Wednesday, 12 November 2014

Rules of Engagement (မွဴးေဇာ္)● နိဒါန္း ●

မၾကာေသးေသာ ရက္ပိုင္းအတြင္းက ဘီဘီစီေလလႈိင္းဒီဘိတ္တြင္ ေကေကအို ေစာဆန္းေအာင္ အဖြဲ႕မွ ဗိုလ္ၾကီးအဆင့္ရွိ ေအာင္ႏုိင္ (တပ္မေတာ္ဘက္မွ ေျပာၾကားခ်က္) သို႕မဟုတ္ သတင္းေထာက္ ပါၾကီး (တစ္ဘက္မွ ေျပာၾကားခ်က္) ေသဆုံးမႈျဖစ္စဥ္အေပၚ သေဘာထားအျမင္မ်ား အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖုံဖုံ ရွိ ေနသည္ကို နားေထာင္လိုက္ရသည္။ ဤေဆာင္းပါးသည္ မည္သည့္ဘက္က ထုတ္ျပန္ေသာ အခ်က္ အလက္က မွန္သည္ ဟု ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ဘဲ အမ်ားျပည္သူ စဥ္းစားေတြးေတာျခင္း မရွိေသးသည့္ Rules of Engagement ရႈေထာင့္ဘက္က (ေဖာ္ျပႏုိင္သမွ် ကန္႔သတ္ခ်က္ေဘာင္အတြင္းမွ) စဥ္းစား သုံးသပ္ႏုိင္ရန္ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစြာ ပထမ အစီရင္ခံအပ္ေပသည္။


● ဂ်င္၀က္ဘ္၊ ေတာ္မီလီဂ်ဳန္းႏွင့္ ဆင္ျမဴရယ္ဂ်က္ဆင္ ●

ဂ်င္၀က္ဘ္ဆိုလွ်င္ မွတ္မိေနၾကမည္မွာ ျပီးခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အေမရိကန္အစိုးရကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ လာေရာက္ခဲ့ျပီး ဂၽြန္ယက္ေတာကို အေမရိကသို႔ ျပန္လည္ေခၚ ေဆာင္သြားခဲ့သည့္ ဆီနိတ္တာတစ္ေယာက္ အျဖစ္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေရျပင္ကို စမ္းသပ္ရန္ အတြက္ အေစာဆုံး လာေရာက္ခဲ့ဘူးသည့္ ဆီနိတ္တာ ဂ်င္၀က္ဘ္သည္ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲတြင္ မရိန္း တပ္ဖြဲ႕၌ ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျပီး ေရတပ္ၾကက္ေျခတံဆိပ္၊ ေငြၾကယ္တံဆိပ္၊ ေၾကးၾကယ္ တံဆိပ္၊ ခရမ္းေရာင္ ႏွလုံးသားတံဆိပ္ စသည့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ဘြဲ႕တံဆိပ္မ်ားစြာ ရရွိခဲ့သည့္ စစ္သူရဲေကာင္း တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ ေရတပ္ၾကက္ေျခတံဆိပ္မွာ မရိန္းတပ္ဖြဲ႕အတြင္း အျမင့္ဆုံး ေသာ စြမ္းရည္ဘြဲ႕ တံဆိပ္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ဤႏွယ္ မရိန္းသူရဲေကာင္းအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ဂ်င္၀က္ဘ္သည္ ဗာဂ်ီးနီးယားျပည္နယ္ ဆီးနိတ္အမတ္ေရြးခ်ယ္ပြဲသို႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပဳိင္ခဲ့ရာတြင္ စစ္ ဘိနပ္ တစ္ရံကို လည္ပင္းတြင္ ဆြဲ၍ စည္းရုံးေဟာေျပာခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ယင္းစစ္ဘိနပ္မွာ အီရတ္စစ္ပြဲ တြင္ အသက္ေပးသြားခဲ့ရေသာ ၄င္း၏ သားျဖစ္သူကို သေကၤတျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ အဆိုပါ မရိန္း သူရဲေကာင္းၾကီး ဂ်င္၀က္ဘ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ မူ၀ါဒေျပာင္းလဲလာေရး၌ အဓိက ေတာင္းဆိုခဲ့သူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ထားရွိေသာ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပါတီစုံ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏုိင္ျခင္းမရွိေသာ တရုတ္၊ ဗီယက္နမ္စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ ထားရွိေသာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚထားရွိေသာ မူ၀ါဒ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စား ကြဲလြဲ ေနျခင္းအား ေထာက္ျပခဲ့ျပီး အေမရိကန္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒ Double Standards ျဖစ္ေနသည္ ဟု ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာပင္ ၄င္းကိုယ္တိုင္ ဥကၠဌ အျဖစ္ တာ၀န္ယူရေသာ အေမ ရိကန္ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္၏ အာရွ-ပစိဖိတ္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒဆပ္ေကာ္မတီမွ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ ခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။


ဆီနိတ္တာ ဂ်င္၀က္ဘ္သည္ စာအုပ္မ်ားစြာကိုလည္း ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ စာေရးဆရာ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းေရးသားခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ားစြာအနက္ ရုပ္ရွင္အျဖစ္ ရိုက္ကူးခဲ့ေသာ နာမည္ ၾကီး ေဟာလိ၀ုဒ္ဇာတ္ကားတစ္ကားမွာ Rules of Engagement အမည္ရွိ စစ္ကားတစ္ကား ျဖစ္သည္။ အဆိုပါဇာတ္ကားတြင္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ဇာတ္ပို႕အကယ္ဒမီဆု၊ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ေရႊကမာၻလုံးဆု၊ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ အမ္မီဆုမ်ား ရရွိခဲ့ေသာ ေတာ္မီလီဂ်ဳန္းက တရားခံဘက္ ေရွ႕ေန ဗိုလ္မွဴးၾကီးအျဖစ္ ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ခဲ့ သည္။ ဆင္ျမဴရယ္ဂ်က္ဆင္မွာ ဘ၀သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံး ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲမွ အစခ်ီ၍ အေမရိကန္ မရိန္းတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံအႏွံ႕အျပား၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္၍ စစ္ေျမျပင္၌ ဘ၀ကို ျမဳပ္ႏွံထားခဲ့ေသာ္ လည္း ေနာက္ဆုံးတြင္ စစ္ခုံရုံးတင္၍ အျပစ္ေပးႏိုင္ရန္ တရားခံအျဖစ္ စြဲခ်က္တင္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ မရိန္း ဗိုလ္မွဴးၾကီး တယ္ရီခ်ဳိင္းဒါး အျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ဇာတ္လမ္းအရ ဗိုလ္မွဴးၾကီးခ်ဳိင္းဒါး၏ မရိန္းတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ပါရွန္ပင္လယ္ေကြးအတြင္း အေမရိကန္ၾသဇာကို ဆန္႔က်င္တြန္းလွန္ၾကရာမွ အသက္အႏၱရာယ္စိုးရိမ္ရေသာ ဆီးရီးယားရွိအေမရိ ကန္ သံအမတ္ၾကီးကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မွ ရန္သူမ်ား၏ ပစ္ခတ္မႈမ်ားအၾကား၊ သံရုံးေရွ႕တြင္ ဆူညံပြက္ ေလာရိုက္ေနေသာ လူအုပ္ၾကီး၏ ေအာ္သံမ်ားအၾကား ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ သြားေရာက္ကယ္တင္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႕ သံရုံးေခါင္မိုးေပၚ ဆင္း၍ သံအမတ္ၾကီးအား ၀ိုင္းပစ္ေနသည့္ၾကားမွ ရဟတ္ယာဥ္ ဆီသို႔ ေခၚေဆာင္ျပီး သံရုံးအေဆာက္အဦအမိုးေပၚတြင္ လႊင့္တင္ထားေသာ အေမရိကန္အလံေတာ္ကို ဗိုလ္မွဴးၾကီးခ်ဳိင္းဒါးကိုယ္တိုင္ ျဖဳတ္ယူေနစဥ္ မရိန္းတပ္သား(၃)ဦးမွာ အနီးရွိ အေဆာက္အအုံေပၚမွာ စႏိုက္ပါမ်ား၏ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ က်ဆုံးခဲ့ရသည္။ သံရုံး မ်က္ႏွာစာတြင္ အေမရိကန္ဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပ လုအုပ္ၾကီးမွ ေအာ္ဟစ္ ေၾကြးေၾကာ္လ်က္ ရွိရာ ယင္းလူအုပ္အတြင္း လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား ရွိေနသည္ကို ၄င္းကိုယ္တိုင္ ျမင္ေတြ႕လိုက္သည္။ က်န္မရိန္းတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရွိ အေဆာက္အဦမ်ားေပၚရွိ စႏိုက္ပါမ်ား၏ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေခါင္းမေဖၚတမ္း ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ လူအုပ္ ၾကားမွလက္နက္ကိုင္မ်ားက အေဆာက္အဦအေပၚထပ္ရွိ မရိန္းမ်ားအား ပစ္ခတ္ေနသည္ကို ဗိုလ္မွဴးၾကီး ခ်ဳိင္းဒါး တစ္ဦးသာ ေတြ႕ျမင္ခဲ့သည္။ ၄င္းေနာက္ မိမိ၏မရိန္းစစ္သည္မ်ား က်ဆုံးရမႈ၊ လူအုပ္အၾကားမွ လက္နက္မ်ားျဖင့္ ဆက္တိုက္ပစ္ခတ္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆႏၵျပလူအုပ္ကို ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့ရာ ဆႏၵျပသူ (၈၃)ဦး ေသဆုံးခဲ့ရျပီး (၁၀၀)ေက်ာ္ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ ႏုိင္ငံတကာသတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိလာခဲ့ျပီး ဆီးရီးယားရွိ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ား အား အေမရိကန္ စစ္တပ္က ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္၊ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနသူမ်ားအား မညွာမတာ ပစ္ခတ္ စသည္အားျဖင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ထိုသို႔ လူထုဆန္႔ က်င္မႈ၊ လူထုသေဘာထားမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အေမရိကန္သမၼတ၏ အမ်ဳိး သားလုံျခဳံေရး အၾကံေပးအရာရွိ ျဖစ္သူက ဗိုလ္မွဴးၾကီးခ်ဳိင္းဒါးကို စစ္ခုံရုံးျဖင့္ စစ္ေဆးအေရးယူျခင္းအား ျဖင့္ အစိုးရ၏နာမည္ကို ျပန္လည္ဆယ္တင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ အီရတ္စစ္ပြဲမွ အစျပဳ၍ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ နာမည္ပ်က္ရသမွ် အားလုံးကို ဗိုလ္မွဴးၾကီးခ်ဳိင္းဒါး တစ္ဦးတည္ေပၚသို႔ ပုံခ်ရန္ ၾကဳိပမ္းခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ဆီးရီးယားရွိ အေမ ရိကန္သံရုံအမိုးေပၚတြင္ စီစီတီဗြီကင္မရာမ်ား အခ်ိန္ျပည့္တပ္ဆင္ထားျခင္းေၾကာင့္ ဆႏၵျပသူမ်ား အၾကားမွ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ ပစ္ခတ္ေနသူမ်ားကို အထင္အရွားေတြ႔ျမင္ႏုိင္သည့္ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္း မ်ားကို ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနက တင္ျပလာခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းသက္ေသမ်ားကို အစေဖ်ာက္ပစ္ ခဲ့သည္။

ရွိရွိသမွ်ေသာ သက္ေသ၊ အေထာက္အထားမ်ားက ဗိုလ္မွဴးၾကီးခ်ဳိင္းဒါးတြင္သာ အျပစ္ရွိသည္ ဟူ၍ ညႊန္းဆိုေနၾကသည္။ ရင္နာဖြယ္ရာ ေကာင္းလွသည္မွာ မရိန္းတပ္သား(၃)ဦး က်ဆုံးခဲ့သည့္ ၀ိုင္း ၀န္းပစ္ခတ္မႈမ်ားအၾကားမွ သက္စြန္႕ဆံဖ်ား ကယ္ထုတ္ခဲ့ရေသာ အေမရိကန္သံအမတ္ၾကီးကိုယ္တိုင္က စစ္ခုံရုံးတြင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးခ်ဳိင္းဒါးတြင္သာ အျပစ္ရွိသည့္သေဘာ ထြက္ဆိုသြားခဲ့သည္။ ႏွစ္ဘက္ ေရွ႕ေန မ်ား ေရြးခ်ယ္သည္ကအစ တရားလိုဘက္တြင္ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ ထက္ျမက္ထူးခၽြန္ေသာ ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္ဆင္း နာမည္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးမာ့ဗစ္ကို တာ၀န္ေပးခဲ့ျပီး တရားခံဘက္ေရွ႕ေနအျဖစ္ နာမည္ သိပ္ မရွိ၊ အမႈအႏိုင္ရမႈ ရွားရွားပါးပါး ျဖစ္ေသာ ဗုိလ္မွဴးၾကီး ေလာရင္းေဟာ့ခ်္ကို ဗိုလ္မွဴးၾကီးခ်ဳိင္းဒါးက ေရြး ခ်ယ္ခဲ့သည္။ သူ႔အေပၚ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရသူ ဟု ဗိုလ္မွဴးၾကီးခ်ဳိင္းဒါး ယုံၾကည္ထားေသာ ေဟာ့ခ်္မွာ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲကာလက ၄င္းကိုယ္တိုင္ အသက္ကယ္တင္ေပးခဲ့ရသူလည္း ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားျဖင့္ ခုံရုံး၌ ရင္ဆိုင္ၾကရာတြင္ Rules of Engagement ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗိုလ္မွဴးၾကီးခ်ဳိင္းဒါးအား အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ စစ္ေမးခဲ့သည္။ Rules of Engagement ဟူသည္မွာ ျပည္သူမ်ား၊ ဆႏၵျပလူအုပ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရလွ်င္ မည္သို႔ ျပဳလုပ္ရမည္၊ ရန္သူႏွင့္ ရုတ္ ခ်ည္းရင္ဆိုင္ခဲ့ရလွ်င္ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္ စသည္တို႔ကို “ထိေတြ႔မႈ ျဖစ္ေပၚလွ်င္ လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား” ကို ညႊန္ၾကားထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္မွဴးၾကီးခ်ဳိင္းဒါးမွာ ဗီယက္နမ္၊ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္း စသည္တို႔တြင္ ေတာက္ေလွ်ာက္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည့္အျပင္ အဆိုပါ Rules of Engagement ကို အခ်ိန္မေရြး အလြတ္ရြတ္ဆိုႏိုင္သူလည္း ျဖစ္သည္။ ခုံရုံးစစ္ေမးသည့္ တရားခြင္တြင္ ၾကဳံေတြ႕ရသည္မွာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား အားလုံးက ဗိုလ္မွဴးၾကီးခ်ဳိင္းဒါးဘက္တြင္ တစ္ခုမွ ရွိမေနခဲ့ဘဲ လက္ညဳိးထိုးအျပစ္ဖို႔ေနသည့္ႏွယ္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ တရားခံဘက္ ေရွ႕ေန ျဖစ္ေသာ ေတာ္မီလီ ဂ်ဳန္းသည္ ခ်ဳိင္းဒါး ရရွိခဲ့ေသာ စစ္သူရဲေကာင္း စြမ္းရည္တံဆိပ္မ်ားကို ျပ၍ ေလွ်ာက္လွဲခ်က္ေပးခဲ့ရသည္။ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံး မရိန္းတပ္တြင္သာ ျမဳပ္ႏွံထားစဥ္ ၾကဳံေတြ႔ခဲ့ရေသာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ မွတ္ တမ္းေကာင္းမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ခဲ့ရသည္။ အေရးအၾကီးဆုံးေသာ သက္ေသျဖစ္သည္ သံရုံးေခါင္မိုးေပၚက စီစီတီဗြီမွတ္တမ္းမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးသြားျခင္းသည္ ခ်ဳိင္းဒါးအေပၚ မတရားျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ ထားခဲ့သည္။ သို႔ေသ္ာ ခ်ဳိင္းဒါးဘက္တြင္ မည္သူမွ် မရွိ။ တရားလိုဘက္ေရွ႕ေနအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ဟားဗတ္ဆင္း ဗိုလ္မွဴးမွာလည္း ထူးခၽြန္လွသူျဖစ္ကာ ခ်ဳိင္းဒါး၏ ေဒါသစိတ္ကို Rules of Engagement ကို ျပန္လည္ရြတ္ခိုင္းျပီး ႏႈိးဆြခဲ့သည္။ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲကာလ ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရေသာ ဗီယက္ေကာင္းမ်ားကိုပါ သက္ေသအျဖစ္ တင္သြင္းကာ ဦးတည္ခ်က္ကို ပုံေဖာ္ခဲ့သည္။ အတူလိုက္ပါခဲ့သည့္ မရိန္းတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား တြင္လည္း ခ်ဳိင္းဒါးမွအပ မည္သူကမွ် လူအုပ္ထဲက ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္သည္ ဟူေသာအခ်က္ကို သက္ ေသမျပႏိုင္ခဲ့ေပ။ ခ်ဳိင္းဒါး ကယ္တင္ေပးခဲ့ေသာ သံအမတ္ၾကီးကလည္း သံရုံးေရွ႕လူအုပ္ၾကီးမွာ လက္ နက္မပါ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနသည္၊ အရာရာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ဟူေသာ အေနအထားမ်ဳိး လိမ္လည္ ထြက္ဆိုသြားခဲ့သည္။

တရားခံဘက္ ေရွ႕ေန ျဖစ္ေသာ ေတာ္မီလီဂ်ဳန္းသည္ ဆီးရီးယားအထိ ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က် သြား ေရာက္ကာ ေျမျပင္အေျခအေနမ်ားကို အေသးစိတ္ ေလ့လာခဲ့ျပီး စီစီတီဗီြကင္မရာမွ ရိုက္ကူးထားေသာ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းသည္ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံးေသာ ေလွ်ာက္လွဲခ်က္တြင္ ေတာ္မီလီဂ်ဳန္းသည္ တရားခံဗိုလ္မွဴးၾကီးခ်ဳိင္းဒါးမွာ လူအုပ္ၾကားမွ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ ပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္သူမ်ားကို ပစ္ခတ္ျခင္းသည္ Rules of Engagement ႏွင့္အညီ ျဖစ္ျပီး အဆိုပါအမႈတြင္ အဓိက ျဖစ္ ေသာ စီစီတီဗီြမွတ္တမ္းမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသားလုံျခဳံေရးအၾကံေပးအရာရွိကို သက္ ေသအျဖစ္ ေခၚယူစစ္ေမးခဲ့သည္။ ခုံရုံးမွ ဆုံးျဖတ္ရမည့္ အခ်က္မွာ ဆႏၵျပ၍ ေအာ္ဟစ္ေနေသာ လူအုပ္ ၾကီးအၾကား လက္နက္ကိုင္ေဆာင္၍ ပစ္ခတ္သူမ်ား အမွန္တစ္ကယ္ ရွိ-မရွိ ဟူ၍ပင္ ျဖစ္သည္။ ဆႏၵျပ လူအုပ္ၾကီးသည္ သံအမတ္ၾကီးလိမ္လည္ထြက္ဆိုခဲ့သလို လက္နက္မပါ၊ ရန္လိုျခင္းမရွိ၊ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵ ျပေနျပီး ယင္းတို႔အား ပစ္ခတ္ခဲ့သည္မွန္လွ်င္ ခ်ဳိင္းဒါးသည္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕လွ်င္ လုပ္ ေဆာင္ရမည့္ Rules of Engagement ကို ခ်ဳိးေဖာက္သူ ျဖစ္သည္။ သံရုံးအား ခဲမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ျခင္း၊ လူအုပ္စုျဖင့္ ၀ိုင္းျခင္း၊ အတြင္းသို႔ ၀င္ရန္ၾကဳိးပမ္းလာျခင္း စသည္တို႔ျပဳလုပ္လာလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ လာႏုိင္ သည့္အလားအလာ ရွိလာခဲ့လွ်င္ အသံခ်ဲ႕စက္ျဖင့္ လူစုခြဲရန္ သတိေပးျခင္း၊ မေက်ာ္ရ နယ္ေျမ(စည္း) သတ္မွတ္ျခင္း၊ ေက်ာ္လြန္မလာေစရန္ ေျခာက္လွန္႔ပစ္ခတ္ျခင္း၊ မေက်ာ္လွ်င္ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းႏိုင္ရန္ ၾကဳိး ပမ္းျခင္း စသည္တို႔မွာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕လွ်င္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္၍ မိမိအကာအကြယ္ေပးရသည့္ ေနရာ/ဌာန၊ အေဆာက္ အဦး၊ မိမိတပ္ဖြဲ႕ စသည္တို႕ကို ရန္ျပဳတိုက္ခိုက္လာသည္ ဆုိလွ်င္ေတာ့ Rules of Engagement အရ ၄င္းတို႔အား ေခ်မႈန္းတိုက္ခိုက္ပိုင္ခြင့္ ရွိေနသည္။

ေတာ္မီလီဂ်ဳန္း၏ ေလွ်ာက္လွဲခ်က္မွာ ရွင္းရွင္းကေလး ျဖစ္သည္။ လူအုပ္ထဲမွ လက္နက္ကိုင္ ေဆာင္၍ ပစ္ခတ္ျခင္း ရွိသည္ကို သက္ေသျပႏိုင္ျခင္း မရွိသလို လူအုပ္ၾကီးမွာ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ျခင္း မရွိ၊ ရန္လိုျခင္းမရွိ၊ လက္နက္မပါဘဲ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္ ဟူေသာ အခ်က္ကို လည္း သက္ေသျပႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ အေၾကာင္းရင္းမွာ လူအုပ္ၾကီး ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပေနသည္ ဟူေသာ အခ်က္ကို အထင္အရွားျပသႏိုင္ေစေသာ၊ လူအုပ္ၾကီးထဲမွ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားက ပစ္ခတ္ခဲ့ သည္ ဟူေသာ အခ်က္ကို အထင္အရွားျပသေစႏုိင္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ သက္ေသအေထာက္ အထားျဖစ္သည့္ သံရုံးေခါင္းမိုးေပၚမွ ရိုက္ကူးထားသည့္ စီစီတီဗြီ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းမွာ ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းကို ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ လက္ခံမွတ္တမ္းတြင္ ထင္ ထင္ရွားရွား ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ထိန္းသိမ္းရာတြင္ မရွိဟူ၍ ျဖစ္ေနသည္။ ဤသည္မွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားလုံျခဳံေရးအတြက္ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံး ျမဳပ္ႏွံကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ ေသာ ဗိုလ္မွဴးၾကီးခ်ဳိင္းဒါးအား ႏိုင္ငံေတာ္က သစၥာေဖာက္ဖ်က္လိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ တိုက္ပြဲတံဆိပ္၊ သူရဲေကာင္းတံဆိပ္မ်ားစြာ ရရွိခဲ့သည္အထိ အသက္ကိုစြန္႔၍ ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျပီး အေမရိကန္၏ အမ်ဳိးသားလုံျခဳံေရးကို ၾကဳိးပမ္းခဲ့သူ စစ္သည္တစ္ဦး အတြက္ တရားမွ်တမႈကို ခုံရုံးက စဥ္းစားေပးရန္သာ ရွိေတာ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ခုံရုံးက ဗိုလ္မွဴးၾကီးခ်ဳိင္းဒါးတြင္ အျပစ္မရွိ ဟု ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျပီး သက္ေသခံပစၥည္း အစေဖ်ာက္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားလုံျခဳံေရးအၾကံေပးအရာရွိအား ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခဲ့ ကာ လိမ္လည္ထြက္ဆိုခဲ့ေသာ သံအမတ္ၾကီးကို အေရးယူခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ ဂ်င္၀က္ဘ္ေရးသား ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မွန္ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ ျဖစ္သည္။

● တပ္မေတာ္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ●

ကိုေအာင္ႏိုင္(ေခၚ)ကိုပါၾကီး ျဖစ္စဥ္တြင္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို အခ်ဳပ္ အားျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရွိရသည္-

(၁) စက္တင္ဘာ-၂၆ ရက္ ။ က်ဳိက္မေရာျမဳိ႕၀င္ဂိတ္အနီးသို႕ KKO အဖြဲ႕မွ ဗိုလ္ၾကီးေစာ၀င္း ေဇာ္ႏွင့္ အင္အား ၂၀ တို႔ လက္နက္ကိုယ္စီျဖင့္ ေရာက္ရွိလာသျဖင့္ နယ္ေျမခံတပ္၊ သတင္းတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕က လက္နက္ျဖင့္ သြားလာ၍ မရ ဟု တားျမစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းတားျမစ္သည့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ကို KKO အဖြဲ႕က လက္နက္မ်ားျဖင့္ ခ်ိန္ရြယ္ ထိန္းသိမ္းခဲ့ေၾကာင္း၊

(၂) ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ ထိန္းသိမ္းခံရသျဖင့္ တပ္မေတာ္လုံျခဳံေရးတပ္စိတ္တစ္စိတ္က ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ျဖင့္ ထပ္မံလိုက္ပါစဥ္ အသင့္ေစာင့္ဆိုင္းေနေသာ KKO အဖြဲ႕က ပစ္ခတ္ခဲ့၍ တပ္မေတာ္မွ (၂)ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ျပီး ယင္းတပ္စိတ္အား KKO အဖြဲ႕က ထပ္မံထိန္းသိမ္းခဲ့ ေၾကာင္း၊

(၃) KKO အဖြဲ႕က တပ္မေတာ္လုံျခဳံေရးတပ္စိတ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ (၂)ဖြဲ႕စလုံးကို ဖမ္းဆီးျပီး လူ၊ လက္နက္မ်ား ယူေဆာင္၍ ေရႊ၀ါေခ်ာင္ေက်းရြာဘက္သို႕ ထြက္ခြါခဲ့ေၾကာင္း၊ လမ္း တြင္ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားကို အသုတ္လိုက္ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း လက္နက္မ်ားကို ဆက္လက္သိမ္းယူသြားခဲ့ေၾကာင္း၊

(၄) ကိုေအာင္ႏိုင္မွာ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ KKO ေစာဆန္းေအာင္ႏွင့္အတူ MPC သို႔ လိုက္ပါခဲ့ျပီး ယင္းေန႔ ညတြင္းခ်င္းမွာပင္ ေရႊ၀ါေခ်ာင္သို႔ သြား၍ ေစာ၀င္းေဇာ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ပူး ေပါင္းခဲ့ေၾကာင္း၊

(၅) စက္တင္ဘာ ၂၇-၂၈ ။ ေနာက္မွ လိုက္ပါရွင္းလင္းေသာ တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္း(၂)ရက္စလုံးတြင္ ကိုေအာင္ႏိုင္သည္ KKO အဖြဲ႕ ႏွင့္အတူ ပါ၀င္ေနခဲ့ေၾကာင္း၊

(၆) စက္တင္ဘာ ၂၈ ။ (နယ္ေျမခံတပ္၏ စစ္ေဆးခ်က္အရ) ေရႊ၀ါေခ်ာင္ေက်းရြာအနီး တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ရာ၌ ၄င္း ေနရာအနီးတြင္ လက္နက္အခ်ဳိ႕ကို အသီးသီး၀ွက္၍ အသီးသီး လူစုခြဲထြက္ေျပးခဲ့ေၾကာင္း၊

(၇) စက္တင္ဘာ ၂၉ ။ တပ္မေတာ္မွ KKO အဖြဲ႕ေနာက္သို႔ လိုက္စစ္ဆင္၍ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား တိုး ျမွင့္ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ျပီး ယင္းအခ်ိန္တြင္ KKO အဖြဲ႕က လူစုခြဲ၍ တိမ္းေရွာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊

(၈) စက္တင္ဘာ ၃၀ ။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KKO တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားသည့္ နယ္ေျမႏွင့္ ဆက္စပ္ေန သည့္ က်ဳိက္မေရာစက္ေလွဆိပ္တြင္ ကိုေအာင္ႏုိင္ကို ခႏၶာကိုယ္ေအာက္ပိုင္း တစ္ခုလုံး ေရစို၊ ရႊံ႕မ်ားေပက်ံေနသည့္ အေနအထားျဖင့္ ခမရ(၂၀၄)က ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ရဲ တပ္ဖြဲ႕က မသကၤာမႈျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က စစ္ေဆးခဲ့ရာ DKBA ဟု ထြက္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ ေနာက္ နယ္ေျမခံ ခမရ(၂၀၈)သို႕ လႊဲေျပာင္းစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း၊ နယ္ေျမခံ ခမရ(၂၀၈) က စစ္ေဆးရာတြင္ KKO ေစာဆန္းေအာင္အဖြဲ႕မွ ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ ဗိုလ္ၾကီးေအာင္ ႏုိင္ ဟု ထြက္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊

(၉) ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္ ။ KKO ေစာဆန္းေအာင္အဖြဲ႕အား ပိတ္ဆို႕ရွင္းလင္းေနသည့္ လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းသို႔ ကိုေအာင္ႏိုင္အား နယ္ေျမခံတပ္မွ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေန႔တြင္ ကိုေအာင္ႏိုင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ေရႊ၀ါေခ်ာင္ေက်းရြာအနီးတြင္ တပ္မေတာ္မွ သိမ္းဆည္းသြားခဲ့ေသာ လက္နက္ငယ္ ၃ လက္ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ က်န္လက္နက္မ်ားအား ဆက္လက္ ရွာေဖြရန္ ေရႊ၀ါေခ်ာင္ေက်းရြာ၏ ေတာင္ဘက္ မီတာ တစ္ေထာင္ခန္႔အကြာတြင္ ညအိပ္စခန္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း၊(၁၀) ည ၇ ၃ာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ကိုေအာင္ႏုိင္က အေပါ့သြားရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ကင္း ေစာင့္စစ္သည္အား လုံးေထြးျပီး ေသနတ္လုယူထြက္ေျပးရန္ ၾကဳိးပမ္းစဥ္ အျခားကင္း ေစာင့္စစ္သည္က ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း။

တပ္မေတာ္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္မွာ အထက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ရသည္။


● Rules of Engagement ●

လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕တိုင္းတြင္ မည္သို႔ၾကဳံလွ်င္ မည္သို႔လုပ္ရမည္ ဟူ၍ တိတိက်က် ျပဌာန္း ထားေသာ တိုက္ပြဲလုပ္ငန္းစနစ္မ်ား ရွိေနၾကသည္။ ရန္သူႏွင့္ ထိေတြ႕လွ်င္ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္၊ သူလွ်ဳိအား ဖမ္းဆီးရမိလွ်င္ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္၊ စစ္ေၾကာေမးျမန္းရာတြင္ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ ရမည္ စသည္တို႔ကိုလည္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ျပဌာန္းထားၾကသည္။ စစ္ေျမျပင္တြင္ ရုတ္ခ်ည္း ရန္သူ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရလွ်င္လည္းေကာင္း၊ ရန္သူ၏တိုက္ခိုက္မႈကို ခံရလွ်င္လည္းေကာင္း အလိုအေလ်ာက္ တုံ႔ျပန္ ႏိုင္ေရးအတြက္ Rules of Engagement မ်ား ျပဌာန္းထားရျခင္း ျဖစ္သည္။ ျဖစ္လာသည့္အခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္ရမလဲ ေတြေ၀ေနျခင္း၊ အထက္အမိန္႔ေတာင္းခံေနျခင္း ျပဳလုပ္၍ မရပါ။ “ဘာျဖစ္လွ်င္ ဘာလုပ္” ဟူ၍ တိတိက်က် သတ္မွတ္ေပးထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ေကေကအို ေစာဆန္းေအာင္ အဖြဲ႕မွ ဗိုလ္ၾကီး အဆင့္ရွိ ေအာင္ႏုိင္ (တပ္မေတာ္ဘက္မွ ေျပာၾကားခ်က္) သို႕မဟုတ္ သတင္းေထာက္ ပါၾကီး (တစ္ဘက္ မွ ေျပာၾကားခ်က္) ေသဆုံးမႈျဖစ္စဥ္တြင္ မည္သူမွားသည္၊ မည္သူမွန္သည္ ဟု မွတ္ခ်က္ မေပးလို ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ Rules of Engagement အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ရွိ-မရွိ ဟူေသာအခ်က္ကို စဥ္းစားသုံးသပ္ရန္ လိုအပ္ပါ လိမ့္မည္။

တပ္မေတာ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ “သတင္းမီဒီယာဥပေဒ” အရ ပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ားသို႔ သြား ေရာက္ သတင္းရယူလိုပါက သက္ဆိုင္ရာလုံျခဳံေရးအဖြဲ႕ကို ဆက္သြယ္၍ အကာအကြယ္ ရယူရမည္ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းမ္ဂ်ာနယ္တြင္ Contributor သေဘာမ်ဳိး သတင္းေဆာင္ပါး (၃)ပုဒ္ ေဖာ္ျပခဲ့ ဘူးသည္ ဟု သိရွိထားရေသာ ကိုေအာင္ႏိုင္ နည္းတူ တိုက္ပြဲသတင္း ရယူလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ေစာ ဆန္းေအာင္ႏွင့္ အတူ လိုက္ပါျခင္းမျပဳဘဲ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း၍သတင္းမ်ား ေရးသားေဖာ္ျပေနသည္မ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

ပထမဦးစြာ တပ္မေတာ္သည္ သတင္းေထာက္ ဟူ၍ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ သည့္အတြက္ KKO မွ ဗိုလ္ႀကီးေအာင္ႏိုင္ ဟုသာ သိရွိထားဟန္ ရွိသည့္ သေဘာ ထုတ္ျပန္ထားျခင္း ျဖစ္ သည္။ စစ္ေျမျပင္ ကင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ အေနအထား၊ လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေလ့လာ ၾကည့္လွ်င္ ကင္းေစာင့္စစ္သည္ကို လုံးေထြး၍ ေသနတ္ကို လုယူကာ ထြက္ေျပးရန္ ၾကဳိးစားျခင္းမွန္လွ်င္ တပ္မေတာ္၌ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားျပီး ျဖစ္သည္။
“အထိန္းအကြပ္မဲ့ကာ လက္နက္ဆြဲကိုင္ျပီး ပတ္၀န္းက်င္ကို အႏၱရာယ္ျပဳျခိမ္းေျခာက္ေနသူကို ဖမ္းဆီးျခင္း” ဟူသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတြင္ တပ္မေတာ္သားတစ္ဦး ျဖစ္ေစကာမူ အႏၱရာယ္ျပဳျခိမ္း ေျခာက္ေနသူကို တားဆီး၍ မရႏိုင္သည့္အဆုံး ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးခြင့္ကို တပ္မေတာ္သားတိုင္းအား ေပးအပ္ ထားျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ဤသည္ကို စစ္လက္ရုံးအားလုံး၊ စစ္မႈထမ္းအားလုံးက လိုက္နာရန္ တာ၀န္ရွိေနသည္။

တစ္ဖန္ ေရႊ၀ါေခ်ာင္ေက်းရြာေတာင္ဘက္ ညအိပ္စခန္းခ်ရာေနရာတြင္ ကင္းေစာင့္စစ္သည္ (၂) ဦး ရွိေနခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္တြင္ ကာတပ္(တပ္မအဆင့္)၊ ကာကင္း(ဗ်ဴဟာအဆင့္)၊ ကာကင္းတပ္စိတ္ (တပ္ရင္းအဆင့္)၊ ကင္းအဖြဲ႕(ကင္းေလး)၊ တပ္ခြဲကင္း(ေဒသႏၱရ) ဟူ၍ ကင္းအမ်ဳိးအစား (၅)မ်ဳိးရွိသည္။ [အတိုေကာက္အားျဖင့္ “ကာ-ကာ-ကင္း-ကင္း-တပ္” ဟု ေခၚဆိုၾကသည္။] ကိုေအာင္ႏိုင္ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ ကင္းေစာင့္စစ္သည္(၂)ဦးမွာ ကင္းအဖြဲ႕အဆင့္မ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ကင္း အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို တိတိက်က် သတ္မွတ္ထားျပီး ကင္းအဖြဲ႕တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရသူတိုင္း လိုက္နာရမည္ ျဖစ္သည္။ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ျဖစ္၍ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳ ေတာ့။အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္သာ ရွင္းလင္းပါမည္။ ကင္းအဖြဲ႕သည္ ရန္သူႏွင့္ ရုတ္ခ်ည္း ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆုံ ခဲ့ပါက ပစ္ခတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ကင္းသမားမွန္သမွ် ထိုင္၍ မေစာင့္ရပါ။ လက္နက္ကို ကိုယ္ႏွင့္မကြာ ထားရွိရမည္။ ရန္သူကို မ်က္ႏွာမူ၍ အျမဲၾကည့္ေနရမည္။ အျမဲတမ္းအသင့္ျပင္ထားရမည္။ ေသနတ္ကို လည္း က်ည္ထိုးထားရမည္။ လုံျခဳံေရးအထိန္း “ပစ္”ခလုတ္ ဖြင့္ထားရမည္။ အေ၀းတြင္ ရန္သူေတြ႕ပါက တစ္ဦးက ေစာင့္ၾကည့္ျပီး က်န္တစ္ဦးက သတင္းပို႕ရမည္။ အနီးကပ္ေတြ႕ျပီး ရန္မူလာလွ်င္ အထက္သို႔ အသိေပးခ်ိန္ မရွိလွ်င္ ပစ္ခတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။

ကင္းေစာင့္စစ္သည္ (၂)ဦးရွိေနခ်ိန္တြင္ တစ္ဦးအား ၀င္ေရာက္လုံးေထြး၍ လက္နက္လုယူျခင္း ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ရန္မူလာသည့္ အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္လာမည္သာ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ DKBA ဟုလည္းေကာင္း၊ KKO အဖြဲ႕မွ ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံဟုလည္းေကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထား သူ တစ္ဦးအား ရန္သူ ဟူ၍ပင္ စစ္သည္မ်ားက သတ္မွတ္ထားမည္ ျဖစ္သည္။ ကင္းသားစစ္သည္တို႔ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္အရလည္းေကာင္း၊
“အထိန္းအကြပ္မဲ့ကာ လက္နက္ဆြဲကိုင္ ျပီး ပတ္၀န္းက်င္ကို အႏၱရာယ္ျပဳျခိမ္းေျခာက္ေနသူကို ဖမ္းဆီးျခင္း” လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရလည္းေကာင္း၊ စစ္ေျမျပင္တြင္ မိမိအား ရန္ျပဳျခိမ္းေျခာက္လာေသာ ရန္သူႏွင့္ ေတြ႕ၾကဳံလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္း တာ၀န္အရလည္းေကာင္း ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးျခင္းသည္ Rules of Engagement ပင္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ရသည္။

          ဤေနရာတြင္ အဓိကအခ်က္မွာ ကိုေအာင္ႏိုင္သည္ တပ္မေတာ္အား DKBA ႏွင့္ KKO တပ္ဖြဲ႕ ၀င္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည့္အတြက္ KKO အဖြဲ႕မွ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ျပီး ေသနတ္လုယူ ေသဆုံးမႈမ်ဳိးကို တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္ရန္ အေၾကာင္း မရွိေသ္ာလည္း ဇနီးျဖစ္သူ၏ စုံစမ္း ေမးျမန္းမႈအေပၚ လူမႈေရးအရ ကူညီေဆာင္ရြက္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ဘက္က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားထားသည္။ သို႔ေသာ္ ဆႏၵျပေနသူမ်ား၊ ေတာင္းဆိုေနသူမ်ားက သတင္းေထာက္ ဟူေသာ အမွတ္တံဆိပ္ကိုသာ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သုံးေနၾကသည္မွာလည္း ေနာက္ကြယ္တြင္ စဥ္းစားစရာ အေၾကာင္း အခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနႏိုင္ေပသည္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း၀င္ ျဖစ္ေသာ္လည္း သတင္း ေထာက္၊ အလြတ္တန္းသတင္းေထာက္ ဟု အမည္ခံထားလွ်င္ မည္သို႔ ေျဖရွင္းၾကမည္နည္း။

          ဤျဖစ္စဥ္ကို သာဓကထား၍ “အလြတ္တန္းသတင္းေထာက္” ၏ သတ္မွတ္ခ်က္ကို မည္သို႔ စဥ္းစားၾကမည္နည္း ဟူ၍ ေပၚလာသည္။ Contributor ႏွင့္ အလြတ္တန္းသတင္းေထာက္ မည္သို႔ ပိုင္းျခားမည္နည္း။ သတင္းေထာက္ ဟုတ္ျခင္း၊ မဟုတ္ျခင္းကို အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ သတ္မွတ္ျခင္း မျပဳ ဟု ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ ေပတန္၊ မည္သည့္စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ တိုင္းတာၾကမည္နည္း။ သတင္းေထာက္ ဟူသည္မွာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တရင္းတႏွီးေနရသည္မွာ ထုံးစံ ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုၾကသူမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ စစ္သတင္းေထာက္ ျဖစ္သည္၊ လက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း၀င္ ျဖစ္သည္ကိုလည္း မည္သို႔ ခြဲျခား စည္းျခား ၾကမည္နည္း။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ သတင္း ေထာက္မ်ားအားလုံးအတြက္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ ကဲ့သို႔ ေသာ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕မွ သတင္းေထာက္ အသိအမွတ္ျပဳကဒ္ျပား ထုတ္ေပးရန္ လိုအပ္ေလမည္ လား။ ဤသည္ကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဆက္လက္ စဥ္းစားသုံးသပ္၍ ေဆာင္ရြက္ ၾကရန္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရမည္မွ မွန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရွင္းလင္း လြယ္ကူ ခိုင္မာ မွန္ကန္ေသာ က်င့္၀တ္၊ စံႏႈန္းႏွင့္ အဂၤါရပ္မ်ား မရွိမျဖစ္ေတာ့ လုိအပ္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရေပသည္။

[Source: The Voice Weekly]
From:Hmuu Zaw

www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...