Friday, 21 November 2014

ေမလင္းခ (ေခၚ) ေမျမတ္မ်ဳိးဦး အေၾကာင္းတေစ့တေစာင္း

တစ္ကယ္ေတာ့ ေမလင္းခ (ေခၚ) ေမျမတ္မ်ဳိးဦး အေၾကာင္းကို ေရးသားဖို႔ အစီအစဥ္မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာအမ်ဳိးေကာင္း မိန္းကေလးမ်ား အတုယူမမွားေစခ်င္၍ ယခုကဲ့သို႔ တကူးတကေရးသားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ကယ္ေတာ့ သူမကို ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္၍ ရန္ၿငိဳးရွိ၍ မပုတ္ခ်ျခင္းမဟုတ္ေပ။ သူမအား ကၽြႏု္ပ္မသိပါ ထို႔နည္းအတူ သူမလည္း ကၽြႏု္ပ္ကို မသိပါ။


သူမ၏ နာမည္ အရင္းမွာ ေမျမတ္မ်ဳိးဦး ဟု ေလ့လာသိရွိရသည္။ လက္ရွိ ေက်ာင္းသားသပိတ္ကို ဦးေဆာင္ ေနသူမွာ သူမ၏ ေယာက်ာ္း ျဖစ္သူ ရာဟုေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ (ေခၚ) ေက်ာ္ကိုကို ျဖစ္ပါသည္။ အလွ်င္သင့္၍ သူမ ေယာက်ာ္းအေၾကာင္းပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသြားပါမည္။

ေက်ာ္ကိုကိုေရာ ေမျမတ္မ်ဳိးဦး ေကာ ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ အမွန္တစ္ကယ္ေတာ့ ေက်ာင္းသားမ်ား မဟုတ္ၾကေတာ့ေပ။ ေက်ာ္ကိုကိုက B.Com, M.Com ျဖင့္ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းၿပီးေျမာက္ထားၿပီး ေမျမတ္မ်ဳိးဦးမွာ B.A (English) ျဖင့္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္မွ ၿပီးေျမာက္ထားသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ေက်ာ္ကိုကိုမွာ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္ All Burma Federation of Student Unions (ABFSU) တြင္ ဥကၠဌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ကာ ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္ႏွိပ္စက္သည့္ (ABFDS) ဆက္သြယ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆူပူမႈျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေတာက္ေလွ်ာက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းရွိ အတိုက္အခံပါတီမ်ားႏွင့္ ျပည္ပ UG မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ကာ တိုင္းျပည္ဆူပူမႈ ျပဳလုပ္ရန္ အစဥ္အၿမဲ အားထုတ္လ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔နည္းအတူ သူ၏ ဇနီး ေမးလင္းခ (ေခၚ) ေမျမတ္မ်ဳိးဦးမွာလည္း သူႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ေက်ာ္ကိုကို ေရာ ေမလင္းခ (ေခၚ) ေမးျမတ္မ်ဳိးဦး ေရာ ၂ဦးစလံုးသည္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ (ABFDS) တြင္ စစ္ပညာသင္တန္းမ်ားၿပီးေျမာက္ထားၿပီးသားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ျပည္ပ အေထာက္အပံ့ျဖင့္
ေမးလင္းခ မွာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔လည္း ပညာေတာ္သင္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ျပည္တြင္း၌ ဆူပူမႈျပဳလုပ္ရန္ အခါအခြင့္သင့္လွ်င္ သင့္သလို လွံဳေဆာ္ေပးျခင္း၊ အျခား ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအား စည္းရံုးသိမ္းသြင္းကာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆူပူမႈျပဳလုပ္ရန္ အၿမဲလိုလို ဗကပ ၀ါဒမႈိင္းမ်ား ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ စည္းရံုးသိမ္းသြင္းျခင္းမ်ားကို
ျပည္ပအေထာက္အပံ့ျဖင့္ အလ်င္းသင့္သလို ၄င္းတို႔ ၂ဦးစလံုး လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

ေက်ာင္းတက္စဥ္ကာလအတြင္း ေက်ာင္းပညာေရးကို အေလးမထားပဲ ေက်ာင္းေျပးကာ မိမိကိုယ္ကို (ဗကသ) အဖြဲ႕၀င္ ရဲေဘာ္အျဖစ္ ခံယူကာ ေတာ္လွန္းေရး စာအုပ္မ်ားဖတ္ကာ ရူးသြပ္ခဲ့သည္။ သူမ်ား ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား စာသင္ခ်ိန္တြင္ ေမလင္းခသည္ ကြန္ျမဴနစ္ ေတာ္လွန္းေရး
စာအုပ္မ်ားျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ေလသည္။ သို႔ေသာ္ သူမအထင္မႀကီးေသာ ျမန္မာ့ပညာေရးမွ
ေပးအပ္သည့္ ဘီေအဘြဲ႔ကို အရွက္မဲ့စြာ တက္ေရာက္ယူခဲ့ေပသည္။

၄င္းတို႔ ၂ဦးသည္ ျပည္ပေရာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ခဲ့သူ မိုးသီးဇြန္ တည္ေထာင္ထားသည့္ လူေဘာင္သစ္ နဲ႔လည္း ျပည္တြင္းတြင္ အခ်ိန္ကိုက္လွဳပ္ရွားလ်က္ရွိသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ေက်ာ္ကိုကိုမွ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုက္အခံပါတီျဖင့္လည္း ေတြ႔ဆံုကာ တုိင္းျပည္ဆူပူမႈျဖစ္ေစရန္ အခ်ိန္ကိုက္ လွဳပ္ရွားလ်က္ရွိသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိရေသာ္ ေမးလင္းခႏွင့္ သူ၏ေယာက်ာ္း ေက်ာ္ကိုကိုတို႔သည္ ျပည္ပအေထာက္အပံ့
မ်ားျဖင့္ ေတာ္လွန္းေရးသမိုင္းမ်ား ဖတ္ကာ ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး တိုးတက္ရန္ ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ေတာ္ႀကီးကို အတိုက္အခံပါတီႏွင့္ ဘယ္ညာ လက္၀ါးရိုက္၍ တစ္ဖက္အတိုက္အခံပါတီမွ အမ်ဳိးသားေရးကို တိုက္ခိုက္ေနခ်ိန္တြင္ မိမိကိုယ္ကို ေက်ာင္းၿပီးသြားေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားေယာင္ေယာင္လုပ္ၿပီး အသက္ငယ္ရြယ္ေသာ အမွန္တစ္ကယ္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေသြးထိုးေျမွာက္ပင့္ စည္းရံုးကာ ျပည္ပ
အေထာက္အပံ့မ်ားစားသံုးၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားကို ခ်နင္းကာ ျမန္မာျပည္ ဆူပူမႈျဖစ္ေစရန္ အျခားတစ္ဖက္မွ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္းကို သက္ေသသာဓက ပံုမ်ားျဖင့္ ေတြ႔ရွိ၍ တင္ျပလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သို႔ပါေသာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္တြင္ လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ တည္ဆဲဥပေဒအရ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ အမွန္တစ္ကယ္ ပညာေရးကိုလိုလားေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ဘ၀ေရွ႕ေရးအတြက္လည္းေကာင္း ၾကည့္ရွဳ၍ ျပည္ပ အေထာက္အပံ့စား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ကာ ဆူပူမႈျဖစ္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ျပည္ဖ်က္မ်ားအား ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးပါရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ တင္ျပလိုက္ပါသည္။

From: (PBNA Myanmar)

www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...