Tuesday, 13 October 2015

ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ


ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းတစ္ပတ္ကပင္လယ္ထဲမွာဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားသည္ မေလးရွားႏွင့္အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ဝင္ေရာက္ခိုလႈံရန္ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့ၾကပါ
သည္။ ထိုဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကတာဝန္ယူရန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလ၁၄ရက္ေန႔တြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံကတရားဝင္ေျပာၾကားလာခဲ့ပါ
သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဘဂၤါလီအေလာင္းမ်ားျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ေနရာကိုေတြ႔ရွိခဲ့ ရၿပီးေနာက္ လူကုန္ကူးခံဘဂၤါလီအေရးေျဖရွင္းရန္ ထိုင္း၊မေလးရွား၊ ျမန္မာ သံုးႏိုင္ငံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္လိုပါ သည္ဟုထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာ႐ြတ္ခ်န္အိုခ်ာကတိုက္တြန္းေၾကာင္းေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေရးသားထား သည္ကိုဖတ္ရပါသည္။
ေလွစီးဘဂၤါလီဒုကၡသည္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကိုတရားခံရွာလႊဲခ်ရန္၊ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေရးကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ိဳးကိုလက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရကတံု႔ျပန္ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟုသိရပါသည္။
ျမန္မာအစိုးရအေနႏွင့္ဘဂၤါလီမ်ားကိုဖိႏွိပ္မႈရပ္ဆိုင္းရန္အာဆီယံက ျပင္းျပင္းထန္ထန္သတိေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ပင္လယ္ျပင္ျဖတ္ကူးဝင္ေရာက္ေနသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားေၾကာင့္အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာအၾကပ္အတည္းႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း၊ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကဖိႏွိပ္၍ထြက္ေျပးေနရေၾကာင္းမေလးရွားျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး
ကေျပာၾကားေၾကာင္းသိရပါသည္။
ထို႔အျပင္အစၥလာမၼစ္အဖြဲ႔အစည္း(OIC)ကလည္းေလွစီးဒုကၡသည္မ်ားအေရးကိုအင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းသင့္သည္ဟုဆိုေနျပန္ပါသည္။ ဘဂၤါလီဆိုသည္ႏွင့္ ျမန္မာကဟုေျပာျခင္းသည္သိကၡာမဲ့ေသာေျပာၾကားခ်က္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီး႐ံုး(UNHCR)၏ အစီရင္ခံစာအရလူေမွာင္ခိုဂိုဏ္းမ်ား လွ်ိဳ႕၀ွက္လုပ္ကိုင္ေနျခင္းေၾကာင့္ မည္သည့္ေနရာကဆိုသည္ကိုစိစစ္၍မရဟုေဖာ္ျပထားေၾကာင္း၊ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေန႔စဥ္ေမွာင္ခိုလုပ္ေနေသာဘဂၤါလီအားလံုး ျမန္မာႏိုင္ငံကဆိုလွ်င္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီရွိမွာမဟုတ္ေတာ့သည့္ အေၾကာင္း သမၼတ႐ံုးအႀကီးတန္း
အရာရွိတစ္ဦးကေျပာၾကားသည္ဟုမွတ္သားဖူးပါသည္။
ျမန္မာမွန္လွ်င္ဘဂၤါလီဘာလဲဆိုသည္ကိုအထူးရွင္းျပေနစရာလိုမည္မထင္ေပ။ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အျခားပို႔စ္မ်ားစြာတြင္ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္၍ အထူးမတင္ျပလိုေတာ့ပါ။ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္႐ံုႏွင့္ ေက်နပ္မယ့္သူမ်ားမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံသားမွတစ္ဆင့္ တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ တက္လွမ္းရန္အစီအစဥ္ရွိၿပီးသားျဖစ္ေပသည္။ ထို႔အတြက္ လႈပ္ရွားရန္ ေငြေၾကးအကူအညီ၊ မီဒီယာအကူအညီမ်ားအတြက္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၊ အထူးသျဖင့္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားတြင္ သီးသန္႔အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
ဘဂၤါလီမ်ားသည္သူတို႔ကို ႏိုင္ငံျခားက၀င္ေရာက္လာသူေတြအျဖစ္ ျမန္မာေတြကေျပာသည့္အခ်ိန္တြင္ကိုးကန္႔မ်ားကိုလက္ညႇိဳးထိုး၍ကိုးကန္႔ေတြလည္းႏိုင္ငံျခားသား တ႐ုတ္ပဲဟုေထာက္ျပေလ့ရွိပါသည္။ ဘဂၤါလီႏွင့္ ကိုးကန္႔လံုး၀မတူပါ။ကိုးကန္႔ဆိုသည္မွာ ေရွးပေ၀သဏီကတည္းက ျမန္မာ့ေျမမွာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားအျဖစ္ ႏွစ္ရွည္လမ်ားေနထိုင္လာသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။
တ႐ုတ္အႏြယ္ျဖစ္ေသာ္လည္းကိုးကန္႔ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္က တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာတိုင္းရင္းသားျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈဥပေဒႏွင့္ညီ၍ သတ္မွတ္ေပးထားျခင္းျဖစ္ ပါသည္။
ကိုးကန္႔သည္ တ႐ုတ္အႏြယ္ဆိုေသာ္လည္းမွတ္ပံုတင္တြင္ ကိုးကန္႔ဟု သာျဖည့္သြင္းရသည္ကိုေတြ႔ရွိရေပသည္။ တ႐ုတ္တစ္ေယာက္၏မွတ္ပံုတင္တြင္ ကိုးကန္႔ဟုျဖည့္သြင္း၍မရပါ။ ထိုအရာသည္တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားဆိုသည္ကိုခြဲျခားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိဘဂၤါလီမ်ားသည္ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာမွာပဲေနေနသူတို႔ရဲ႕မွတ္ပံုတင္တြင္ဘဂၤါလီဟုသာ ျဖည့္သြင္းထားသည္ကိုေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ဘဂၤါလီသည္ တိုင္းရင္းသားလံုး၀မဟုတ္ေပ။
ဘဂၤါလီဆိုသည္မွာေစ်းေပါသည့္ လယ္ကူလီေတြအျဖစ္အဂၤလိပ္မ်ားေခၚလာ၍ ျမန္မာ့ေျမထဲသို႔ ေရာက္လာျခင္းကို ျမန္မာလူမ်ိဳးတိုင္းအသိျဖစ္ပါ
သည္။ ရခိုင္ဘုရင္ေတြဆီထံသို႔အမႈထမ္းခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီေတြရွိသည္ဆိုေသာ္လည္းထိုဘဂၤလီမ်ားသည္ ကိုးကန္႔ကဲ့သို႔သီးျခားအမည္နာမတစ္ခု၊ သီးျခားနယ္ေျမတစ္ခုႏွင့္ ျမန္မာ့အာဏာစက္ေအာက္တြင္ ေနခြင့္ရခဲ့သူမ်ားမဟုတ္ပါ။ ဘုရင့္အမႈေတာ္ထမ္းျဖစ္ခဲ့၍ ထိုလူမ်ိဳးတစ္ခုလံုးကိုတိုင္းရင္းသား
အျဖစ္သတ္မွတ္ေပးရမယ္ဆိုပါကအားေမးနီးယန္းႏွင့္ ျပင္သစ္တို႔ကိုပါ တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရေပေတာ့မည္။ သဘာ၀က် မက် စဥ္းစားစရာမလိုေပ။
ဘဂၤါလီဆိုသည္မွာဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကလာသည္ကိုလူတိုင္းသိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာတရားအစြဲအလန္းအင္မတန္ႀကီးသည့္ အစၥလာမ္ႏိုင္ငံေတြ ထဲကဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသည္ ကိုယ္နဲ႔ကိုးကြယ္ရာဘာသာတူ၊ လူမ်ိဳးစုလည္းတူ၊ ဘာသာစကားလည္းတူသည့္ ကိုယ့္ႏိုင္ထဲကလူေတြ အခုလိုဒုကၡေရာက္ၿပီး အေျခအေန မဲ့ျဖစ္ေနတာကိုဘာေၾကာင့္ခပ္မဆိတ္ေနရသလဲဆိုသည္မွာ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းလွပါသည္။
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္စဥ္မုန္တိုင္းဒဏ္ခံေနရေသာႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံအက်ယ္အ၀န္းအရလူဦးေရေပါက္ကြဲမႈဒဏ္ကိုခံေနရသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားကို ႏွစ္ရွည္လက္ခံထားလိုက္မည္ဆိုပါကဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာလို ျမန္မာ့ ပိုင္နက္သည္ ဘဂၤါလီမ်ားအတြက္ နယ္ေျမသစ္ တစ္ခုျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။
ခိုး၀င္ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျဖစ္ခြင့္ရေအာင္နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုႏွင့္ ႀကိဳးစားပါလိမ့္မည္။ ထိ္ု႔အတြက္ ေဆာ္ဒီလိုႏိုင္ငံမ်ိဳးႏွင့္ OIC လိုအဖြဲ႕မ်ိဳးေတြကေငြေၾကး အကူအညီလိုသေလာက္ေထာက္ပံ့ႏိုင္ပါသည္။ သူတို႔ကိုကမၻာကအာ႐ံုစိုက္လာေအာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာျပႆနာမ်ိဳးစံုဖန္တီးၿပီးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလွပဲစီးစီး၊ ေဖာင္ပဲစီးစီး၊ ခိုး၀င္ဘဂၤါလီအေရးသည္ ျမန္မာ့အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုထိပါးလာသည့္အေရးဟုဆိုခ်င္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ စာနယ္ဇင္းမ်ားကအမွန္ကိုအမွန္အတိုင္းသတင္းထုတ္ျပန္ၿပီးကိုယ့္အခ်ဳပ္အျခာကိုကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔လိုပါသည္။
မိမိႏိုင္ငံ၏လူ၀င္မႈဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးမည္သည့္ႏိုင္ငံ၊ မည္သည့္အဖြဲ႕စည္းကမွ လာေရာက္ ၾသဇာေပးခြင့္မရွိေပ။ ၾသဇာေပးခြင့္ကိုလက္ခံလိုက္ၿပီဆိုသည္ႏွင့္ ျမန္မာ့အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဆိုသည္မွာစကၠဴစုတ္တစ္စလိုျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။
လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားကစံႏႈန္းေတြအမ်ိဳးမ်ိဳးရြတ္ၿပီးမည္သို႔ပင္ေအာ္ေနေအာ္ေန ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ တစ္မ်ိဳးတည္းရွိရမည္ဟုအမိန္႔ေပးခြင့္မရွိပါ။ ကိုယ့္အခ်ဳပ္အျခာႏွင့္ ကိုယ္ျဖစ္ပါသည္။ သံတမန္ဖိအားအျပင္ မေလ်ာ္ကန္သည့္နည္းမ်ားႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုထိပါးလာမည္ဆိုပါကမိမိအခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုမိမိကာကြယ္ရန္မွတစ္ပါးအျခားမရွိပါေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ရေပေတာ့သည္။

www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...