Wednesday, 30 September 2015

NLD အပါအ၀င္ ပါတီသံုးခုအား မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ တားျမစ္သည့္ NDA-K ေခါင္းေဆာင္ ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္းကို ကခ်င္ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေခၚယူသတိေပး

NLD ပါတီအပါအ၀င္ ပါတီသံုးခုအား မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ တားျမစ္သည့္ NDA-K ေခါင္းေဆာင္ ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္းအား ကခ်င္ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္  ေခၚယူသတိေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ 
 
ကခ်င္ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က “ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအတိုင္း လိုက္နာမယ္လို႔ပဲ ဆံုးျဖတ္တယ္။ အသိေပးတာဆိုေတာ့ ခံ၀န္ကတိထိုးတာမ်ိဳး မရွိပါဘူး။ ဥပေဒအတိုင္း ျဖစ္ေစရမယ္လို႔ပဲ ေျဖပါတယ္။NLD ႏွင့္လီဆူးအမ်ိဳးသားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၊ ေလာ္ေ၀ၚအမ်ိဳးသားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီတို႔က ေကာ္မရွင္ကို စာတင္ထားပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။
 
ယေန႕ေဆြးေႏြးပြဲသည္ မြန္းလြဲႏွစ္နာရီမွ ညေန ၄ နာရီခြဲအထိ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး တိက်ေသာ ၀န္ခံခ်က္မ်ားမလုပ္ခဲ့ဘဲ အရင္ကထက္ ပိုမိုစည္း႐ံုးခြင့္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အေနအထားျဖစ္လာေၾကာင္း ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္းက တိက်ေသာ ေျဖၾကားမႈမ်ား မျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္တားျမစ္ေသာစာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္ မညီသျဖင့္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းသင့္ေသာ္လည္း ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းသည္ဟု ၀န္ခံျခင္းပင္ မျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ေလာ္ေ၀ၚပါတီမွာ ယင္းေဒသမ်ားတြင္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ပန္၀ါ၊ ခ်ီေဖြ၊ ေဆာ့ေလာေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားစုေနထိုင္သည့္အတြက္ စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
 
ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္းအား သတင္းေထာက္မ်ားက ေမးျမန္းရာတြင္ “ၿငိမ္းခ်မ္းမွ ျဖစ္မယ္၊ တည္ၿငိမ္မွ ျဖစ္မယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာ ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵကို ေဖာ္ေဆာင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခြင့္အေရးကို ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ၀ိုင္းၿပီးလုပ္ရမွာေပါ့။ ေရြးေကာက္ပြဲျပီးသြားရင္ေတာ့ မဲပိုရတဲ့ ပါတီက ႏိုင္မွာေပါ့ ။ပဋိပကၡေတြ ျပႆနာေတြက ျပည္သူေတြကို ခက္ခဲေနတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီေတြ ၾကား၀င္လာေတာ့ ပါတီေတြက ေျဖရွင္းႏိုင္မွာ ဟုတ္သလား။ မေသခ်ာဘူး။ စည္း႐ံုးႏိုင္တာကေတာ့ ပါတီေတြ ဆံုးျဖတ္ေပါ့။ ဒီေန႔ဆံုးျဖတ္တာက ဒီမိုကေရစီအျပည့္အ၀ က်င့္သံုးဖို႔ပါပဲ”ဟု ေျပာၾကားသည္။ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ ျပဳ၊ မျပဳ ေမးခြန္းကို သံုးႀကိမ္တုိင္ သတင္းေထာက္မ်ားက ေမးျမန္းေသာ္လည္း တိက်ေသာအေျဖကို ေပးခဲ့ျခင္းမရွိေခ်။
 
ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦး  NLD အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္က “ျပည္နယ္ ဒုညႊန္မွဴးကပဲ ဒီလိုစည္း႐ံုးခြင့္ကို လက္ခံပါတယ္ဆိုၿပီး ေျဖသြားတယ္။သူ႔ရဲ႕တားျမစ္ခ်က္ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပ်က္မွာ စိုးတယ္ေပါ့။ အမွန္တကယ္က ဥပေဒအရလြဲမွားေနတဲ့ကိစၥကို သူကိုယ္တိုင္မေျဖဘဲ သူမ်ားေျဖသြားတာပါ”ဟု ေျပာၾကားသည္။
 
ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္းသည္ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ပန္၀ါၿမိဳ႕သို႔ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးသြားသည့္ NLD ပါတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားအား တားျမစ္သည့္ စာတစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္း၏ တားျမစ္စာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အထူးေဒသ (၁) ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ထားသည့္ ဧရိယာ (တည္ေဆာက္ဆဲနယ္ေျမ) ျဖစ္သည့္ ၀ိုင္းေမာ္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပါ၀င္သည့္ ဆဒံုး၊ ကန္ပိုင္တည္၊ မန္၀ိန္း၊ ဒြန္ဘမ္၊ ခ၀မ္ႏွင့္ ရွိေငၚေခ်ာင္း႐ိုး ေဒသေက်းရြာမ်ား၊ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပါ၀င္သည့္ေက်းရြာမ်ား၊ ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပါ၀င္သည့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ အစိုးရအေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ေရး ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ ေနာက္ဆုတ္သြားၾကပါရန္ အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္ဟု ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္း လက္မွတ္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းစာတြင္ နယ္ေျမေဒသႏွင့္ နယ္ေျမေဒသတြင္း ေနထိုင္ၾကသူမ်ားကို လူမ်ိဳးဘာသာမခြဲျခားဘဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးကတိက၀တ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးအတြက္ ပါတီမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား မ်ားျပားစြာ လႈပ္ရွားစည္း႐ံုးလာၾကေသာ္လည္း မိမိတို႔လက္ခံရန္ အသင့္မျဖစ္ေသးသျဖင့္ စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တားျမစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
 
NLD ပါတီသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေနရာေပါင္း ၇၀ လံုးကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)တြင္ ဦးေဒါင္ေဟာင္း၊ အမွတ္(၂)တြင္ ဦးေခါေဘာမ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ဦးမင္းႏိုင္၊ ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အျဖစ္ အမွတ္ (၁) တြင္ ဦးဆန္းေ၀ေဒါင္လြန္း၊ အမွတ္ (၂) တြင္ ဦးဆာကီး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အျဖစ္ ဦးေက်ာ္လိႈင္ႏွင့္ ယင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ား ကိုယ္စားျပဳ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အျဖစ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦးတို႔က ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္းသည္ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၅) ခ်ီေဖြ၊ ေဆာ့ေလာ္၊ အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ မေနာတိုင္ပါတီ (စဒက-စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပါတီ) တို႕ ႏွင့္ မဟာမိတ္အျဖစ္ ပူးေပါင္းကာ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္သူျဖစ္သည္။
 
ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္း၏ သားျဖစ္သူ ဦးဇခုန္ယိန္းေဆာင္မွာ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပါတီမွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။


www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...