Monday, 12 October 2015

အသက္ကို ဉာဏ္ေစာင့္ႏိုင္ပါေစ KIA


ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၁၅
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔ ၁၉၀၀ နာရီ တြင္ မူဆယ္ၿမိဳ႕၊ ေကာင္းမႈတံုရပ္ကြက္၊ ျပည္ေထာင္စု လမ္း၊ VeVe တိုက္ခန္းအမွတ္ (၁) ရွိ GI Group Express ယာဥ္လိုင္းဂိတ္သို႔ KIO မွ ဆက္ေၾကး ေကာက္ခံသည့္စာေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ အဲ့ဒီ ေန႔က GI Group Express ရဲ႕ ဂိတ္မွဴး ဦးသန္းျမင့္ထြန္း ဂိတ္အတြင္းရွိေနစဥ္ အမည္မသိအမ်ိဳးသားတစ္ဦးမွ ဂိတ္အတြင္းသို႔ စာအိတ္တစ္အိတ္ အားပစ္ေပးခဲ့ၿပီး အျဖဴေရာင္ အာရာဖတ္ယာဥ္ (နံပါတ္မပါ) ေပၚသို႔ တက္ကာ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးအတိုင္း စြမ္ေစာ္ ရပ္ကြက္ ဘက္သို႔ ထြက္ခြာသြားခဲ့ ေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။
စာအိတ္အားဖြင့္ေဖာက္ၾကည့္႐ႈရာ KIOေတာင္ပိုင္း တိုင္း တပ္မဟာ(၄)၊တပ္မဟာမွဴးအမည္ခံ လက္မွတ္ ေရး ထုိးထားသည့္ ဆက္ေၾကးေတာင္းစာ ျဖစ္ေနခဲ့ တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စာပါအေၾကာင္းအရာမွာ အခြန္ေဆာင္ရန္ အေၾကာင္းၾကားျခင္းေခါင္းစဥ္တပ္၍ KIO တပ္မဟာ (၄)ဟာမိမိတို႔ ေဒသအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေပၚ အခြန္စည္းၾကပ္ ေကာက္ခံခဲ့သည္မွာ ယေန႔တိုင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ GI Group (အဆင့္ျမင့္ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ေရး)သည္လည္း KIO မွသတ္မွတ္သည့္ စည္းၾကပ္ အခြန္မ်ားကို စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔မတိုင္မီ မပ်က္မကြက္ ထမ္းေဆာင္ရန္ အေၾကာင္းၾကားေၾကာင္း ပါရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သူတို႔ကိုဆက္သြယ္ဖုိ႔ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉၃၀၅၇၇၆၈၂ နဲ႔ တ႐ုတ္ဖုန္းနံပါတ္ ၂၅၉၂၅၄၅၆၆၃၀ ကိုလည္း ေရးသားေဖာ္ျပထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ KIO တပ္မဟာ(၄)ရဲ႕ အေၾကာင္းၾကား စာကိုလည္း ပူးတြဲေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ GI Group Express မွလည္း KIO ရဲ႕ ဆက္ေၾကးေတာင္းစာ ေပးပို႔မႈကုိ ရဲစခန္းသို႔ ခ်က္ျခင္းအေၾကာင္းၾကားခဲ့ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ နယ္ေျမခံတပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား၊ ျပည္သူ႔စစ္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားပူးေပါင္း၍ KIO အဖြဲ႕၏ မူဆယ္ၿမိဳ႕ေပၚသို႔ အလားတူဝင္ေရာက္၍ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံစာမ်ား ေပးပို႔ျခင္း၊ မိုင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲျခင္း၊ အဖ်က္အေမွာက္ လုပ္ငန္းမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ေစေရး လံုၿခံဳေရးတုိးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။
KIO/KIA သမုိင္းေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္လည္း စတင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္ကပင္ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒကို အေၾကာင္းျပ၍ အတင္းအဓမၼ လူသစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူပိုင္ လမ္းတံတားမ်ားအား ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးျခင္း၊ အမ်ား ျပည္သူ ပိုင္ေငြတိုက္မ်ားကို ဝင္ေရာက္စီးနင္း၍ လက္နက္အင္အားေတာင့္တင္းေအာင္ျဖည့္ဆည္းကာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ အသံုးခ်ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ကာ သမိုင္းဆိုးရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ေကာင္း စားေရး တစာစာဟစ္ေၾကြးေနတဲ့ KIO/KIA အဖြဲ႕ဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္အတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ယာဥ္မ်ား၊ လူႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားမက်န္ ဆက္ေၾကး၊ အခြန္ အခေကာက္ခံလာမႈရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ KIO/KIA ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား အဆမတန္ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာ လာမႈႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စည္းစိမ္အျပည့္ျဖင့္ အေျခခ်ေနထိုင္ခြင့္မ်ားရရွိခဲ့ၾကၿပီး ေဒသခံတို႔ဘ၀ ကေတာ့ဆင္းရဲႏြမ္းပါးကာ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ား ဘ၀ေရာက္ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ KIO/KIA အဖြဲ႕အတြင္း က လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား၊ ေဒသခံလူငယ္အမ်ားအျပားဟာ မူးယစ္ေဆးဝါး၏ သားေကာင္မ်ားျဖစ္ခဲ့႐ံု သာမက ကခ်င္ျပည္နယ္ဟာ KIO/KIA ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕လူ႔အခြင့္အေရးအခ်ိဳးေဖာက္ခံရဆံုးႏွင့္ အေမွာင္ ေတြဖံုးလႊမ္းရာ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။
လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္အစိုးရမ်ားက ကခ်င္ျပည္နယ္မွ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ အသီး အပြင့္ေတြ ခံစားႏိုင္ဖို႔ မည္မွ်ပင္ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေစကာမူ KIO/KIA ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကေတာ့ ၎တို႔ အသက္မေသသေရႊ႕ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အေပၚ ေသနတ္ေျပာင္း၀က အာဏာျဖင့္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ အျမတ္ထုတ္ေနအံုးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ KIO/KIA ရဲ႕ မေျပာင္းလဲတဲ့ သေဘာ တရားကုိ သိရွိထားၿပီးျဖစ္တဲ့ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားဟာ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကာလအတြင္း KIO/KIA ရဲ႕ အဓမၼလူသစ္စု၊ ဆက္ေၾကးေကာက္၊ ဗံုးခြဲခဲ့တဲ့အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြကုိ မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ျပည္သူလူထုရဲ႕ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ေတြအတြက္ ျပတ္ျပတ္သားသား ကာကြယ္တိုက္ခိုက္ ဟန္႔တားႏိုင္ခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
လက္ရွိမူဆယ္ၿမိဳ႕မွာ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းဆက္ေၾကးေကာက္ျခင္းနဲ႔ အမ်ားျပည္သူပိုင္ ဘဏ္မ်ားကုိ ဗံုးခြဲေနတဲ့ KIA တပ္မဟာ(၄)ဟာ ေလာက္ကိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားမွာလည္း MNDAA (ကိုးကန္႔)ေသာင္းက်န္းသူ မ်ားဘက္မွ ကူညီတိုက္ခိုက္ေပးခဲ့သူမ်ားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားက ျပည္သူ လူထုရဲ႕ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔အတြက္ KIA တပ္မဟာ(၄)ကုိ စတင္အေရး ယူတိုက္ခိုက္ေနၿပီလို႔ သိရွိရပါတယ္။ KIO/KIA အဖြဲ႕ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ကခ်ုင္ျပည္နယ္ အတြင္းက ျပည္သူလူထုအေပၚ အဘက္ဘက္က ငဲ့ညွာေထာက္ထားေနမႈကုိ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ အြန္လိုင္း မီဒီယာကတစ္ဆင့္ ဝါဒျဖန္႔မႈႏွင့္ လူသားတံတိုင္းကာရံလို႔ ၎တို႔သက္ဆိုးရွည္ေအာင္ ေနထိုင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနပံုရပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ကမာၻလံုးကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္ခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္တဲ့ အယ္လ္ကိုင္ဒါ စစ္ေသြးၾကြအဖြဲ႕ဟာ အခ်ိန္တန္ေတာ့လည္း ပ်က္စီးသြားခဲ့ရၿပီး ၎တို႔ေခါင္းေဆာင္ အိုစမာဘင္လာဒင္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးဇာတ္သိမ္းဟာလည္း မလွပခဲ့တာသက္ေသရွိပါတယ္ဆိုတာ KIO/KIA ေခါင္းေဆာင္တို႔ သတိရသင့္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ KIO/KIA အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေဒသခံေတြအေပၚ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အႏိုင္က်င့္၊ လက္ဝါး ႀကီးအုပ္ အျမတ္ထုတ္တာေတြရပ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက်င္းပမယ့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲမွာ ပါ၀င္လို႔လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ရင္ေတာ့ အသက္ကုိ ဉာဏ္ေစာင့္ႏိုင္ပါေသးေၾကာင္း အႀကံေပးလိုက္ပါရေစ။
စိုင္းေ၀လင္းေအာင္(ေတာင္ႀကီး)

www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...