Wednesday, 14 October 2015

တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြားမႈ မရွိသည့္ ‘၀’ ေဒသရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ မုိင္းလားၿမိဳ႕နယ္တုိ႔အား ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျခင္း မျပဳမည့္ နယ္ေျမစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းျခင္းကုိ နားမလည္ဟု SNLD တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးစုိင္းလိတ္ ေ၀ဖန္

တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြားမႈ မရွိသည့္ ‘၀’ ေဒသရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ မုိင္းလားၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ကုိ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျခင္း မျပဳမည့္ နယ္ေျမစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းျခင္းကုိ နားမလည္ဟု ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ SNLD ၏ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစုိင္းလိတ္က ေ၀ဖန္ေျပာၾကားသည္။ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ ေအာက္တုိဘာ ၁၂ ရက္က ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ (၆၅/၂၀၁၅) ျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း မျပဳမည့္ နယ္ေျမမ်ား စာရင္းတြင္ ပန္ဆန္း (ပန္ခမ္း) ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလံုး၊ ပန္၀ုိင္ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလံုး၊ မိုင္းေမာၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခုလံုး၊ နားဖန္းၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခုလံုး၊ မိုင္းလားၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခုလံုး၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာအုပ္စု ေလးခု၊ ကုန္းၾကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ဟံုအိုက္ေက်းရြာအုပ္စု ႏွင့္ ရွင္းထန္ေက်းရြာအုပ္စု၊ မန္တံုၿမိဳ႕နယ္ ေဟာင္းကန္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဆုိက္ေခါင္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာအုပ္စု ေလးခု၊ မိုင္းယန္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာအုပ္စု ၁၅ ခု၊ မုိင္းေယာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာအုပ္စုရွစ္ခု၊ မုိင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာအုပ္စုေလးခု၊ မက္မန္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာအုပ္စု ၁၇ ခုတို႔ ပါ၀င္ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆုိပါ ထုတ္ျပန္မႈတြင္ ပါ၀င္သည့္ ပန္ဆန္း (ပန္ခမ္း) ၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္၀ုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မုိင္းေမာၿမိဳ႕နယ္၊ နားဖန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ’’၀’’ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အတြက္ ယင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း မရွိေၾကာင္း သိရ သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မုိင္းလားမဲဆႏၵနယ္တြင္မူ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္ တစ္ပါတီ၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပုိင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီမွ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။ ‘‘၀’’ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကုိ ေပါင္းစုထားသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁၂)တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၊ ‘‘၀’’ဒီမုိကရက္တစ္ပါ တီ၊ “၀’’အမ်ဳိးသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရး ပါတီႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလတုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေလးဦး ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ မုိင္းလား မဲဆႏၵနယ္ (၁) တြင္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပုိင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၊ မဲဆႏၵနယ္ (၂) တြင္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီႏွင့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။ မုိင္းလားၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းသုံးဦး ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပSNLD ၏ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစုိင္းလိတ္က တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြားမႈ မရွိသည့္’’၀’’ ေဒသရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ မုိင္းလားၿမိဳ႕တုိ႔ကုိ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျခင္းမျပဳမည့္ နယ္ေျမစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ နားမလည္ဟု ေျပာၾကားသည္။ ‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ နားလည္ထားတာက တုိက္ပြဲျဖစ္တယ္။ နယ္ေျမ မၿငိမ္းခ်မ္းဘူး ဆုိရင္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ မလုပ္ဘူးေပါ့ေနာ္။ အခုမုိင္းလားတုိ႔ ‘‘၀’’တုိ႔ေနရာေတြမွာက တုိက္ပြဲ ျဖစ္တယ္ ဆုိတာလည္းမရွိဘူး။ အဲဒီေတာ့ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈ ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းက ဘာကုိရည္ညႊန္းၿပီးေတာ့မွ ပိတ္တယ္ဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ နားမလည္ပါဘူး’’ဟု ဦးစုိင္းလိတ္က ေျပာၾကားသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ၎က ယင္းေဒသမွ ေဒသခံမ်ားက အမွန္တကယ္ မဲေပးခ်င္သည္ ဆုိပါက ၎တုိ႔၏ ဆႏၵအရ ေကာ္မရွင္ကုိ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုိ႔သြားမည္ဟု ေျပာၾကားသည္။ ၂၀၁၀ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္၌ ပန္ဆန္း (ပန္ခမ္း) ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလံုး၊ ပန္၀ုိင္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလံုး၊ မိုင္းေမာၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလံုး၊ နားဖန္းၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခုလုံးႏွင့္ က်န္ရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္ရွစ္ခုမွ ရပ္ကြက္ ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု ၅၇ ခုတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေအာက္တုိဘာ ၁၂ ရက္ ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္မ်ားအရ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတုိင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ အခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာ အုပ္စုမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Eleven Media Group

www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...