ္ တစ္ဒါဇင္ခန္႔ကို အထိန္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွင့္ အတူ ေတြ႕ၾကရသည္။ ၎ကေလးငယ္ မ်ားသည္ ရွီဂဲတ ႏွင့္ ပတ္သက္ ေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္၏။ ယင္းသုိ႔ စီးနင္းရာ၌ ရွီဂဲတကို လက္ ပူးလက္ၾကပ္ မမိလိုက္ေသာ္ လည္း ရွီဂဲတက မၾကာမတင္ မကာအို (Marcao) သို႔ ေလယာဥ္ပ်ံျဖင့္ လစ္ထြက္ သြားခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ပိုင္း ရွီဂဲတ၏ အစအနကို ရွာမေတြ႔ခဲ့ပါ။ မူလ သတင္းရသည္မွာ ရီွဂဲတသည္ ႏွစ္စဥ္သူ၏ ေသြးသားျဖင့္ ကေလး တစ္ဒါဇင္ေက်ာ္ ကို ဗိုက္အငွားျဖင့္ ေမြးဖြားေစၿပီး ထိုင္းႏုိင္ငံမွ ခိုးထုတ္ရန္ စီစဥ္ေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤကိစၥ အတြက္ အေထာက္ အထား မေတြ႕ရေသးပါ။ သို႔တေစ ရွီဂဲတ ဘာေၾကာင့္ ဤသို႔ လႈပ္ရွားရျခင္းကို သိလိုစိတ္ျဖင့္ ေနာက္ေယာင္ ခံလိုက္လ်က္ ရွိပါသည္။

ရီွဂဲတ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ခဲ့ၾကေသာ ဗိုက္အငွား ပြဲစားမ်ားက ရွီဂဲတ သည္ ကေလးမ်ား ရရွိေအာင္ တစိုက္ မတ္မတ္ လႈပ္ရွားေနေသာ လူထူး လူဆန္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾက၏။ မိမိ၏ ဗိုက္ျဖင့္ အငွား ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေသာ ဗိုက္အငွား မိခင္မ်ားသည္ ရွီဂဲတ၏ ကေလးမ်ားကို သားအိမ္ အတြင္း၌ လြယ္ျခင္းအားျဖင့္ အဖိုးအခ အျဖစ္ ထိုင္းဘတ္ သိန္းခ်ီ (ျမန္မာ က်ပ္သန္းခ်ီ) ရၾက၏။ ရွီဂဲတ သည္ စီးပြားေရးသမား ျဖစ္ဟန္တူၿပီး လူေတြ႕ခံေလ့ မရွိေသာ္လည္း လူေယာင္ျပသည့္ အခါတြင္ ယဥ္ေက်းေသာ ပံုမွန္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾက၏။

အထက္ ေဖာ္ျပပါ ကြန္ဒိုမီနီယံ တိုက္တြင္ စီးနင္ခဲ့စဥ္ က ေတြ႕ခဲ့ရေသာ ကေလးမ်ား အနက္ တစ္ဦး အတြက္ ဗိုက္ငွားခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီး တစ္ေယာက္မွာ အသက္ (၂၁) ႏွစ္ ရွိၿပီး ရွီဂဲတ က သူ႕အား ဗိုက္ငွားမည္ ဆိုပါက တစ္လလွ်င္ ဘတ္တစ္ေသာင္း ကိုးေထာင္ (ျမန္မာေငြက်ပ္ ေျခာက္သိန္းခန္႔) ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္လံုး တစ္ခဲ ေငြအျဖစ္ ဘတ္သံုးသိန္း (ျမန္မာ ေငြက်ပ္ ကိုးသန္းခန္႔) ေပးမည္ဟု ေျပာကာ ငွားရမ္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ကိုယ္၀န္ ႏွစ္လ ရွိခ်ိန္တြင္ ကိုယ္၀န္ကို အသံလိႈင္း ဓာတ္ပံု (Ultrasound) ႐ိုက္ရန္ လာစဥ္က ခပ္႐ိုး႐ိုးပင္ တီရွပ္ႏွင့္ ေဘာင္းဘီတို ၀တ္ထားေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ သူ၏ ေနာက္ေၾကာင္းကို ေျပာဆိုျခင္း မရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ေနာက္ ကိုယ္၀န္ ခုနစ္လ ရခ်ိန္တြင္ ရွီဂဲတ ေပါက္ခ်လာၿပီး ကေလး ေမြးဖြားမည့္ ေဆးခန္း ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ကာ ဗိုက္ငွားမိခင္၏ က်န္းမာေရးကို ပံုမွန္ စစ္ေဆး႐ံုမွ တစ္ပါး စကား ေျပာဆိုျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ ကေလး ေမြးဖြားရာတြင္ ရွီဂဲတ သည္ အတူရွိေနၿပီး သူႏွင့္ ကေလးကို လတ္ပေရာင္ ကြန္ဒို ေခၚလာခဲ့သည္။ ယင္းကြန္ဒို တြင္ ေလးရက္မွ် ေနၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရွိဂဲတ ႏွင့္ ကေလးမ်ား ကို မေတြ႕ရေတာ့ေပ။ ဤအ႐ႈပ္ေတာ္ပံု တြင္ ရဲအရာရွိေဟာင္း တစ္ဦး ပါ၀င္ခဲ့ေသာ္ လည္း ကြန္ဒို အခန္းကို ၀င္ေရာက္ စီးနင္းၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရွာင္ဖယ္ဖယ္ လုပ္လ်က္ရွိ၏။ သို႔ေသာ္ သူ၏ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္ တစ္ဦး၏ ေနအိမ္ မိသားစု ဇယားတြင္ ကေလးငယ္္ (၂၁) ဦးအား ထည့္သြင္း ထားခဲ့ရာ အားလံုး လိုလို ထိုင္းႏုိင္ငံမွ ေခၚထုတ္ သြားၿပီးပံု ရပါသည္။

ေကာလာဟလ သတင္းတစ္ခု အရ ရွိဂဲတ ၏ ဖခင္မွာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ကုေဋႂကြယ္ သူေဌးတစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွိဂဲတ ကိုယ္တိုင္လည္း ကေမၻာဒီးယား ႏုိင္ငံ၌ သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္၊ တိုက္တာ ေရာင္း၀ယ္သည့္ ကုမၸဏီ ငါးခုတြင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ရာထူး ယူထားေၾကာင္း သိရသည္။ ယခု ရက္ပိုင္းအတြင္း ရွိဂဲတသည္ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္ေရာက္ၿပီး အစစ္ခံရန္ အတြက္ သူကိုယ္တိုင္ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ ျပန္မလာဘဲ သူ၏ ေရွ႕ေနမွ တစ္ဆင့္ သူ၏ မ်ဳိး႐ိုးဗီဇ (ဒီအင္ေအ)(DNA) ကို ရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔ ေပးပို႔ေသာ္လည္း ထိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ စစ္ေဆးခံ ေပးအပ္ရန္ ေတာင္းဆို ထားပါသည္။

ဤကိစၥမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိ စစ္အစိုးရက ဗိုက္ငွားသည့္ စနစ္ကို ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ အေရးယူရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ ရွိရာ ၾသစေၾတးလ် မွ လာေရာက္ ငွားရမ္းေသာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ဆဲ ႏွင့္ ေမြးဖြားၿပီး ကေလး (၁၅၀) ခန္႔ရွိသည္ဟူေသာ သတင္း ထြက္ေပၚလာ၏။ ၾသေၾတးလ် အာဏာပိုင္မ်ား က ဤကေလးမ်ား ကို သူ႕ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ထုတ္ယူ ခြင့္မျပဳပါက သူ႕ႏုိင္ငံသား မိဘမ်ား အခက္ ႀကံဳမည့္အျပင္ ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ ဗိုက္ငွား မိခင္တို႔လည္း တိုးလိုး တန္းလန္းႏွင့္ ဒုကၡေရာက္ၾကမည့္ အေရး စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာဆို လာသည္ဟု သိရ၏။ ယင္း ဗိုက္အငွား ျပႆနာသည္ သာမန္ လူသားခ်င္း စာနာေသာ လူမႈေရး ကူညီမႈထက္ ေဆးခန္းမ်ား၊ ပြဲစားမ်ား တရား၀င္ စာရြက္ စာတမ္း ျပဳစု ေပးသူမ်ားႏွင့္ အဂတိ လိုက္စားေသာ အစိုးရ ၀န္ထမ္းမ်ား ပါ၀င္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္မ်ဳိး အသြင္ ေျပာင္းလဲၿပီ ျဖစ္ရာ အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္း ႏုိင္ရန္ အတြက္ လက္ရွိ စစ္အစိုးရက ဥပေဒ တစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းရန္ ေရးဆြဲလ်က္ ရွိပါသည္။ ဤတြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ ပညာတတ္ အသိုင္းအ၀ိုင္းက လက္ရွိ ေရးဆြဲေနေသာ ဗိုက္ငွား ဥပေဒ (Surrogate) တြင္ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆးခန္းမ်ားအား ပိတ္ပင္ပါက တရားမ၀င္ ေမွာင္ခို လုပ္ငန္းအျဖစ္ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ ေနၾကမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာဆို လာၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ဗိုက္ငွား မိခင္တို႔ ရရွိမည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုး႐ံႈးမည္။ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား လစ္ဟင္း လာမည္ကို စိုးရိမ္ၾကသျဖင့္ အဖက္ဖက္ မွ စဥ္းစားကာ သတိႀကီးစြာထားၿပီး ဥပေဒ ျပ႒ာန္းရန္ တိုက္တြန္းလ်က္ ရွိသည္။

စာေရးသူတို႔၏ ႏုိင္ငံတြင္ ဤသို႔ ဗိုက္ငွား ကိစၥကို ထင္ထင္ ရွားရွားျဖစ္ေစ ပုန္းလွ်ဳိး ကြယ္လွ်ဳိး ျဖစ္ေစ၊ လံုး၀ မၾကားရ ဖူးေသာ္လည္း ယင္းကိစၥမ်ား လံုး၀မရွိဟု တစ္ထစ္ခ် မေျပာႏုိင္ေသးပါ။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံ ပြင့္လင္းလာၿပီး ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား အ၀င္အထြက္ မ်ားလာသည့္ အခါ ယင္း အႀကံအစည္ျဖင့္ လာသူမ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။ သို႔ပါ၍ က်န္းမာေရး က႑ႏွင့္ လူမႈေရး က႑တို႔တြင္ တာ၀န္ ရွိသူမ်ားသည္ ယခု ကတည္းက သတိ ၀ီရိယျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ သင့္ေၾကာင္း တင္ျပ အပ္ပါသည္။

From: ေဒါက္တာျမင့္သိန္း (Assumption University)

www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...