Friday, 9 October 2015

နိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ေက်းလက္တြင္ေန၊ ေက်းလက္တြင္ႀကီးျပင္းလာၿပီး ျပည္သူၾကားမွ ေပါက္ဖြားလာသည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ား၏ဘဝကိုစာနာနားလည္ေသာ နိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္


ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၈- နိုင္ငံေတာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ေက်းလက္ တြင္ေန၊ ေက်းလက္တြင္ႀကီးျပင္းလာၿပီး ျပည္သူၾကားမွ ေပါက္ဖြားလာသည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ား၏ဘဝကို စာနာနားလည္ေသာ နိုင္ငံ့ေခါင္း ေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီ အေထြေထြအတြင္း ေရးမႉးဦးတင္နိုင္သိန္းက ေျပာၾကားလိုက္သည္။
ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕ရွိ ေတာင္ႀကီးအေဝရာ မီးပုံးပ်ံကြင္း တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရး ပါတီ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
''ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီဥကၠ႒ဟာ နိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ဟာ ေက်းရြာမွာေန၊ ေက်းရြာမွာ ႀကီးျပင္းလာၿပီး ျပည္သူၾကားက ေပါက္ဖြားလာတဲ့အတြက္ ျပည္သူေတြရဲ့ ဘဝကို စာနာနားလည္တဲ့ နိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း နိုင္ငံေတာ္သမၼတ တာဝန္စတင္ယူတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး ျပည္သူေတြ ရဲ့ လူမႈစီးပြားဘဝတိုးတက္ေအာင္ ေက်းလက္ ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ဆင္းရဲမႈေလၽွာ့ခ်ေရးလုပ္ ငန္းစဥ္ကို ေလးႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္းမွာ သိသာထင္ရွားတဲ့တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈေတြရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တာကို မိဘျပည္ သူမ်ားအသိျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာေဖာ္ ေဆာင္နိုင္တဲ့ နိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဖာ္ေဆာင္ေပးနိုင္ တဲ့ ေခါင္းေဆာင္လဲ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု အဆိုပါကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမိတ္ဆက္ ပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယင္းအျပင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီအေထြေထြအတြင္းေရး မႉးက လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားလိုလားေတာင့္တေနသည့္ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံအျဖစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲနိုင္ေအာင္ အဆင့္သုံးဆင့္ ျဖင့္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ဖက္ဒရယ္စနစ္ ကိုအေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုထူေထာင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
'လာမည့္ငါးႏွစ္ကာလမွာ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကေနၿပီး ဒီမိုကေရစီရွင္ သန္ဖြံ့ၿဖိဳးရင့္က်က္ခိုင္မာလာတဲ့အဆင့္ကို တက္လွမ္းရာမွာ တိုင္းရင္းသားအားလုံး တန္းတူညီတူရွိေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ကိုအေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္တည္ ေဆာက္ေရးအတြက္ ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြကို အေျခခံအုတ္ျမစ္ခိုင္မာေအာင္ အေျခခံ ဥပေဒမွာ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ သြားမွာျဖစ္ပါ တယ္။ အလားတူ တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြ ရဲ့လိုအင္ဆႏၵျဖစ္တဲ့ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ လူမႈစီးပြားတိုးတက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေရးတို႔ ကို ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ဦးတင္နိုင္သိန္းကေျပာသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈ တတိယအဆင့္လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္မံ ေျပာၾကားသည္။
ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံအျဖစ္ေျပာင္းလဲနိုင္ရန္ အႀကိဳ ျပင္ဆင္မႈအျဖစ္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကို တိုင္းရင္းသားအလႊာမ်ိဳးစုံျဖင့္ညႇိ ႏွိုင္းေရး ဆြဲျပ႒ာန္းၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ ပြဲ ျပဳလုပ္က်င္းပျခင္းျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံကို ဒီမိုကေရ စီလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ တင္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရးကို ပါတီဥကၠ႒နိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ၿပီး ညင္သာ ေခ်ာေမြ႕စြာေျပာင္းလဲေပးနိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ နိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္အတူ နိုင္ငံ တကာဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေကာင္း မြန္ခဲ့ ေၾကာင္းကို ဦးတင္နိုင္သိန္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။
''လာမည့္ငါးႏွစ္ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈရဲ့ တတိယအဆင့္ျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီရွင္သန္ဖြံ့ၿဖိဳး ရင့္က်က္ခိုင္မာလာ တဲ့အဆင့္ကို ကူးေျပာင္းတက္လွမ္းေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ဦးတင္နိုင္သိန္းက ထပ္ ေလာင္းေျပာၾကားသည္။


www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...