Monday, 17 November 2014

စစ္ကၽြန္ ပညာေရး ဥပေဒ ဆိုတာဘာလဲ... သိခ်င္သူမ်ား..... !!

အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒ ကို …
ကြ်န္ပညာေရး ဥပေဒ …
စစ္ကြ်န္ ပညာေရး ဥပေဒဆိုတဲ ့ ....
အသံေတြ ထြက္လာေတာ့ …
မ်က္ကလူးဆန္ျပာ ျဖစ္ျပီး …
ကမန္းကတန္း ထရွာ ...
ဖတ္မိရ ျပန္ပါတယ္ …..
ဘာေတြေတြ ့ရလဲဆိုေတာ့ ....
အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒမွာ …
အေျခခံမွဳ ၁၃ ခ်က္ ပါ၀င္တာေတြ ့ရပါတယ္ …
အေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္ေတြက …
ဒီအခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္ …
# လူမူေရး စီးပြားေရးမွာ ....
လက္ေတြ ့အသံုးခ်နိူင္တဲ ့ ပညာေရး ျဖစ္ရမယ္ …
# တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္မ်ားဟာ ....
လြတ္လပ္ေသာ စီမံခန္ ့ခြဲခြင့္နဲ ့ ရပ္တည္နိူင္ရမယ္...
# ေက်ာင္းသားေတြဟာ ...
ကိုယ္ဆႏၵရွိတဲ ့တကၠသိုလ္ကို တက္နိူင္တယ္ …
တကၠသိုလ္က သတ္မွတ္ထားတဲ ့ ...
အရည္အခ်င္း နဲ ့ေတာ့ ျပည့္မီရမယ္ ...
# ေက်ာင္းမ်ားမွာ ...
ဘာသာေရး နဲ ့ နိူင္ငံေရး စြက္ဖက္မူ မရွိေစရဘူး...
# မသင္မေနရ ...
အခမဲ ့ မူလတန္း ပညာေရးစနစ္ က်င့္သံုးရမယ္...
# ပညာေရးအဆင့္တိုင္း နဲ ့ပညာရပ္နယ္ပယ္တိုင္းမွာ ….
အဆင့္အတန္းသတ္မွတ္ျပီး …
အရည္အေသြးကို အာမခံနိူင္တဲ ့ စနစ္ကို ေဆာင္ရြက္မယ္ …
# ပညာေရး၀န္ထမ္းေတြရဲ ့အရည္အေသြးနဲ ့ …
လူမွဳ ဘ၀ျမင့္မားေရးကို ေဆာင္ရြက္မယ္ …
သူတို ့ရဲ ့စြမ္းရည္ျမင့္လာတာနဲ ့အမွ် …
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မွဳကို ေလ်ာ့ခ်သြားမယ္ …
ဒီလိုမ်ိဳး ပါ၀င္တာ ေတြ ့ရပါတယ္ ....
ဒီဥပေဒမွာ ....
ပညာေရး စနစ္ကို သံုးမ်ိဳး ပိုင္းျခားထားပါတယ္ …
အေျခခံပညာေရး ...
နည္းပညာ ႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရး နဲ ့ …
အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး တို ့ျဖစ္ပါတယ္ …
အေျခခံပညာေရး
==========
အေျခခံပညာကို ....
မူလတန္း ၊ အလယ္တန္း နဲ ့ …
အထက္တန္းဆိုျပီး ....
အဆင့္သံုးဆင့္ပိုင္းျခားတယ္ …
၁၂ ႏွစ္ သင္ယူရမယ္ …
အဆင့္တစ္ခုစီအတြက္ သင္ယူတတ္ေျမာက္မွဳကို ….
စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ခံရမယ္ …
အဂၤလိပ္စာကို မူလတန္းက စသင္ယူရမယ္ …
နည္းပညာ ႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရး
====================
အမ်ိဳးအစား ေလးမ်ိဳးခြဲျခားပါတယ္ …
မူလတန္းေအာင္တဲ ့သူေတြ တက္နိူင္တဲ ့ ပညာေရး
အလယ္တန္း ေအာင္တဲ ့သူေတြ တက္နိူင္တဲ ့ ပညာေရး
အထက္တန္း ေအာင္တဲ ့သူေတြ တက္နိူင္တဲ ့ ပညာေရး
မည္သူမဆို တက္နိူင္တဲ ့ ပညာေရး တို ့ျဖစ္ပါတယ္ ….
ဒီသင္တန္းေတြရဲ ့သင္ရုိးညႊန္းတမ္း …
သင္တန္းကာလ နဲ ့ ...
အပ္ႏွင္းမယ့္ ဒီပလိုမာ အမ်ိဳးအစားတို ့ကို …
သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနက သတ္မွတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္…
အဆင့္ျမင့္ပညာေရး
============
ေက်ာင္းေတြအားလံုး ….
လြတ္လပ္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ စီမံခန္ ့ခြဲခြင့္ ရွိတယ္...
သင္လိုတဲ ့ပညာရပ္နဲ ့ေက်ာင္းကို ….
လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္သင္ယူနိူင္တယ္ …
သို ့ေသာ္ ေက်ာင္းက သတ္မွတ္တဲ ့ ….
အရည္အခ်င္းေတာ့ ျပည့္မီရမယ္ …
ေက်ာင္းေတြဟာ …
သုေတသနနဲ ့ ပညာရပ္ဖြံ ့ျဖိဳးမွဳကို ဦးစားေပးရမယ္ …
အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးမွာ ….
အေ၀းသင္စနစ္ကိုလည္း ထည့္သြင္းက်င့္သံုးမယ္ …
=================================
ဒီဥပေဒထဲမွာ ပါတဲ့ ....
အျခား အေရးၾကီးတဲ ့အခ်က္ေတြကေတာ့ …
၁။ ပညာေရး ဆံုးခန္းမတိုင္ခဲ့သူေတြ …
ဆက္လက္သင္ယူနိူင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးရမယ္ …
၂။ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ….
အထူးပညာေရးေက်ာင္းေတြ ဖြင့္လွစ္မယ္ ..
ပုဂၢလိကကိုလဲ ဖြင့္ခြင့္ျပဳမယ္ …
၃။ အေရးေပၚအေျခအေန ျဖစ္ေနတဲ ့ …
ေဒသက ကေလးေတြအတြက္ …
ေရြ ့လ်ားစာသင္ေက်ာင္းေတြ စီစဥ္ေပးရမယ္ …
၄။ အေျခခံပညာအဆင့္မွာ ျမန္မာဘာသာ …
ဒါမွမဟုတ္ အဂၤလိပ္ဘာသာ နဲ ့သင္ယူနိူင္တယ္ ..
ႏွစ္ဘာသာလံုး နဲ ့ သင္ယူခ်င္လည္း ရတယ္ …
လိုအပ္ရင္ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကား တစ္ခုခု နဲ ့ …
တြဲဖက္ သင္နိူင္တယ္ …
၅။ မိဘေတြဟာ ကေလးေတြကို ….
မသင္မေနရပညာေရးစနစ္ …
မူလတန္းအဆင့္ ျပီးဆံုးသည္အထိ ေက်ာင္းထားရမယ္ …
၆။ ဥပေဒ နဲ ့ အညီ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ ့ …
ဘယ္ေက်ာင္းမွာမဆို …
ကိုယ္ ့ကေလးကို အပ္နိူင္တယ္ ….
၇။ ေက်ာင္းဆရာေတြဟာ စာသင္ဖို ့အတြက္ ….
သတ္မွတ္ထားတဲ ့ ဘြဲ ့ ၊ ဒီပလိုမာေတြ ရရွိရမယ္ …
၈။ ဆရာတစ္ဦး မွာ ရွိရမယ့္ အရည္အခ်င္းေတြကို …
သူသင္ၾကားမယ့္ အဆင့္အလိုက္ …
၀န္ၾကီးဌာနက သတ္မွတ္ေပးမယ္ …
၉။ ပညာေရးအဆင့္တိုင္းအတြက္ …
အရည္အေသြး အကဲျဖတ္မွဳကို …
ေက်ာင္းတြင္းကေရာ အျပင္ကပါ စစ္ေဆးမယ္ …
၁၀။ စစ္ေဆးရမယ့္ စံနူန္းေတြကို …
အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာ္မရွင္က သတ္မွတ္ေပးျပီး …
စစ္ေဆးမယ့္ ေကာ္မတီကို ဖြဲ ့စည္းေပးမယ္ …
၁၁။ ေက်ာင္းေတြဟာ …
ျပည္တြင္းျပည္ပက အလွဴေငြနဲ ့ …
ပစၥည္းေတြကို လက္ခံနိူင္တယ္ …
ဒီေငြေတြကို ပညာေရးကိစၥကလြဲလို ့ ….
တစ္ျခားေနရာ မသံုးရဘူး …
ဘယ္လို သံုးစြဲတယ္ဆိုတာကိုလည္း စစ္ေဆးခံရမယ္ …
==============================
ျပသနာတက္ေနတာက ….
ဒီကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္ ……
အမ်ိဳးသား ပညာေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ ့စည္းျပီး …
ပညာေရးစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္ ဆိုလို ့ပါ …
ေကာင္းျပီ ….
အမ်ိဳးသား ပညာေရးေကာ္မရွင္ကို …
ဘယ္လို ဖြဲ ့စည္းလဲ ၾကည့္ရေအာင္ …
အမ်ိဳးသား ပညာေရးေကာ္မရွင္ကို …
အစိုးရက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို ဥကၠဌ …
( ဒု သမၼတ လို ့ဆိုပါတယ္ )
သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးမ်ား ၊ တိုင္းရင္းသား ပညာရွင္မ်ား …
အျခား သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား နဲ ့ဖြဲ ့ စည္းျပီး ….
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကို တင္ျပ အတည္ျပဳရပါမယ္ …
လႊတ္ေတာ္က အခ်ိန္မေရြး ….
ဒီေကာ္မရွင္ကို ျပင္ဆင္ဖြဲ ့စည္းနိူင္ပါတယ္ …
ေကာ္မရွင္က ဘာေတြလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိလဲဆိုေတာ့ …
ပညာေရးမူ၀ါဒေတြ အေျခခံမူမ်ား ….
ပညာေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ...
သံုးသပ္အၾကံျပဳ လမ္းညႊန္ျခင္း ….
ပညာေရး အရည္အေသြး ...
စံခ်ိန္စံညႊန္းသတ္မွတ္ဖို ့အတြက္ …
လိုအပ္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း …
ျပည္တြင္းျပည္ပ …
ေငြေၾကးအေထာက္အပံ ့ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ...
မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း …
ျပည္တြင္းျပည္ပေက်ာင္းမ်ား ….
ဖြင့္လွစ္ျခင္း ရပ္ဆိုင္းျခင္း ….
ပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း …
တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္မ်ား၏ ….
လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္ ့ခြဲမွဳကို မထိခိုက္ေစဘဲ …
မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေပါင္းစပ္ညိွနိူင္းေပးျခင္း…
ဒါေတြကို လုပ္ေဆာင္မယ္လို ့ သိရပါတယ္ …
ဆႏၵျပေနတဲ ့သူေတြ မေက်နပ္တာက …
ဒီအမ်ိဳးသား ပညာေရးေကာ္မရွင္ ရွိေနတဲ ့အခ်က္ကို …
လက္မခံၾကတာလို ့သိရပါတယ္ …
ကြ်န္ေတာ္ ့အျမင္ကေတာ့ …
ဒီ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒဟာ ..
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မွဳ ....
အေတာ္အသင့္ရွိေနေသးတာ မွန္ပါတယ္ …
သို ့ေသာ္လည္း …
တစ္ဆက္တည္း ေတြးမိလာတာက …
ကိုယ့္ဆီက ေက်ာင္းေတြကေရာ …
အစိုးရက လုံး၀ ၀င္မပါေတာ့ဘဲ …
မင္းတို ့ လုပ္ခ်င္တာ လုပ္ၾကေတာ့လို ့ …
လႊတ္ေပးရေလာက္ေအာင္ ….
အဆင့္ျမင့္ေနၾကပါျပီလား ?????
သင္ခ်င္ရာသင္ေတာ့ ဆိုတဲ ့အခ်ိန္…
ေက်ာင္းေတြမွာ မဟုတ္တရုတ္ေတြ ေလ်ာက္သင္ျပီး …
နိူင္ငံေရး ဘာသာေရး ….
အစြန္းေရာက္ ကေလးေတြ ေပၚထြက္မလာပါဘူးလို ့ …
ဘယ္သူမ်ား တာ၀န္ယူပါသလဲ ????
အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒဟာ …
ျပည္နယ္နဲ ့တိုင္း ၁၄ခု အတြက္ ျခံဳငံုဆြဲရတာပါ …
ရန္ကုန္နဲ ့ မန္းေလးတင္ …
ကြက္ကြက္ေလး စဥ္းစားလို ့မရပါဘူး …
ဥပမာ တစ္ခုေပးပါမယ္ …
ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္ေတာက ...
ပုဂၢလိကေက်ာင္းတစ္ခုကို …
အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မွဳ ေအာက္က …
လႊတ္ေပးသင့္ပါျပီလား ????
ဒီေမးခြန္းကို အမွန္အတိုင္း ေျဖၾကည့္ပါ ….
ဒီ အခ်က္ေတြ ထည့္မစဥ္းစားဘဲ ….
မ်က္လံုးစံုမွိတ္ျပီး ….
ကြ်န္ပညာေရး ဥပေဒ လို ့ …
တြင္တြင္ ထေအာ္ေနတာကေတာ့ …
ေသာက္ကဲပိုလြန္းတယ္လို ့ပဲ ….
ထင္ျမင္ယူဆမိပါေၾကာင္း …။ ။
( ရဲမိုး )

From:Ye Moe

www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...