Tuesday, 6 October 2015

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘယ္ဘာသာ ကိုးကြယ္ခဲ့သလဲမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပထြက္ခြါျပီး သက္တမ္းတေလွ်ာက္ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘယ္ဘာသာ ကိုးကြယ္ခဲ့သလဲ ဆိုတာကို လူထုအေနျဖင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း သိရွိရန္ အခ်ိန္တန္ျပီ ျဖစ္ ေၾကာင္း အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ျမန္မာအမ်ဳိးသားလူငယ္မ်ား က ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာလိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ ေလးခုတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္ေသာ ဗုဒဘာသာမိန္းမမ်ားထိမ္းျမား လက္ထပ္ျခင္း ဥပေဒအျပင္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာကူးေျပာင္းျခင္း ဆိုင္ရာဥပေဒတို႔ကို ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ခါးခါးသီးသီး ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေနရပါသလဲ ဆိုတဲ့အေျဖကို ရွာေဖြရင္း ဤသို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
“အဓိကအခ်က္က ဒီဥပေဒေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလုံးအတြက္ သာတူညီမွ် ျငိမ္းခ်မ္းေစလိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ပဋိပကၡေတြ မျဖစ္ေစလိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ သံသယေတြ ကြယ္ေပ်ာက္ေစလိုတဲ့ ရည္ ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဆရာေတာ္ၾကီးေတြက အေျမာ္အျမင္ ရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာပါ။ ဒါကို ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ဒီေလာက္အထိ ခါးခါးသီးသီး ျဖစ္ေနရသလဲ ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ မိုက္ကယ္အဲရစ္နဲ႔ လက္ထပ္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ခရစ္ယာန္ထုံးတမ္းနဲ႔အညီ လက္ထပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာမွာ မညီတဲ့ ထမ္းပိုး မထမ္းရ ဆိုတာ ရွိပါတယ္။ ဒါကို ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ေတြ အားလုံး သိၾကပါတယ္။ ထမ္းပိုးမညီရင္ ထမ္းလို႔ မရပါဘူး။ ထမ္းပိုး မညီရင္ ထမ္းခြင့္ မျပဳပါဘူး။ ဆိုလိုတာက ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ မဟုတ္တဲ့သူတစ္ဦးနဲ႔ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္တစ္ဦးကို သင္းအုပ္ဆရာက ဘုရားေက်ာင္းမွာ လက္ထပ္ေပးလို႔ မရပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ဟာ က်မ္းစာဖတ္ျပီး ကတိျပဳတယ္။ ခရစ္ယာန္ဘုန္းၾကီးက အတည္ျပဳျပီး ေကာင္းခ်ီးေပး တယ္။ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းအမႈကို ျပဳေပးခဲ့တယ္။ ဒါဆိုရင္ အဲဒီလက္ထပ္ပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တစ္ဦး ျဖစ္ေနသလား။ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္စဥ္ကာလမွာ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္ တစ္ဦး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မယ္။ အဲဒီလို ဘာသာကူးေျပာင္းသြားျပီး တဲ့ေနာက္မွာ လက္ထပ္ေပးခဲ့တယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ သူဟာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိလည္း ခရစ္ယာန္ဘာသာ ၀င္ ျဖစ္ေနတုန္းပဲ လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ သံဃာေတြကို ကန္ေတာ့ေနတာပဲ။ ဗုဒရုပ္ပြားေတာ္ေတြကို ဦးခ်ေနတာပဲ။ အခု ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မဟုတ္လား လို႔ ေမးရင္ ဘုရားေက်ာင္းမွာ က်မ္းစာဖတ္၊ ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္းကို ခံယူ၊ ခရစ္ယာန္ထုံးတမ္းနဲ႔အညီ လက္ထပ္ျခင္းအမႈကို ျပဳထားသူတစ္ေယာက္ ဟာ ထာ၀ရဘုရား၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိဥာဥ္ေတာ္၊ မယ္ေတာ္၊ ခရစ္ေတာ္ အစရွိသျဖင့္ ယုံၾကည္စြာ ကိုးကြယ္ေနဆဲ ဟုတ္သလား၊ မဟုတ္ဘူးလား ဆက္ျပီး ေလ့လာခဲ့ပါတယ္” ဟု အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ျမန္မာအမ်ဳိးသားလူငယ္မ်ားအဖြဲ႕မွ ကိုနႏၵရဲေခါင္ က ေျပာသည္။
“ဒီေတာ့ ေနာက္ပိုင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔မွာ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဒက္စ္မြန္တူးတူးနဲ႔ ေတြ႔ဆုံခဲ့တဲ့ ဓါတ္ပုံမွတ္တမ္းေတြမွာ ေတြ႕လာခဲ့ရပါ တယ္။ ဒီထဲမွာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးနဲ႔အတူ ဘုရားကို အာရုံျပဳေနတဲ့ ဓါတ္ပုံေတြ၊ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ၾကီး ရဲ႕ ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္းကို ခရစ္ယာန္ထုံးတမ္းနဲ႔အညီ ခံယူေနတဲ့ ဓါတ္ပုံေတြ ေတြ႕ရွိလာခဲ့ရပါတယ္။ ဒီကေန႔ အမ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒေတြကို ခါးခါးသီးသီး ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေနတာဟာ သူကိုးကြယ္ခဲ့တဲ့၊ တစ္ခ်ိန္က ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ သူ ကိုးကြယ္ခဲ့တဲ့ အျခားဘာသာတစ္ခုရဲ႕ ရႈေထာင့္ကေနၾကည့္ျပီး လုပ္ေနသလား ဆိုတဲ့ သံသယစိတ္က ၾကီးထြားလာခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမွာ က်မ္းစာ ဖတ္ ကတိသစၥာျပဳ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ ဆိုတဲ့ ကိစၥကို ကၽြန္ေတာ္တို႔လို ဗုဒဘာသာ၀င္ေတြဟာ လိမ္ ညာျပီးေတာ့ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ မသိက်ဳိးကၽြံ ျပဳျပီးေတာ့ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လုပ္လို႔ မရပါဘူး။ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ၀င္ကို၀င္ရပါတယ္။ ဘာသာ၀င္ ျဖစ္မွ ဒီလို လုပ္ေပးလို႔ ရပါတယ္။ ဒါမွ ထမ္းပိုးညီတယ္ လို႔ ေခၚ ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ခရစ္ယာန္ထုံးတမ္းေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလ့လာထားျပီးပါျပီ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကေန႔ ခိုင္မာျပီဆိုမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။
“ႏိုင္ငံျခားမွာေနလို႔ ႏိုင္ငံျခားသားနဲ႔ ယူတာ အျပစ္ မဟုတ္ဘူး။ ေကာင္းျပီ ဒါကို ထားဦးေတာ့။ ႏို္င္ငံျခားသားနဲ႔ ယူဖို႔ သူတို႔ ဘာသာကို ကူးေျပာင္းလိုက္ရတယ္။ အခုေတာ့ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး ဆိုျပီး ေျပာခ်င္ေျပာလိမ့္မယ္။ ဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမးစရာ ရွိလာျပီ။ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဦးေဆာင္ခ်င္ပါတယ္၊ သမၼတ ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္ ဆိုျပီး ေၾကညာထားတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရေအာင္လည္း လုပ္ေနတယ္။ ဒီလို လူမ်ဳိးက ဘယ္ဘာသာ၀င္လဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိတိက်က် သိဖို႔ လိုလာျပီ။ ဘယ္ဘာသာေတြ ကူးေျပာင္းျပီး ကိုးကြယ္ခဲ့သလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရမွ ျဖစ္မယ္။ ဘာမွမေျဖရွင္းဘဲ တစ္ခ်ိန္က ကိုးကြယ္ခဲ့တဲ့ မိရိုးဖလာ ဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္ေနပါတယ္ ဆိုတဲ့ ဓါတ္ပုံေတြ ျပရုံနဲ႔ အေျဖက ထြက္မလာဘူး။ ဘာျဖစ္လို႕ ေမးရသလဲ။ ဗုဒၶဆိုတာ အာရွတိုက္ရဲ႕ ရာဇကုမာရ္ပါပဲ ဆိုတဲ့ စကားကို အိႏၵိယ ခရီးစဥ္မွာ ေျပာခဲ့တယ္။ ဗုဒၶဘုရားဆိုတာ သာမန္ပါပဲ ဘာမွမထူးပါဘူး ဆိုတဲ့ စကားကို အဲဒီ ခရီးစဥ္မွာပဲ ေျပာခဲ့တယ္။ ဒါေတြက အေထာက္အထား အခုိင္အမာ ရွိေနပါတယ္။ ဒီတိုင္းျပည္ကို ဦးေဆာင္ခ်င္ရင္ ဒီတိုင္းသူျပည္သားေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပတ္ျပတ္သားသား အသိေပးဖို႔ လိုမယ္။ ျပည္သူကို လူလို သေဘာထားဖို႔ လိုတယ္။ လႊတ္ေတာ္ အီးေမးလ္ဆာဗာ အေဖာက္ခံရတယ္။ သူပို႔တဲ့ အီးေမးလ္ေတြ ဆိုျပီး ထြက္လာတယ္။ ဘာတစ္ခုမွ ရွင္းတာ လင္းတာ မရွိဘူး။ သူ မဟုတ္ဘူး ဆိုရင္ ခ်က္ခ်င္း ရွင္းေလ့ရွိတဲ့ ဒီပါတီက ဘာသံမွ ထြက္မလာတာဟာ တစ္ခုခု ပတ္သက္မႈ ရွိေနလို႔ပဲ။ ဒီအတိုင္းပဲ ယူဆတယ္။ အခုလည္း မိုက္ကယ္အဲရစ္နဲ႔ ယူတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘယ္ဘာသာ၀င္ ျဖစ္ေနသလဲ ေျဖဖို႔ လိုပါတယ္။ လူထုကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဖို႔ လိုပါတယ္။ ေ၀့လည္ ေၾကာင္ပတ္ ေျဖၾကားမႈေတြ မလိုခ်င္ပါဘူး” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။
အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မွ ဆရာေတာ္ ဦးေသာဘိတကလည္း “ဘုန္းၾကီးတို႔အေနနဲ႕ တိုင္းျပည္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနတာပါ။ ဘယ္ပါတီ၊ ဘယ္လူပုဂၢိဳလ္အတြက္မွ လုပ္ေဆာင္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အေမရိကန္မွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးကို တစ္ႏုိင္ငံလုံးက ဘယ္လို ဂါရ၀ ျပဳသလဲ။ လႊတ္ေတာ္မွာေရာ သမၼတအိမ္ကိုပါ ပင့္ဖိတ္ျပီးေတာ့ ဖူးေတြ႕ၾကတယ္။ က်ဴးဘား-အေမ ရိကန္ ဆက္ဆံေရးကို ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးက လုပ္ေနတာ။ ဒီရက္ပိုင္းမွာပဲ ဗာတီကန္နန္းေတာ္မွာ ပုပ္ ရဟန္းမင္းၾကီးနဲ႔ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ၾကီးေတြ လိင္တူလက္ထပ္တဲ့ကိစၥကို ခြင့္ျပဳသင့္-မသင့္ ေဆြးေႏြးေနၾကျပီ။ ေလွစီးဒုကၡသည္ေတြကိစၥမွာလည္း ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ၾကီးေတြ ပါ၀င္ေနၾက တယ္။ ဒါက ႏုိင္ငံတကာမွာ ျဖစ္ေနတာ။ ျပည္တြင္းကို ၾကည့္လိုက္ဦး။ ကာဒီနယ္ ခ်ားစ္လ္ေမာင္ဘို ေျပာတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲ ဘယ္လိုထည့္ရမလဲ ဆိုတဲ့ ေၾကညာခ်က္ကို 7Day တို႔လို ျပည္တြင္း မီဒီယာ ေတြမွာ ထည့္ေနၾကျပီ။ NLD ပါတီက ဥပေဒအဖြြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးကိုနီနဲ႔ မူဆလင္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဆိုရင္လည္း မူဆလင္ေတြ မဲ ဘယ္လို ေပးရမလဲ ဆိုတာေတြကို ျဖန္႔ခ်ိေဟာေျပာ ေနၾကျပီ။ ဘုန္းၾကီးတို႔ကိုပဲ ဘာျဖစ္လို႔ တိုက္ခုိက္ေနသလဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ မီဒီယာေတြကို ေမးခ်င္ပါတယ္။ ခ်ားစ္လ္ေမာင္ဘို၊ ဦးကိုနီနဲ႔ ေဟာေျပာေနတဲ့သူေတြကို ဘာျဖစ္လို႔ ဘာသာေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ေရာေထြးတယ္ မေျပာၾကတာလဲ။ ေနာက္တစ္ခ်က္ ေျပာခ်င္ေသးတယ္။ သုသဏ အားကစားရုံကို NLD ပညာေရးရန္ပုံေငြပြဲ ခြင့္မျပဳဘူး။ မဘသ က်ေတာ့ ခြင့္ျပဳေပးတယ္ ဆိုျပီး NLD ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေထာက္ျပေနတာ ရွိတယ္။ ဘုန္းၾကီးတို႔က ျပန္ေထာက္ခ်င္ပါတယ္။ မဘသ က တိုင္းျပည္အတြက္လုပ္ေနတာ။ NLD က သူ႔ပါတီအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ေငြရဖို႔ လုပ္တာ။ တူသလား။ NLD နဲ႔ မဘသ ႏႈိင္းယွဥ္စရာလား။ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းၾကီးတစ္ခုကို ေၾကးတန္းတိုက္ ေျခရာတိုင္းတာ ဗုဒဘာသာ၀င္ေတြ ဟုတ္ရဲ႕လား။ အခု ထြက္လာတဲ့ မဂၤလာေဆာင္ခ်ိန္မွာ ဘယ္ ဘာသာ၀င္ ျဖစ္ခဲ့သလဲ ဆိုတာကိုလည္း ျပန္ရွင္းရလိမ့္မယ္။ ဒီလို ျဖစ္ရပ္ ရွိခဲ့တာေၾကာင့္ အမ်ဳိး ေစာင့္ ဥပေဒေတြကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေနေလသလား၊ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က ဒါေတြ ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့လို႔ ဒီေလာက္ထိေအာင္ ကန္႔ကြက္ေနတာလား စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေနတာေတာ့ အမွန္ပဲ” ဟု မိန္႕ၾကားသည္။
ပုံ(၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေဒၚခင္ၾကည္တို႔၏ ဗုဒၶဘာသာထုံးတမ္း လက္ထပ္ပြဲ
ပုံ(၂) မိုက္ကယ္အဲရစ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ ခရစ္ယာန္ထုံးထမ္း လက္ထပ္ပြဲ
ပုံ(၃) မိုက္ကယ္အဲရစ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ ခရစ္္ယာန္ထုံးထမ္း လက္ထပ္ပြဲ
ပုံ(၄) ဘုန္းေတာ္ၾကီးဒက္စ္မြန္တူးတူးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အာရုံျပဳေနပုံ
ပုံ(၅) ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဒက္စ္မြန္တူးတူးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေကာင္းခ်ီးေပးေနပုံ
ျပည္သူ႔အာဏာ

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...