Monday, 3 November 2014

ပါႀကီးအမႈအရင္းျပဳ လုပ္ကြက္ေဖာ္ဦးမည္

 ဒီရက္ပိုင္း ျမန္မာျပည္တြင္းအလႈပ္ခတ္ဆံုးသတင္းတစ္ပုဒ္ကေတာ့ ပါႀကီး(ေခၚ)ေအာင္ႏိုင္ဆိုသူေသဆံုးျခင္းကိစၥပါပဲ။ စစ္တပ္ဘက္ကလည္း တရား၀င္ထုတ္ျပန္ခ်က္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးကင္းေစာင့္စစ္သည္ထံမွေသနတ္လုယက္သည့္အတြက္ ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးရာမွ ေသဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့သလို ၈၈ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အပါအ၀င္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုဆိုတဲ့ အဖြြဲ႕၄၀ ေက်ာ္ ကလည္းတရားဥပေဒမဲ့လုပ္တာျဖစ္တယ္ဆိုျပန္ပါတယ္။ ဒီကိစၥမွာကိုယ့္စိတ္မုန္းတီးမႈတစ္ခုတည္းနဲ႔ မၾကည့္ဘဲ ျပႆနာျဖစ္ေပၚခဲ့ရပံုကိုခြဲျခားစီစစ္ေစခ်င္ပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္ထင္ရသလဲလို႔ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ပထမအခ်က္က ပါႀကီးေသဆံုးမႈပါ။ ပါႀကီးဟာယခင္ ဒီေကဘီေအဆန္းေအာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ျမ၀တီၿမိဳ႕တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ တိုက္ပြဲကာလတစ္ေလ်ာက္ပါ၀င္ခဲ့သလို တစ္ဖက္ႏိုင္ငံတြင္အေျချပဳကာအစိုးရ၏ဆန္႔က်င္ဘက္အဖြဲ႕မ်ား၏ကိုယ္စားသတင္းေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္သလုိတိုက္ပြဲအခ်ဳိ႕တြင္ပါ၀င္ခဲ့တာကို ယေန႔အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ မေတြ႕ခ်င္မွအဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလကုန္ပိုင္းဆန္းေအာင္အဖြဲ႕ႏွင့္အတူ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕ဘက္လိုက္ပါခဲ့ၿပီးစစ္တပ္ႏွင့္ ဒီေကဘီေအအၾကားလာေရာက္ညွိႏိႈင္းေသာစစ္တပ္ႏွင့္ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားအား စတင္ပစ္ခတ္ခ့ဲခ်ိန္မွစ၍ သေဘာထားတင္းမာစဥ္ သတင္းေထာက္ပီပီခ်က္ခ်င္းၿမိဳ႕ေပၚျပန္လည္ထြက္ခြာလာခဲ့လ်င္ယေန႔ကဲ့သို႔ျဖစ္လာမည္မထင္ပါ။ ဆန္းေအာင္တို႔ႏွင့္အတူညအိပ္အေျချပဳၿပီးအစိုးရတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားအားဖမ္းဆီး၍လက္နက္သိမ္းဆည္းသြားေသာျဖစ္စဥ္အတြင္း ေတာက္ေလ်ာက္ပါ၀င္ခဲ့ၿပီးအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခ်ိန္က်မွ တရားခံေျပးတစ္ေယာက္လိုထြက္ေျပးလာတဲ့သူကိုစစ္တပ္ကသကၤာမကင္းျဖစ္တာအဆန္းေတာ့မဟုတ္ပါ။ ထိုသူကိုမဖမ္းခဲ့လ်င္ တပ္ကဘယ္မွာလံုၿခံဳေရးယူၿပီးဘယ္ကိုလာေနၿပီဆိုတာဆန္းေအာင္ကိုသတင္းမေပးႏိုင္ဘူးလို႔ ဘယ္သူအာမခံႏိုင္ပါသလဲ။ သူကိုယ္တိုင္ ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ၀န္ခံၿပီးသားပါ။

ယေန႔ေခတ္တြင္ ကမာၻေပၚရွိိျဖစ္ပ်က္ေနေသာအေရးအခင္း၊ ပဋိပကၡ၊ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္သတင္းယူေနေသာ သတင္းေထာက္မ်ားစြာရွိပါတယ္။ အဆိုပါ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡနယ္ေျမအတြင္းအႏၱရာယ္ၾကားတြင္ သတင္းရယူလ်က္ရွိေသာသတင္းသမားမ်ားကိုအရပ္သားအျဖစ္သတ္မွတ္ေၾကာင္းဂ်ီနီဗာကြန္ဗင္းရွင္း၏ အပိုဒ္ခြဲ ၇၉ တြင္အတိအလင္းေဖာ္ျပထားသလိုအဆိုပါသတင္းေထာက္သည္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္မွ သတင္းသမားတစ္ဦးအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ စိစစ္ေရးကတ္ရရွိထားရမည္ျဖစ္သလို ျဖစ္ပြားေနေသာတိုက္ပြဲအတြင္းတစ္ဖက္ဖက္အား ၀င္ေရာက္ပါ၀င္ကူညီျခင္း၊ သတင္းေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေသာသူမျဖစ္ရန္လည္းလိုပါတယ္။ ပါလက္စတိုင္း-အစၥေရးစစ္ပြဲမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္သတင္းရယူေနေသာ သတင္းေထာက္မ်ား၏ သတင္းတင္ျပပံုမ်ားကို ၾကည့္ဖူးသူတိုင္းေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ထိုသို႔ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆန္ဆန္ သတင္းဌာနႀကီးမ်ား၏ သတင္းေထာက္သမားပင္ မၾကာခဏထိခိုက္ေသဆံုးမႈမ်ားေတြ႕ျမင္ရလ်က္ရွိပါတယ္။

ယခုကိစၥတြင္ ပါႀကီးအေနျဖင့္ ေသနတ္ဖြက္ထားေသာေနရာမ်ားကိုမည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ လိုက္လံျပသႏိုင္ခဲ့တာကိုေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာပါတယ္။ အေျဖကရွင္းရွင္းေလးပါ ဆန္းေအာင္ႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားစဥ္ ေတာက္ေလွ်ာက္တူတူရွိခဲ့ၿပီးအေျခအေနမေကာင္းလို႔ ထြက္ေျပးရန္ႀကိဳးစားရင္းစစ္တပ္နဲ႔ဖမ္းဆီးမိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ပါႀကီးကဘယ္သတင္းဌာနကိုကိုယ္စားျပဳပါသလဲ။ ဘယ္သတင္းဌာနကမွ တိတိက်က်တာ၀န္ခံထုတ္ျပန္တာယေန႔အထိမေတြ႕ရွိရေသးပါ။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးက်ေတာ့ အလြတ္သတင္းေထာက္ျဖစ္လို႔ပါတဲ့။ အေျခအေနေကာင္းရင္ ေသနတ္ကိုင္လိုက္၊ မေကာင္းေတာ့ ကင္မရာကိုင္လိုက္နဲ႔ ပါႀကီးကိုယ္တိုင္ သတင္းေထာက္တစ္ဦးပီသစြာမေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ၊ ေနရာအေပၚမူတည္၍ ပုတ္သင္ၫိုလိုအေရာင္အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာင္းကာပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မပီသတဲ့ မရိုးသားတဲ့စိတ္ထားေတြေၾကာင့္ ယခုလိုအျငင္းပြားဖြယ္မ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ရတယ္လို႔ျမင္ပါတယ္။ သတင္းေထာက္နဲ႔ သတင္းေပးဘယ္ဟာျဖစ္တယ္ဆိုတာကြဲျပားစြာေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ ၈၈ ပြင့္လင္းအဖြဲ႕မွ မင္းကိုႏိုင္ဦးစီးႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ အသံုးခ်ရန္ႀကံစည္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဒီတစ္ေလာအတြင္းကပင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံလိပ္ကၽြန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားႏွစ္ဦးတရားခံစြပ္စြဲမႈ၊ ဒီေကဘီေအအဖဲြ႕ရဲ႕ အလယ္ဘိုတဲရွိစစ္တပ္စခန္းကိုပစ္ခတ္ရင္းအျပစ္မဲ့တဲ့အရပ္သားေတြအေပၚ လက္နက္ႀကီးက်ခဲ့လို႔ ေသေၾက၊ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့မႈေတြမွာပြင့္လင္းအဖြဲ႕ကဘာလို႔မဖြင့္ဟခဲ့သလဲဆိုတာေမးစရာျဖစ္လာပါတယ္။ နည္းနည္းေလးေတာင္ မွတ္ခ်က္စကားမေျပာႏိုင္သည္အထိ ၿငိမ္လာခဲ့ၿပီးမွ ယခုသတင္းေထာက္ေယာင္ေယာင္ သူပုန္ေယာင္ေယာင္ ပါႀကီးတစ္ေယာက္ေသမွ ေဟာင္ဖြာေဟာင္ဖြာထလုပ္တဲ့ အကြက္ကေတာ့ရိုးလြန္းလွပါတယ္။ စစ္တပ္အေပၚ အဓိကထား ေ၀ဖန္ပုတ္ခတ္ခ်င္တဲ့စိတ္ကထိန္းခ်ဳပ္လို႔မရေအာင္ ဖြင့္ဟထြက္ေပၚလာတာသိသာလြန္းလွပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဖို႔ အသည္းအသန္ႀကိဳးစားေပမယ့္တပ္မေတာ္မွ ပုဒ္မ ၄၃၆ တစ္ခုျပင္ဆင္ေရးအေပၚ ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္းကိုအဓိကထားတိုက္ခိုက္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ယခင္တုန္းကလည္းအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေပးရင္ေပးမေပးရင္လမ္းေပၚထြက္မယ္လို႔ ဟစ္ေၾကြးခဲ့တဲ့ ၈၈ ပြင့္လင္းအဖြဲ႕ အခုတစ္ခ်ိန္ေတာ့ အာဇာနည္တစ္ဦးသတ္မွတ္ဖို႔ ပါႀကီးပါထြက္ေပၚလာေတာ့ အခ်ိန္ကိုက္ျဖစ္သလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ၁၉၈၈ တုန္းကလည္းဂ်ီတီအိုင္ေက်ာင္းသားဖုန္းေမာ္တစ္ေယာက္ အင္းစိန္ရပ္ကြက္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာျပႆနာမွတစ္ဆင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဟန္႔တားစဥ္ေသဆံုးခဲ့ရာမွ အေရးအခင္းႀကီးေပၚေပါက္လာခဲ့သလိုသမိုင္းေၾကာင္းကိုေနာက္ေၾကာင္းျပန္ခ်င္ေနပံုရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္မ်ားမၾကာမီကာလမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကမာၻ႕ ႏိုင္ငံမ်ား၏ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားပါ၀င္ေသာ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းက်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လြန္စြာအေရးပါေသာကာလတစ္ခုလည္းျဖစ္ေနသလိုဒီလိုကာလမ်ဳိးတြင္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အေရးကိုရယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အစိုးရ၏ဖိႏွိပ္မႈေၾကာင့္ တုိင္းျပည္မွာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမရွိေတာ့သည့္ပံုစံထြက္ရန္ အခ်ိန္ကိုက္အားတက္သေရာဖန္တီးေနေသာ ႏိုင္ငံေရးေရေပၚဆီမ်ားမွ ပါႀကီး၏အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရးထက္ ဆူပူေအာင္လမ္းေၾကာင္းေပးေနသလို ျဖစ္လာပါတယ္။

ျပည္သူေတြကလည္းေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းလုပ္ကိုင္စားေသာက္ၿပီးစစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္ျပန္မသြားလိုေတာ့သလိုရရွိထားတဲ့ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုအပ်က္ခံေတာ့မွာမဟုတ္ပါ။ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာအလုပ္မွ မယ္မယ္ရရလုပ္စရာမလိုဘဲေထာက္ပံ့ေၾကးရတဲ့အလုပ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးဗန္းျပအလုပ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ျပည္သူအားလံုးလက္ခံထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္စားႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားရဲ႕ တိုင္းတစ္ပါးေက်ာေထာက္ေနာက္ခံထား ျပည္တြင္းဆူပူဖို႔ႀကိဳးစားေနသမွ် စစ္တပ္နဲ႔ခိုင္မာတဲ့ယံုၾကည္မႈရယူရန္ အလွမ္းေ၀းကြာေနဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအလီလီထုတ္ၿပီးရည္ရြယ္ခ်က္ခိုင္ခိုင္မာမာမရွိေပၚပင္ျပႆနာအေပၚအျမတ္ထုတ္ လုပ္ကြက္ေဖာ္ေနသူမ်ားကိုလည္းအစိုးရအတိုက္အခံအဖြဲ႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ေထာက္ခံရန္ပင္ ရြံရွာဖြယ္ေကာင္းလွပါတယ္။ ဒါေတြေၾကာင့္ ပါႀကီးေသဆံုးမႈကိုအရင္းျပဳၿပီး ျပည္သူအသံလိုလို၊ ျပည္သူကေတာင္းဆိုသလိုလိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားအေပၚ မူေဘာင္ေက်ာ္လြန္ေတာင္းဆိုၿပီးလမ္းေပၚထြက္ဆူပူဖို႔ႀကိဳးစားလုပ္ကြက္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသမွ်ကာလပတ္လံံုးဒီမိုကေရစီနဲ႔ အလွမ္းေ၀းေနဦးမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သတိေပးလိုက္တယ္...

From: ရဲေက်ာ္သူ ( ေက်ာ္စည္ )

www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...