Thursday, 8 October 2015

အာဏာရွင္ ဟု သမုတ္ကာ ထိုးႏွက္ျခင္းကို သူမကိုယ္တိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအိုင္ကြန္

ေဘာင္သြင္းထားေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ဓာတ္ပံုမ်ားကို ဧည့္ခန္းက်ဥ္းက်ဥ္းေလး၏ နံရံမ်ားထက္ အျပည့္အႏွက္ ခ်ိတ္ဆြဲထားသည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ကာလမ်ားၾကာ ဒီမိုကေရစီေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ဦးမ်ိဳးခင္က အမွန္တရားဘက္မွရပ္တည္၍ အာဏာရွင္စနစ္ကိုတိုက္ဖ်က္ေနသူဟု ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၎လြန္စြာခ်စ္ခင္ၾကည္ညိဳခဲ့ေသာသူတစ္ဦးကို စကားလံုးၾကမ္းၾကမ္းမ်ားသံုး၍ ေဝဖန္ေနၿပီျဖစ္သည္။

"ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ဆဲပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ သူမအျပဳအမူေတြက အာဏာရွင္ျဖစ္ေနတယ္" ဟု ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအျဖစ္ ၁၂ ႏွစ္ၾကာ ေနခဲ့ရေသာ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈ သမိုင္းမွတ္တမ္းရွိခဲ့သူ ဦးမ်ိဳးခင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ "ေဒၚစုက ကြ်န္ေတာ္တို႔လို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အားေပးေထာက္ခံလာတဲ့ အမာခံေတြကို ဆံုးရႈံးေနၿပီ"

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ရက္စက္လွေသာစစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကာလကဆိုလွ်င္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို အာခံေသာ သေကၤတအျဖစ္ ႏွင့္ ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီအိုင္ကြန္ျဖစ္လာေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မေကာင္းေၾကာင္းေျပာဖို႔ဆိုသည္မွာ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးအရ မေျပာသင့္မေျပာအပ္ေသာကိစၥတစ္ခုအသြင္ပင္ သေဘာထားခဲ့ၾကသည္ ျဖစ္ေပ၏။ ဤေနရာတြင္ သူမကိုသိထားၾကသည္က သည္ေလဒီ (The Lady) အား မည္သည့္ေဝဖန္မႈမဆိုသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈအခန္းက႑ကို အင္အားေကာင္းေစလိမ့္မည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ သမိုင္းတြင္မွတ္တမ္းဝင္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး ခ်ဥ္းကပ္လာခ်ိန္တြင္ (အခ်ိဳ႕က ထိုေရြးေကာက္ပြဲကို ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားအတြက္ ၎တို႔မ်ိဳးဆက္တစ္ခုလံုးမွာမွ တစ္ႀကိမ္သာရသည့္ စစ္အစိုးရကိုၿပိဳင္ဆိုင္ရမည့္အခြင့္အေရးဟု ရႈျမင္ၾကသည္) တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ မ်က္ေမွာက္ေရးရာမ်ားကို ေဟာေျပာေရးသားသူမ်ား ႏွင့္ ပညာတတ္မ်ားက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပင္ ေဝဖန္လာၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ "my-way-or-the-highway approach "(ငါေျပာတဲ့အတိုင္းမလုပ္ႏိုင္ရင္ ပါတီကထုတ္ပစ္မယ္) ဟူသည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းျဖင့္ ပါတီကို စီမံခန္႔ခြဲေနသည္ဟု ၎တို႔က သူမကို စြပ္စြဲၾကသည္။ လတ္တေလာပထုတ္ခံလိုက္ရသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳသည့္အေပၚ သူမကို ေမးခြန္းထုတ္ၾကသည္။ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ား (ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးလွ်င္ ၎တို႔၏ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားက အႀကီးအက်ယ္အေရးပါလာႏိုင္သည္) ပါဝင္ေသာ ဧရာမညြန္႔ေပါင္းဒီမိုကေရစီအင္အားစုႀကီးတစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ အခြင့္အေရးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ လက္လႊတ္ခံေနသည္ဟု ၎တို႔က ဆိုၾကသည္။

"ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ႔အတြက္လိုအပ္တဲ့သူေတြကို ရန္သူလုပ္ပစ္တယ္" ဟု မည္သည့္ပါတီ၊ အဖြဲ႕အစည္းကိုမွ်မယိမ္းဘဲ ေဝဖန္ေထာက္ျပတတ္မႈျဖင့္ နာမည္ေကာင္းရွိၿပီး စာဖတ္ပရိသတ္အမ်ားအျပားရွိသည့္ ပင္တိုင္ေဆာင္းပါးရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးစည္သူေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ "ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေတြးေခၚတတ္မႈေတြ ခ်ိဳ႕တဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေဒၚစုက လိမၼာပါးနပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္ မဟုတ္ဘူး"

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီတြင္းရွိ သူမႏွင့္အရင္းႏွီးဆံုးေသာ မဟာမိတ္မ်ားကပင္ အာဏာရွင္စနစ္ကိုတိုက္ဖ်က္ရင္း ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုၾကာ ဘဝ၏အေကာင္းမြန္ဆံုးေသာအခ်ိန္မ်ား (၎အခ်ိန္မ်ားအနက္မွ အမ်ားစုမွာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္၌ျဖစ္သည္) ကို စြန္႔လႊတ္ေပးဆပ္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ သူမအား "အာဏာရွင္" ဟူေသာ စကားလံုး ေခၚေဝၚသမုတ္လာမႈ တိုး၍တိုး၍လာေနျခင္းက နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း ဝိေရာဓိျဖစ္ေနသည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။

အာဏာရွင္ဟူေသာအသံုးအႏႈန္းျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သမုတ္ၾကသည့္အေပၚ မည္သို႔ျမင္ပါသနည္းဟူေသာ ေမးခြန္းကို ဦးဥာဏ္ဝင္းက ဤသို႔မဆိုင္မတြ ျပန္ေျဖခဲ့သည္။

"ကြ်န္ေတာ္ သေဘာတူပါတယ္" ဟု ဦးဥာဏ္ဝင္းက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ပါတီတြင္းကိစၥမ်ားအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ top-down handling (အဖြဲ႕အစည္း၏ အထက္ဆံုးပုဂၢိဳလ္မွတစ္ဦးတည္းမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး ေအာက္လူမ်ားကို ၎တစ္ဦးတည္းကပင္ညႊန္ၾကားေသာစနစ္ျဖင့္ ကိုင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း) က ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚလာရန္ တြန္းအားေပးမႈအခန္းက႑၌ သူမ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ ႏွင့္ ဆက္ခံမႈမွာမူ ေလ်ာ့ပါးသြားလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ဦးဥာဏ္ဝင္းက အေၾကာက္အကန္ဆိုသည္။
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈဆိုသည္က ရာထူးအႀကီးဆံုးသူက ဆံုးျဖတ္ခ်က္အျမင့္ဆံုးခ်သည့္ပံုစံျဖင့္ ယခင့္ယင္ကတည္းက ျဖစ္တည္လာခဲ့သည္ျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပါတီသည္လည္း ထိုပံုစံအတိုင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု ဦးဥာဏ္ဝင္းကဆိုသည္။ ၎က ဇြန္လအတြင္းက အသက္ ၇၀ ျပည့္ခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အလုပ္အလြန္အကြ်ံလုပ္ေသာ၊ သူမ၏လက္ရွိေနရာကို လက္လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ရန္ ရုန္းကန္ေနရေသာသူတစ္ဦးအျဖစ္ ပံုေဖာ္ေျပာၾကားသည္။ ထို႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ပါတီတြင္း နိစၥဒူဝ ခ်မွတ္ေနသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း မွန္ကန္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အၿမဲတမ္းမရရွိဟု ဆိုသည္။
ဤေဆာင္းပါးအတြက္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခြင့္ေပးပါရန္ပန္ၾကားခ်က္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ပါတီသည္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္စဥ္အတြင္း အျပင္းထန္ဆံုးေသာ ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈအခ်ိဳ႕၌ ထင္ရွားခဲ့သူမ်ား၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ားဟု ေခၚတြင္ေသာ ယခင္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေနရာအတြက္ မထိုက္တန္ဟုယူဆကာ တစ္ၿပံဳတစ္မႀကီး ခ်န္လွပ္ထားခဲ့သည္။ ပါတီ၏ေခါင္းေဆာင္မႈအပိုင္း (NLD CEC) မွလည္း ေဒသခံလူထုမွ ေရြးေကာက္ပြဲအမတ္ေလာင္းအတြက္ အမည္တင္သြင္းမႈမ်ား၊ အႀကံေပးရည္ညႊန္းမႈမ်ားကို ပယ္ခ်ကာ ၎တို႔၏လူမ်ားျဖင့္ အစားထိုးေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားက ေဒၚသတႀကီးဆႏၵျပမႈမ်ား ႏွင့္ ပါတီကူးေျပာင္းမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ပါတီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဖီဆန္အာခံသူအမ်ားအျပား ပါတီမွ ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရသည္။
အျငင္းပြားမႈ ျမင့္တက္လာသည့္အခ်ိန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တံု႔ျပန္မႈမ်ားက အခ်ိဳ႕သူမ်ားကို သူမသည္ ငါတေကာေကာခ်င္သည္၊ စီးပိုးသည္ဟူေသာ အျမင္ကိုဦးတည္သြားေစသည္။
"ျပည္သူေတြရဲ့ တာဝန္က ပါတီကို မဲထည့္လိုက္ရံုေလးပါပဲ။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းရဲ့အမည္ကို မဲထည့္ဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး (လူကိုမၾကည့္ဘဲ ပါတီကိုပဲၾကည့္ၿပီး မဲထည့္ပါ)" ဟု သူမေျပာစကားကို ကိုးကား၍ "လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ"က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
"NLD က ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုေလ။ ဆိုေတာ့ ကြ်န္မတို႔မွာ စည္းမ်ဥ္းေတြရွိတယ္" ဟု သူမက ေျပာၾကားသည္။ "ဒီစည္းမ်ဥ္းေတြကို မလိုက္နာႏိုင္ရင္ NLD အတြက္ အလုပ္မလုပ္နဲ႔"
(NLD ပါတီမွ) အမတ္ေလာင္းမ်ားသည္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ စကားမေျပာရဟု ပါတီမွ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ယင္းသို႔စကားေျပာျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ စိစစ္ေနသည့္ကာလအတြင္း အမတ္ေလာင္းမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုသည္။ ေဝဖန္သူမ်ားကမူ ယင္းမွာ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုျခင္းကိုတားဆီးပိတ္ပင္ေသာအမိန္႔ ဟု ရႈျမင္ၾကသည္။
ပါတီအေနျဖင့္ ညီညြတ္မႈကို အျခားအခ်ိန္မ်ားထက္ လိုအပ္ေနသည့္အခ်ိန္အခါ၌ ဦးမ်ိဳးခင္ကဲ့သို႔ ဝါရင့္ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ပါတီအတြက္အားထားရသူမ်ားမွာ ေဒါသမထြက္ခ်င္ဘဲ ထြက္ေနၾကရသည္။ ဦးမ်ိဳးခင္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၇ ႏွစ္က ၎၏ေရာင္းရင္း ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားတစ္ဦး စစ္တပ္မွ ပစ္သတ္သျဖင့္ ၎၏လက္ေပၚ၌ ေသဆံုးသြားခ်ိန္မွစ၍ ၎၏ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္ရွိ ၎၏ေမြးရပ္ေျမနယ္ကိုယ္စားျပဳအမတ္ေလာင္းအျဖစ္ ၎၏ေလွ်ာက္လႊာကို ပါတီေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွ ပယ္ခ်လိုက္ၿပီးေနာက္တြင္ ဦးမ်ိဳးခင္သည္ ပါတီမွ ႏႈတ္ထြက္ကာ တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္အေရြးခ်ယ္ခံရန္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ခဲ့သည္။
ဦးမ်ိဳးခင္၏ မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ကပ္လ်က္မဲဆႏၵနယ္မွ အျခားေသာဝါရင့္ပါတီတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ အသက္ ၄၄ ႏွစ္ အရြယ္ ေဒၚခင္ဖုန္းေဝသည္လည္း ပါတီမွ ႏႈတ္ထြက္ကာ တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံမည္ျဖစ္သည္။ ေဒၚခင္ဖုန္းေဝမွာမူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေလးစားၾကည္ညိဳဆဲရွိေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဆထက္ထမ္းပိုးတိုး၍တိုး၍ ျပည္သူႏွင့္ေဝးကြာလာသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရ၍ သူမအေနႏွင့္ပူပန္မိသည္ဟု ဆိုသည္။
"အေမစုက ႏိုင္ငံတကာအသိပညာေတြ ရွိတယ္။ ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားေတြကိုလည္း ေျပာဆိုတတ္တယ္" ဟု ေဒၚခင္ဖုန္းေဝက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ "ဒါေပမယ့္ အေမစုက သာမာန္လူထုႏွင့္ မဆက္စပ္မိဘူး။ ျပည္သူေတြက အခက္အခဲေတြကို နိစၥဒူဝ ရင္ဆိုင္ေနၾကရတယ္။ အေမစုက ျပည္သူေတြဘာလိုအပ္တယ္ဆိုတာ အာရံုမထားတတ္ဘူး။ အေမစုက ေအာက္ေျခလူတန္းစားေတြႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံတာမ်ိဳးမရွိဘူး"
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ကား ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးသူရဲေကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီးျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းတြင္ လူအသိအမ်ားဆံုးအမည္ ႏွင့္ မ်က္ႏွာ ပိုင္ဆိုင္သူ ျဖစ္ေနေသးသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟု ဆိုလိုက္လွ်င္ပင္ လူထု၏အလိုအေလ်ာက္ ၾကည္ညိဳေလးစားမႈကို ရရွိသြားတတ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ားအၾကား ျငင္းခုန္ေနၾကသည့္ အဓိကအခ်က္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံအေပၚမေၾကမခ်မ္းျဖစ္မႈမ်ားက သူမပါတီကို မဲေပးမည့္သူမ်ား တစ္ျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့နည္းသြားေစမလား ဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ တိုင္းျပည္ကို တစ္လြဲအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ စစ္တပ္အေပၚ ျပည္သူလူထု၏ အမုန္းတရားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆက္လက္အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေအာင္ ကူညီေပးလိမ့္မည္ဟု ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ားက ယံုၾကည္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူမအေပၚလူႀကိဳက္မ်ားမႈကို တိုင္းတာရန္ကမူ ခဲယဥ္းလွပါသည္။ လတ္တေလာကမွေကာက္ယူထားေသာ လူထုသေဘာထားစစ္တမ္းအရ ေမးျမန္းခံရသူမ်ား၏ ထက္ဝက္က ၎တို႔မည္သည့္ပါတီကို မဲေပးမည္ဆိုသည့္အေၾကာင္း ဖြင့္ဟရန္ျငင္းဆိုၾကသည္။
ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၊ ၿမိဳ႕ငယ္မ်ားတြင္ ႀကီးမားေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား ရွိေနသည္၊ သို႔ေသာ္ ပါလီမန္၏ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ ၇၀ ရာႏႈန္း ရွိသည့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ အႏိုင္ရရွိေရးမွာမူ စိန္ေခၚမႈမ်ားပို၍ရွိလိမ့္မည္ဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့လာဆန္းစစ္သူ ဦးရန္မ်ိဳးသိမ္းက ဆိုသည္။
ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ အစိုးရမွ တိုက္ရိုက္စာေပစိစစ္ျခင္းကို ရုတ္သိမ္းျခင္းအပါအဝင္ စစ္တပ္ေနာက္ခံျပဳ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ေသာ လြတ္လပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ တစ္ခ်ိန္က သိသိသာသာကို ျဖစ္ခဲ့ရေသာ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ား မရွိၾကေတာ့ေပ။ သို႔ေသာ္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္မူ စစ္တပ္ႏွင့္ စစ္တပ္လူမ်ားက ထင္ထင္ရွားရွား ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲပင္ျဖစ္သည္။
"ေက်းလက္ေတြမွာေတာ့ အာဏာပိုင္ေတြကို ေၾကာက္ရြံ႕တဲ့ ေၾကာက္ရြံ႕မႈအရွိန္က ျမင့္ေနဆဲပါ" ဟု ဦးရန္မ်ိဳးသိမ္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
လက္ရွိစနစ္ေအာက္တြင္မူ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ အေျခအေနမေကာင္းဘဲ ေအာင္ျမင္ရန္မျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ပင္။ တစ္ဝက္တစ္ပ်က္အရပ္သားအစိုးရကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၌ အာဏာမလႊဲခင္က စစ္အစိုးရက ေရးဆြဲခဲ့ေသာ တိုင္းျပည္၏ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ ပါလီမန္အတြင္း၌ စစ္တပ္ကို ထိုင္ခံုေလးပံုတစ္ပံု ေနရာေပးထားသည္။ ယင္းအခ်က္ညႊန္းဆိုေနသည္က ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္ စစ္တပ္ႏွင့္မပူးေပါင္းလွ်င္ ၎တို႔အေနျဖင့္ ပါလီမန္အတြင္း ထိုင္ခံု သံုးပံုႏွစ္ပံုသာ ရမည့္သေဘာျဖစ္သည္။ ၄၀ ရာႏႈန္းေသာ ထိုင္ခံုမ်ားမွာ တိုင္းရင္းသားနယ္မ်ားတြင္ (တိုင္းရင္သားပါတီမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္) ျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ားကလည္း ၎တို႔၏တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားကိုသာ မဲေပးလိုၾကသည္ျဖစ္ရာ ဒီမိုကေရစီေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ မဟာမိတ္ျပဳမထားသည္ကို ညည္းညဴၾကသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မည္သူအႏိုင္ရသည္ျဖစ္ေစ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးမ်ားကို စစ္တပ္အႀကီးအကဲမွ ေရြးခ်ယ္ေပးရသည္။
ထို႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏိုင္ငံျခားသား ဇနီး/ခင္ပြန္း သို႔မဟုတ္ သားသမီးရွိသူကို သမၼတျဖစ္ခြင့္မွ တားျမစ္ထားသည့္၊ သူမကိုရည္ရြယ္၍ ေရးထားသည္ဟု အခ်ိဳ႕သူမ်ားက ဆိုၾကေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ အပိုဒ္တစ္ပိုဒ္အရ သမၼတျဖစ္ခြင့္မရွိေပ။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္က ေသဆံုးသြားခဲ့ေသာ သူမ၏ ခင္ပြန္းသည္လည္း ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံသား ျဖစ္သလို သူမ၏သားႏွစ္ဦးလံုးမွာလည္း ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံသားမ်ားပင္ျဖစ္သည္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေဝဖန္သူမ်ားက သူမသည္ မညီမွ်ေသာ ကစားပြဲမွာ ကစားေနရသည္ဟု ဝန္ခံၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူမက စစ္တပ္ကို အမုန္းပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ မေကာင္းေသာအေျခအေနကို ဆိုးသြားေအာင္ လုပ္ခဲ့သည္ဟု ေထာက္ျပၾကသည္။ သူမ၏ သူရဦးေရႊမန္း (စစ္အစိုးရလက္ထက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး စစ္တပ္အသိုင္းအဝန္းအတြင္း အျမင္မတူညီေသာ ဂိုဏ္းခြဲတစ္ခုကို ဦးေဆာင္ၿပီး က်န္ဂိုဏ္းခြဲမ်ား၏ အႀကီးအက်ယ္ မႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္းကို ခံရသူ) ႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕လိုက္မႈက စစ္တပ္အႀကီးအကဲမ်ားကို တုန္လႈပ္သြားေစခဲ့သည္။ ယခုလအေစာပိုင္းကမူ သမၼတ(ဦးသိန္းစိန္) ႏွင့္ စစ္တပ္တြင္းရွိ ဦးသိန္းစိန္ေထာက္ခံသူမ်ားက ဦးေရႊမန္းကို ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ဥကၠဌရာထူးေနရာမွ ဖယ္ရွားလိုက္ၾကသည္။
ပါလီမန္အမတ္ေနရာအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ တစ္သီးပုဂၢလယွဥ္ၿပိဳင္သူ ေဒၚညိဳညိဳသင္းသည္လည္း စစ္တပ္ကို မယံုၾကည္ေခ်။ သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ စစ္တပ္ကို ဆြယ္သင့္သည္၊ အေၾကာင္းမွာ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား လိုလားဆႏၵရွိေနၾကေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရးအတြက္ စစ္တပ္အႀကီးအကဲမ်ား၌ ဗီတိုအာဏာ ရွိေနေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုသည္။
"ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စစ္တပ္ႏွင့္အဆင္ေျပေျပေနရပါမယ္" ဟု ေဒၚညိဳညိဳသင္းက ေျပာၾကားသည္။ "စစ္တပ္ရဲ့သေဘာတူညီမႈ မပါဘဲနဲ႔ကေတာ့ ကြ်န္မတို႔ ဘယ္ေတာ့မွ ဖြဲ႕စည္းပံုကို မျပင္ႏိုင္ဘူး"
လမ်ားမၾကာမီက်င္းပေတာ့မည့္ လက္ႏွီးစုတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ တိုင္းရင္းသာအဖြဲ႕မ်ား၊ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား ႏွင့္ စစ္တပ္တို႔ၾကား အေလွ်ာ့အတင္းညိွႏိႈင္းမႈမ်ား လုပ္ၾကရလိမ့္မည္ဟု ေဒၚညိဳညိဳသင္းက ေဟာကိန္းထုတ္သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္လမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သူမအေနျဖင့္ "စိတ္ထဲမရွင္းမလင္း" ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟု ေဒၚညိဳညိဳသင္းက ေျပာၾကားသည္။
ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ႀကီးသည္ အာဏာရွင္ ျဖစ္ေလသေလာ?
"ကြ်န္မမွာ ေျပာစရာအေၾကာင္းအရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္" ဟု ေဒၚညိဳညိဳသင္းက ေျပာၾကားသည္။ "ဒါေပမယ့္ ခုက ဖြင့္ထုတ္ေျပာရမယ့္အခ်ိန္ မဟုတ္ေသးဘူးရွင့္"0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...