Tuesday, 13 October 2015

ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းထံ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ရဲ႕ ေပးစာ

အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးခါနီးမွာ မထင္မွတ္တဲ့ စာတစ္ေစာင္ ထြက္လာပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းဆီ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ရဲ႕ ေပးစာပါပဲ။ စာအသြားအလာကို ၾကည့္ၿပီး ေျပာရရင္ လက္ရွိအပစ္ရပ္ေရးမွာ KNU ပါဝင္တဲ့ ကိစၥမွာ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ရဲ႕ သေဘာထား ပါခဲ့ဖြယ္ မရွိဘူးလို႕ ဆိုရမွာျဖစ္တယ္။ ဒီစာေၾကာင့္ KNU ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ကို ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ KNU အဖြဲ႕တြင္းမွာေတာင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳမူျခင္းမ်ား ရိွေနတယ္ဆိုတာ ထင္ရွားလွပါတယ္။ စာကို အမ်ားဖတ္လို႕ လြယ္ေအာင္ ျပန္ေရးတင္ေပးတယ္။
ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းမွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၇)ရက္ေန႕တြင္ ေပးပို႕သည့္စာကို ေကာင္းမြန္စြာ လက္ခံရရွိၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားအပ္ပါသည္။
၁။ ဝန္ႀကီးမွ မိမိအား NCA လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲက်င္းပေရးအခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားသည့္အတြက္ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။
၂။ ကြၽန္မအေနျဖင့္ KNU ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အဆင့္ျမင့္ညွိႏႈိင္းေရးကိုယ္စားလွယ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ က်မတို႕၏ ႀကဳိးပမ္းမႈမွာ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အဆင့္ကို မေရာက္ရွိေသးဟု ခံယူပါသည္။ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္သည့္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့စဥ္က သေဘာတူညီခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမေဒသအတြင္း ထိုးစစ္ဆင္မႈရပ္တန္႕ေရးကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ခဲ့သည္မွာ ဝန္ႀကီးအသိပင္ ျဖစ္သည္။
၃။ NCCT နဲ႕ SD အဖြဲ႕တို႕၏ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ရန္ ႀကဳိးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ေျမာက္ပိုင္းကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား၊ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ား တေလွ်ာက္လုံး ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဝန္ႀကီးစာထဲမွာ ေဖာ္ျပသည့္အတိုင္း NCA လက္မွတ္ေရးထိုးမည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ လက္မွတ္မေရးထိုးေသးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ လူမႈေရးအာမခံခ်က္မ်ား ရရွိရန္ ႀကဳိးစားမည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း လက္မွတ္ေရးထိုးမည့္ အခ်ိန္ကာလ နီးကပ္လာေလေလ တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားၿပီး အေျခအေနမ်ားတင္းမာေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္လည္း မ်ားစြာ စိုးရိမ္းၿပီး စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါသည္။
၄။ က်မအေနျဖင့္ (--)ကဲ့သို႕ တုိက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားမႈကို ႀကဳိတင္ခန္႕မွန္းၿပီး NCA လုပ္ငန္းအေပၚ အဟန္႕အတားျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္မိသည့္အတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းအားလုံးပါဝင္ႏိုင္ေရးကို ႀကဳိးပမ္းခ့ဲရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္မ၏ လက္ေတြ႕က်က် ျဖစ္ခ်င္သည့္ ဆႏၵမွာ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ေန႕သည္ ေသနတ္သံတိတ္သည့္ေန႕ ျဖစ္လာရန္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ယခုလက္မွတ္ေရးထိုးမည့္အခ်ိန္တြင္ တုိက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားကာ ျပည္သူလူထုမ်ားလည္း ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနၿပီး ဘဝလုံျခဳံမႈ မရွိသည့္အတြက္ ကြၽန္မအေနျဖင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအခမ္းအနားသို႕ တက္ေရာက္ရန္ ခြန္အားမရွိပါ။
၅။ ကြၽန္မအေနျဖင့္ လာမည့္ ေအာက္တိုဘာလ (၁၅)ရက္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းအခမ္းအနားကို တက္ေရာက္မည္ဆိုပါက ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ တုိက္ပြဲမ်ားအတြက္ အခမ္းအနားဆင္ႏႊဲေနသကဲ့သို႕ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္မည္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ မတက္ေရာက္ႏိုင္သည့္အေၾကာင္းကို ေလးစားစြာ အေၾကာင္းျပန္ၾကားအပ္ပါသည္။ ကြၽန္မ၏ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားကို ဝန္ႀကီးနားလည္သေဘာေပါက္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။ တႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည္အထိ ဆက္လက္ႀကိးပမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးကို ေရွး႐ႈလ်က္


www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...