Wednesday, 29 October 2014

ထိုင္းလူသတ္မႈ ကိစၥေဆာင္ရြက္သူမ်ား မွ အသိေပးစာထုတ္လြန္ခဲ့တဲ့ တပါတ္ေက်ာ္ႏွစ္ပါတ္ေလာက္အတြင္းမွာဘဲစတယ္လုိ႔ထင္ပါတယ္ 
အဲ့ဒါကေတာ့ ေကာ့ေတာင္(လိပ္ကြ်န္း)အေရးနဲ႔ပါတ္သက္လုိ႔ အကူအညီအတြက္(သုိ႔)အကူအညီေပးသူ
ေတြအတြက္ အလွဴေငြေတြေကာက္ခံေနတယ္ဆုိျပီးေတြ႔လုိက္ရလုိ႔ပါ။ အမွဳအတြက္ ေရွ႔ေနအတြက္ ကုန္က်စရိတ္စသျဖင့္နဲ႔ေတာင္းဆုိေနၾကတာေတြ႔လာရပါတယ္။ လိပ္ကြ်န္းနဲ႔ ေကာ့စေမြမွ ကြ်န္ေတာ့္
မိတ္ေဆြမ်ားလည္းမိဘမ်ားေရာက္လ်င္ျဖင့္ အေနအထုိင္အစားအေသာက္စတာေတြအတြက္ကူညီခ်င္တယ္
ေငြလွဴဒါန္းခ်င္တယ္စသျဖင့္ဆက္သြယ္ၾကပါတယ္၊

ကြ်န္းႏွစ္ကြ်န္းစလံုးေပၚကလူမွဳေရး၊သာေရးနာေရးအဖြဲ႔ေတြလည္းတခ်ဳိ႕ဆုိအလွဴခံထားၾကျပီးမိဘေတြကိုလွဴဖုိ႔
ေငြအဆင္သင့္ျဖစ္ေနျပီဆုိျပီးေျပာၾကပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္အခုေျပာခ်င္တာက ဒီကိစၥေတြကုိကြ်န္ေတာ္တုိ႔
စျပီးအေကာင္ထည္ေဖၚလုပ္ေဆာင္ကတည္းက တိတိက်က်ဆုိရလွ်င္ ၂၀၁၄ ၁၀ ၀၅ ရက္ေန႔ကစျပီးေတာ့ အမွဳအတြက္ခရီးစတင္ျဖစ္ပါတယ္။ သံရံုးမွ တာ၀န္ရွိသူႏွစ္ဦးအပါအ၀င္တရား၀င္ကုိယ္စားလွယ္
အလြဲခံရသူမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ဦးေအာင္မ်ဳဳိးသန္႔၊ ဦးေက်ာ္ေသာင္း၊ ဦးမုိးေ၀၊ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေရွ႔ေန၊ စူရတ္မွေရွ႕ေနမ်ားဘဲျဖစ္ၾကပါတယ္၊ ေနာက္တေခါက္ တရားရံုးမွာသက္ေသမ်ားရံုးခ်ိန္းကုိ ၂၀၁၄ ၁၀ ၁၄ ရက္ေန႔မွာထပ္မံသြားေရာက္ရာမွာလဲအထက္ေဖၚျပပါကုိယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ဘန္ေကာက္မွသတ္သတ္လုိက္
လာတဲ့ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီမွ ေရွ႔ေနမ်ားကုိလုိက္ပါေဆာင္ရြက္ျဖစ္ၾကပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ ၁၀ ၂၄ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ခေလးႏွစ္ဦးရဲ့မိဘမ်ားနဲ႔အတူ သံရံုးမွာတာ၀န္ခံမ်ား မိမိတုိ႔ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ စုစုေပါင္း ၁၃ ဦးပါ၀င္တဲ့အဖြဲ႔ဟာ ေထာင္၀င္စာေတြ႔တယ္၊ အဲ့ဒီေနာက္အစုိးရတရားစီရင္ေရးေရွ႕ေနရံုး (ေကာ့စေမြ)ကိုသြားေရာက္ျပီး အမွဳနွင့္စပ္လ်ဥ္းသည္မ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္၊။ အဲ့ဒီခရီးစဥ္မ်ားနဲ႔ ေနာက္တၾကိမ္ေထာင္၀င္စာမသြားခင္ သံရံုအစည္းအေ၀းမ်ား၊ မိဘမ်ားကုိသြားေခၚဖုိ႔ ကုိထူးခ်စ္၊ ကိုေက်ာ္ေသာင္းတုိ႔မွ သံရံုးႏွင့္အျခားေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္
ေတြ႔ဆံုညိွႏွဳိင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ စတဲ့ခရီးစဥ္လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားတေလ်ာက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို သံရံုး၊မိမိတုိ႔ရံုးႏွင့္၊ က်န္တဦးခ်င္းစသည္တုိ႔မွကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ကုန္က်ခံကာမေန႔ကျပန္ေရာက္သည္အထိ ဤအမွဳအတြက္ေကာက္ခံေနသည္ဆုိေသာ မည္သည့္အလွဴခံဌာန မည္သည့္အလွဴေငြအေထာက္အပံ့ကုိမွ လက္ခံသံုးစြဲျခင္းမရွိေသးပါေၾကာင္းသိေစလုိပါတယ္၊၊

ေငြေရးေၾကးေရးအရမိမိတုိ႔အဖြဲ႔အားသီးျခားေပးအပ္ကာသံုးစြဲေစျခင္း သို႔တည္းမဟုတ္မိမိတုိ႔ကုိယ္စားလွယ္
မ်ားက အဖြဲ႔အစည္းတခုမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ တဦးတေယာက္ထံမွေသာ္လည္းေကာင္း ယခုအမွဳႏွင့္
ပါတ္သက္ျပီး အသံုးစရိတ္ ေတာင္းခံျခင္း သံုးစြျဲခင္းမရွိပါေၾကာင္းရွင္းလင္းေျပာၾကားလုိပါတယ္။ ယခုကိစၥကုိ အေၾကာင္းျပဳျပီးေငြေၾကးတစံုရာရရွိရန္၊ နာမည္ရရန္စသျဖင့္ အျမတ္ထုတ္ျခင္းဆုိင္ရာ
အျပဳအမူမ်ဳိးကိုျပဳလုပ္ျခင္းရွိေကာင္းရိွေနမည္(သုိ႕)လုပ္ေနၾကျပီးျဖစ္သည္ဟုၾကားသိရပါတယ္၊ဒါေၾကာင့္
ဒီစာကုိေရးရတာပါ။


ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွ လႊတ္ေတာ္တြင္အမတ္အခ်ဳိ႔မွ စုေပါင္းျပီး က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ကုိအမွဳအတြက္ သံုးရန္ (ႏုတ္ကတိအားျဖင့္) လွဴဒါန္းျပီးျဖစ္ေၾကာင္းကုိေတာ့တရား၀င္သိရပါတယ္။

ထုိေငြမ်ားကုိသံုစြဲျခင္းဆုိင္ရာမွာလည္း မိမိတုိ႔အားတုိက္ရုိက္ေပးလွဴသံုးစြဲေစျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္သလုိ သံုးစြဲရန္လည္းကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မွမေတာင္းဆုိထားပါ။ ထုိေငြေၾကးသံုးစြဲမွဳဆုိင္ရာကုိလည္း သံရံုး၏
အစီအစဥ္သံုးစြဲမွဳေအာက္တြင္သာရွိေနမည္ဆုိတာကုိသိေစလုိပါတယ္။

လွဴျခင္တန္းျခင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေစတနာအေလ်ာက္ မစီစစ္မိဘဲ ကုိယ္က်ဳဳိးရွာသူမ်ားကုိ လွဴဒါန္းမိျပီး မိမိတုိ႔အားလွဴဒါန္းသလုိ၊ မိဘမ်ားအားလွဴဒါန္သလုိမ်ဳိး ျဖစ္သြားမည္ကိုမလုိလားပါ၊ မိမိတုိ႔မွလဲခုအခ်ိန္ထိ လွဴဒါန္းေငြေတာင္းခံျခင္း လက္ခံျခင္းမရွိေသးဘူးဆုိတာကုိ အမ်ားသိေစရန္ ထပ္မံေျပာၾကားလုိပါတယ္။

ေကာင္းျပီ အမွဳလုိက္ခကုန္က်ေငြအတြက္ကေကာ (ေရွ႕ေနစရိတ္ေပါ့) -- ဒီလုိရွိပါတယ္

၂၀၁၄ ၁၀ ၂၂ ရက္ေန႔က သံရံုးတြင္ မိဘမ်ား၊ သံအမတ္ၾကီး၊ မိမိတုိ႔အဖြဲ႔ႏွင့္အတူထုိင္းေရွ႔ေနမ်ား
ေကာင္စီမွလူၾကီးမင္းမ်ား၊ မိမိတုိ႔အဖြဲ႔အစည္း၏နာယကၾကီး အာက်န္ခရုိင္ဆတ္ပါ၀င္တဲ့လူ႔အခြင့္အေရး
ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔စသည္တုိ႔ႏွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးစဥ္ကသံအမတ္ၾကီးကအမွဳအတြက္(ေရွ႔ေနခ)ကုန္က်စရိတ္ကို
ေပးေဆာင္ရန္အတြက္ ေရွ႔ေနမ်ားေကာင္စီဥကၠဌၾကီးအားေမးျမန္းရာ ဥကၠဌၾကီးမွ " ေရွ႕ေနစရိတ္အတြက္ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေကာင္စီတြင္ အသံုးစရိတ္ ရွိပါတယ္၊ ေပးရန္မလုိပါဟု တခ်ိန္တည္းမွာဘဲ အမ်ားေရွ႕မွာျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္ "

မိမိဆႏၵကိုေျပာရလ်င္ျဖင့္ ဤအေရးသည္မိမိတုိ႔အမ်ဳိးသားေရး၊ မိမိတုိ႔လူမ်ဳိးေရးျဖစ္သလုိ ထုိင္းရွိေရၸ႕ေျပာင္း
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္အင္မတန္မွကုိ အေရးၾကီးပါတယ္၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံအတြက္ထဲမဟုတ္ ၃ ႏုိင္ငံဆုိင္တဲ့
အေရးပါ၊ ေနာက္ျပီးယခုအလုပ္ဟာ အႏၵရာယ္ကုိလြယ္ျပီး လုပ္ရတဲ့ အလုပ္လဲျဖစ္ပါတယ္။
ရည္မွန္းခ်က္
(၁) အေနနဲ႔ကေလးႏွစ္ေယာက္လြတ္ေျမာက္ေရး၊
(၂) တရားမွ်တဲ႔စီရင္မွဳကိုေဖၚေဆာင္ေရး၊
(၃) ျမန္မာေတြထုိင္းမွာေကာ ေနရာတကာမွာမ်က္ႏွာမငယ္ေရး၊
(၄) ျမန္မာေတြကိုအရင္လုိလုပ္ခ်င္သလုိလုပ္လုိ႔မရေတာ့ဘူးဆုိတဲ့အသိ ထုိင္းေတြကုိရေစဖုိ႔စတဲ့
အခ်က္ေတြပါ။

စလုပ္ကထဲက အလွဴအငြကိုရည္မွန္းျပီးလုပ္ခဲ့တာမဟုတ္ေလေတာ့ အလွဴေငြရရမရရ ရွိရွိ မရွိ ရွိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အေနႏွင့္ ျပီးသည့္တုိင္ေအာင္ႏုိင္တဲ့ဘက္ကေနျပီး သံရံုး၊ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ၊
လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္စသည္တုိ႔ႏွင့္လက္တြဲကာ စြမ္းသေလာက္ လုပ္ကိုင္ သြားမယ္ဆုိတာ
အသိေပးလုိပါတယ္။

From: မင္းဦး

www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...