Tuesday, 6 October 2015

ဦးကိုနီ၊သို႔မဟုတ္ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေအာင္ဖန္တီးသူ


၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကာလနီးကပ္လာသည့္ႏွင့္အမွ် ႏိုင္ငံေရးပါတီအသီးသီးအေနျဖင့္ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ကစလို႔ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးျခင္းမ်ားကုိေဆာင္ရြက္ေနၿပီးဒီကာလဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕  ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္ အျမင့္တက္ဆံုးအခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီအသီးသီးရဲ႕ မဲဆြယ္ေဟာေျပာခ်က္မ်ား ကုိ ႏိုင္ငံပို င္ မီဒီယာမ်ား၊ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားမွ ၎တို႔၏ အာေဘာ္အတိုင္းထုတ္ လႊင့္ေဖာ္ျပေပးေနသလို ပါတီ အသီးသီးကလည္းေျမျပင္တြင္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ားအဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္ေနတာေၾကာင့္ ပါတီတစ္ခု ခ်င္းစီရဲ႕ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထုကေလ့လာအကဲျဖတ္ေနၾကခ်ိန္လည္းျဖစ္ ပါတယ္။


အဲဒီအခ်ိန္မွာဘဲ ၂၀-၉-၂၀၁၅ ရက္ေန႔မွာဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေယာမင္းႀကီးရပ္ကြက္၊ အလံျပဘုရားလမ္း၊ အမွတ္(၉၇)ရွိ Park Royal ဟိုတယ္၊ ရတနာခမ္းမမွာသမဂၢကြန္ရက္၊ ျမန္မာ-မြတ္စလင္ လူမႈ အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ရက္၊ အလင္းစက္၀န္း (SY) အေထာက္အကူျပဳ ကြန္ရက္တို႔မွ ဦးေဆာင္ၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္   ေရးႏွင့္ ျမန္မာ-မြတ္ဆလင္တို႔ ၏ အခန္းက႑ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲ ကုိ ဟာဂ်ီဦးေအးလြင္၊ ေဒါက္တာ ျမင့္သိန္း(ခ) ၿငိမ္းခ်မ္းလုလင္၊ ဦးသိန္း၀င္းေအာင္၊   ေရွ႕ေနဦးကိုနီ၊  ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕မွ ထြန္းၾကည္၊ စည္သူေမာင္(ဗကသႏႈတ္ထြက္) အပါအ၀င္ အင္အား ၇၀ ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။ အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာေရွ႕ေနဦးကိုနီက မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္မ်ားအားလံုး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္  ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မြတ္စလင္မ်ားမွ NLD ပါတီကုိပံုေအာၿပီးမဲေပးခဲ့ၾက၍သာ NLD ပါတီအႏိုင္ ရခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း NLD ပါတီကုိမဲေပးၾကရန္ႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာအစြန္းေရာက္ေျပာဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။


ေရွ႕ေနဦးကုိနီဟာစစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီးကသာခ႐ိုင္၊ ကသာၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းရြာ၊ ရြာသား တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီးကသာအထက(၁)မွ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ ၀င္တန္းေအာင္ျမင္ ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္မွာ B.A(Law) ဘြဲ႕ကုိလည္းေကာင္း၊ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္မွာ L.L.B ဘြဲ႕ကုိလည္းေကာင္းရရွိခဲ့ပါတယ္။ ၎ေနာက္ အမႈလိုက္ေရွ႕ေန အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သလိုရန္ကုန္ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္နည္းျပ ပညာသင္ဌာန တြင္လည္းနည္းျပအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွာေတာ့ ဥပေဒအႀကံေပးအျဖစ္ NLD ပါတီသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဦးကိုနီဟာ NLD ပါတီသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကိုပါတီအႀကိဳက္ အႀကံေပးေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားဟန္ျပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၎၏မူလရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔ အဓိကေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားကုိ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္လက္ခံေရးကို NLD ပါတီကုိအသံုးခ်ၿပီး တစ္စိုက္ မတ္မတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ယခုအခါ ၂၀-၉-၂၀၁၅ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေဆြးေႏြးပြဲမွာလည္းအစိုးရမွသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ ယူရာတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား ဘယ္မွတ္ပံုတင္ကတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသည္ ကုိေဖာ္ျပ ထား ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိလူဦးေရအရ မိမိတို႔အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း၊ အခ်ိဳးအစား အရေျပာရလ်င္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၆၆၀ ဦးရွိလွ်င္ မိမိတို႔မြတ္စလင္ ၆၆ ဦးျဖစ္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ မြတ္စလင္အမတ္ေျပာလွ်င္ မီဒီယာမ်ားကတစ္ဆင့္ တစ္ကမာၻလံုး သိသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ မြတ္စလင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ဘာသာေရးဆံုး႐ံႈး မႈမ်ားကုိနားလည္ေပးႏိုင္ သည့္ NLD ပါတီကုိမဲေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရကလည္းမဲကြဲေအာင္ ဖန္တီးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲျဖစ္သြားပါကတရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မ်ားအားနည္းသြားႏိုင္ၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား ဘာလုပ္ရမည္ကို စဥ္းစား သင့္ေၾကာင့္ ေျပာၾကားခဲ့ပါ တယ္။


ဒါ့အျပင္ ေဆြးေႏြးပြဲပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ Myanmar Muslim Media မွတစ္ဆင့္ "၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြ ဘယ္သူကုိမဲေပးသင့္သလဲ " ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အပိုင္းလိုက္ခြဲကာအြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ေဖာ္ျပလ်က္ရွိပါတယ္။ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအမ်ားစုေနထိုင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခင္ကတည္းကလြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္ႏွင့္အတူဗုဒၶဘာသာႏွင့္ အျခားဘာသာ၀င္ မ်ားေအးခ်မ္း စြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ ၀င္မ်ားအၾကား မၾကာခဏပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၾကပါတယ္။ လက္တေလာပဋိပကၡမ်ားအနက္ မိတၳီလာ၊ လား႐ိႈး၊ မႏၱေလးပဋိပကၡမ်ားသည္ လႈံ႔ေဆာ္မႈတစ္ခုရွိသည္ႏွင့္ သာမန္အခ်ိန္တြင္ပင္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ တာကုိေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။


ယခုလိုေရြးေကာက္ပြဲနီးကပ္လာခ်ိန္၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာအခ်ိန္တြင္ ဦးကိုနီ၏ ဘာသာေရးအသံုးခ်မဲဆြယ္မႈမ်ား၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား လႊတ္ေတာ္အတြင္းေရာက္ရွိေရးႀကိဳးပမ္း မႈမ်ား ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီမဲႏိုင္၍ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲျဖစ္ပါက အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား ဘာသာလုပ္ရမည္ကုိစဥ္းစားသင့္ေၾကာင္းတိုက္တြန္းေျပာၾကားမႈမ်ားဟာဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ားမျဖစ္ ျဖစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္မွာေပၚလြင္လ်က္ရွိပါတယ္။ သို႔ျဖစ္၍ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲပ်က္စီးေအာင္ ရည္ရြယ္၍ ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ား ဖန္တီးေနေသာ  ေရွ႕ေနဦးကိုနီအား ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား မျဖစ္ပြားေစေရးအတြက္ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ၊ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ေသာေျပာဆို မႈမ်ားမျပဳသင့္ေၾကာင္းသတိေပးလိုက္ပါတယ္။From:__ မ်ိဳးခ်စ္ေမာင္

www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...