Wednesday, 7 October 2015

ဦးေဌးဦး ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴ း


၂၀၁၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလမတုိင္မီ ပါတီတြင္းေခါင္းေဆာင္ပုိင္း အေျပာင္းအလဲျဖင့္ ေစာင့္ၾကည္သူတုိ႔ကို ဖမ္းစားႏုိင္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ နီးစပ္ေသာဥကၠ႒ သူူရဦးေရႊမန္း ႐ုတ္တရက္ဖယ္ရွားခံရၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္က ဥကၠ႒ရာထူးကို ေရြးေကာက္ပြဲနီးမွ ျပန္လည္ယူလုိက္ျခင္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရရွိပါက ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး တင္ေျမႇာက္မည့္ သမၼတေလာင္းကို  ခန္႔မွန္းေနမႈမ်ား အဆုံးသတ္ေစခဲ့သည္။ ဦးသိန္းစိန္ ရာထူးျပန္ယူျခင္းႏွင့္အတူ ဒုသမၼတႏွစ္ဦးအပါအ၀င္ တပ္မေတာ္ထိပ္တန္းအရာရွိႀကီးမ်ား၊၀န္ႀကီး၊ ဒု၀န္ႀကီးမ်ားပါ ရာထူးႏုတ္ထြက္ၿပီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးကုိယ္စားျပဳကာ ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ ေျခစုံပစ္၀င္လာခဲ့ၾက သည္။ သို႔ျဖစ္ရာတြင္ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းလာေသာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါတီဒုတိယဥကၠ႒(ဥကၠ႒ပူးတြဲတာ၀န္) ဦးေဌးဦးကို ဟသၤာတၿမိဳ႕ရွိ ၎၏ေနအိမ္၌ 7Day Newsက ေအာက္တုိဘာ ၃ရက္ညတြင္ သီးသန္႔ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားသည္မ်ားမွ  ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။
 
မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးကာလမွာ အာဏာရပါတီကအတုိက္အခံထက္စာရင္ ၿငိမ္ခ်က္သားေကာင္းတယ္ေနာ္။ ဒုဥကၠ႒ကုိယ္တုိင္ေတာင္ တျခားျပည္ခုိင္ၿဖိဳးေခါင္းေဆာင္ေတြထက္စာရင္ သိပ္ေရွ႕ထြက္တာမေတြ႕ရဘူး။
ဒါမွန္ပါတယ္။ တစ္ျပည္လုံး သိေအာင္လုပ္တယ္ဆုိတာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္ေရြးခ်ယ္ခံ တဲ့ၿမိဳ႕နယ္မွာ သိေအာင္လုပ္တာ ပိုမေကာင္းဘူးလား။ ေရြးခ်ယ္တဲ့ နည္းလမ္းေတြမတူတာလည္းျဖစ္ ႏုိင္ပါတယ္။ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲေတြ လုပ္တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေတြ ကၽြန္ ေတာ္္တုိ႔မွာ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ တစ္ေနရာတည္းမွာ လူစုမရလုိ႔  တျခားေနရာက လူေတြကားနဲ႔ ေခၚတာဘယ္သူမွမသိဘူး။ လုပ္ တဲ့လူေတြပဲသိတယ္။ စင္ေပၚမွာ ေျပာေနတဲ့သူေတာင္သိခ်င္မွသိလိမ့္မယ္။ လူေတြအမ်ားႀကီးေတာ့ ေတြ႕လိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ တျခားက သူေတြ။ ဒါမ်ဳိးေတြြမျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၿပီး လူထုနဲ႔ေတြ႕မွာပါ။ မေတြ႕လုိ႔မရဘူး။ လူထု အသံနားေထာင္ရမွာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြက နယ္ေျမခြဲၿပီးလုပ္ေနၾကတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပါတီက  တစ္ေယာက္တည္းေခါင္းေဆာင္တာ မဟုတ္ဘူး။ အားလုံး စုေပါင္း ေခါင္းေဆာင္တဲ့စနစ္နဲ႔သြားေနတယ္။ တာ၀န္ေတြခြဲေ၀ယူထားၾကတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ပါတီကိုယ္စားျပဳပဲ။
မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးကာလမွာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္တခ်ဳိ႕ရဲ႕ တရားမဲ့ျပဳ က်င့္တဲ့ကိစၥေတြ ေတြ႕ရတယ္။ ဒီလုိကိစၥေတြမျဖစ္ေအာင္ ေအာက္ေျခအထိ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြ ထုတ္ထားပါသလား။
ဒါေတြက ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ၿပီးျဖစ္ေပၚလာတဲ့ကိစၥ ေတြျဖစ္တယ္။ ဒီေနရာမွာတစ္ခု ေျပာခ်င္တာက ပါတီစုံ ေရြး ေကာက္ပြဲဆုိတဲ့ လမ္းေၾကာင္းက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ယုံလုိ႔ ေရြးထားတဲ့ လမ္းေၾကာင္း။ ဒါေၾကာင့္ေရြး ေကာက္ပြဲမွာ တရားသျဖင့္မွ်မွ်တ တယွဥ္ၿပိဳင္ရမယ္လုိ႔ ဒီလုိပဲခံယူ ထားတယ္။ ပါတီအေနနဲ႔မတရား လုပ္မွာမဟုတ္ဘူး။ သုိ႔ေသာ္ပါတီ ဆုိတာလူေတြအမ်ားႀကီး။ တခ်ဳိ႕ ပါတီ၀င္ေတြက မတရားတာေတြ လုပ္လာႏုိင္တယ္။ တခ်ဳိ႕လည္းပါ တီ၀င္မဟုတ္ဘဲ  ပါတီ၀င္ဆုိၿပီး လုပ္လာတာေတြရွိလာႏုိင္တယ္။ ပါတီ၀င္ေတြကသာလုပ္တယ္ဆုိ ရင္ ပါတီစည္းမ်ဥ္္းအရအေရးယူ မယ္။ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြပါ။ ပါတီစည္း မ်ဥ္းအရ အေရးယူဖုိ႔မလုံေလာက္တဲ့အတြက္ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူခံတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြလည္းရွိလာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ ဒါမ်ဳိးေတြျဖစ္မလာေအာင္ေျပာ ထားၿပီးသားပါ။
အဲဒီေတာ့အခုျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥေတြကို အေရးယူမွာေပါ့။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီေတာ့ တရား၀င္တက္မလာေသးဘူး။ ၾကားေနရတာပဲရွိတာေပါ့။
မဲဆႏၵနယ္အားလုံးနီးပါး ၀င္ၿပိဳင္မယ့္ ပါတီႀကီးတစ္ခုရဲ႕  ပါတီရန္ပုံေငြရလမ္းက  စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းပါတယ္။ ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္းတစ္ေယာက္ကို သိန္းတစ္ရာ သုံးရင္ေတာင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ ၀င္ၿပိဳင္မယ္ဆုိေတာ့ မနည္းမေနာပဲ။ ဒီေငြေတြက ဘယ္က၀င္ပါသလဲ။
သိန္းတစ္ရာ သုံးခြင့္ရွိေပမယ့္ သိန္းတစ္ရာလုံး သုံးခ်င္မွ သုံးမွာပါ။  အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ သုံးမွာေပါ့။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီကိစၥကအသင္း အေၾကာင္းကစေျပာရလိမ့္မယ္။ ျပည္သူကလက္ခံရင္ ပါတီဖြဲ႕မယ္ေျပာခဲ့တယ္။ တစ္သက္လုံးအသင္းဘ၀နဲ႔ ေနမယ္မေျပာခဲ့ဘူး။  ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ အသင္းဘ၀မွာကတည္းက ငါတုိ႔တစ္ေန႔က်ရင္ ပါတီျဖစ္မယ္။ ပါတီျဖစ္ရင္ ထုိက္သင့္တဲ့ေငြေၾကးရွိရမယ္။ အဲဒီေတာ့ ႀကိဳစုခဲ့တယ္။ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္။စဥ္းစားၾကည့္ေလ။ အဲဒီေတာ့ ထုိက္သင့္သေလာက္ပါတီရန္ပုံေငြရွိတယ္။ ၀င္ေငြရလမ္းကလည္း အမ်ားနည္းတူရတဲ့လုပ္ငန္းေတြကပဲ။ အကုန္လုံးစာရင္းစစ္ေဆးခံႏုိင္တယ္။ လစဥ္ႏွစ္စဥ္စာရင္းစစ္ခံတယ္။ ပါတီျဖစ္လာရင္ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕အေထာက္အပံ့မယူရဘူး။ ႏုိင္ငံျခားရဲ႕အေထာက္အပံ့မယူရဘူး။ အဲဒီႏွစ္မ်ဳိးလုံးနဲ႔ ကင္းရွင္းတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြက ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ငါးကန္ေတြရွိတယ္။ အဲဒီကေန ထုိက္သင့္တဲ့၀င္ေငြရွိတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေလာက္ဆုိေတာ့ ဘဏ္ေတြမွာထားတဲ့ အတုိးေတြရတယ္။ ေပါေပါမ်ားမ်ား မသုံးႏိုင္ေပမယ့္ ထုိက္သင့္သေလာက္ေတာ့ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘာမွေရာင္းလုိ႔မရဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ အမွတ္တရ  ပစၥည္းတစ္ခုကိုေရာင္းလုိက္လုိ႔ အမ်ားႀကီးေပး၀ယ္မယ္ဆုိတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးေတြ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ မရွိဘူး။ အမွတ္တရပစၥည္းတစ္ခု ေရာင္းလုိက္တာနဲ႔သိန္းေပါင္းမ်ားစြာရသြားတာမ်ဳိး သိပ္အားက်တာ ပဲ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္လုိ႔မရဘူး။ လုပ္လည္းမလုပ္ ဘူး။ အသင္း၀င္ ၂၆ သန္းရွိခဲ့ တယ္။ တစ္ေယာက္တစ္က်ပ္ ထည့္ရင္ေတာင္ တစ္လ ၂၆သန္း ရွိမယ္။ က်ိန္းေသတာက အစုိးရ ဆီက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မယူဘူး။ ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔ေရွ႕မွာ ပါတီႀကီးတစ္ခုသည္ အစုိးရဆီက ယူခဲ့တဲ့အ တြက္ အသိမ္းခံရတာ။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ေရွာင္မွာေပါ့ဗ်။
တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးေတြနဲ႔ ၀န္ႀကီး၊ ဒု၀န္ႀကီးတခ်ဳိ႕ပါတီကို ၀င္ လာတာေတြ႕ရတယ္။ သူတုိ႔လာ တာက အထက္အမိန္႔အရလား၊ သူတုိ႔ဆႏၵအရလား။ ပါတီကသူတုိ႔ ကိုဘယ္လိုထိန္းေက်ာင္းမလဲ။
တပ္ကေနပါတီကိုလာရင္ စိစစ္ၿပီးမွလက္ခံတယ္။ တပ္ကေန ထြက္တုိင္းလည္း ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီ ကိုလာၾကတာမဟုတ္ဘူး။ ပါတီကို ယုံတဲ့သူေတြ၀င္လာၾကတယ္။ ပါတီက သူတုိ႔ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့ေနရာကို ျပန္ေပး တယ္။ မၾကာေသးမီက ပါတီကို ၀င္လာၾကတဲ့တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးေတြသင့္ေတာ္တဲ့ေနရာေပး တယ္။ ပါတီေရာက္လာတဲ့အခါ က်ေတာ့ အထက္ေအာက္ဆက္ဆံေရးဆုိတာ မရိွဘူး။ ဟိုအရင္ ရာထူးေတြ မရွိေတာ့ဘူး။ ပါတီက ေပးထားတဲ့ တာ၀န္ပဲရိွတယ္။ ပါတီရဲ႕ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းေတြကို ေဖာက္ဖ်က္လို႔ အေရးယူမႈကလဲြရင္လည္း က်န္တာ ဘာမွမရိွဘူး။ ခုနက (တပ္မေတာ္အရာရိွႀကီး မ်ား) ၀င္လာတယ္ဆိုတဲ့သူမ်ားသည္ အထက္က တာ၀န္ေပးေသာ္ျငားလည္း သူသေဘာမက်ဘူးဆုိ ျငင္းလုိ႔ရတယ္။ အခုဟာက သူတို႔ယံုလို႔လာတာ။ အစိုးရအဖဲြ႕ က ႏုတ္ထြက္ၿပီး ပါတီကုိ ၀င္လာတဲ့ ၀န္ႀကီး၊ ဒု၀န္ႀကီးေတြသည္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ အသင္းဘ၀၊ ပါတီဘ၀ကတည္းက အတူတူလုပ္ခဲ့တဲ့သူေတြ။ သုိ႔ေသာ္အစုိးရအဖဲြ႕ထဲ ေရာက္သြားေတာ့ ပါတီအလုပ္လုပ္လို႔ မရေတာ့ဘူး။ အဲဒီ ေတာ့ ပါတီအလုပ္လုပ္ခ်င္လို႔ဆို ၿပီး အစိုးရအဖဲြ႕ကေန ႏုတ္ထြက္ၿပီး ၀င္လာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လုိျငင္းလို႔ရမလဲ။
မဘသနဲ႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးကုိ မဟာမိတ္ေတြလို႔ ကမၻာေက်ာ္ တုိင္းမ္မဂၢဇင္းက ေရးသားထားတယ္။ တခ်ိဳ႕ေန ရာေတြမွာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအတြက္ မဘသက မဲဆြယ္ေပးေနတာမ်ိဳးလည္း ရိွေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးနဲ႔ မဘသၾကားက ဆက္ဆံေရးက ဘယ္အဆင့္ထိရိွလဲ။
မဘသက ဘာသာေရးအဖြဲ႕ အစည္းေလဗ်ာ။ အဲဒီေတာ့ မဟာမိတ္ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းကေတာ့ ေတာ္ေတာ္လြန္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔က ဗုဒၶဘာသာေတြပဲဗ်ာ။ မဘ သဆရာေတာ္ႀကီးေတြ မိန္႔ၾကား တာ ကြၽန္ေတာ္ၾကားပါတယ္။ သူ တုိ႔ေဟာေျပာေနတာက အမ်ိဳး၊ ဘာသာသာသနာကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရမယ္လို႔ ေဟာတယ္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးမဲေပးပါလို႔ ေတာ့ မေျပာပါဘူး။ အမ်ိဳးဘာ သာသာသနာကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္တဲ့ အဖဲြ႕အစည္းကို မဲေပး ပါလို႔ေတာ့ ေျပာတယ္။ သူတို႔က မဲေပးပုိင္ခြင့္မွမရိွတာ။ သူတုိ႔က ေတာ့ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ အဖဲြ႕ အစည္းမ်ိဳးေတာ့ လုိလားတာေပါ့။ သူတုိ႔က ဘယ္လုိေတြျမင္ေနၾက လဲေတာ့ မသိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ထဲမွာ ခရစ္ယာန္လည္း ရိွတာပဲ။ မြတ္စလင္လည္း ရိွေကာင္းရိွႏုိင္ တာပဲ။ နည္းတာ၊ မ်ားတာပဲ ကြာ တယ္။ ကုိယ္ယံုၾကည္တဲ့ ဘာသာ ကုိ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ခြင့္ကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကလည္း ခြင့္ျပဳထားတာပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ယံုၾကည္တာကို ကုိးကြယ္တာပါ။ မဟာမိတ္ဆိုတာ မရိွပါဘူး။
သူရဦးေရႊမန္းကိစၥ ေျပာျပေပးပါဦးခင္ဗ်ာ။
လႊတ္ေတာ္နာယကႀကီးျဖစ္ေနတဲ့ သူရဦးေရႊမန္းသည္ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း အေရးႀကီးတဲ့ အခ်ိန္ေရာက္ေနၿပီ။ ဒီဘက္မွာလည္း ပါတီိအတြက္က ဖိဖိစီးစီးလုပ္ရမယ့္အခ်ိန္။ ဒီႀကီးမားတဲ့ တာ၀န္ႀကီးႏွစ္ခုကို တစ္ေယာက္တည္းေတာ့ယူလို႔မရဘူး။ ဒါေၾကာင့္သူ႔ကုိ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔လုပ္၊ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္ကလည္း ပါတီကိစၥကုိဖိဖိစီးစီးလုပ္မယ္။ တာ၀န္ခဲြေ၀လိုက္တာပါပဲ။
ဒါဆို လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး  အခင္းအက်င္းသစ္မွာ သူက ဘယ္ေနရာကပါလာမလဲ။
ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး အခင္းအက်င္းသစ္မွာလည္းပဲ ပါတီ၀င္ေတာ့ ျဖစ္မွာေပါ့။ ပါတီစည္းကမ္း ေဖာက္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒီလိုပဲ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးကိစၥ ေတြေတာ့ မေျပာႏုိင္ေသးဘူးေပါ့ေနာ္။ ဘယ္သူ႔ကုိ ဘယ္ေနရာ တာ၀န္ခဲြမလဲဆိုတာ ပါတီက ဆံုးျဖတ္ပါလိမ့္မယ္။
အကယ္၍ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ျပည္ ခုိင္ၿဖိဳးအႏုိင္ရရင္ တင္မယ့္ သမၼတေလာင္းက ဘယ္သူလဲဆုိတာ တိ တိက်က်ပါတီကမေျပာဘူး။ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာလမွာ သမၼတပံုေတြသံုးေတာ့ သူကိုပဲ တင္ေျမႇာက္မယ့္ အေနအထားေပါ့။ ဒါေပမဲ့လည္းဦးခင္ေအာင္ျမင့္နဲ႔  ဦးေဌးဦးလည္း ေနာက္ပုိင္း နာမည္ထြက္ လာတယ္။ သမၼတေလာင္း ဘယ္သူျဖစ္လာမလဲ။
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ထဲက ဒီလုိမ်ိဳး ေရြးခ်ယ္စရာနာမည္ေတြထြက္ေနတယ္ဆိုတာ လုပ္ႏုိင္တဲ့ အ ရည္အခ်င္းရိွသူေတြ မ်ားလုိ႔ေပါ့ ဗ်ာ။ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးရင္ ေတြ႕ရ မွာေပါ့ဗ်ာ။ ပါတီက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေရြးခ်ယ္မွာပါ။
မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးမွာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးက အေျပာင္းအလဲကုိ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္မယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။ ဘာဆက္လုပ္မွာပါလဲ။
 ေျပာင္းလဲမႈဆုိတဲ့အရာကို ႐ႈျမင္ပံုမတူၾကဘူး။ အေရွ႕တုိင္းအယူအဆက အတြင္းကို ၾကည့္ေပမယ့္ အေနာက္တုိင္းအယူအဆက အျပင္ကုိ ၾကည့္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔က တကယ္ေျပာင္းခဲ့တဲ့ သူ ေတြဆုိေတာ့ ေျပာင္းတယ္လို႔ ျမင္ ေပမယ့္ တခ်ိဳ႕က ေျပာင္းတယ္ မျမင္ဘူး။ တကယ္ေျပာင္းတယ္၊ မေျပာင္းဘူးဆုိတာ ႏိုင္ငံတကာက ေတာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈက ျမန္ လြန္းတယ္လုိ႔ ျပန္ေ၀ဖန္ရတဲ့ အ ထိပဲေလ။ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ေျပာင္း တယ္။ စီးပြားေရးစနစ္ေျပာင္း တယ္။ အဲဒါေတြနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ဆက္ဆံေရးကပါ ေျပာင္းလာတယ္။ အေနာက္အုပ္ စုနဲ႔ ဆက္ဆံေရးျပန္ေကာင္းလာ တယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ မီဒီယာေကာ မေျပာင္းလာဘူးလား။ အဲဒီအ ေျပာင္းအလဲေတြကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္။ အခုဒီမုိက ေရစီအမ်ားလက္ခံၾကတယ္။ ဒါကုိဆက္လက္ရွင္သန္ခုိင္မာေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္မယ္။ စနစ္ ေျပာင္းခ်င္ေသးတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီမုိကေရစီကေန ဘယ္စနစ္ ေျပာင္းမလဲ။ ကြၽန္ေတာ္ဒီလုိပဲ ေမးရပါလိမ့္မယ္။ ဒီမုိကေရစီ စနစ္အမ်ိဳးကဲြေတြ အမ်ားႀကီးရိွပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ကုိယ့္ႏုိင္ငံနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကိုပဲသြားမယ္။ အေျခခံေတြ ကို ခုိင္မာေအာင္ လုပ္ၿပီးမွ အဲဒီ အေပၚက ဆက္သြားရမယ္။ ဖ်က္ပစ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒံုးရင္းဒံုရင္း ျပန္ျဖစ္လိမ့္မယ္။ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအေျခေနက သုညမဟုတ္ဘူး။ သုညကျပန္စမယ္ဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚမ်ိဳးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္မခံႏိုင္ဘူး။ 
ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေျပာင္းလိုက္ၿပီဆုိေပမယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဟာင္းေတြကပဲ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္ဝင္ၿပီး တိုင္းျပည္ကို ဆက္အုပ္ခ်ဳပ္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေနရာယူထားတယ္။ အဲဒီ ေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳးတပ္က ပါဝင္ပတ္ သက္မႈက ဘယ္အခ်ိန္ထိ ရွိေနဦးမလဲ။ ဒီအေျခအေနကို ေျပာင္း လဲႏိုင္စြမ္းက ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီပဲ။။ သူတို႔ေျပာင္းခ်င္ရင္ ေျပာင္းလို႔ရ တယ္။ ႀကံ႕ခိုင္းေရးရဲ႕ သေဘာထားကို သိခ်င္တယ္။
ႀကံ႕ခိုင္ေရးကို တပ္မေတာ္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းေတြ ဝင္လာတယ္ဆိုတာ တျခားမွာလည္း၀င္ၾကပါတယ္။ တျခားမွာလည္း လုပ္ေနၾကတဲ့ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဟာင္းေတြ ရွိပါတယ္။ ယံုတဲ့ေနရာ သြားၾကတာပဲ။ ဘာမွ ေျပာစရာ မရွိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီ လာ ေတာ့ လက္ခံတယ္။ ဒါပါပဲ။ က်န္တဲ့ေနရာမွာလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဟာင္းေတြ ရွိပါတယ္။ ထင္ထင္ရွားရွားပါပဲ။ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကိစၥက ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္လည္း ေျပာတာပါပဲ။ အေျခအေနေတြ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရွိမယ္။ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ မလိုအပ္ဘူးဆိုတဲ့အခ်ိန္က်ရင္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းေတာင္ မဟုတ္ ပါဘူး။ ဒီလိုအေျခအေနေပးတာနဲ႔ ထြက္သြားမယ္လို႔ေျပာတာ။ အဲဒါကို ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ပဲလိုတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြမပါဘဲနဲ႔ ေအးေအးခ်မ္း ခ်မ္းနဲ႔ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ပဲ လိုတယ္။ ျပန္ ပါျပန္ပါလို႔ေျပာေနေပမယ့္ အဲဒီ အေျခအေနမျဖစ္ရင္ ျပန္မွာမဟုတ္ဘူး။ ျပန္ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေတာ့ ညီညီၫြတ္ၫြတ္နဲ႔ အကုန္လံုးေပါင္းစပ္ၿပီး လုပ္ရမယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ သေဘာထားကေတာ့ ဘယ္သူ႔ကိုမွ အတုိက္အခံလုပ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ စည္း႐ံုးေရးစြမ္းအားက ဒီေနရာမွာ အေရးႀကီးတယ္။ စည္း႐ံုးခ်င္တယ္ဆုိရင္ ရန္သူလို သေဘာမထားရဘူး။ တစ္ဖက္ ကို ရန္သူလို႔သတ္မွတ္ၿပီး စည္း႐ံုးဦးမယ္ဆိုရင္ မွားတယ္လို႔ေျပာ ခ်င္တယ္။ ရန္သူလိုသတ္မွတ္ၿပီး စည္း႐ံုးတယ္ေျပာလို႔ ဘယ္ေတာ့ မွမရဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က တပ္မေတာ္လည္း စည္း႐ံုးမွာပဲ။ အစိုးရလည္း စည္း႐ံုးမွာပဲ။ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ အဲဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ သူတို႔ယံုေအာင္လုပ္ရမွာေပါ့။ 
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက တပ္မေတာ္အစိုးရက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီးသန္းေရႊက ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီကို အာဏာလႊဲေပးေတာ့ ေခ်ာေမြ႕ခဲ့တယ္ေပါ့။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ ပြဲၿပီးရင္ေကာ ၂၀၁၀ တုန္းကလို ေခ်ာေမြ႕ႏိုင္မယ္ ထင္ပါသလား။
၂၀၁၀ တုန္းက တပ္မေတာ္ အစိုးရက တာဝန္ယူၿပီး ေဆာင္ ရြက္သလို ၂၀၁၅ မွာလည္း ဒီမိုကေရစီအစိုးရက တာဝန္ယူၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးမွာေပါ့။ အႏွစ္ သာရေတာ့ ကြာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူေတြႀကိဳက္တဲ့သူေရြးႏိုင္ ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔လုပ္ေပး ရမွာေပါ့။ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ် တတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာ ၂၀၁၀ မွာလည္း ရွိခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆို အစြပ္စြဲခံရပါတယ္။ မဲလိမ္မဲခိုးလို႔။ အဲဒီတုန္းက ကြၽန္ေတာ္ေျပာပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္သည္းညဥ္းခံ ႏိုင္တဲ့လူေတြပဲလို႔။ မဲလိမ္မဲခိုးမွန္း သိေနရက္သားနဲ႔ ဘာလို႔ အေရးယူ ေအာင္ မေျပာလဲ။ လႊတ္ေတာ္ထဲ မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အမတ္ႏွစ္ဦး ႏိုင္ ငံသားျဖစ္မႈနဲ႔ၿငိစြန္းတယ္ဆိုလို႔ လႊတ္ေတာ္ထဲက ထြက္ေပးလိုက္  ရပါတယ္။ မဲလိမ္မဲခိုးဆိုသူေတြ တကယ္ခိုင္မာရင္ တိုင္ရမွာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ထြက္ရမွာေပါ့။ ဘာ ျဖစ္လို႔ သည္းခံၾကတာလဲ။ ဒါမွမဟုတ္မခိုင္မာလို႔လား။ အဲဒီေတာ့ ၂၀၁၅ မွာ ႏိုင္ငံတကာက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူေတြ လာၾကပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးနဲ႔ ဒုဥကၠ႒က နီးစပ္တယ္ေနာ္။ သူ႔အေၾကာင္းေျပာျပပါဦး။ သူအခုဘာေတြလုပ္ေနလဲ။ တပည့္ေတြနဲ႔ေတြ႕ရင္ ဘာေျပာေလ့ရွိလဲ။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးနဲ႔နီးစပ္ပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို သင္ေပးတာသူပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို တည္ ၿမဲဖို႔ သင္ေပးခဲ့တာမဟုတ္ဘူး။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ျပည္သူက အဆံုးအျဖတ္ပဲ။ မင္းတို႔ တုိင္း ျပည္ကို အက်ိဳးရွိေအာင္ လုပ္ႏိုင္ တာနဲ႔အမွ် တုိင္းျပည္ကို အက်ိဳး ရွိေအာင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့အဖြဲ႕အစည္း အျဖစ္ မင္းတို႔တည္ၿမဲလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီ ၫြတ္ေအာင္ေနၾက။ တျခားသူ ေတြကိုလည္း ညီၫြတ္လာေအာင္ မင္းတို႔ေဆာင္ရြက္ၾက။ ေတြ႕တဲ့ အခ်ိန္တုိင္း ဒါပဲေျပာပါတယ္။ သူက မနက္ပိုင္းဆို တရားအားထုတ္ပါတယ္။ အရင္ကလည္း ဘာသာေရးလုပ္ခဲ့ေတာ့ အခုပို လုပ္ျဖစ္ေနတာေပါ့။ အခါအား ေလ်ာ္စြာလည္း သြားေတြ႕ပါ တယ္။ ဟိုဟာလုပ္လိုက္ပါလား၊ ဒီဟာလုပ္လိုက္ပါလားဆိုတာမ်ိဳး ေျပာတာေတာင္ လံုးဝမရွိပါဘူး။ 
ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးရဲ႕သေဘာထားက ဘယ္လုိရွိပါသလဲ။ 
တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမရွိမွာကို သူစုိးရိမ္တယ္။ စည္းလံုးညီ ၫြတ္မႈမရွိမွာ သူစိုးရိမ္တယ္။ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈမရွိရင္ တုိင္း ျပည္ထူေထာင္လို႔မရဘူး။ တည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမရွိရင္လည္း တုိင္း ျပည္ထူေထာင္လို႔မရဘူး။ ဒါ ေၾကာင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမရွိ မွာကို သူစုိးရိမ္တာျဖစ္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ဒါကို စိုးရိမ္တာပါပဲ။ 
တကယ္လို႔ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ၿပီး အစိုးရမဖြဲ႕ႏိုင္ခဲ့ရင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးရဲ႕ plan B က ဘာျဖစ္မလဲ။
လူထု အဆံုးအျဖတ္ခံယူမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ခံယူထားတယ္။ ေနရာရသည္ျဖစ္ေစ၊ မရသည္ျဖစ္ေစ ေကာင္းေအာင္ဆက္လုပ္သြားမွာပါပဲ။ ေနာက္တစ္ခု က ရာထူးဌာနထက္စာရင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္က အဓိကပဲ။ ရာထူးရမွလုပ္မယ္ဆုိရင္ မဟုတ္ေသးဘူး။ မရွိလည္း လုပ္လို႔ရတယ္။ ဒါ ပါတီရဲ႕သေဘာထားပဲ။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...