Thursday, 30 October 2014

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း တကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္အမွတ္မ်ား ေပၚထြက္လာ


ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္အတြက္ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္၏ ဝင္ခြင့္အမွတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ယခင္ႏွစ္ထက္ ျမင့္တက္သြားေၾကာင္း တကၠသိုလ္အသိုင္းအဝိုင္းမွ သတင္းရရွိ သည္။
ေဆးတကၠသိုလ္မ်ား၏ ဝင္ခြင့္အမွတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ တူညီေနၿပီး သြားဘက္ဆုိင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္၊ ေဆးဝါးတကၠသိုလ္၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ သူနာျပဳ တကၠသိုလ္တုိ႔၏ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ အမွတ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ယခင္ႏွစ္ထက္ ေလ်ာ့က်သြားသည္။
ထုိ႔အျပင္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ရတနာပံုဆုိက္ဘာစီးတီး)၊ ေရေၾကာင္းပညာတကၠသိုလ္ႏွင့္ ေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာတကၠသိုလ္တို႔ အနိမ့္ဆံုးဝင္ခြင့္ အမွတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားလည္း ယခင္ႏွစ္ထက္ ေလ်ာ့က်သြားသည္။ ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ ရမွတ္ေကာင္းရရွိေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတကၠသိုလ္ေရြးခ်ယ္မႈတြင္ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္သို႔ ဦးစားေပးေလွ်ာက္ထားမႈ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး သူနာျပဳ တကၠသိုလ္သို႔ ဦးစားေပးေလွ်ာက္ထားမႈေလ်ာ့က်သြားသည္။
ရန္ကုန္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္အတြက္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲရမွတ္သည္ ယခင္ႏွစ္ထက္ အမ်ိဳးသား ခုနစ္မွတ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္မွတ္ ျမင့္တက္သြားသည္။ သို႔ေသာ္ သြားဘက္ဆုိင္ ရာ ေဆးတကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္အတြက္ အမ်ိဳးသား ကိုးမွတ္ႏွင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္(ရတနာပံု ဆိုက္ဘာစီးတီး)ဝင္ခြင့္အတြက္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး ၁၀ မွတ္ အထိ ေလ်ာ့က်သြားသည္။
‘‘ေယာက်္ားေလးေတြ ရန္ကုန္နည္းပညာ တကၠသိုလ္ကို ဦးစားေပး ေလွ်ာက္ထားမႈ ျမင့္တက္လာတယ္။ သူနာျပဳတကၠသိုလ္ကိုေလွ်ာက္ထားတဲ့ အမ်ိဳးသား ေတာ္ေတာ္နည္းသြားတယ္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း တကၠသိုလ္အမ်ားစုရဲ႕ ဝင္ခြင့္အမွတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ကေတာ့ ေလ်ာ့က် သြားပါတယ္’’ ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ နီးစပ္သူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။
ရန္ကုန္နည္းပညာ တကၠသိုလ္သည္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္လိုက္ခ်ိန္ကတည္းက အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတကၠသိုလ္မ်ား၏ ဝင္ခြင့္အမွတ္သတ္မွတ္ခ်က္ အျမင့္ဆံုးေနရာမွ ရပ္တည္ေနခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ဝင္ခြင့္အမွတ္ ထပ္မံ ျမင့္တက္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။
တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲရလဒ္ေပၚ အေျခခံ၍ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္လက္ခံေနေသာ လက္ရွိတကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရး စနစ္ပံုစံသည္ ယခုႏွစ္မွာ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ဖြယ္ရွိေနၿပီး လာမည့္ႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေသာစနစ္ကို ေျပာင္းလဲရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ေန သည္။


From: 7day

www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...