Monday, 1 December 2014

သူရဲေကာင္းတို႕ျမန္မာျပည္ အပိုင္း (၁)
“မင္းလုပ္ႏိုင္တယ္။ မင္းလုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုတာ သိတယ္။ မစိုးရိမ္နဲ႕။ ဆက္သာလုပ္။ မင္းလုပ္ႏိုင္တယ္”

တိုက္ပြဲတြင္ ဒဏ္ရာရလာေသာ စစ္သည္ထံမွ က်ည္ဖူးကို ခက္ခက္ခဲခဲ ထုတ္ေနရင္း သူ႕ရဲ႕ နားမွာ ဒီစကားေတြကို ၾကားေယာင္လာသည္။


အခ်ိန္ကား သကၠရာဇ္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ျမန္မာျပည္ အေနာက္ပိုင္းတြင္ အစြန္းေရာက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက ျပည္ပႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အေထာက္အပံ့ကိုရယူကာ အင္အားႀကီးမားစြာစုဖြဲ႕ၿပီး မိမိတပ္မေတာ္၏ နယ္စပ္ မဆုတ္တမ္းခံစစ္မ်ားကို ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာ၏။ အဆုိပါႏိုင္ငံမွ အေျမာက္ပစ္ကူမ်ား ေပးလာႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားလည္းရေနသည္။

အသက္ (၂၅)ႏွစ္ အရြယ္ တပ္မေတာ္ ေဆးတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းဆင္းစ ဗိုလ္ရဲေနာင္တစ္ေယာက္ ထိုနယ္စပ္တြင္ စစ္ဆင္ေရးဝင္ေနေသာ အမွတ္ (-) ယႏၱရားတင္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း၏ တပ္ရင္းေဆးမွဴး အျဖစ္ တာဝန္ခ်ထားျခင္းခံရသည္။ တပ္ရင္းမွဴးကား ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ဘီလူး (နန္းလီ အသည္းကြဲေနသည္) ျဖစ္သည္။ တပ္ရင္းမွဴးတြင္ နာမည္ အရင္းရွိေသာ္လည္း ရန္သူကိုတိုက္ခိုက္ရာတြင္ စစ္ဦးဘီလူးကဲ့သို႕ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တိုက္ခိုက္တတ္ေသာေၾကာင့္ သူ႕စစ္သည္မ်ားက ခ်စ္စႏိုး မွည့္ေခၚထားျခင္းျဖစ္သည္။ သူ႕ေၾကာင့္ တပ္ရင္းမွာ သူတို႕ အမွတ္ (-) ယႏၱရားတင္ ေျခလ်င္တပ္မတြင္ နာမည္ရေနသည္။

သူတို႕တပ္ရင္း၏တာဝန္ကား ခံစစ္ကုန္းမ်ားအား ဝိုင္းရံတိုက္ခိုက္ေနေသာ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကို ျပန္လည္ ထိုးစစ္ဆင္ရန္ျဖစ္၏။ သူတို႕တပ္ရင္းအား သံခ်ပ္ကာတိုက္ခိုက္ေရး ယာဥ္မ်ားျဖင့္ လွ်င္ျမန္စြာ လႈပ္ရွား စစ္ဆင္ႏိုင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းေလ့က်င့္ထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုေသာ္ ေျမျပင္အေျခအေနအရ ေျခလ်င္ဆင္း၍တိုက္ခိုက္ေနရေလသည္။

စစ္ဆင္ေရး၏ အမည္ကား အေနာက္ပိုင္းနယ္ေျမ ကာကြယ္ေရးဒိုင္း (Operation Western Protective Shield)

ရဲေနာင္တို႕ ေဆးတပ္စုေလးမွာ ေရွ႕တန္းတပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္ေနရာတြင္ စခန္းခ်ထားေသာ္လည္း ရန္သူ႕လက္နက္ႀကီးက်ည္မ်ား အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်ေနေသာေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ကင္းလွသည္ေတာ့မဟုတ္။

သူတို႕တပ္ရင္းထိုးစစ္ဆင္ေသာထိုေန႕……

ရဲေနာင္တစ္ေယာက္ မနက္ေစာေစာ ေဆးတပ္စု ရြက္ဖ်င္တဲတြင္း အသင့္အေန အထားျဖင့္ ေစာင့္ေနသည္။ သူတို႕ ေဆးတပ္စု၏ သံခ်ပ္ကာ သူနာသယ္ယာဥ္ကလည္း စက္ႏႈိးၿပီး အသင့္။ သူနာတင္ယာဥ္မွာ အဆင့္ျမင့္တင္ထားေသာ BTR – 3UM3 (M = Myanmar, 3 = Ambulance) ျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့မူမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ေလေၾကာင္းမွ လူနာေရြ႕ထုတ္ျခင္း (Medical Evacuation –MEDIVAC) ျပဳလုပ္ရန္ ရဟတ္ယာဥ္ဆင္းကြင္း (Helipad) လည္း အဆင္သင့္။ သူ႕အနီးတြင္ သူ၏အားကိုးရေသာ ေဆးတပ္ၾကပ္ႀကီး နႏၶ (Nanda Htun Htet)ကလည္း တက္တက္ၾကြၾကြ။

အပိုင္း (၂) အား ယေန႕ည ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။


ရဲေနာင္လတ္


(ဝန္ခံခ်က္။ Indian Army Medical Corps မွ ex-Capt. A.K Mandal ၏ Courage under Fire and under the Knife အား ေက်ာရုိးယူၿပီး အနာဂတ္တြင္ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည့္ အျခင္းအရာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ကာ ျမန္မာမႈျပဳထားပါသည္။ ခင္မင္ရေသာ မိတ္ေဆြမ်ား၏ အမည္မ်ားအား အသံုးျပဳထားျခင္းအား နားလည္ေပးေစခ်င္ပါသည္။)


www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...