Friday, 10 October 2014

Eleven သည္ စတုထၳမ႑ိဳင္ကို ညစ္ႏြမ္းေစခဲ့ျပီ


စာေရးသူတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စတုထၳမ႑ိဳင္အားေကာင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် မီဒီယာၾကီးမ်ား ၾသဇာရွိလာသည္မွာေကာင္း သည့္အလားအလာပင္ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း မီဒီယာၾကီးမ်ားအေနျဖင့္ စတုထၳမ႑ိဳင္တစ္ခုလံုးကိုလႊမ္းမိုး ခ်ဳပ္ကိုင္လိုစိတ္မ်ားရွိလာျခင္း ကေတာ့စိုးရိမ္ပူပန္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ယခုဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမမီဒီယာဟုေခၚဆို ႏိုင္ေသာ Eleven မီဒီယာႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးတို႔အေခ်အတင္ စကားမ်ားကာ တရားစြဲဆိုမည့္ကိစၥမ်ားျဖစ္ေပၚေနေပ သည္။

သို႔ေသာ္ ၀န္ၾကီးတရားစြဲဆိုမည့္ မီဒီယာကေတာ့ Eleven မီဒီယာတစ္ခုတည္းမဟုတ္ေပ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ ဂ်ာနယ္လည္းပါေပသည္။ လူမႈကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ေတာ့ Eleven ႏွင့္သာ အျပန္အလွန္စကား စစ္ထိုးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေပသည္။

၀န္ၾကီးေျပာဆိုသည္ကရွင္းေပသည္ သူ၏ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆး၍ အေထာက္ အထားခိုင္လံုက ဥပေဒအရသူ႔အား အေရးယူႏိုင္သည္ဟုဆိုထားေပသည္။ မီဒီယာမ်ားမွ ယခုလိုအေထာက္ အထားမခိုင္လံုပဲ ေျပာဆိုျခင္းအေပၚတြင္တရားစြဲဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့ေပသည္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ကေတာ့ ဥပေဒအရသာရင္ဆိုင္သြားရန္ျပင္ဆင္ပါမည္ဟုေျပာဆိုျခင္းမွတပါး အျခားမည္သည့္စကား သံမွ်ထြက္မလာခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ Eleven ကေတာ့ သူတို႔၏အစဥ္အလာအတိုင္း ကတ္ကတ္လန္ရန္ေတြ႔ပြဲမ်ားဖန္တီးေပေတာ့သည္။

Eleven ၏ျပန္လည္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားတြင္ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားလည္းပါလာသည္၊ လႊတ္ေတာ္လည္းပါလာသည္၊ ၀န္ၾကီးဌာနထက္ အစိုးရဟု ပါသံုးႏွံုးလာခဲ့ေပသည္။ ဆိုင္သည္မဆိုင္သည္မသိ ျမိဳင္ဖို႔ကအေရးၾကီးဟုထင္ထားပံုရေပသည္။ ယခုအခါ မီဒီယာ ေလာက ႏွင့္ လူမႈကြန္ယက္မ်ားအထက္တြင္ေတာ့ အစိုးရ၀န္ၾကီးတစ္ဦးႏွင့္ Eleven မီဒီယာတို႔၏စစ္ပြဲမွာ ျမင္မေကာင္းေအာင္ ျဖစ္ေနခဲ့ေတာ့ေပသည္။

တဆက္တည္းထြက္ေပၚလာသည့္သတင္းကေတာ့ ပို၍စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေပသည္။ ထူးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ Eleven မီဒီ ယာအားတရားစြဲမည့္ကိစၥပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။ ခါကာဘိုရာဇီ ေတာင္သို႔တက္ေရာက္ရာမွ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ေတာင္တက္ သမားႏွစ္ဦးကို ရွာေဖြရန္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွကူညီေသာ ေတာင္တက္အဖြဲ႔အား အဆင့္တန္းမမီသျဖင့္ ျပန္လည္ ေစလႊတ္လိုက္သည္ဟု Eleven မီဒီယာမွ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ေပသည္။

သတင္းအမွန္မွာေတာ့ ခါကာဘိုရာဇီ ေတာင္အား ျမန္မာျပည္ဘက္မွ တက္သည္ထက္ တိဘက္ေတာင္ေၾကာမွတက္လွ်င္ပို၍နီးႏိုင္သည္ဟုဆိုကာ တရုတ္ေတာင္တက္ အဖြဲ႔သည္ ထြက္ခြာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထူးေဖာင္ေဒးရွင္းမွျပန္လည္ေျဖရွင္းထားေပသည္။ သို႔ရာတြင္ Eleven မီဒီယာ အေနျဖင့္ ယခုလိုသတင္းစဥ္ကို တိတိက်က်မသိပါပဲ အေထာက္အထားမခိုင္လံုပါပဲ ေဖာ္ျပျခင္းမွာ ႏွစ္နိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး ကိုပ်က္ျပားေစျခင္း၊ အဖြဲ႔အစည္း၏ဂုဏ္သိကၡာပါထိခိုက္ေစျခင္းႏွင့္ မီဒီယာက်င့္၀တ္ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တရားစြဲဆို သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ေပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မီဒီယာၾကီးတစ္ခုဟာ ယခုလိုက်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ ၍ ကိုထင္ရာေရးေနျခင္းမွာ ႏိုင္ငံအတြက္မ်ားစြာနစ္နာေပသည္။

ယခုလိုထူးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ တရားစြဲဆိုမည့္ အေပၚတြင္ Eleven မွမည္ကဲ့သို႔တစ္ခြန္းမက်န္ျပည္လည္ေျဖရွင္းရန္ေတြ႔မည္ဆိုသည္ကေတာ့ စာမ်က္ႏွာမ်ားထက္တြင္ ဆက္လက္ ေစာင့္ ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။
မီဒီယာမ်ားအေပၚတြင္ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကို မ်ားစြာထိပါးေၾကာင္း Eleven မွ ေဖာ္ျပခဲ့ဘူးေပသည္။

၄င္းတို႔မီဒီယာအေပၚတရားစြဲဆိုခဲ့ရပါက ဆတ္ဆတ္ထိမခံျပန္လည္ေခ်ပတတ္ေသာ Eleven ၏ အျခားေသာမီဒီယာမ်ားကို တရားစြဲဆိုမႈမ်ားကေတာ့ ေမးခြန္းထုတ္စရာပင္ျဖစ္ေပသည္။ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီကို အိပ္ကပ္ ထဲထည့္ထားသည္ဟု ရံုးတြင္ေျပာၾကားဘူးေသာ သန္းထြဋ္ေအာင္သည္ Eleven ႏွင့္ထိပ္တိုက္ေတြ႔ေသာ ျပသနာမ်ားတြင္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ၏ ၾကား၀င္ေျဖရွင္းေပးမႈကို ဘယ္တုန္းကမွ်လက္မခံခဲ့ပဲ ၄င္းတို႔မွစတင္၍ အၾကိမ္ၾကိမ္ တရားစြဲ ခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားရွိခဲ့ဘူးသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း(မ္) ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ၁၁ ဘီလ်ံရွင္းတမ္း ဆိုသည့္ေဆာင္းပါးသည္ ၄င္းတို႔ဂုဏ္သိကၡာကိုထိပါးေစသည္ဟုဆိုကာ ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးစည္သူေအာင္ျမင့္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း(မ္)ဂ်ာနယ္တို႔အေပၚ တရားစြဲဆိုခဲ့ေသာ ကိစၥသည္မီဒီယာေလာကတြင္ ဟိုးေလးတစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ျဖစ္ခဲ့ဘူးသည္။

ထို႔အတူ လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႔မွEleven သတင္းေထာက္ ေနာ္ခိုင္ခိုင္ေအးခ်ိဳအား ပိုင္နက္က်ဴးလြန္းမႈ၊ အသေရဖ်က္မႈ၊ ညစ္ညမ္းစကားမ်ား ေျပာဆိုမႈတို႔ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၅) လခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းကိုလည္း တရားမွ်တမႈမရွိ၍ ျပန္လည္တရားစြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ဦးေ၀ျဖိဳးမွေျပာခဲ့ ေသးသည္။

ယခုအခါတြင္လည္း ၄င္းတို႔မီဒီယာအား ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးမွတရား စြဲဆိုမည့္ သတင္းကိုေဖာ္ျပေပးခဲ့ေသာ 7 Days မီဒီယာအားသတိေပးခ်က္မ်ား အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား ေျဖရွင္းေပးေစလိုမႈ ဆိုသည့္ စာမ်ားထုတ္ထား သည္ကို လည္းေတြ႔ျမင္ၾကရေပမည္ျဖစ္ေပသည္။ မီဒီယာသမား အခ်င္းခ်င္းအားနည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ တရားစြဲခဲ့ေသာ Eleven သည္ ၄င္းတို႔မီဒီယာကို တရားစြဲလာလွ်င္ေတာ့ အရပ္ကူပါလူ၀ိုင္းပါျဖင့္မပြပြေအာင္ဖြကာ ဆတ္ဆတ္ထိမခံျပန္လည္ ခြန္းတုန္႔ျပန္ တတ္သည္ကေတာ့ မီဒီယာႏွင့္မတူ အာဏာရွင္ႏွင့္တူသည္လို႔သာေျပာရမည္ျဖစ္ ေပသည္။

ထိုမွ်သာမကေသး Eleven မီဒီယာ၏တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ေရးသားမႈမ်ားသည္ အြန္လိုင္းလူမႈကြန္ယက္မ်ားတြင္ေ၀ဖန္မႈ မ်ားစြာၾကံဳေတြ႔ေနရေသးသည္။ အေစာပိုင္းတြင္ မီဒီယာၾကီး၏ သတင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ားႏွစ္ျခိဳက္ၾကေသာ္လည္း KIA ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ တစ္ဖက္သက္ေဖာ္ျပမႈမ်ားေၾကာင့္ျပည္သူ႔ခ်ဥ္ဖတ္ မီဒီယာၾကီးျဖစ္လာ ေတာ့သည္။

ထို႔အတူ မီဒီယာလုပ္ငန္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ၀န္ၾကီးဌာနမွ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဥပေဒ ပညာရွင္ မ်ားမွ မီဒီယာ ဥပေဒၾကမ္းလုပ္သည့္အေပၚ Eleven မွ ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသးသည္။ အစပိုင္းတြင္ Eleven မွ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ က်န္သည့္ မီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားမွ ၀ိုင္းျပီး ကန္႔ကြက္ၾကရန္ ေဆာ္ၾသသည္။ အုပ္စုလိုက္ အသံရလာ သည့္အခါ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီႏွင့္ ပံုႏွိပ္ မီဒီယာေလာက တစ္ခုလံုးမွ ကန္႔ကြက္သေယာင္ အသံထြက္သည္။ ေနာက္ဆံုး တြင္ေတာ့ မိမိဂ်ာနယ္တိုက္တြင္ ဗီႏိုင္း ဆိုင္းဘုတ္ ေထာင္၍ကန္႔ကြက္ခဲ့ေပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထုိသို႔ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခ်င္ရာေဖာ္ျပျပီး အစိုးရကို အပုပ္ခ်ခြင့္ရွိေနသည့္ေနာက္ ဘာေၾကာင့္ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားကိုရွာဖို႔ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔ေနသနည္းဟုေမးခ်င္သည္။ ၀န္ၾကီးဌာနမွေရးဆြဲျပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးရန္ တင္သြင္း သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္ျပင္မွမီဒီယာ ေခါင္းစဥ္တပ္ျပီး စိတ္တိုင္းက် ပုတ္ခတ္၍ရပါသလား။

မီဒီယာ ဟုဆိုကာ အစိုးရႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အားလံုးကို စိတ္တိုင္းက် အပုပ္ခ်ခြင့္ရေနသည့္ ေခတ္ကို ေရာက္ေနျပီလား၊ မိမိကိုယ္ထိပါး လာလွ်င္ေတာ့ျဖင့္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ရန္ျပန္ေတြ႔ကာ ေရးခ်င္ရာမ်ားေရးသည့္မီဒီယာျဖစ္ေနျပီလားဟု သံုးသပ္ ခ်င္ပါသည္။
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ မ႑ိဳင္သံုးရပ္၏ အဓိက အေထာက္အပံ့ျဖစ္သည့္ စတုထၳမ႑ိဳင္ေခၚ မီဒီယာေလာကသည္ ထိုႏိုင္ငံ၏ အသက္တမွ် အေရးၾကီးလွေပသည္။

Eleven မီဒီယာအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ေၾကာ္ၾကားထင္ရွားေသာ မီဒီယာၾကီးတစ္ခုျဖစ္ပါ လ်က္ႏွင့္ယခုလို ထင္ရာစိုင္းေနျခင္းမွာ ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူလူထုအတြက္မ်ားစြာနစ္နာလ်က္ရွိျပီး စတုထၳမ႑ိဳင္အားညစ္ႏြမ္း ေစခဲ့သည္မွာလည္း အမွန္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္းေရးသားေဖာ္ျပအပ္ေပသည္။

မင္းထက္သာ(ဗဟန္း)
From: Today myanmar

www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...