Tuesday, 9 December 2014

တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔အသံ

မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ခ်ျပခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၃ရက္က ခ်ျပခဲ့သည့္ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿမိဳ႕ျပေန လူထုအၾကား ႀကိဳဆို၊ ကန္႔ကြက္၊ ေ၀ဖန္သံမ်ား ညံသြားခဲ့သည္။
တရား၀င္အိမ္ေထာင္ရွိလ်က္ႏွင့္ ထပ္မံလက္ထပ္ပါက ထိုသူကို ေထာင္ခုနစ္ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဟု ယင္းဥပေဒၾကမ္းကဆုိသည္။ ယင္းဥပေဒၾကမ္းအေပၚ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား၊ ဥပေဒပညာရွင္တုိ႔၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို ယေန႔ ျပည္သူ႔အသံက႑တြင္ စုစည္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ေဒါက္တာဘုန္းျမင့္ဝင္း
(ဌာေနကိုယ္စားလွယ္) (Burnet Institute)
တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မယားၿပိဳင္ယူႏုိင္တဲ့စနစ္ပဲျဖစ္ ျဖစ္ အေရးႀကီးတာအျပဳအမူပါပဲ။ စနစ္တစ္ခုေၾကာင့္ ထိခုိက္မႈေတြရွိ တာမဟုတ္ဘဲ အျပဳအမူေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈေတြရွိတာပါ။ ဥပေဒက လူ ေတြကိုထိန္းကြပ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အျပဳအမူက မွ်တမႈေတြ ထိန္းကြပ္ဖို႔အေရးႀကီးတာပါ။ က်န္းမာေရး႐ႈေထာင့္ကၾကည့္ရင္လည္း တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ရွိမွ HIV တို႔၊ AIDS တို႔ မကူးစက္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး ေလ။ ဒီဥပေဒမွာ အားသာခ်က္ေတြရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အိမ္ေထာင္တစ္ ခုကို တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ ေမတၱာနဲ႔ သစၥာတရားျပည့္ဝမွသာ အိမ္ ေထာင္အရည္အေသြးျပည့္ဝမွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရ ရင္ လိင္ဆက္ဆံတဲ့ လင္ခန္း၊ မယားခန္းကိစၥေတြမွာပါ သစၥာနဲ႔ ေမတၱာ ျပည့္ဝမွသာ အိမ္ေထာင္အရည္အေသြးျပည့္မွာပါ။ ဒီလိုသစၥာနဲ႔ ေမတၱာ မပါတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးေတြအတြက္ေတာ့ ဒီဥပေဒလိုပါတယ္။

ဦးဝင္းေဆြဦး
(တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန)
ဥပေဒတစ္ခုျပ႒ာန္းတယ္ဆုိတာ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္ကို ၾကည့္ရတယ္။ ဒီဥပေဒ(တစ္လင္တစ္မယား)က အမွတ္တမဲ့ဆုိရင္ ေကာင္းတယ္ထင္ရတယ္။ တရားဝင္လက္ထပ္ခ်င္ရင္ ပထမလူကိုကြာ ရမယ္။ ၿပီးမွ လက္ထပ္ေပါ့။ အဲဒီလိုမဟုတ္ရင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာေရာက္ မယ္။ ဒီေတာ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဥပေဒကိုေရွာင္တိမ္းတဲ့ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ေတြေပၚလာလိမ့္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဥပေဒသေဘာအရ ဥပေဒတစ္ခု ဟာ ရွိၿပီးသားဥပေဒေတြနဲ႔ မဆန္႔က်င္ဘဲ ခ်ိန္ထိုးစဥ္းစားရမယ္လုိ႔ နား လည္သေဘာေပါက္ထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီဥပေဒက အက်ိဳးထက္ အဆိုး က ပိုမ်ားႏုိင္တယ္။ ပထမလူကိုမကြာဘဲ ေနာက္တစ္အိမ္ေထာင္ထူ မယ္ဆုိရင္ အဲဒီလူကို ဘယ္သူက တရားလိုလုပ္ၿပီး တရားစြဲမွာလဲ။ ရဲအေရး ပိုင္လား၊ ပထမအိမ္ေထာင္က တရားလိုလုပ္မွာလား။ တကယ္ တမ္း ဒီလိုဥပေဒကိုျပ႒ာန္းတာထက္ ျမန္မာ့ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ဖိႏွိပ္ရာေရာက္တဲ့အခ်က္ေတြကိုျပင္ရမွာ။ ဥပမာ ျမန္မာ့ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာဥပေဒမွာ မိန္းမတစ္ေယာက္က ေယာက်္ား ကိုကြာခ်င္ရင္ သံုးႏွစ္တိတိေစာင့္ၿပီး ဒီေယာက်္ားနဲ႔ပတ္သက္မႈမရိွေၾကာင္းသက္ေသျပမွကြာလို႔ရတယ္။ ေယာက်္ားက်ေတာ့ ေျခာက္လအထိ ဒီမိန္းမက မယားဝတၱရားမေက်ပြန္ဘူး။ သူ႔အနားမွာမေနဘူးဆိုတဲ့ အေၾကာင္းသက္ေသျပၿပီးရင္ ကြာလို႔ရတယ္။ ဒါမမွ်တဘူး။ ဒါေတြကို ေခတ္နဲ႔အညီျပင္ကိုျပင္ရမွာ။ ဒီတစ္လင္တစ္မယားစနစ္ကိုေတာ့ ဒီေလာက္ပဲေျပာခ်င္တယ္။

ကိုထက္ပိုင္လင္း
(ေျမာက္ဥကၠလာပ)
ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ဥပေဒၾကမ္းပဲထြက္ရွိေသးတဲ့အတြက္ ျပင္စရာ၊ ဆင္စရာေတြရွိဦးမွာပဲ။ ထပ္ျဖည့္စရာေတြလည္း က်န္ဦးမွာ ပါ။ ၿပီးေတာ့ နည္းဥပေဒလည္းထြက္ဖို႔က်န္ေသးတဲ့အတြက္ ဥပေဒမူ ၾကမ္းအေခ်ာကိုၾကည့္ၿပီးမွပဲ လက္ခံတယ္၊ လက္မခံဘူးဆံုးျဖတ္သင့္ပါ တယ္။ ေထာင္ဒဏ္ခုနစ္ႏွစ္အထိက်ႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့အေပၚမွာေတာ့ သိပ္ မႀကိဳက္ဘူးဗ်။ ဒါေပမဲ့ ဒီႏိုင္ငံမွာ မယားအမ်ားႀကီးယူတဲ့လူက ရွားပါ တယ္ဗ်ာ။ ဘယ္ျမန္မာမွ ေပၚေပၚတင္တင္ႏွစ္ေယာက္ယူတာမွမဟုတ္ တာ။ ဒီေတာ့ ျမန္မာမဟုတ္တဲ့ တျခားဘာသာေတြအတြက္ ဒီႏိုင္ငံမွာ ေနရင္ ဒီဥပေဒကို လုိက္နာရမယ္လို႔ ျပ႒ာန္းလိုက္တာပဲျဖစ္မယ္။

ခိုင္ၿမဲသာ
(ေတးေရးဆရာ)
ဒီလိုမ်ိဳးဥပေဒထုတ္မွ ျပဳျပင္ရတာမ်ိဳးမျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ လင္ၿပိဳင္၊ မယား ၿပိဳင္ဆိုတာေတာ့ လက္မခံပါဘူး။ အခုလို ဥပေဒထုတ္တာကိုလက္ခံပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ လူႏွစ္ေယာက္ ေပါင္းဖက္တာကို စာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြနဲ႔၊ ဥပေဒေတြနဲ႔ေတာ့ မျဖစ္ေစခ်င္တာပါ။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ အႏုပညာကိုခ်စ္တဲ့လူဆိုေတာ့ ခ်စ္ျခင္းတရားကို တန္ဖိုးထားတယ္။ ႏွလံုးသား ခ်င္းထပ္တူညီလို႔ေပါင္းစပ္မယ့္ဘဝကို ဥပေဒေတြ၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြနဲ႔ေတာ့ မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး။ ကိုယ့္အသိစိတ္ဓာတ္နဲ႔ ဥပေဒမထြက္ လည္း သိေနရမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။

ကိုေက်ာ္ဇင္
(ဓာတ္ပံုဆရာ)
မယားၿပိဳင္လင္ၿပိဳင္ယူရင္ ေထာင္ဒဏ္ခုနစ္ႏွစ္ဆုိတဲ့ ဥပေဒက ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြမွာ တရားဝင္ႏွစ္ေယာက္ယူ တာမရွိသေလာက္ရွားတယ္။ မယားငယ္ယူတယ္ဆုိတာကလည္း မယားႀကီးမသိေအာင္ခိုးယူထားတာဆုိေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္လုိက္ဖမ္းမလဲ။ တရားဝင္ႏွစ္ေယာက္၊ သံုးေယာက္ တစ္ၿပိဳင္တည္းယူထားတယ္ဆုိရင္ ေတာ့ ေထာင္ခုနစ္ႏွစ္ခ်သင့္တယ္။ တရားမဝင္ယူထားတာကို သြားဖမ္း တဲ့အခါက်မွ မဟုတ္ဘူးလို႔ျငင္းလို႔ရတယ္ေလ။ ေနာက္တစ္ခုက စပြန္ ဆာနဲ႔ ေမြးစားအေဖလုပ္ထားတာေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္ေလ။ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ တရားဝင္မယားငယ္ထားတယ္ဆိုတာ အဆင့္ အတန္းနိမ့္ၿပီး အမ်ားအျမင္မွာ ကဲ့ရဲ႕ခံၾကရတာမ်ားတယ္။

ကိုသန္႔ဇင္ဝင္း
(ကုမၸဏီဝန္ထမ္း)
တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ဆိုတာ ဘာသာေရးအရေရာ၊ လူမႈေရး ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာအရေရာေကာင္းတယ္။ ဒီဥပေဒကို သေဘာက် တယ္။ မိန္းကေလးေတြအတြက္လည္း တကယ္ကိုေကာင္းတယ္။ တစ္ လင္တစ္မယားပဲဆုိရင္ လူမႈေရးအ႐ႈပ္အေထြးမရွိေတာ့ဘူး။ အိမ္ေထာင္ သည္မဟုတ္ဘဲ သမီးရည္းစားေတြမွာေတာင္ ေနာက္တစ္ေယာက္ေပၚ လာၿပီဆုိရင္ ျပႆနာရွိၿပီေလ။ အိမ္ေထာင္မႈ ဘုရားတည္ ေဆးမင္ရည္ စုတ္ထိုးဆုိတာ မလုပ္ခင္ကတည္းက ေသခ်ာေလ့လာစဥ္းစားဆံုးျဖတ္ ၾကရတဲ့အရာေတြပါ။

ဇြဲရန္ႏုိင္
(ပန္းခ်ီဆရာ)
တစ္လင္တစ္မယားစနစ္က ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔လည္းကိုက္ညီ တယ္။ အိမ္ေထာင္ရွိအမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္လည္းေကာင္းတယ္။ အား နည္းခ်က္အေနနဲ႔ေျပာရရင္ ဒီဥပေဒသာတကယ္ေပၚလာခဲ့ရင္ အငယ္ အေႏွာင္းထားတဲ့သူေတြေလ်ာ့သြားမလား၊ ပိုမ်ားလာမလားစိုးရိမ္စရာ ပါ။ လက္မထပ္ဘဲ အတူေနတဲ့သူေတြပိုမ်ားလာႏုိင္တယ္။ ျမန္မာ့ထံုးတမ္း စဥ္လာမွာေတာ့ တရားဝင္ႏွစ္ေယာက္ယူတာရွားတယ္။ လက္ထပ္ၿပီး သားေယာက်္ားတစ္ေယာက္က ေနာက္တစ္ေယာက္ထပ္ယူဖို႔ဆုိတာ တရားဝင္မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။

ကိုလွမ်ိဳးေအာင္
(ကုမၸဏီဝန္ထမ္း)
ဒီဥပေဒေပၚလာတာႀကိဳက္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့လည္း တစ္လင္တစ္ မယားစနစ္ဆိုတာ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔လည္း ကိုက္ညီမႈရွိ တယ္ေလ။ ဒီဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလိုက္မယ္ဆုိရင္ ေတာ္ေတာ္တန္တန္ အေပ်ာ္ရွာခ်င္တဲ့၊ ေဖာက္ျပန္ခ်င္တဲ့သူေတြ အထူးသျဖင့္ ေယာက်္ားေတြ အတြက္ေတာ့ အထိန္းအကြပ္ေလးျဖစ္သြားတာေပါ့။ ကိုယ့္ရဲ႕မိသားစု အေပၚ ပိုၿပီးေတာ့ခင္တြယ္စိတ္ေလးေတြေပၚလာႏုိင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္လည္း ကိုယ့္ရဲ႕ခင္ပြန္းအေပၚ ပိုၿပီးယံုၾကည္စိတ္ ခ်လာႏုိင္ပါတယ္။

ဦးခင္ေမာင္သန္း
(ဆိုင္းတန္း) (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕)
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာအပိုင္းနဲ႔က်ေတာ့မညီဘူး။ ျမန္မာ့ဓေလ့ထံုး တမ္းအရဆိုလည္း မကိုက္ညီဘူး။ ေရွးဘုရင္ေတြလက္ထက္ကတည္း က မယားၿပိဳင္ဆုိတာေတြရွိတယ္။ သူတို႔ရဲ႕အခြင့္အေရးေတြလည္းရွိ တယ္။ အခုထိလည္း ဥပေဒေတြမွာ က်င့္သံုးဆဲပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ အခု ထြက္လာတဲ့ဥပေဒက ျမန္မာ့ထံုးတမ္းဥပေဒေတြကို တားဆီးပိတ္ပင္ရာ၊ မ်က္ကြယ္ျပဳရာေရာက္ေနတာေၾကာင့္ သေဘာမက်ဘူး။ ဒီဥပေဒေတြ ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္လိုေျပာရရင္ living together ေတြ၊ အေျမႇာင္ေတြပို မ်ားလာႏိုင္တယ္။ ဥပေဒေတြမွာေတာ့ အေကာင္းအဆိုးအၿမဲပဲဒြန္တြဲရွိ ေနေပမယ့္ ဒီဥပေဒမွာက်ေတာ့ အေကာင္းထက္ အဆိုးကပိုမ်ားေန တယ္။ မိန္းမတစ္ေယာက္က အိမ္ေထာင္ရွိ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ကို သူနဲ႔ၿငိစြန္းဖူးပါတယ္ဆိုၿပီး ေငြညႇစ္တာမ်ိဳးေတြေတာ့ လုပ္လုိ႔မရေတာ့ဘူးေပါ့။

ေဒၚသင္းသင္းေအာင္
(က်ားမေရးရာအယ္ဒီတာ၊ မဇၩိမမီဒီယာ)
ဒီဥပေဒေတြေပၚေပါက္လာတာဟာ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာေစာင့္ ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ကေန တုိက္တြန္းလုိ႔ သမၼတက ေရးခုိင္းခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ဒီလိုဥပေဒေတြေရးမယ္ဆုိၿပီး စျဖစ္ကတည္းက မလုပ္သင့္ဘူးလို႔ ကြၽန္မ တုိ႔ေျပာခဲ့တယ္။ ဒါကို ဆက္ၿပီးအတည္ျပဳမယ္ဆိုရင္ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳးက ပိုမ်ားႏုိင္တယ္။ မတူညီတဲ့ ဘာသာေတြၾကား၊ လူ႔အသိုင္း အဝိုင္းေတြၾကားမွာ ျပႆနာေတြပိုၿပီး တုိးပြားလာႏုိင္တယ္။ လက္ထပ္ တယ္ဆုိတာ လူမႈေရးအရ ထိခိုက္မခံတဲ့ကိစၥ။ လူတစ္ဦးခ်င္းလြတ္လပ္ ခြင့္နဲ႔လည္း သက္ဆုိင္တယ္။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ဥပေဒေတြက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရွိခဲ့ၿပီးသား။ က်င့္သံုးခဲ့ၿပီးသား။ ဒါကို ဘာသာအားလံုးကို လႊမ္းၿခံဳၿပီး တစ္တန္းတည္းထားလို႔ေတာ့ မရဘူး။ ဒီ ဥပေဒေလးခုထဲက တစ္လင္တစ္မယားစနစ္က်င့္သံုးျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ ကေတာ့ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစု လည္း ႀကိဳဆိုၾကမယ္ထင္တယ္။ ေယာက်္ားေတြကေတာ့ ကန္႔ကြက္လိမ့္ မယ္ထင္တယ္။

ကိုေက်ာ္လင္းႏိုင္
(Content Editor)
ဒီဥပေဒကိုသိပ္မႀကိဳက္ဘူး။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ မိန္းမတစ္ေယာက္  (ဒါမွမဟုတ္) ေယာက်္ားတစ္ေယာက္က အိမ္ေထာင္ျပဳထားရက္နဲ႔ ေနာက္ထပ္အိမ္ေထာင္ထပ္ျပဳတယ္ဆုိတာ အေပ်ာ္ရွာခ်င္႐ံု၊ ေဖာက္ျပန္ခ်င္႐ံု သက္သက္မဟုတ္ဘဲ တျခားအဆင္မေျပတဲ့အေၾကာင္းေတြအမ်ားႀကီး ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဥပေဒအတည္ျပဳျဖစ္သြားရင္ေတာ့ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ အက်ိဳးရွိလာႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာအေပ်ာ္ရွာခ်င္တဲ့ကိစၥေတြမွာ အဟန္႔ အတားေလးတစ္ခုျဖစ္သြားတာေပါ့။ မိန္းကေလးေတြအတြက္ေတာ့ အားတက္စရာသတင္းတစ္ခုပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုမ်ိဳးကိစၥေတြဆုိတာက ေတာ့ လံုးဝကြယ္ေပ်ာက္သြားမွာမ်ိဳးေတာ့မဟုတ္ဘူးေလ။ ကိုယ္ကိုယ္ တိုင္ေသခ်ာေစာင့္ထိန္းမွ အဆင္ေျပႏုိင္မယ့္ကိစၥလုိ႔ထင္ပါတယ္။

မခင္မ်ိဳး
(မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံ)
ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး တကယ္တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ႏိုင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ ျပန္တာကိုေတာ့ ဥပေဒအရ တားႏုိင္မယ္မထင္ဘူး။ တစ္ဦးခ်င္းစီနဲ႔ပဲ ဆိုင္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေပၚမွာဆုိရင္ အခုလည္း တိတ္တိတ္ပုန္းယူထားတာ ေတြ၊ လက္မထပ္ဘဲနဲ႔ အတူတူေနတာေတြမ်ားႀကီးပဲေလ။ အိမ္ေထာင္ ျပဳၿပီးသား မိန္းမေတြအတြက္ေတာ့ သူ႔အမ်ိဳးသား တရားဝင္ေနာက္အိမ္ ေထာင္ျပဳမွာ သိပ္မစိုးရိမ္ရေတာ့ဘူးေပါ့။ ဥပေဒျပ႒ာန္းလိုက္လည္း သိပ္ထူးမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအတိုင္းပဲသြားေနၾကမွာပါပဲ။

ဦးေအာင္ခ်ိဳ
(ေက်ာက္မ်က္ကုန္သည္)
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအရပဲၾကည့္ၾကည့္၊ လူ႔က်င့္ဝတ္အရပဲၾကည့္ ၾကည့္ ကိုယ့္မွာတရားဝင္ ဇနီး၊ သားသမီးေပါ့။ အိမ္ေထာင္ရွိလ်က္နဲ႔ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳတာတို႔၊ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္တာတုိ႔က ေတာ့ ဘယ္လိုမွ လက္ခံလုိ႔မရဘူး။ ဗုဒၶဘာသာအရလည္း ဒါက အေလး ထားရမယ္။ ငါးပါးသီလထဲမွာလည္း ကာေမသုမိစၧာစာရဆုိတာ ပါၿပီး သားပဲ။ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္တာ၊ လူ႔က်င့္ဝတ္ေဖာက္ဖ်က္တာေတြ ကိုေတာ့ ဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းအေရးယူသင့္တယ္။ ဥပေဒဆုိတာေတာ့ ႀကိဳက္သူ၊ မႀကိဳက္သူရွိမွာပဲဲ။ မေကာင္းတာလုပ္တဲ့သူကေတာ့ ဥပေဒကို ႀကိဳက္မွာမဟုတ္ဘူး။ ဥပေဒနဲ႔တားလိုက္ေတာ့ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳတာ မ်ိဳးေတြ၊ ဘာေတြေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလ်ာ့နည္းသြားမယ္ထင္တယ္။ အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ဦးက ဒီတစ္လင္တစ္မယားစနစ္ဥပေဒအရ အေရး ယူခံရၿပီဆုိရင္လည္း ျပစ္ဒဏ္အႀကီးအေသးဆုိတာထက္ သူ႔ရဲ႕စ႐ိုက္ သဘာဝ၊ သူ႔ရဲ႕ကိုယ္က်င့္တရားကို ေဖာ္ျပလိုက္သလုိျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ ေနာက္လူေတြ သင္ခန္းစာယူစရာျဖစ္တာေပါ့။

ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း
(ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)
တစ္လင္တစ္မယားစနစ္က အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ မိန္းမေလး ေယာက္ေလာက္ တရားဝင္ယူခြင့္ေပးထားတဲ့ႏုိင္ငံေတြက သက္ဆိုင္ရာ ဘုရင္ေတြကေတာင္ စနစ္ေျပာင္းၿပီး ဒီလိုတစ္လင္တစ္မယားစနစ္က်င့္ သံုးလာၾကၿပီ။ ဒီဥပေဒေၾကာင့္ ကြယ္ရာမွာေျခ႐ႈပ္တဲ့ကိစၥေတြပိုျဖစ္လာ ႏုိင္တယ္ဆုိတာကေတာ့ လက္ခံႏုိင္ဖို႔ခက္တယ္။ ေျခ႐ႈပ္တတ္တဲ့သူက ေတာ့ ဥပေဒရွိရွိ၊ မရွိရွိ႐ႈပ္မွာပဲ။

မသြဲ႕ဇင္စိုး
(စတိုးဆိုင္ပိုင္ရွင္)
လူမႈေရးအရ၊ လူမ်ိဳးေရးအရၾကည့္ရင္လည္းေကာင္းပါတယ္။ ဒီလို ေတြရွိလာေတာ့ ေယာက်္ားေလးေတြဘက္ကလည္း ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ရွိလာမယ္လို႔ထင္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ၾကားထဲကေန ေျမစာပင္ျဖစ္ၿပီး စိတ္ဒဏ္ရာရလာမယ့္ ကေလးေတြေလ်ာ့နည္းလာမယ္။ တိတ္တိတ္ပုန္း ထားၾကတယ္ဆုိတာကေတာ့ ဒီဥပေဒမရွိတုန္းကလည္း ျဖစ္ေနတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ တရားဝင္အၿပိဳင္ေတာ့မရွိေတာ့ဘူး။ အရင္ကဆို တရားဝင္ မယား ၿပိဳင္ယူလုိ႔ရွိရင္လည္း အရင္ယူခဲ့တဲ့ မိန္းမက အရွက္ရတယ္ေလ။ ကေလးေတြရွိရင္လည္း ကေလးေတြစိတ္ထဲမွာ အနာတရရွိတာေပါ့။ ဒီလိုသာ ဥပေဒရွိလာရင္ တိတ္တိတ္ပုန္းအဆင့္နဲ႔ တက္လာလုိ႔မရေတာ့ဘူး။


From:__7day

www.mmdailystar.com

1 comments:

  1. ကိုသန္ ့ဇင္၀င္းေျပာတာက္ိုသေဘာက်တယ္ဗ်ာ။အဲ ့ဒါမွအိမ္ေထာင္ျပုတာကိုေသခ်ာစဥ္းစားလာၾကမွာ။အေပ်ာာ္သမားေတြေၾကာင္ ့ဘ၀ပ်က္ခဲ ့ရတဲ ့မိန္းမေတြမနည္းေတာ ့ဘူး။ခြန္ဂ်ာလို ၾကံုတြဲ ၾကိုက္ကုန္းကေတာ ့ဘယ္ၾကိုက္မလဲ။

    ReplyDelete

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...