Wednesday, 1 October 2014

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ၿပီးေနာက္ ဒုတိယလူ

မလက္ေလွ်ာ့ၿပီး ဒုတိယလူ ရွာမည္ေလာ။ ဆက္လက္တိုက္ပြဲ ဝင္မည္ေလာ။
စစ္အစိုးရလက္ထက္ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ခြင့္ မရသည့္ အခ်က္မ်ား ပါေနၿပီး ယင္းကိုျပင္ဆင္ရန္ တိုက္ပြဲက မေရမရာ ျဖစ္ေနခ်ိန္ ေမးခြန္းမ်ား ထြက္လာသည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအထိ ထိုသို႔ ဆက္လက္ ပိတ္ပင္ခံထားရပါက သမၼတ ေနရာအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူထုေထာက္ခံမႈ အမ်ားဆုံး ရထားသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) အေနႏွင့္ မည္သူ႔ကို သမၼတ အမည္စာရင္း တင္သြင္းမည္နည္း။

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒအရ သမၼတကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အစုအဖြဲ႕၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ယင္းလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္အတြက္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္း တင္သြင္းေသာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕တို႔ ေပါင္းကာ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ သမၼတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရး အဖြဲ႕ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သည္။

ယင္းအဖြဲ႕က ေရြးခ်ယ္ရန္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားထဲကျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မဟုတ္သူ မ်ားထဲကျဖစ္ေစ သမၼတေလာင္းမ်ား စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္သည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာအမ်ားစု အႏိုင္ရမည္ဟု ထင္ေၾကး ေပးခံထားရေသာ NLD အေနႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခံထားရခ်ိန္တြင္ မည္သူ႔ကို ေရြးခ်ယ္မည္နည္းဟု ေမးခြန္းမ်ား ေပၚလာသည္။

NLD အေနႏွင့္ ယင္းသည္ ျပႆနာမဟုတ္ဟု ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဟံသာျမင့္က ဆိုသည္။ ပါတီတြင္းမွ ျဖစ္ေစ၊ ပါတီျပင္ပမွ ျဖစ္ေစ သေဘာထားခ်င္း တိုက္ဆိုင္ေသာ သူကို ေထာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။ “သူသမၼတ မျဖစ္ရင္လည္း NLD အတြက္ ျပႆနာႀကီးတစ္ခု မဟုတ္ပါဘူး။ သမၼတဆိုတာ အမတ္ျဖစ္စရာ မလိုဘူး။ NLD က ျဖစ္စရာ မလိုဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ သေဘာထားခ်င္း တိုက္ဆိုင္တဲ့လူကို ေထာက္ခံမယ္” ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။
ပါတီတြင္းမွ သမၼတေလာင္း


အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းစာဆရာ ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္၊ တပ္မေတာ္ အႀကီးတန္း အရာရွိေဟာင္း ဦးေအာင္ႀကီး၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးတင္ဦးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ဦးေဆာင္ကာ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ပါတီအတြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ ဥပေဒႏွင့္ စာေပနယ္ပယ္တြင္ ထင္ရွားသည့္ ေခါင္းေဆာင္ ေျမာက္ျမားစြာ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ပါတီ တည္ေထာင္စဥ္တြင္ ဦးေအာင္ႀကီး ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးတင္ဦးက ေဆာင္ရြက္ကာ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တာဝန္ယူခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ပါတီစည္း႐ုံးေရးဆင္း လူထုမဲဆြယ္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ဥကၠ႒ဦးေအာင္ႀကီးက ပါတီတြင္း ကြန္ျမဴနစ္မ်ား ရွိေနၿပီး ပါတီတည္ေထာင္ရာ ပါဝင္သူ ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္ အပါအဝင္ အျခားသူမ်ားကို ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ပါတီတြင္း အဖြဲ႕ကြဲ ျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ယင္းေနာက္ ဦးေအာင္ႀကီး ႏႈတ္ထြက္သြားရၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလဆန္းတြင္ ပါတီကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ဦးတင္ဦးက ဥကၠ႒ ျဖစ္လာသည္။

အမ်ဳိးသားညီလာခံ ေရးဆြဲလိုက္သည့္ အေျခခံဥပေဒကို အသက္သြင္းကာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုမူ NLD ပါတီက သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၿပီး ပါတီမွတ္ပုံ တင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း မရွိသျဖင့္ ပါတီဖ်က္သိမ္း ခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ လာၿပီးေနာက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တို႔ သမိုင္းဝင္ ေတြ႕ဆုံမႈ အၿပီးတြင္ NLD ပါတီသည္ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အေပးအယူ အေလွ်ာ့အတင္း လုပ္ကာ ပါတီမွတ္ပုံတင္ ျပန္တင္ခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး စသည့္မူဝါဒသုံးခု ဆြဲကိုင္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ယွဥ္ၿပဳိင္ရာ မဲဆႏၵနယ္ ၄၄ ေနရာအနက္ ၄၃ ေနရာ အႏိုင္ရရွိသည္။ ယင္းေနာက္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္မူ NLD ပါတီ၏ ပထမဆုံး ညီလာခံ က်င္းပခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ကာ ဗဟိုေကာ္မတီ အဖြဲ႕ကိုလည္း အသစ္ျပန္ဖြဲ႕ခဲ့သည္။ လက္ရွိ ပါတီဖြဲ႕စည္းပုံအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၅ ဦး၊ အရန္ေကာ္မတီဝင္ ေလးဦးပါ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းကာ ဒုဥကၠ႒၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး မရွိေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံျဖင့္ လည္ပတ္ေနသည္။

ပါတီက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စာရင္းတြင္ ဥကၠ႒ျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနာက္တြင္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္က သူမ၏ ဥပေဒေၾကာင္း ဆိုင္ရာမ်ားကို အဓိက ကိုင္တြယ္ခဲ့သူ ဦးဉာဏ္ဝင္းက ဥပေဒေရးရာ ေကာ္မတီ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ သူ႔ေနာက္တြင္ ဦးဟံသာျမင့္က စီးပြားေရး အႀကံေပး ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ဦးအုန္းႀကဳိင္က ဗဟိုသတင္း ျပန္ၾကားေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ဦးဝင္းျမင့္က အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီဝင္ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ယင္းတို႔ ၿပီးေနာက္ ေဒါက္တာေမဝင္းျမင့္၊ ဦးဝင္းထိန္၊ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ စသည္ျဖင့္ အစဥ္လိုက္ စာရင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

သို႔ေသာ္ ဒုတိယဥကၠ႒၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး စသည့္ေနရာမ်ား မပါရွိသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနာက္ ပါတီတြင္ မည္သူက တာဝန္အရွိဆုံးနည္းဟု ေဖာ္ညြန္းရန္ ခက္ေနသည္။ ယင္းသမၼတေလာင္းအျဖစ္ ေရြးပါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မဟုတ္လွ်င္ ပါတီအတြင္းမွ မည္သူနည္းဟုဆိုရန္ ခက္ေနသည္။ ေသခ်ာေနသည့္ အခ်က္မွာ ပါတီအတြင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ၿပီးေနာက္ ဒုတိယလူ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္း မရွိေသးျခင္းပင္။ လတ္တေလာတြင္ ၅၉ (စ) ျပင္ဆင္ေရးကိုသာ ဆက္လုပ္ေနၿပီး လိုအပ္ပါက ယင္းသို႔ေသာ ေခါင္းေဆာင္ကို ပါတီညီလာခံျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ပါတီ၏ နာယက တစ္ဦးျဖစ္သူ သူရဦးတင္ဦးက ဆိုသည္။ “လက္ရွိအခ်ိန္မွာ NLD အေနနဲ႔ ေအာက္ေျခမွာ ခိုင္မာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြ ရွိေနပါၿပီ။ ညီလာခံတစ္ခု ထပ္လုပ္ၿပီး ေရြးရမွာပဲ” ဟု ၎က ထပ္ေလာင္းရွင္းျပသည္။

သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတအျဖစ္ မတင္ေျမႇာက္ႏိုင္ပါက ေနာက္လူ ထပ္ေရြးရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း သူရဦးတင္ဦးက ထုတ္ေဖာ္ဝန္ခံသည္။ “ဒီလိုေခါင္းေဆာင္ ေနရာကို လုပ္မယ့္သူက ရွားတယ္။ အရည္အခ်င္းလည္း ရွိရမယ္။ ေပးဆပ္ႏိုင္မႈလည္း ရွိရမယ္။ သူ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္) မရွိရင္ လုပ္ႏိုင္မယ့္သူ ရွားတယ္” ဟု အသက္ ၈၉ ႏွစ္ အရြယ္ရွိ သူရဦးတင္ဦးက ဆိုသည္။
ပါတီျပင္ပမွ သမၼတေလာင္း


ဦးဟံသာျမင့္၏ အဆိုအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပိတ္ပင္ခံ ထားရပါက သမၼတေလာင္းသည္ ပါတီျပင္ပမွလည္း ျဖစ္ႏိုင္ရာ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ အေျခအေနသုံးခုကို ေစာေၾကာၾကည့္သည္။ ပထမဆုံး ျဖစ္ႏိုင္ေျခမွာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေနေသာ တိုင္းရင္းသား တပ္ေပါင္းစုမ်ားထဲမွေလာ။ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား မဟာမိတ္ (UNA) တြင္ ဦးေအးသာေအာင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ရခိုင္အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ယခု ရခိုင္အမ်ဳိးသား ပါတီအျဖစ္ ေပါင္းစည္းထား)၊ ႏိုင္ေငြသိမ္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ မြန္အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ဦးခြန္ထြန္းဦး ေခါင္းေဆာင္ေသာ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ဦးပုက်င္ရွင္းထန္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဇိုမီး အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ စသည့္ပါတီတို႔ ပါဝင္သည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းတပ္ေပါင္းစုမွာ ေရြးႏိုင္သည္ဆိုသည့္ ကိစၥမွာလည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ေျပာရန္ ေစာလြန္းလွေသးသည္။ “၅၉ (စ) ျပင္မျပင္ မေသခ်ာဘဲနဲ႔ အဲလိုမ်ဳိး ေျပာလို႔မရဘူး။ NLD ကေတာင္ ထုတ္မေျပာေသးတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဒီလိုမ်ဳိးေက်ာ္ၿပီး ေျပာခြင့္မရွိပါဘူး” ဟု ဦးေအးသာေအာင္က ဆိုသည္။ ေနာက္တစ္ခုမွာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး လႈပ္ရွားမႈကို NLD ႏွင့္ ပူးတြဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွေလာ။ လူအမ်ား မွန္းဆၾကသည္မွာ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္အတြင္း ကူးေျပာင္းႏိုင္ဖြယ္ ရွိေသာ အရိပ္အႁမြက္ ေျပာဆိုထားသည့္ ၈၈ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးကိုကိုႀကီး ကဲ့သို႔ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ဳိး ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၈၈ အဖြဲ႕ အတြင္းတြင္ပင္ သမၼတ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီ လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္ေသာ အေနအထားရွိသူ မေတြ႕ရဘဲ ဦးကိုကိုႀကီးသည္လည္း သမၼတေလာင္း ေနရာအတြက္ ခ်က္ခ်င္း မျဖစ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕မွ ဦးျမေအးက ဆိုသည္။ “ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သမၼတျဖစ္ဖို႔က အရည္အခ်င္းက ေတာ္ေတာ္ေလး ရွိဖို႔လိုပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္တြင္းလည္း သိရမယ္။ အားလုံးအတြက္လည္း အခ်ိန္ လိုအပ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ အတြင္းမွာလည္း အခ်ိန္တစ္ခုထိ ျဖတ္သန္းဖူးမွလည္း ရပါမယ္။ အဲဒီလို ႏိုင္ငံေရး ရင့္က်က္မႈအပိုင္း ရွိလာရင္ေတာ့ ေျပာလို႔ မရဘူးေပါ့ဗ်ာ” ဟု ဦးျမေအးက သုံးသပ္သည္။

ေနာက္ဆုံး ထြက္လာေသာ သတင္းမ်ားအရ ယင္းႏွစ္ဖြဲ႕ ျပင္ပမွလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း မွန္းဆေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီအႏိုင္ရၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတ တင္ေျမႇာက္ခြင့္ ဆက္လက္ ပိတ္ပင္ထားျခင္းခံရပါ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း သူရဦးေ႐ႊမန္းကို သမၼတအျဖစ္ ေထာက္ခံဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ Reuters သတင္းဌာနက စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔ ေရးသား ထုတ္ျပန္လိုက္ရာ ပိုမိုစိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းေသာ အခင္းအက်င္းသို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။ ယင္းသတင္း ထြက္ေပၚလာသည့္ ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လႊတ္ေတာ္ တက္ေနဆဲဆဲမွပင္ ႐ုတ္တရက္ ထြက္ခြာသြားခဲ့ၿပီး ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕တြင္ ထိုသို႔ ဆုံးျဖတ္ထားခ်က္ မရွိေၾကာင္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ စစ္အစိုးရ အေမြခံ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရး ရွိသည္ဟု ဆိုထားရာ ယင္းျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္မွာ ပစ္ပယ္၍ မရေသာ အေနအထား ျဖစ္ေနသည္။ ယင္းသတင္းကို NLD ပါတီ တာဝန္ရွိသူမ်ားက မေျပာခဲ့ေၾကာင္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျငင္းဆန္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိ အေျခအေနအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ရန္ ဆက္လက္ ကန္႔သတ္ခံေနရပါက ေနာက္ထပ္ ေရြးခ်ယ္စရာ ခက္ခဲေၾကာင္း ယင္းပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ထပ္တူ ေျပာဆိုၾကသည္။

NLD ပါတီမွာ ခြပ္ေဒါင္းမဟုတ္ဘဲ အန္းဂရီးဘတ္ (စိတ္ဆိုးေနေသာငွက္) ဟု ေဝဖန္ခဲ့ဖူးသူ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္လည္းျဖစ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္လည္း ျဖစ္သူ ဦးလွေဆြက သူရဦးေရႊမန္းကိုသာ သမၼတအျဖစ္ NLD ကေထာက္ခံပါက ႀကဳိဆိုေၾကာင္း ေျပာလာသည္။ “NLD မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အျပင္ ေနာက္ထပ္တစ္ေယာက္ မေရြးတာ မဟုတ္ဘူး။ မရွိတာ။ သမၼတတစ္ေယာက္ ျဖစ္ဖို႔ဆိုတာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကအစ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေမြးထားမွရတာ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကို ငါးႏွစ္တာ တာဝန္ယူရမွာကိုး” ဟု ၎ကထပ္ေလာင္း ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူထုေမွ်ာ္လင့္ အားထားရကာ ေထာက္ခံမႈ အရဆုံးျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ အာဏာရပါတီ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ NLD ပါတီတြင္ အတုမရွိ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၿပီးေနာက္ ဒုတိယလူ မရွိျခင္းကို ျပည္တြင္းသာမက ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားကလည္း ေရွးဦးမဆြ ကတည္းက ေမးျမန္း ေထာက္ျပခဲ့ဖူးသည္။ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ၿပီး ေနာက္တစ္ေယာက္၊ ဒါမွမဟုတ္ သူ႔ကို ဆက္ခံဖို႔ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို အစီအစဥ္ ခ်ထားတာမ်ဳိး ဘယ္တုန္းကမွ မရွိဘူး” ဟု ၂၀၀၀ မွ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္အၾကား ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၾသစေၾတးလ် သံအမတ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ဖူးသူ ထရီဗာဝီလဲဆင္က ၾသစေၾတးလ် အေျခစိုက္ SBS သတင္းဌာနကို ေျပာဆိုထားသည္။

သို႔ေသာ္ အျခားဘက္မွ အျမင္မ်ားလည္း ရွိသည္။ NLD ပါတီတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ခြဲထြက္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု (NDF) ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေအာက္ပါကဲ့သို႔ ျခားနားေသာအျမင္ကို ေျပာဆိုသည္။ “သူ႔အျပင္ အစားထိုးဖို႔ လူမရွိဘူး ဆိုတာေတာ့ သူတို႔အကြက္ေရႊ႕တာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ သူ႔ေလာက္ အားမထားႏိုင္ေပမယ့္ လူေတာ္လူေကာင္းေတြ ေပၚထြက္ လာႏိုင္ပါေသးတယ္” ထိုနည္းႏွင့္ ဆင္တူယိုးမွားမွတ္ ခ်က္ေပးသူမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တြဲလုပ္လာခဲ့ေသာ ရခိုင္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအးသာေအာင္ ျဖစ္သည္။ “NLD ပါတီအေနနဲ႔က သူတို႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ကို သူတို႔ ေရြးခ်ယ္ထားတာပဲ။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီေခါင္းေဆာင္ မရွိရင္ သူတို႔ ဘာဆက္လုပ္မလဲ ဆိုတာကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ထားၿပီးသား ျဖစ္မွာပါ” ဟု ဦးေအးသာေအာင္က ေျပာဆိုသည္။

အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ တစ္ဦးတည္းေသာ ႏိုင္ငံေရး မ်ဳိးဆက္လည္းျဖစ္၊ တစ္ေခတ္တြင္ တစ္ေယာက္ေပၚရန္ပင္ ခက္ခဲသူလည္းျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ မွီခိုလြန္းၿပီး ေနာက္ထပ္ ႐ုတ္တရက္ အစားထိုးစရာ ေခါင္းေဆာင္အသစ္ မရွိျခင္းအေပၚ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားစြာက NLD အေပၚ စိုးရိမ္မႈ ရွိေနသည္။ ၅၉ (စ) ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာႏႈန္း ပါးလ်ေနစဥ္တြင္ ယင္းအသံက ပိုညံလာသည္။ ေရြးေကာက္ ပြဲနီးလာေလေလ အသံပိုထြက္လာေလေလ ျဖစ္မည့္သေဘာရွိသည္။ “အေျခအေန အရကေတာ့ လက္လြန္ေနၿပီ။ ပါတီတစ္ခုဟာ လူတစ္ေယာက္အေပၚ မူတည္ေနတာ အႏၲရာယ္ႀကီးပါတယ္” ဟု ဦးခင္ေမာင္ေဆြကလည္း ေထာက္ျပသည္။

ယင္းအေနအထားတြင္ ၅၉ (စ) ျပင္ေရး ဆက္လက္တိုက္ပြဲ ဝင္မည္ေလာ။ ႏွမလက္ေလွ်ာ့ၿပီး ဒုတိယလူ ရွာမည္ေလာ။ ပါတီေခါင္းေဆာင္ မ်ားကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၿပီးေနာက္ နန္းတင္မည့္ ဒုတိယလူ မရွိေၾကာင္း ယခုထက္ထိ ဆိုေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ေဘာလုံးစကားျဖင့္ ဆိုလွ်င္ နာမည္ေက်ာ္ တိုက္စစ္မွဴး အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ပြဲမထြက္ႏိုင္၊ မကစားႏိုင္ပါက အသင့္အစားထိုး စရာဆူပါဆပ္ (Super Sub) မရွိသည့္ သေဘာ။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေရနံေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္မွ သာမန္ NLD ပါတီဝင္ ဦးတ႐ုတ္ႀကီးတို႔ အတြက္ေတာ့ ေရြးစရာ မ်ားမ်ားစားစား မရွိလွပါ။ “ေဒၚစု ဘယ္လိုပဲလုပ္လုပ္ ေထာက္ခံရမွာပဲ” ဟု သူကဆိုေလသည္။

ပါတီ စတင္ထည္ေထာင္စဥ္ (၁၉၈၈ ဒီဇင္ဘာလေနာက္ပုိင္း) က ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ စာရင္း

ဦးတင္ဦး - ဥကၠ႒ (ဦးေအာင္ႀကီးက ပထမဆုံး ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္)
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ - အေထြအေထြအတြင္းေရးမွဴး
ဦးခ်စ္ခိုင္ - အတြင္းေရးမွဴး
ဦးဝင္းတင္ - အတြင္းေရးမွဴး
ဦးၾကည္ေမာင္ - ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္
ဦးလြင္ - ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္
ဦးေအာင္ေရႊ - ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္
ေဒၚျမင့္ျမင္ခင္ - ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္
ဦးေအာင္လြင္ - ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ပိုင္း ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ စာရင္း

ဦးေအာင္ေရႊ - ဥကၠ႒
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ - အေထြအေထြအတြင္းေရးမွဴး
ဦးတင္ဦး - ဒုတိယ ဥကၠ႒
ဦးခ်စ္ခိုင္ - အတြင္းေရးမွဴး
ဦးဝင္းတင္ - အတြင္းေရးမွဴး
ဦးလြင္ - ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ အဖဲြ႕ဝင္
ဦးလြန္းတင္ - ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ အဖဲြ႕ဝင္
ဦးစိုးျမင့္ - ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ အဖဲြ႕ဝင္
ဦးသန္းထြန္း - ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ အဖဲြ႕ဝင္
ဦးညြန္႔ေဝ - ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ အဖဲြ႕ဝင္
ဦးလွေဖ - ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ အဖဲြ႕ဝင္
ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ အဖဲြ႕ဝင္
ဦးေအာင္လြင္ - ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ အဖဲြ႕ဝင္

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ NLD ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ - ဥကၠ႒ (ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕)
ဦးဥာဏ္ဝင္း - ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္
ဦးဟံသာျမင့္ - ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္
ဦးအုန္းႀကဳိင္ - ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္
ဦးဝင္းျမင့္ - ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္
ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ - ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္
ေဒါက္တာ ေမဝင္းျမင့္ - ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္
ဦးဝင္းထိန္ - ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္
ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္ - ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္
ေဒါက္တာ ေအာင္မိုးညဳိ - ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္
ေဒၚခင္ေဌးႂကြယ္ - ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္
နန္းခင္ေထြးျမင့္ - ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္
ဦးေက်ာ္ခင္ - ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္
ဦးညီပု - ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္
ေဒါက္တာမ်ဳိးေအာင္ - ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္

ေအာင္ဘိုဘိုရွိန္၊ ဟိန္းသြင္ထက္
From: ခြန္းသု

www.mmdailystar.com

1 comments:

 1. ေမာင္ေမာင္မမ ခ်စ္ပံုျပင္
  ----------------------------

  ၁၉၈၈ ႏိုဝင္ဘာလႏွင့္ ၁၉၈၉ ဇူလိုင္လအတြင္းက တိုးတိုးတိတ္တိတ္ လူသိနည္းခဲ့သည့္ ဇာတ္လမ္း တစ္ပုဒ္ျဖစ္သည္။ ၿခံက်ယ္ႀကီးတြင္းရွိ အိမ္ႀကီးအတြင္းတြင္ ဧည့္သည္မ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံု ဝင္ထြက္လွ်က္ရွ...ိေန သည္မွာ တစ္ေန႔ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္လာသည္ကိုပင္ မေရတြက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ျဖစ္သည္။ လူဦးေရရႈပ္ေထြးမႈ ေအာက္တြင္ လူမႈေရးရႈပ္ေထြးမႈမ်ားပါ ေပၚေပါက္ခဲ့ရသည္။

  အသက္ ၄၀ ေက်ာ္ လင္ရွိမယားတစ္ဦးက ခင္ပြန္းျဖစ္သူႏွင့္ ခြဲခြာေနရခ်ိန္တြင္ လူငယ္ေလးတစ္ဦးႏွင့္ ခ်စ္ႀကိဳက္မိခဲ့သည္။ အရွိန္အဝါႀကီးလြန္းသူျဖစ္တာေၾကာင့္ ဆႏၵကိုသိကၡာျဖင့္ ထိန္းကာေနခဲ့ရေပမယ့္ ေသြးသားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ခႏၵာကိုယ္၏ ရမၼက္ေၾကာင့္ မျဖစ္သင့္တာမ်ားျဖစ္ခဲ့ရသည္။

  အခြင့္မရဘဲမည္သူမွ် တက္ခြင့္မရွိသည့္ အိမ္ႀကီးတြင္ ထိုလူငယ္တစ္ဦးကိုအေပၚထပ္သို႔ မၾကာမၾကာ ေခၚေတြ႔ျခင္းကၿခံထဲရွိ လူအားလံုးကိုသံသယျဖစ္ေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အားလံုးကေၾကာက္ရသူမို႔ အေပၚတက္ မလာနဲ႔ဆိုလွ်င္ တက္မသြားရဲသူမ်ားျဖစ္ရာ လက္ပူးလက္ၾကပ္ေတာ့ မမိခဲ့ေပ။

  တစ္ေန႔တြင္ ကြန္ပ်ဴတာခန္းအတြင္းရွိ ေကာ္ေဇာေပၚ၌ ခ်စ္တင္းေႏွာေနသည္ကို လူအခ်ိဳ႕ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႔လိုက္ၾကရသည္။ ထိုျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားၿပီးသည့္ေနာက္ ထိုအမ်ိဳးသမီးသည္ လူႀကီးအခ်ိဳ႕က တားျမစ္ေနသည့္ၾကားကပင္ နားမေထာင္ဘဲ ရမၼက္ေဇာျဖင့္ ခြန္းတုန္႔ျပန္ေျပာကာ မထူးဇာတ္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္။

  ညအခ်ိန္ အိမ္ႀကီး၏ အေပၚထပ္တြင္ Safe Sex ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ နိဒါန္းပိုင္းတြင္ HIV ျဖင့္စတင္ၿပီး ကင္းေဆး အစီရင္ခံစာအေၾကာင္း၊ ေလဒီခ်တ္ဒလီလပ္ဗ္ဗာ စာအုပ္အေၾကာင္းမ်ားကို သူမက လူငယ္မ်ားကို ရွင္းျပခဲ့သည္။ ကင္းေဆးအစီရင္ခံစာဆိုသည္မွာ အေမရိကန္အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ Sex Life ကို သုေတသနျပဳၿပီး ဆက္ဆံနည္းဆက္ဆံပံုနည္းလမ္းမွန္၊ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကိုေရးသားထားသည့္ စာတမ္း ျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္းကို သံုးေရာင္ျခယ္ လံုၿခံဳေရးေက်ာင္းသားမ်ားက အသိဆံုးျဖစ္သည္။

  ကြန္ပ်ဴတာခန္းအတြင္းမွ အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူသိမ်ားလာသည့္အခါ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ သိကၡာဆယ္ႏိုင္ရန္ လူႀကီးတစ္ဦးမွ သတိေပးခဲ့သည္။ “အန္ကယ္တို႔ အသိအျမင္နဲ႔ တုိင္းတာမေနပါနဲ႔၊ West မွာ ဒါေတြက Normal Relationship ပါ၊ ကၽြန္မဘာလုပ္ေနတယ္ဆိုတာ ကၽြန္မသိပါတယ္” ဆိုသည့္ တုန္႔ျပန္မႈ ေၾကာင့္ မည္သူမွ် ထပ္မေျပာရဲခဲ့ေတာ့ေပ။ ထိုစဥ္က ထိုအမ်ိဳးသမီးကို ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ မွ် မရွိခဲ့ေပ။

  ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ သာမန္အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥသာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကာယကံရွင္မ်ားမွာ သာမန္လူမ်ား မဟုတ္ဘဲ အထင္ကရပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ နီးစပ္ရာ အသိုင္းအဝိုင္းမွ ဖံုးဖိထားရင္း အေမ့ခံပံုရိပ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ျဖစ္ရပ္မွန္ဟုတ္/မဟုတ္ကိုမူ ၁၉၈၈ ႏုိ၀င္ဘာလမွ ၁၉၈၉ ဇူလိုင္၂၀ အထိတြင္ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၆ကမွ ၂၀၀၁ အထိတြင္လည္းေကာင္း တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း၊ အင္းယားကန္ေဘးမွ ၿခံႀကီးအတြင္း ေနထိုင္ခဲ့သူအားလံုးမွ သက္ေသခံႏိုင္သည္။

  ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ့ပါၿပီ…။ ယခုမွ ျပန္လည္ေျပာဆိုရျခင္းမွာ ကာယကံရွင္မ်ားကို အပုပ္ခ်လို၍ မဟုတ္ဘဲ ျဖစ္ရပ္မွန္ကို သိေစလို၍သာျဖစ္ပါသည္။ ေနရာတုိင္းတြင္ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ ပုဂၢိဳလ္မရွိသလို၊ အမွားႏွင့္ ကင္းေသာလူဟူ၍လည္း မရွိႏိုင္ပါ။ အေကာင္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိသလို၊ အဆိုးမ်ားလည္းရွိေပသည္။ အထူးသျဖင့္ အခ်စ္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ လူတုိင္း မ်က္ကန္းတေစၦမေၾကာက္ ျဖစ္သြားတတ္ၾကသည္။ အကယ္၍ ကာယကံရွင္အမ်ိဳးသမီးသည္ အရင္ေယာက်္ား၊ သားသမီးမ်ားႏွင့္အတူ သာမန္မိသားစုဘဝျဖင့္ ေနထိုင္ေနစဥ္ ေဖာက္ျပန္သူလူငယ္ေရာက္လာၿပီး ျပႆနာရွာလွ်င္ ရပ္ကြက္တြင္သာ သတင္းပ်ံ႕မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆင့္တစ္ခုခု၊ ေနရာတစ္ခုခု ရထားခ်ိန္တြင္မူ ေဖာက္ျပန္ခဲ့သူလူငယ္မွ ျပန္လည္ဖြင့္ခ် ေျပာဆိုျခင္း၊ အၾကပ္ကိုင္အခြင့္အေရးေတာင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာပါက ကလင္တန္ႏွင့္ ေမာ္နီကာလူဝင္စကီး တို႔ထက္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသြားႏိုင္သလို ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သျဖင့္ ျပည္သူလူထုလည္း အရွက္ရ ေစမည့္ အေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ပါသည္။

  ဆန္းေသာ္လည္း မဆန္းေသာ… ရိုးေသာ္လည္း မရိုးေသာ…. ေမာင္ေမာင္မမခ်စ္ပံုျပင္ကို မ်ိဳးဆက္သစ္ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအား သင္ခန္းစာယူတတ္ၾကပါေစဟု ေစတနာမွန္ျဖင့္ အသိေပးတိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္…။

  (ေဇာ္ဝင္း)

  ReplyDelete

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...